Програма підготовки Другий (магістерський) рівеньСкачати 442.73 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації03.11.2016
Розмір442.73 Kb.
1   2   3   4


Спеціалізація: Теплофізика та молекулярна фізика

Шифр навчальної дисципліни або практики

Перелік дисциплін

Семестр

Кредитів ЕСТS

Навчальні цикли та передбачувані результати їх засвоєння

Шифри сформованих компетенцій

1

2
3

4

5

2.3 Цикл професійної та практичної підготовки

ППП.В.01

Кріотехнології в енергетиці та теплофізиці

10

3

Знання методів скраплення газів, квантових макроскопічних явищ. Вміння застосовувати отримані знання на практиці при роботі з кріогенними рідинами і пристроями, що використовуються в сучасній енергетиці, фізиці та техніці.

КСО-5, КСО-7, КСО-8,

КЗН-7, КЗП-5, КЗП-25, КСП-1, КСП-2, КСП-3, КСП-4, КСП-5, КСП-6, КСП-9, КСП-10, КСП-11,ППП.В.02

Низькотемпературні проблеми енергетики

9

3

Знання сучасних та перспективних методів отримання та перетворення енергії з використанням низьких температур, фізичні властивості конденсованих систем при низьких температурах. Вміння застосовувати отримані знання на практиці при роботі з кріогенними рідинами і пристроями, що використовуються в сучасній енергетиці, промисловості та електроніці.

КСО-5, КСО-7, КСО-8,

КЗН-7, КЗП-5, КЗП-25, КСП-1, КСП-2, КСП-3, КСП-4, КСП-5, КСП-6, КСП-10, КСП-11,ППП.В.03

Теоретичні основи теплонасосного устаткування / Фізичні основи вживання низькопотенціальних джерел енергії

9

3

Знання в галузі термодинамічних та теплофізичних принципів роботи теплонасосного устаткування, математичних підходів до описання та розрахунку його режимних параметрів. Вміння розробляти математичні моделі термодинамічних та теплових процесів теплонасосного устаткування, визначати найбільш доцільні сфери його застосування.

КСО-5, КСО-7, КСО-8,

КЗН-7, КЗП-25, КСП-1, КСП-2, КСП-3, КСП-4, КСП-5, КСП-6, КСП-9, КСП-10, КСП-11,ППП.В.04

Фізичні аспекти енергозбереження в теплопостачанні

9

3

Знання призначення, принцип дії та схеми систем теплопостачання, опалення будівель і споруд різного призначення, принцип дії та схеми систем теплопостачання населених пунктів, основні принципи енергозбереження, які необхідно враховувати при проектуванні та експлуатації вказаних систем. Вміння розраховувати обладнання системи опалення, обирати оптимальні з точки зору енергозбереження режими роботи систем опалення, визначати потреби у тепловій енергії споживачів.

КСО-5, КСО-7, КСО-8,

КЗП-4, КЗП-25, КСП-2, КСП-4, КСП-10, КСП-12,ППП.В.05

Обчислювальна гідрогазодинаміка / Обчислювальна теплофізика

10

4

Знання основ комп’ютерного моделювання гідрогазодинамічних процесів в енергетичному обладнанні та принципів проведення інженерних розрахунків різного ступеня складності для розв’язання задач течії рідини та газів. Вміння застосовувати отримані знання на практиці при виконанні інженерних розрахунків за допомогою сучасних програмних засобів та обчислювальної техніки.

КСО-5, КСО-7, КСО-8,

КЗН-6, КІ-4, КЗП-4, КЗП-27, КСП-2, КСП-7, КСП-8, КСП-14, КСП-15,ППП.В.06

Тепломасоперенос в системах опалення та вентиляції / Фізико-хімічні основи горіння

10

3

Знання основних теплофізичних закономірностей в системах опалення та вентиляції, методи їх теплофізичного розрахунку, способи підвищення енергозаощадженності. Вміти проводити теплофізичний розрахунок та оптимізацію обраної системи апалення та вентиляції.

КСО-5, КСО-7, КСО-8,

КЗН-7, КЗП-4, КЗП-25, КСП-1, КСП-2, КСП-5, КСП-9,ППП.В.07

Теплофізичні основи сонячної енергетики

9

3

Знання механізму одержання та перетворення сонячної енергії, сучасних технологій для забезпечення приємних теплових режимів. Вміння застосовувати отримані знання для розрахунку параметрів та оптимізації геліотермального обладнання.

КСО-5, КСО-7, КСО-8,

КЗН-7, КІ-7, КЗП-5, КЗП-25, КСП-1, КСП-2, КСП-3, КСП-4, КСП-5, КСП-6, КСП-9, КСП-10, КСП-11,ППП.В.08

Теплофізичні основи геотермальної енергетики

10

3

Знання механізму одержання та перетворення геотермальної енергії, сучасних технологій для забезпечення приємних теплових режимів. Вміння застосовувати отримані знання для розрахунку параметрів та оптимізації геотермального обладнання.

КСО-5, КСО-7, КСО-8,

КЗН-7, КІ-7, КЗП-5, КЗП-25, КСП-1, КСП-2, КСП-3, КСП-4, КСП-5, КСП-6, КСП-10, КСП-11,ППП.В.09

Комп’ютерне моделювання процесів тепломасопереносу

9,10

8

Знання основ комп’ютерного моделювання спряженого та складного теплообміну в енергетичному обладнанні та принципів проведення інженерних розрахунків різного ступеня складності для розв’язання задач тепломасопереносу. Вміння застосовувати отримані знання на практиці при виконанні інженерних розрахунків за допомогою сучасних програмних засобів та обчислювальної техніки.

КСО-5, КСО-7, КСО-8,

КЗН-6, КІ-4, КЗП-7, КЗП-27, КСП-2, КСП-7, КСП-14, КСП-15,ППП.В.10

Термопружний стан елементів енергетичного обладнання / Ресурс та надійність елементів енергетичного обладнання

11

4

Знання математичних моделей та основних методів розрахунку термонапружень в елементах енергетичного обладнання. Вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання практичних задач, аналізувати результати чисельних досліджень і робити висновки щодо ресурсу та надійності роботи енергетичного обладнання.

КСО-5, КСО-7, КСО-8,

КЗН-7, КЗП-4, КЗП-25, КСП-1, КСП-2, КСП-8, КСП-9,ППП.В.11

Обернені задачі теплообміну / Некоректні задачі теплообміну

11

5

Знання класифікації та постановок обернених задач теплообміну, методів їх розв’язання та регуляризації розв’язків. Вміння формулювати та розв’язувати обернені задачі для ідентифікації та оптимізації теплових процесів в енергетичному обладнанні.

КСО-5, КСО-7, КСО-8,

КЗН-5, КІ-7, КЗП-4, КЗП-25, КСП-2, КСП-8,ППП.В.12

Теорія погранічного шару / Теорія турбулентної течії

11

4

Знання фізичних основ та математичних моделей гідрогазодинамічної та теплової взаємодії потоку рідини і твердого тіла. Вміння проводити розрахунки параметрів пограничного шару при ламінарній та турбулентній течії.

КСО-5, КСО-7, КСО-8,

КЗН-7, КЗП-4, КЗП-25, КСП-1, КСП-2, КСП-8, КСП-9,Всього за вибірковою частиною
46Спеціалізація: Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології

Шифр навчальної дисципліни або практики

Перелік дисциплін

Семестр

Кредитів ЕСТS

Навчальні цикли та передбачувані результати їх засвоєння

Шифри сформованих компетенцій

1

2
3

4

5

2.3 Цикл професійної та практичної підготовки

ППП.В.01

Новітня нетрадиційна енергетика

10

3

Знання основних термоядерних реакцій та необхідних умов для їх здійснення, фізичних ідей щодо магнітного утримання плазми та шляхи їх практичної реалізації (токамаки, стеларатори, сферомаки), технологічних і фізичних основ інерційного синтезу, фізичних основ магніто-гідродинамічного та кінетичного опису плазми, умов балансу потужності в плазмі, екологічних аспектів ядерного синтезу та його очікувані наслідки для навколишнього середовища. Вміння застосовувати методи фізики плазми та параметри опису плазми для аналізу балансу потужності у рівноважній термоядерній плазмі.

КСО-5, КСО-8, КЗН-5,

КЗН-6, КЗН-7, КЗН-8, КІ-6КЗП-2

КЗП-3КЗП-13

КЗП-14


ППП.В.02

Перспективні конструкційні матеріали

9,10

6

Знання теоретичних основ матеріалознавства та відповідних розділів фізики твердого тіла, необхідних для розробки перспективних конструкційних матеріалів нетрадиційної енергетики та технологій їх створення

КСО-5, КСО-8, КЗН-2,

КЗН-3, КЗН-4, КІ-6
ППП.В.03

Сірководневі технології

9

5

Знання основ та перспектив розвитку водневої та сірководневої енергетики.

Вміння проаналізувати та оцінити можливості нетрадиційної енергетики порівняно з традиційними джерелами енергії.КСО-5, КСО-8, КЗН-5,

КЗН-6, КЗН-7, КЗН-8 КІ-7 КЗП-4 КЗП-9ППП.В.04

Нерівноважна термодинаміка енергозберігаючих систем

9

5

Знання основних термодинамічних методів опису нерівноважних процесів в

макроскопічних системах в умовах неперервного підведення до системи потоків енергії та/або речовини. Вміння аналізувати основні термодинамічні співвідношення, знаходити створення ентропії, узагальнені термодинамічні потоки та сили, умови стійкості певного нерівноважного стану макроскопічної системи, коли до неї підводяться потоки енергії та/або речовини.КСО-5, КСО-8, КЗН-2,

КЗН-3, КЗН-4, КІ-6КЗП-2

КЗП-3


ППП.В.05

Спеціальна лабораторія кафедри

10

3

Знання основ та принципів теплової візуалізації фізичних та біологічних об’єктів, перспектив та напрямків розвитку технологій і засобів теплової візуалізації, можливостей їх практичного використання на об’єктах нетрадиційної енергетики.

КСО-5, КСО-8, КЗН-2,

КЗН-3, КЗН-4, КІ-7КЗП-2

КЗП-3 КЗП-9


ППП.В.06

Сонячна енергетика

10

5

Знання фізичних, електродинамічних та термодинамічних характеристик сонячної енергії, сучасних технологій одержання, перетворення, зберігання та транспортування сонячної енергії, принципів роботи напівпровідникового сонячного елементу, новітніх технологій в сонячній енергетиці. Вмітння застосовувати отримані знання з погляду термодинамічної та електродинамічної ефективності перетворення енергії та вирішення енерго-екологічних проблем.

КСО-5, КСО-8, КЗН-5,

КЗН-6, КЗН-7, КЗН-8, КІ-6 КІ-7 КЗП-9ППП.В.07

Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології

9

3

Знання надкритичного стану газового середовища, технології створення надкритичного флюїду, методів пробо підготовки та умов екстракції.

КСО-5, КСО-8, КЗН-5,

КЗН-6, КЗН-7, КЗН-8, КІ-6 КІ-7 КЗП-4 КЗП-9ППП.В.08

Вуглеводні в енергетиці

10

3

Знання математичних моделей однофазної фільтрації, рішень одновимірних задач сталої фільтрації нестисливої рідини та газу у прямолінійно-паралельному, плоскорадіальному та радіально-сферичному випадках при виконанні закона Дарсі, формул припливу нестисливої рідини та газу до неоднорідних пластів, щляхів вирішення задач про плоскі сталі фільтраційні потоки. Вміння застосовувати отримані знання у випадках одновимірної сталої фільтрації нестисливої рідини та газу в однорідних та неоднорідних пористих середовищах, розв'язувати задачі про плоскі сталі фільтраційні потоки.

КСО-5, КСО-8, КЗН-5,

КЗН-6, КЗН-7, КЗН-8, КІ-6 КЗП-9ППП.В.09

Структурно-фазові стани пристроїв нетрадиційної енергетики

11

2

Знання основ дослідження структурно-фазових станів пристроїв, що використовуються в нетрадиційній енергетиці

КСО-5, КСО-8, КЗН-2,

КЗН-3, КЗН-4, КІ-6ППП.В.10

Зміна властивостей матеріалів під опроміненням

11

3

Знання сучасного стану фізики радіаційних пошкоджень та радіаційного матеріалознавства, методів розрахунку пошкоджень, залежності фізичних явищ, що викликають деградацію матеріалів від умов та виду опромінення. Вміння проводити оцінку радіаційного пошкодження матеріалів енергетичних пристроїв, орієнтуватися в порівняльному аналізі застосування матеріалів у різних умовах опромінення.

КСО-5, КСО-8, КЗН-2,

КЗН-3, КЗН-4, КІ-6
ППП.В.11

Сучасні нафтогазові технології

11

2

Знання технологічних основ буріння свердловин на нафту та газ, основних питань виконання робіт з капітального ремонту свердловин (КРС), сучасних методів інтенсифікації (стимуляції) свердловин, основ морського видобутку вуглеводнів, питань переробки і транспортування вуглеводневої сировини. Вміння застосовувати отримані знання, виконувати типові технологічні розрахунки процесів буріння, КРС та інтенсифікації.

КСО-5, КСО-8, КЗН-5,

КЗН-6, КЗН-7, КЗН-8, КІ-6 КІ-7 КЗП-4 КЗП-9ППП.В.12

Нанофізика в нетрадиційній енергетиці

11

2

Знання основних концепцій опису квантового електронного транспорту в нанорозмірних транзисторах, основних напрямків застосування пристроїв наноелектроніки в системах нетрадиційної енергетики, розуміння зв'язку між спінами електронів і магнітними властивостями матеріалів у нанорозмірних пристроях, фізичних основ термоелектричних явищ у нанорозмірних структурах, фундаментальних обмежень наноелектроніки. Вміння застосовувати методи сучасної квантової фізики для наукового аналізу процесів, що відбуваються у нанорозмірних структурах; читати і розуміти поточну журнальну літературу в галузях нанофізики та інформаційних технологій.

КСО-5, КСО-8, КЗН-5,

КЗН-6, КЗН-7, КІ-6 КІ-7 КЗП-4
ППП.В.13

Спецкурс кафедри

11

4

Знання основних законів та закономірностей, понять і визначень екології, природніх факторів, що діють на біосферу; антропогенного впливу на біосферу; екологічних проблем енергетики; основних напрямків робіт з охорони навколишнього середовища від забруднень. Вміння обґрунтовувати та впроваджувати засоби обмеження та запобігання надходження забруднюючих речовин в навколишнє середовище; розробляти заходи по зведенню забруднення довкілля до норми.

КСО-5, КСО-8, КЗН-2,

КЗН-3, КЗН-4, КІ-6КЗП-2

КЗП-3 КЗП-


Всього за вибірковою частиною

46

Система атестації здобувачів вищої освіти.

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до положення про екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою вищого навчального закладу.

Атестація осіб, які здобувають ступені магістра, здійснюється шляхом захисту дипломної роботи.Вищий навчальний заклад на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.1 Професійні компетенції визначаються відповідно до професійної діяльності та освітньо-професійного рівня
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка