Програма підготовки Другий (магістерський) рівеньСкачати 442.73 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації03.11.2016
Розмір442.73 Kb.
1   2   3   4


Спеціалізація: Комп’ютерна фізика

Шифр навчальної дисципліни або практики

Перелік дисциплін

Семестр

Кредитів ЕСТS

Навчальні цикли та передбачувані результати їх засвоєння

Шифри сформованих компетенцій

1

2
3

4

5

2.3 Цикл професійної та практичної підготовки

ППП.В.01

Тензорне обчислення моделювання процесів в енергетиці

9

5

Формування навичок з вибору обчислювальну систему для розв'язання фізичних задач, та вміння запропонувати та реалізувати обчислювальний метод. Розробка і використання програмних засобів для обробки складних інформаційних структур енергетичного призначення.

КЗН-2, КЗН-4, КІ-4, КЗП-1, КЗП-3, КСП-1


ППП.В.02

Теплообмін в полях відцентрованих сил

10

5

Формування навичок з вибору обчислювальну систему для розв'язання фізичних задач, та вміння запропонувати та реалізувати обчислювальний метод. Розробка і використання програмних засобів для обробки складних інформаційних структур енергетичного призначення.

КЗН-2, КЗН-4, КІ-4, КЗП-1, КЗП-3, КСП-1


ППП.В.03

Методи скінченних та граничних елементів

9

3

Використання результатів фізичних досліджень для вибору матеріалів при їх застосуванні.

КЗН-4, КЗН-5, КІ-5, КЗП-2, КЗП-4, КСП-6

ППП.В.04

Сучасні офісні технології у наукових дослідженнях

10

3

Вміння використовувати сучасні комп’ютерні технології створення та обробки текстової і графічної інформації для представлення інформації у електронному та друкованому видах.

КСО-3, КСО-5, КЗН-2, КЗН-3, КІ-1, КІ-3, КІ-4, КЗП-2, КСП-1, КСП-8, КСП-10

ППП.В.05

Кластерні технології

9

4

Знання паралельних технологій та засобів веб розробки для проведення паралельних обчислень. Вміння використовувати знання для проведення паралельних обчислень кластерними та «облачними» технологіями

КЗН-4, КЗН-6, КІ-3, КІ-4

ППП.В.06

Програмування в фізичному експерименті

9

4

Вміння розробляти комп’ютерну модель та її програмну реалізацію фізичної системи для різних областей фізики, здійснювати збір та обробку даних експерименту

КСО-3, КСО-5, КІ-3, КІ-4, КІ-5, КІ-6, КСП-7, КСП-8, КСП-15

ППП.В.07

Дослідження теплофізичних процесів методами обчислювального експерименту

10

4

Знання чисельних методів та вміння використовувати їх у розв’язку задач з досліджень теплофізичних процесів

КСО-3, КСО-5, КЗН-3, КЗН-5, КЗН-7, КІ-4, КI-7,КЗП-3, КЗП-4, КЗП-7, КСП-4, КСП-8

ППП.В.08

Моделювання гідродинамічних процесів

10

3

Знання та вміння використовувати чисельні та аналітичні методи розв’язку та дослідження системи рівнянь гідродинаміки для різних граничних умов та різної геометрії системи, що використовується для моделювання гідродинамічних процесів

КСО-3, КЗН-5, КЗН-7, КI-4, КI-7, КЗП-4, КЗП-7, КСП-8

ППП.В.09

Керування складними системами в фізиці та енергетиці

11

4

Вміння здійснювати дистанційне керування фізичним експериментом та енергетичними системами

КЗН-6, КІ-4, КІ-6, КСП-15

ППП.В.10

Спеціальні розділи з обробки даних

10

2

Вміння застосовувати дискретні ортогональні перетворювання при реалізації алгоритмів цифрової обробки сигналів, розраховувати цифрові фільтри зі скінченною та нескінченною імпульсними характеристиками.

КСО-3, КЗН-3, КЗН-6, КІ-3, КІ-4, КСП-11, КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15, КЗП-17

ППП.В.11

Нерівноважна термодинаміка енергозберігаючих систем

11

2

Знання основних термодинамічних методів опису нерівноважних процесів в

макроскопічних системах в умовах неперервного підведення до системи потоків енергії та/або речовини. Вміти аналізувати основні термодинамічні співвідношення, знаходити створення ентропії, узагальнені термодинамічні потоки та сили, умови стійкості певного нерівноважного стану макроскопічної системи, коли до неї підводяться потоки енергії та/або речовини.КЗН-2, КЗН-4, КЗН-5, КЗН-7, КЗП-9

ППП.В.12

Паралельні обчислення

11

4

Формування вмінь застосовувати паралельні та розподілені обчислювальні системи для вирішення прикладних задач

КСО-5, КЗН-2, КЗН-3, КЗН-4, КІ-4, КЗП-3, КСП-1

ППП.В.13

Додаткові розділи С++, С#, Java

11

3

Вміння використовувати сучасні шаблони програмування при розробці програмних додатків на об`єктне-орієнтованих мовах програмування С++, С#, Java

КЗН-3, КЗН-4, КІ-3, КІ-4, КЗП-26, КСП-12

Всього за вибірковою частиною
46Спеціалізація: Інформаційні технології обробки даних в фізиці

Шифр навчальної дисципліни або практики

Перелік дисциплін

Семестр

Кредитів ЕСТS

Навчальні цикли та передбачувані результати їх засвоєння

Шифри сформованих компетенцій

1

2
3

4

5

2.3 Цикл професійної та практичної підготовки

ППП.В.01

Тензорне обчислення моделювання процесів в енергетиці

9

5

Формування навичок з вибору обчислювальну систему для розв'язання фізичних задач, та вміння запропонувати та реалізувати обчислювальний метод. Розробка і використання програмних засобів для обробки складних інформаційних структур енергетичного призначення.

КЗН-2, КЗН-4, КІ-4, КЗП-1, КЗП-3, КСП-1


ППП.В.02

Теплообмін в полях відцентрованих сил

10

5

Формування навичок з вибору обчислювальну систему для розв'язання фізичних задач, та вміння запропонувати та реалізувати обчислювальний метод. Розробка і використання програмних засобів для обробки складних інформаційних структур енергетичного призначення.

КЗН-2, КЗН-4, КІ-4, КЗП-1, КЗП-3, КСП-1


ППП.В.03

Методи скінченних та граничних елементів

9

3

Використання результатів фізичних досліджень для вибору матеріалів при їх застосуванні.

КЗН-4, КЗН-5, КІ-5, КЗП-2, КЗП-4, КСП-6

ППП.В.04

Сучасні офісні технології у наукових дослідженнях

10

3

Вміння використовувати сучасні комп’ютерні технології створення та обробки текстової і графічної інформації для представлення інформації у електронному та друкованому видах.

КСО-3, КСО-5, КЗН-2, КЗН-3, КІ-1, КІ-3, КІ-4, КЗП-2, КСП-1, КСП-8, КСП-10

ППП.В.05

Моделювання процесів в енергетичних системах

9

4

Вміння обирати систему керування енергетичними мережами, пояснювати з фізичної та математичної точок зору основні проблеми, які виникають при реалізації обраної архітектури

КСО-5, КЗН-3, КІ-4, КЗП-3, КЗП-4, КЗП-7, КСП-4

ППП.В.06

Формування та обробка тривимірних зображень

9

4

Знання понять тривимірної моделі, основні принципи створення (формування) й обробки тривимірних моделей. Вміння переглядати модель під різним кутом зору, та застосовувати програми для створення тривимірної графіки та їх загальні характеристики

КСО-3, КЗН-3, КЗН-6, КІ-3, КІ-4, КСП-11, КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15

ППП.В.07

Лабораторія з рентгеновської візуалізації

10

4

Знання фізичні причини обмеження якості зображення при його записі та введенні до комп’ютера, специфіку процесів візуалізації на моніторі та твердому носії

КСО-3, КЗН-3, КЗН-6, КІ-3, КІ-4, КСП-11, КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15, КЗП-17, КЗП-18

ППП.В.08

Розпізнавання образів

10

3

Знання основних термінів і понять образів, геометричної моделі зображень, принципів формування цифрових зображень, понять дискретизації та квантування. Вміти аналізувати ефективність різнорівневої обробки зображень та проводити експериментальні дослідження в сфері розпізнавання образів

КСО-3, КЗН-3, КЗН-6, КІ-3, КІ-4, КСП-11, КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15, КЗП-17

ППП.В.09

Компьютерний зір

11

4

Знання, колорових просторів, принципів утримання зображень у пам’яті комп’ютера та файлах, методи точкової, локальної і нелокальної обробки, основні методи аналізу та синтезу зображень, структуру комп’ютерних систем обробки зображень.

Вміння практично застосовувати на основі використання готового програмного забезпечення (графічного редактора).КСО-3, КЗН-3, КЗН-6, КІ-3, КІ-4, КСП-11, КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15, КЗП-17,

ППП.В.10

Застосування складних алгоритмів при обробці зображень

10

2

Вміння самостійно розробляти програмні додатки для покращення візуалізації зображень (корекції гістограми, придушення шумів, виділення та підкреслення країв, корекції кольору, оптимізації друку), виділення класифікаційних та діагностичних ознак (сегментації, алгоритмізації розрахунку текстурних та контурних ознак, тощо); виходячи з поставленої задачі та специфіки заданого класу зображення правильно вибирати методи обробки, коректно реалізовувати відповідні алгоритми

КСО-3, КЗН-3, КЗН-6, КІ-3, КІ-4, КСП-11, КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15

ППП.В.11

Телемедицина та мережеві технології

11

2

Оволодіння сучасними мережевими технологіями та навичками практичного використання для пошуку, обробки і аналізу медичних даних

КСО-3, КЗН-3, КЗН-6, КІ-3, КІ-4, КСП-11, КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15, КЗП-17

ППП.В.12

Паралельні обчислення

11

4

Формування вмінь застосовувати паралельні та розподілені обчислювальні системи для вирішення прикладних задач

КСО-5, КЗН-2, КЗН-3, КЗН-4, КІ-4, КЗП-3,

КСП-1


ППП.В.13

Лабораторія на філії кафедри

11

3

Обробка багатомірних експериментальних даних отриманих в результаті експериментів над складними фізичними системами

КЗП-1, КЗП-2, КЗП-3, КЗП-17, КЗП-18

Всього за вибірковою частиною
46


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка