Програма підготовки Другий (магістерський) рівеньСкачати 442.73 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації03.11.2016
Розмір442.73 Kb.
1   2   3   4

Перелік нормативних модулів (навчальних дисциплін і практик)

Шифр навчальної дисципліни або практики

Перелік дисциплін

Семестр

Кредитів ЕСТS

Навчальні цикли та передбачувані результати їх засвоєння

Шифри сформованих компетенцій

1

2
3

4

5

1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

ГСЕП.Н.01

Інтелектуальна власність

11

1

Надання юридичних знань у галузі інтелектуальної власності у обсязі достатньому для наукової роботи.

КСО-1, КСО-3, КСО-7

КСО-9, КСО-11,

КІ-1, КІ-2, КІ-3


ГСЕП.Н.02

Чинники успішного працевлаштування

11

1

Орієнтація у вітчизняному законодавстві з питань працевлаштування, зокрема детально в аспектах охорони права промислової власності. Прогнозування професійної діяльності на основі знань психологічних та фахових аспектів успішного працевлаштування випускників ВНЗ

КСО-1, КСО-6, КСО-8,

КІ-1,КІ-2,КІ-3,КІ-4,

КІ-5,КІ-6,КІ-7,КІ-8


ГСЕП.Н.03

Педагогіка та психологія у ВШ

10

2

Ознайомлення з психологічними особливостями викладання у вищий школі і надання необхідного для цього обсягу педагогічних знань. Вміння використовувати психологічні прийоми в професійній діяльності, спілкування та роботі в колективі

КСО-1.КСО-2.КСО-6.

КСО-7.КСО-8.КСО-9.

КІ-6


ГСЕП.Н.04

Методика викладання у ВШ

10

2

Ознайомлення з методичним забезпеченням навчального процесу та особливостями його забезпечення у вищих навчальних закладах

КСО-2, КСО-3,КСО-4

КСО-5.КСО-7.КСО-8

КІ-1.КІ-2.КІ-3.КІ-6


ГСЕП.Н.05

Глобальні проблеми сучасності

10

3

Розуміння проблем сучасної цивілізації, які зачіпають інтереси людства в цілому і кожної окремої людини, основних поглядів та можливих шляхів їх вирішення.

КСО-1, КСО-2, КСО-5, КСО-09, КСО-12,КЗП-8,

1.2 Цикл фундаментальної підготовки

1.3 Цикл професійної та практичної підготовки

ПП.Н.01

Охорона праці

10

2

Надання юридичних знань з питань охорони праці у галузях енергетики та наукових досліджень та формування практичних навичок з забезпечення безпеки праці

КСО-1,КСО-2,КСО-10

КСО-11 ,КЗН-4,

КЗН-5


ПП.Н.02

Багатовимірні масиви даних

9,10

8

Використання апарату математичної статистики для потреб фізичного експерименту

КСО-3, КЗН-2, КЗН-5, КІ-5, КЗП-1, КЗП-3, КСП-1


ПП.Н.03

Статистична механіка і фізична кінетика

9

5

Знання: методів опису нерівноважних процесів в макроскопічних системах на підставі кінетичного рівняння Больцмана та його різних модифікацій. Вміти: описувати нерівноважні процеси в макроскопічних системах за допомогою кінетичного рівняння Больцмана та його різних модифікацій, і досліджувати нерівноважні властивості макроскопічних систем шляхом знаходження розв’язків відповідних кінетичних рівнянь у певних умовах.

КЗН-4, КЗН-7, КЗП-8, КЗП-9, КСП-11

ПП.Н.04

Спеціальні розділи з математики

9

5

Поглиблені знання та вміння застосовувати апарат вищої алгебри для дослідження та опису фізичних явищ

КСО-3, КСО-5, КЗН-2, КІ-1, КЗП-2, КЗП-4, КСП-2

ПП.Н.05

Виробнича практика

11,12

30

Формування навичок самостійної науково-дослідницької діяльності

КІ-1,КІ-5,КЗП-3,

КЗП-7


ПП.Н.06

Переддипломна практика

12

12

Формування професійних навичок дослідника вищого навчального закладу. Підготовка диплома до захисту

КСО-1,КСО-6,КСО-7,

КСО-8,КСО-9,КІ-6, КЗП-22, КЗП -23, КЗП -24, КЗП -25, КЗП -26, КЗП -27ПП.Н.07

Захист диплома магістра

12

3

Перевірка рівня отриманих компетенцій для професійної діяльності, передбаченої ОКХ спеціальності 8.04020401 («прикладна фізика»)

КІ-1,КІ-5,КЗП-1, КСО-7, КЗП-4, КЗП-6, КЗП-7, КЗП-22, КЗП -23, КЗП -24, КЗП -25, КЗП -26, КЗП -27, КЗП -28, КЗП -29, КЗП -30, КЗП -31

Всього за нормативною частиною
74Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) за вибором студента

Шифр навчальної дисципліни або практики

Перелік дисциплін

Семестр

Кредитів ЕСТS

Навчальні цикли та передбачувані результати їх засвоєння

Шифри сформованих компетенцій

1

2
3

4

5

2.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Спеціалізація: Інформаційні технології в фізико-енергетичних системах

Шифр навчальної дисципліни або практики

Перелік дисциплін

Семестр

Кредитів ЕСТS

Навчальні цикли та передбачувані результати їх засвоєння

Шифри сформованих компетенцій

1

2
3

4

5

2.3 Цикл професійної та практичної підготовки

ППП.В.01

Тензорне обчислення моделювання процесів в енергетиці

9

5

Формування навичок з вибору обчислювальну систему для розв'язання фізичних задач, та вміння запропонувати та реалізувати обчислювальний метод. Розробка і використання програмних засобів для обробки складних інформаційних структур енергетичного призначення.

КЗН-2, КЗН-4, КІ-4, КЗП-1, КЗП-3, КСП-1


ППП.В.02

Теплообмін в полях відцентрованих сил

10

5

Формування навичок з вибору обчислювальну систему для розв'язання фізичних задач, та вміння запропонувати та реалізувати обчислювальний метод. Розробка і використання програмних засобів для обробки складних інформаційних структур енергетичного призначення.

КЗН-2, КЗН-4, КІ-4, КЗП-1, КЗП-3, КСП-1


ППП.В.03

Методи скінченних та граничних елементів

9

3

Використання результатів фізичних досліджень для вибору матеріалів при їх застосуванні.

КЗН-4, КЗН-5, КІ-5, КЗП-2, КЗП-4, КСП-6

ППП.В.04

Сучасні офісні технології у наукових дослідженнях

10

3

Вміння використовувати сучасні комп’ютерні технології створення та обробки текстової і графічної інформації для представлення інформації у електронному та друкованому видах.

КСО-3, КСО-5, КЗН-2, КЗН-3, КІ-1, КІ-3, КІ-4, КЗП-2, КСП-1, КСП-8, КСП-10

ППП.В.05

Моделювання процесів в енергетичних системах

9

4

Вміння обирати систему керування енергетичними мережами, пояснювати з фізичної та математичної точок зору основні проблеми, які виникають при реалізації обраної архітектури

КСО-5, КЗН-3, КІ-4, КЗП-3, КЗП-4, КЗП-7, КСП-4

ППП.В.06

Прикладні пакети в задачах енергетики

9

4

Вміння структурувати проект програмного продукту, забезпечувати коректну та оптимальну взаємодію при обміні даними, будувати зручний інтерфейс користувача з графічним відображенням результатів обробки експериментальних даних, використовувати бази даних для структуризації фізичної інформації

КСО-5, КЗН-3, КІ-4, КЗП-3, КЗП-7, КСП-1,

КСП-4


ППП.В.07

Застосування складних алгоритмів в задачах енергетики

10

4

Розробка і використання програмних засобів на основі баз даних для застосування в галузі енергетики

КСО-5, КЗН-3, КІ-4, КЗП-3, КСП-1, КСП-4

ППП.В.08

Моделювання гідродинамічних процесів

10

3

Знання методів розв’язання та дослідження системи рівнянь гідродинаміки для різних граничних умов та різної геометрії системи при моделюванні процесів в енергетичних системах. Вміння математично моделювати процеси в енергетичних системах

КСО-3, КЗН-5, КЗН-7, КI-4, КI-7, КЗП-4, КЗП-7. КСП-8

ППП.В.09

Основи автоматизованої діагностики

11

4

Знання причин, процесів і моделей старіння і відмов реальних технічних систем як об'єктів діагностування, методи побудови перевіряючи і діагностичних тестів, методи побудови математичних моделей систем діагностування безперервного і дискретного дії, особливості побудови моделей діагностування при випадкових впливах зовнішніх факторів, способи випробування та пошуку дефектів в технічних об'єктах, методи контролю систем у процесі функціонування, методи та засоби діагностування просторових технічних систем.

Вміти проводити аналіз технічного стану та визначати ресурс об'єктів діагностування, обирати діагностичні параметри, обирати та використовувати оптимальні методи діагностування та технічні засоби для реалізації останніхКСП-15, КЗП-1, КЗП-2, КЗП-3,КЗП-4, КЗП-5, КЗП-6,

ППП.В.10

Додаткові розділи обробки сигналів

10

2

Вміння застосовувати дискретні ортогональні перетворювання при реалізації алгоритмів цифрової обробки біомедичних сигналів, розраховувати цифрові фільтри зі скінченною та нескінченною імпульсними характеристиками.

КСО-3, КЗН-3, КЗН-6, КІ-3, КІ-4, КСП-11, КСП-12, КСП-13, КСП-14, КСП-15, КЗП-17

ППП.В.11

Нерівноважна термодинаміка енергозберігаючих систем

11

2

Використання фізико-хімічного підходу для опису складних систем в енергетиці та механічних властивостей екологічних систем

КЗН-4, КЗН-5, КІ-5,

КЗП-5, КСП-1, КСП-3ППП.В.12

Паралельні обчислення

11

4

Формування вмінь застосовувати паралельні та розподілені обчислювальні системи для вирішення прикладних задач

КСО-5, КЗН-2, КЗН-3, КЗН-4, КІ-4, КЗП-3,

КСП-1


ППП.В.13

Лабораторія на філії кафедри

11

3

Комп’ютерне моделювання теплофізичних процесів в системах альтернативної та традиційної енергетики

КСО-5, КЗН-3, КІ-4, КЗП-2, КЗП-3, КЗП-4, КЗП-7, КСП-4

Всього за вибірковою частиною
46


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка