Програма кандидатського іспиту ЗІ спеціальності пульмонологіяСкачати 60.56 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір60.56 Kb.
ПРОГРАМА

КАНДИДАТСЬКОГОІСПИТУЗІСПЕЦІАЛЬНОСТІПУЛЬМОНОЛОГІЯ

14.01.27


(основна)
Основу програми кандидатського іспиту з “пульмонології” складають питання захворювань органів дихання, які входять в загальний курс підготовки лікарів в медичних інститутах з дисциплін: терапія, рентгенологія, нормальна анатомія, патологічна анатомія, нормальна фізіологія, патологічна фізіологія, біохімія, мікробіологія, імунологія.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУЛЬМОНОЛОГІЇ


  1. Морфологія дихальної системи. Короткі анатомічні дані, гістологічна будова трахеї, бронхів, респіраторного відділу легені та плеври.

  2. Деякі загальні питання патоморфології і патогенезу неспецифічних захворювань легень. Захисні механізми дихальних шляхів. Особливості запальних реакцій органів дихання. Пневмосклероз. Ателектаз. Емфізема.

  3. Механіка дихального акту, еластичні властивості легень і грудної клітки, бронхіальна прохідність, робота дихання . Вентиляція легень. Нерівномірність вентиляції. Розподіл вентиляції і кровотоку в легенях. Легеневе дихання і фізичне навантаження. Патофізіологічні механізмі порушень легеневого дихання при неспецифічних захворюваннях легень.

  4. Сучасні методи дослідження хворих на захворювання органів дихання. Клінічне обстеження хворих (суб’єктивний і об’єктивний методи). Функціональні методи дослідження дихання. Рентгенологічні дослідження: рентгеноскопія, рентгенографія грудної клітки, флюорографія, томографія органів грудної клітки. Селективна ангіопульмонографія. Радіоізотопні методи діагностики. Бронхоскопія. Мікробіологічні, вірусологічні і паразитарні методи дослідження: матеріали, умови і методи проведення дослідження. Імунологічні методи дослідження: оцінка імунологічного статусу організму і специфічного імунітету, виявлення аутоімунних процесів, визначення неспецифічної імунологічної реактивності, комплексне імунологічне дослідження. ЕКГ, реографія, реологічні властивості харкотиння, гази крові, кислотно-основна рівновага. Біохімічні методи дослідження. Біопсія при неспецифічних захворюваннях легень. Загальні принципи діагностики і диференційної діагностики органів дихання.

  5. Класифікація захворювань і патологічних станів бронхолегеневої системи.

  6. Сучасні методи лікування хворих, медикаментозне лікування, включаючи хіміотерапію. Бронхологічні методи лікування: методи санації бронхіального дерева, лікарські препарати, які застосовуються для ендобронхіального введення, особливості санації бронхіального дерева при запальних захворюваннях легень. Оксигенотерапія адаптогенів. Аерозольтерапія. Аероіонотерапія. Інтенсивна терапія і реанімація при гострій дихальній недостатності: патогенез, клінічні ознаки та лікування. Діагностика та лікування хронічної дихальної недостатності.

  7. Принципи санаторно-курортного лікування. Лікувальна фізична культура в пульмонології. Фізіотерапія в пульмонології.

  8. Загальні принципи хірургічного лікування бронхолегеневих захворювань: основні типи операційних втручань, показання і протипоказання до оперативного лікування, принципи передопераційної підготовки і ведення післяопераційного періоду.

  9. Поширеність неспецифічних захворювань легень. Їх соціально-гігієнічне значення, питання організації специалізованої медичної допомоги, організація диспансерного спостереження.

ВИБРАНА ПУЛЬМОНОЛОГІЯ


Класифікація, етіологія і патогенез, діагностика і диференційна діагностика, лікування, реабілітація, диспансерне спостереження, профілактика таких основних захворювань.

Гострий бронхіт і бронхіоліт, гостра пневмонія, а також з затяжним і хронічним перебігом, гострий і хронічний абсцес легень, гангрена легень, бронхоектатична хвороба. Паразитарні і грибкові захворювання органів дихання. Хронічний, в тому числі обструктивний бронхіт, бронхіальна астма, емфізема легень.

Дифузні захворювання легень, які проявляються гранульоматозним процесом з наступним розвитком фіброзу: саркоїдоз, екзогенні та ідіопатичні альвеоліти, синдроми Хаммана-Річа, Вегенера, Гудпасчера та ін., ураження легень при колагенозах, хронічному активному гепатиті, тіреоїдиті та ін.

Захворювання, поєднані з порушенням внутрішньосудинного згортання крові – тромбози, инфаркт легені. ДВС-синдром, гіпертензія в системі легеневих кровоносних судин. Захворювання, поєднані з порушенням метаболізму: амілоїдоз, протеїноз легень, мікролітіаз та ін. Вади розвитку: кістозна гіпоплазія, стенози трахеї і великих бронхів, діскінезія легень, синдроми Вільямса-Кемпбелла, Зіверта-Картегенера, Меньє-Куна та ін.

Плеврити, пневмоплеврити, емпієми плеври.

Захворювання, обумовлені ураженням внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.

Різні види пневмоконіозів, викликаних як мінеральними, так й органічними речовинами.

Рак легені. Патогенез, класифікація, методи виявлення, діагностика, лікування, диспансерне спостереження, спеціалізована допомога онкологічним хворим.

Метастатичні ураження легень і плеври: особливості клініки, діагностики, лікування, тривалість життя хворих з метастатичними процесами.

Невідкладна пульмонологія: поняття і лікування інфікційно-токсичного шоку, “шокової легені”, астматичного статусу, легеневої кровотечі, гострого легеневого серця.

Туберкульоз органів дихання: основні клінічні форми, діагностика, принципи лікування.
ПРОГРАМА

КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

14.01.27


(додаткова)

ЗАГАЛЬНА ПУЛЬМОНОЛОГІЯ


Функціональні методи дослідження легень: спірометрія, пневмотахометрія, крива потік-об’єм, бодіплетизмографія. Методики вивчення гіперреактивності бронхів: провокаційні (неспецифічні та специфічні), бронхорозширюючі, запобігливі проби.

Сурфактант, його біологічне значення, методики визначення.

Бронхоальвеолярний лаваж, методика отримання, цитологічний, біохімічний і імунологічний методи його дослідження.

Ураження легень при спадковій патології. Дефіцит альфа-1-антитрипсину, муковісцидоз, первинні імунодефіцитні стани. Етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування.

Диференційна діагностика бронхообструктивних захворювань, дисемінованих процесів, інфільтративно-пневмонічних і круглих утворень в легенях.

Методи сорбціонної терапії при захворюваннях легень (гемосорбція, лімфосорбція, плазмоферез, ентеросорбція).

Ендолімфатична терапія при захворюваннях легень.

Лазеротерапія при захворюваннях легень, хірургічне та терапевтичне застосування лазерних установок.

Голкорефлексотерапія при захворюваннях легень, показання, протипоказання, методика.

Скринінгові методи діагностики хронічних неспецифічних захворювань легень: анкетування, клінічні, інструментальні.

Принципи диспансеризації хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень у поліклініках і медико-санітарних частинах.

Реабілітація хворих на захворювання легень: поняття, види, мета та завдання, принципи.


ВИБРАНА ПУЛЬМОНОЛОГІЯ


Пневмоторакс (спонтанний, травматичний, ятрогенний): клініка, діагностика, лікування.

Легеневе серце: етіопатогенез, класифікація, діагностика та лікування. Особливості терапії хворих на первинну легеневу гіпертензію.

Гістіоцитоз Х: етіопатогенез, класифікація, діагностика, клініка та лікування.

Захворювання легень алергічного генезу (легеневий еозинофільний інфільтрат, екзогенний алергічний альвеоліт): етіопатогенез, діагностика, клініка та лікування.Зміни в легенях при синдромі набутого імунного дефіциту (СНІД).

ЛІТЕРАТУРА
ВІДОМОСТІ ПРО УПОРЯДНИКІВ
Програма кандидатського іспиту із спеціальності 14.01.27 - пульмонологія складена Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

Упорядники: доктор медичних наук В.О. Юхимець та доктор медичних наук В.А. Рущак


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка