Програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012 2015 рокиСкачати 50.36 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір50.36 Kb.

Районна програма
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012 - 2015 роки

Загальна частина


Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Підвищення рівня інфекційної захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), пов'язане з демографічним вибухом - збільшенням кількості населення Землі майже до 7 млрд. чоловік, а також негативними соціально-економічними змінами у ряді країн, військовими конфліктами, внутрішньою та зовнішньою міграцією, екологічними катаклізмами, появою нових нозологічних форм, таких як пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром тощо. Не обминають ці процеси і Україну, хоча за останні роки мають місце певні досягнення у застосуванні засобів імунопрофілактики.

Істотну роль у зниженні рівня інфекційної захворюваності відіграла Програма імунопрофілактики населення на 2002 - 2006 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 року N 1566. Виконання Програми дало змогу знизити за період 2002 - 2006 років показники розповсюдженості інфекцій, що визначені пріоритетними Європейським регіональним бюро ВООЗ у програмному документі "Здоров'я-XXI: основи політики досягнення здоров'я для всіх у Європейському регіоні ВООЗ", зокрема дифтерії - з 0,3 до 0,08; епідемічного паротиту - з 34,8 до 8,02 на 100 тис. населення. Протягом 2001 - 2002 років завершено роботу із сертифікації області у складі Європейського регіону як території, вільної від поліомієліту.

Незважаючи на деяке зниження рівня інфекційної захворюваності, епідемічна ситуація щодо найпоширеніших інфекцій залишається напруженою. На такі інфекційні хвороби як дифтерія, правець, вірусний гепатит В, краснуха, кір, епідемічний паротит, туберкульоз припадає 15% загальної захворюваності (без грипу та гострих вірусних інфекцій).

Таким чином, подальший прогрес у справі захисту населення від інфекційних хвороб неможливий без розроблення та затвердження районної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011 - 2015 роки (далі - Програма).


Мета і основні завдання Програми


Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб.

Для досягнення зазначеної мети необхідно:

- здійснити комплекс організаційно-методичних заходів щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, та охоплення щепленнями на рівні не менш як 95 відсотків;

- організувати оптимальне матеріально-технічне забезпечення закладів, що планують і здійснюють заходи з імунопрофілактики;

- забезпечити постійне підвищення професійного рівня осіб, що здійснюють заходи з імунопрофілактики;

- провести моніторинг виконання завдань Програми та у разі необхідності корегування заходів з підвищення їх ефективності;

- використовувати усі форми санітарно-просвітницької роботи серед населення з метою поширення знань з питань імунопрофілактики.

Шляхи розв'язання проблеми


Для зменшення інтенсивності епідемічного процесу доцільно здійснити заходи за трьома напрямами:

1.блокування імовірних джерел збудників інфекційних хвороб;

2.порушення механізму передачі збудників інфекційних хвороб;

3.формування прошарку осіб, несприйнятливих до збудників інфекційних хвороб.

Лише комплексний підхід може забезпечити найефективніші результати.

Прийняття Програми забезпечить державне цільове фінансування в частині:

придбання сучасного лабораторного обладнання для розвитку інноваційних напрямів вітчизняної імунології;

забезпечення імунобіологічними препаратами, їх зберігання та здійснення контролю.

Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров'я населення, епідемічного благополуччя держави. Матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки інфекційних хвороб свідчать, що систематична імунізація населення повинна бути загальнодержавною справою.

З метою ефективного забезпечення захисту населення від інфекцій, недопущення епідемічних ускладнень інфекційних хвороб, ефективного і планомірного використання вакцин з 2001 року постачання медичних імунобіологічних препаратів здійснюється з метою проведення профілактичних щеплень, включених до календаря щеплень, - за рахунок коштів Державного бюджету України, щеплень за епідемічними показаннями - за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Завдання і заходи щодо виконання Програми наведені у додатку 1 до Програми.

Очікувані результати виконання Програми


Виконання Програми дасть змогу:

- підтримувати статус району в складі області як території, в якій немає поліомієліту;

- підтримувати показник захворюваності на кір в межах до 1 на 100000 населення;

- припинити місцеву передачу вірусів кору та краснухи (до 2015 року);

- підтримувати показник захворюваності на дифтерію в межах до 0,1 на 100000 населення;

- підтримувати показники розповсюдженості епідемічного паротиту, кашлюку, гемофільної інфекції в рівня менш як 1 на 100000 населення, а вродженої краснухи - менш як 1 на 100000 живих новонароджених;

- довести показник захворюваності на гострий вірусний гепатит B серед населення до рівня менш як 5 на 100000 населення та кількості вірусоносіїв гепатиту B серед дитячого населення до 1 відсотка (до 2015 року);

- забезпечити проведення імунопрофілактики та захист населення від інфекційних захворювань шляхом здійснення комплексних заходів з часткової або остаточної ліквідації їх вогнищ.

Визнання перспектив розвитку імунопрофілактики, посилення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, виконання пріоритетних цільових програм з цього питання сприятиме підвищенню ефективності протиепідемічних та профілактичних заходів, зниженню рівня розповсюдженості, смертності та інвалідності, забезпеченню раннього виявлення та реагування на ускладнення епідемічної ситуації.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 2 до Програми.


Фінансове забезпечення виконання Програми


Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у районному бюджеті органам, відповідальним за виконання Програми, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Головними розпорядниками коштів визначити районну державну адміністрацію.Обсяг фінансування Програми встановлюється у розмірі 306 тис. грн. на 2012-2015 роки.

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка