Проект Проект меморандум про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад, Чернівецькою обласною державною адміністрацією та Чернівецькою обласною радоюСкачати 52.78 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір52.78 Kb.
Проект

Проект

МЕМОРАНДУМ

про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад, Чернівецькою обласною державною адміністрацією та Чернівецькою обласною радою


м. Чернівці «21» червня 2012 року

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад в особі голови Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Фурсенка Миколи Івановича, який діє на підставі Статуту, Чернівецька обласна державна адміністрація в особі голови обласної державної адміністрації Папієва Михайла Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Чернівецька обласна рада в особі голови обласної ради Гайничеру Михайла Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі іменуються – Сторонами, уклали цей Меморандум про наступне:


 1. Предмет Меморандуму

Сторони висловлюють згоду щодо об’єднання своїх зусиль та співпраці в межах повноважень та чинного законодавства з метою забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій та впровадження реформ в аграрному секторі.
2. Основні напрями співробітництва
2.1. Сторони визначають такі основні напрями співпраці:

 1. Участь у формуванні державної політики та забезпеченні розвитку сільських територій, у тому числі соціальної сфери села, подальшого реформування відносин власності на селі.

 2. Розроблення і здійснення заходів, спрямованих на комплексний розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості.

 3. Участь у забезпеченні захисту земельних і майнових прав селян.

 4. Формування та реалізація державної політики щодо підтримки і розвитку особистих селянських і фермерських господарств, кооперації на селі тощо.

 5. Розроблення і здійснення заходів, спрямованих на формування і реалізацію державної політики у сфері зайнятості сільського населення, в тому числі сільського зеленого туризму, сприяння розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості тощо.

 6. Підготовка у межах повноважень проектів нормативно-правових актів, державних цільових і галузевих програм комплексного розвитку сільських територій, соціальної сфери села з питань врегулювання земельних і майнових відносин, розвитку особистих селянських та фермерських господарств, сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики в аграрному секторі, підготовка у межах своїх повноважень і узагальнення пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності та розробка організаційних механізмів їх реалізації.

 7. Координація зусиль, спрямованих на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року.

 8. Підготовка та внесення пропозицій щодо формування державної політики в галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності.

 9. Розроблення та організація здійснення заходів щодо екологічно безпечного використання і збереження місцевих природних ресурсів.

 10. Проведення спільних організаційних, навчальних, комунікативних, інформаційних та інших заходів, спрямованих на реалізацію положень даного меморандуму.


3. Права та обов'язки сторін
3.1. При здійсненні співробітництва Сторони відповідно до цього Меморандуму мають право:

 1. Спільно розробляти в межах власних повноважень проекти нормативно-правових актів, державних цільових, галузевих та регіональних програм, проводити їх експертизу з питань врегулювання відносин власності та реалізації земельних і майнових прав селян у процесі реструктуризації сільськогосподарських підприємств, розвитку сільських територій та соціальної сфери села, зайнятості сільського населення, розвитку особистих селянських та фермерських господарств, сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

 2. Брати участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості, розробці та впровадженні у межах повноважень нормативно-правових актів, а також у створенні відповідних умов щодо надання комунально-побутових та інших послуг сільським жителям.

 3. У межах своїх повноважень розробляти стратегію, методологію та відповідні рекомендації щодо розвитку селянських та фермерських господарств, сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, здійснювати заходи щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення, сприяння розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, сільського зеленого туризму тощо та координувати впровадження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року і вносити пропозиції щодо вдосконалення державної політики в аграрному секторі та сільській місцевості.

 4. Вносити пропозиції щодо формування державної політики в галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності.

 5. Проводити спільні або ініційовані однією зі Сторін науково – практичні конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи, наради та інші заходи, спрямовані на вирішення проблем сільських територій.

4. Дія Меморандуму та порядок його розірвання

4.1. Даний Меморандум набирає чинності з моменту його підписання.4.2. Меморандум може бути розірваний за згодою Сторін або за вимогою однієї зі Сторін.
5. Інші умови
5.1. Меморандум не покладає на Сторони, що підписали його, будь-яких фінансових зобов'язань.

5.2. Усі спірні питання між Сторонами стосовно виконання цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів.


6. Прикінцеві положення
6.1. Цей Меморандум укладений українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

6.2. Цей Меморандум може бути доповнений шляхом підписання додаткових угод до нього.

6.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму дійсні у тому випадку, якщо вони підписані повноважними представниками Сторін.

6.4. Цей Меморандум є відкритим для приєднання всіх суб’єктів, діяльність яких спрямована на розвиток сільського господарства та сільської місцевості.
7. Підписи Сторін
Голова Чернівецької обласної

державної адміністрації ______________М.Папієв
Голова Чернівецької

обласної ради ______________М.Гайничеру
Голова Всеукраїнської асоціації

сільських та селищних рад ______________ М.Фурсенко


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка