Про завершення розробки галузевих стандартів вищої освітиСторінка1/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216 2442, факс (044) 274 1049, ministry@mon.gov.ua

№ 1/9 - 307 від 19/06/2002

На № ____ від _________
Ректорам (директорам) базових вищих навчальних закладів з розробки стандартів вищої освіти, головам робочих груп з розробки стандартів вищої освіти

Про завершення розробки галузевих стандартів вищої освіти
Міністерство освіти і науки України надсилає складові частини освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм (дивись Додаток), які забезпечують підготовку з гуманітарних і соціально-економічних навчальних дисциплін та навчальних дисциплін з екологічної освіти та освіти з питань безпеки життя і діяльності людини й охорони праці, для внесення до проектів галузевих стандартів вищої освіти напрямів та спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра.

Просимо до 1 грудня 2003 року:

1. доопрацювати проекти галузевих стандартів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до розпорядження Міністерства освіти і науки України від 5 березня 2001 року № 28-р “Про зміни та доповнення додатків 1, 2, 3 до наказу Міністерства освіти України від 31 липня 1998 року № 285”;

2. при необхідності подати до Науково-методичного центру вищої освіти пропозиції щодо доповнень та уточнень вище зазначених складових частин стандартів;

3. доопрацьовані проекти передати у повному обсязі за кожним напрямом підготовки (освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми та засоби діагностики якості вищої освіти усіх спеціальностей напряму) до Науково-методичного центру вищої освіти для проведення експертизи та узгодження.

Міністр В.Г.Кремень
ДОДАТОК

до інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 19.06.2002 р. №1/9-307

змістові частини ГАЛУЗЕВИХ стандартів вищої освіти

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра

щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти

та освіти з безпеки життя і діяльності людини й охорони праці

Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки життя і діяльності людини й охорони праці розроблені під науково-методичним керівництвом В.Л. Петренко групою фахівців Міністерства освіти і науки України (далі – МОН), Міністерства праці та соціальної політики України (далі – МПСП), Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – МЕПР), Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі – МНС), Науково-методичного центру вищої освіти МОН, Інституту державного управління у сфері цивільного захисту МНС відповідно до вимог Комплексу нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти (затверджений розпорядженням МОН № 28-р від 05.03.2000 р. “Про зміни та доповнення додатків 1, 2, 3 до наказу Міністерства освіти України від 31.07.98 р. № 285”).Змістові частини освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра (нормативний зміст вищої освіти й навчання) розроблені на підставі проектів та пропозицій, що були надані науковими, науково-методичними установами та вищими навчальними закладами України, а саме:

 • Академією бізнесу і права, м. Дніпропетровськ;

 • Державним департаментом інтелектуальної власності МОН;

 • Державним департаментом з нагляду за охороною праці МПСП;

 • Дніпропетровським державним аграрним університетом;

 • Дніпропетровським державним інститутом фізкультури;

 • Дніпропетровською державною медичною академією;

 • Дніпропетровським національним університетом;

 • Дніпропетровським державним технічним університетом залізничного транспорту;

 • Дніпропетровська філія Української академії державного управління при Президентові України;

 • Дніпропетровським юридичним інститутом;

 • Донецьким гуманітарним інститутом;

 • Донецьким державним університетом;

 • Запорізькою державною інженерною академією;

 • Інститутом інтелектуальної власності і права, м. Київ;

 • Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту МНС, м. Київ;

 • Київським коледжем Національного авіаційного університету;

 • Київським медичним інститутом Української асоціації народної медицини;

 • Київським медичним училищем;

 • Київським механіко-металургійним технікумом;

 • Київським національним економічним університетом;

 • Київським національним університетом будівництва і архітектури;

 • Львівською академією ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького;

 • Мелітопольським педагогічним університетом;

 • Науково-методичним центром вищої освіти МОН, м. Київ;

 • Національним аграрним університетом, м. Київ;

 • Національним технічним університетом ”КПІ”, м. Київ;

 • Національним університетом “Києво-Могилянська академія”, м. Київ;

 • Національною гірничою академією, м. Дніпропетровськ;

 • Національною металургійною академією України, м. Дніпропетровськ;

 • Національною фармацевтичною академією, м. Харків;

 • Одеським національним університетом;

 • Придніпровською державною академією будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ;

 • Східноукраїнським національним університетом, м. Луганськ;

 • Українським державним хіміко-технологічним університетом, м. Дніпропетровськ;

 • Фінансово-економічним інститутом, м. Дніпропетровськ;

 • Харківським державним університетом.

Змістові частини за гуманітарним та соціально-економічним циклом розглядались та були узгоджені на нараді фахівців МОН та вищих навчальних закладів України, що відбулася у м. Дніпропетровськ 10-13 квітня 2001 року.

Змістові частини щодо освіти з питань охорони праці, екології та безпеки життєдіяльності розглядались та були узгоджені на нараді фахівців МОН, МПСП, МНС, МЕПР та вищих навчальних закладів України, що відбулася у м. Києві 6 лютого 2002 року.

В остаточному редагуванні змістових частин галузевих стандартів вищої освіти приймали участь Бегун В.В., Боголюбов В.М., Задоя А.М., Канішевський С.М., Малий І.Й., Науменко І.М., Носенко Е.Л., Осипенко С.І., Павлова Т.П., Петренко В.Л., Пушкін В.Ю., Стрельцов Є.Л., Суханцева В.К., Трегуб Г.М., Хмелевський М.О., Цибульов П.М., Черній С.М. та інші.

Таблиця 1 - Наявні ресурси за циклом гуманітарної і соціально-економічної підготовки (відповідно до розпорядження МОН № 28-р від 05.03.2000 р.)Освітньо-кваліфікаційний рівень

Молодший

спеціаліст

Бакалавр

Термін навчання

від 2.0 до 3.0 років

від 3.5 до 4.0 років

Навчальний час за циклом гуманітарної і соціально-економічної підготовки

(академічних годин/кредитів)


не менш
1404 / 26 ± 270 / 5

не менш
1836 / 34 ± 378 / 7

Навчальний час нормативної частини підготовки за циклом

(академічних годин/кредитів)

не менш
972 / 18 ± 162 / 3

не менш
1296 / 24 ± 270 / 5

Таблиця 2 – Перелік рекомендованих навчальних дисциплін із циклів природничо-наукової, професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра (відповідно до рішення наради фахівців, що відбулася у м. Києві 6 лютого 2002 року)

Назви

рекомендованих навчальних

дисциплін

Мінімальний навчальний час

засвоєння навчальної дисципліни,

академічні години/кредити

Молодший спеціаліст

Бакалавр

2. Цикл природничо-наукової підготовки

Екологія

54 / 1,0

54 / 1,0

3. Цикл професійної та практичної підготовки

Безпека життєдіяльності

54 / 1,0

54 / 1,0

Охорона праці

54 / 1,0

54 / 1,0

Таблиця 3 – Перелік рекомендованих навчальних дисциплін циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра (відповідно до рішення наради фахівців, що відбулася у м. Дніпропетровськ 10-13 квітня 2001 року)Назви

рекомендованих навчальних

дисциплін

Мінімальний навчальний час

засвоєння навчальної дисципліни,

академічні години/кредити

Молодший спеціаліст

Бакалавр

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

81 / 1,5

-

Українська мова (за професійним спрямуванням)

54 / 1,0

54 / 1,0

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

216 / 4,0

270 / 5,0

Основи правознавства

54 / 1,0

-

Правознавство

-

81 / 1,5

Політологія

-

81 / 1,5

Соціологія54 / 1,0

81 / 1,5


ВСЬОГО:

810 / 15,0

1296 / 24,0

Примітка. Робочі групи з розроблення галузевих стандартів вищої освіти фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра мають право збільшувати навчальний час засвоєння рекомендованих навчальних дисциплін, які зазначені у таблицях 2 та 3, у межах наявних ресурсів навчального часу за циклами підготовки, визначеного для засвоєння нормативної частини підготовки за циклами (таблиця 1).

Робочі групи з розроблення галузевих стандартів вищої освіти фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста мають право вводити до нормативної частини змісту циклу гуманітарної й соціально-економічної підготовки будь-які уміння, відповідні змістові модулі, блоки змістових модулів та навчальні дисципліни з нормативної частини змісту циклу гуманітарної й соціально-економічної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.змістова частина ОКХ молодших спеціалістів та бакалаврів

Таблиця - Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинні володіти випускники вищого навчального закладуШифри виробничої функції, типової задачі діяльності та уміння

Виробнича функція,

типова задача діяльності

та умінняВид і клас типової задачі діяльності, вид та рівень сформованості уміння

2.

Організаційна4. 03. 02- у складі комісії з розслідування нещасного випадку, користуючись чинними положеннями складати акт про нещасний випадок на виробництві.

ЗП. О

змістова частина ОКХ бакалаврів

Таблиця - Здатності випускників вищого навчального закладу, що вимагаються, та система умінь, що їх відображаєШифри здатності

та умінняЗміст

здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної

діяльності та уміння, що її відображає

Вид та рівень сформованості уміння

З. 01

Діагностувати власні психологічні стани та почуття з метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності

З. 07

Проводити соціологічні дослідження

З. 09

Враховувати політичні переконання при здійсненні

діяльності
З. 09. 02- на основі аналізу програмних документів політичних партій, результатів соціологічних опитувань населення щодо довіри владі та конкретним політичним лідерам, за допомогою критеріїв легітимності і ефективності політичної влади та її ресурсів визначати наявність легітимності влади, її ефективність, а також тип легітимності влади в конкретній державі;

ЗП. О


З. 10

Застосовувати невербальні методи спілкування
3. 10. 02- здійснювати ефективне слухання;

ЗП. Р

3. 10. 03

- доречно використовувати мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;

ЗП. Р

З. 14. 04- розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери й ситуації спілкування;

ЗП. Р

З. 14. 05

- будувати діалог за змістом тексту.

ЗП. Р

З. 17. 01Під час виконання професійних обов'язків, використовуючи комп'ютерні системи автоматизованого перекладу та електронні словники, робити переклад іншомовної інформації.

ЗП. О

З. 18

Застосовувати елементи соціокультурної компетенції
З. 18. 01

У виробничих умовах під час усного та письмового спілкування за допомогою відповідних методів застосовувати компоненти соціолінгвістичної компетенції для досягнення взаємного порозуміння.

ЗП. О

З. 19

Враховувати основні економічні закони при здійснені

діяльностіЗ. 29. 01- за результатами аналізу інформації, що характеризує екологічну ситуацію, на підставі відомостей щодо структури об’єкту діяльності та його призначення, функцій тощо, використовуючи ознаки системи класифікувати проблему та систему;

ЗП. О

З. 31. 09- на основі аналізу результатів спостережень за навколишнім середовищем, використовуючи адекватні методи та методики давати оцінку екологічних та соціальних наслідків випадків та інцидентів.

ПР. О

змістова частина ОКХ молодших спеціалістів

Таблиця - Здатності випускників вищого навчального закладу, що вимагаються, та система умінь, що їх відображаєШифри здатності

та умінняЗміст

здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної

діяльності та уміння, що її відображає

Вид та рівень сформованості уміння

Далі теж саме, що у бакалаврів, за виключенням:

- здатностей З. 01, З. 02, З. 03, З. 04, З. 05, З. 07, З. 09, З. 26, З. 27, З. 28 та усіх відповідних умінь;

- умінь 3. 19. 01, 3. 19. 02, 3. 19. 08, 3. 19. 09, 3. 20. 05, З. 20. 11.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка