Про затвердження Типових вимог до узгоджених дійСкачати 170.98 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір170.98 Kb.
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 27-р від 12.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

7 березня 2002 р.

за N 239/6527

Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій

суб'єктів господарювання для загального звільнення

від попереднього одержання дозволу органів

Антимонопольного комітету України на узгоджені дії

суб'єктів господарювання
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями

Антимонопольного комітету

N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005

N 350-р ( z0886-09 ) від 28.08.2009 }

Керуючись статтею 8 Закону України "Про Антимонопольний

комітет України" ( 3659-12 ) та статтею 11 Закону України "Про

захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), Антимонопольний

комітет України П О С Т А Н О В И В:


Затвердити Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів

господарювання для загального звільнення від попереднього

одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на

узгоджені дії суб'єктів господарювання, що додаються.


Голова Комітету О.Костусєв
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Антимонопольного

комітету України

12.02.2002 N 27-р
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 березня 2002 р.

за N 239/6527

Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів

господарювання для загального звільнення

від попереднього одержання дозволу органів

Антимонопольного комітету України на узгоджені

дії суб'єктів господарювання

Ці Типові вимоги розроблені відповідно до положень статті 11

Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 )

(надалі - Закон) і визначають вимоги до узгоджених дій, у разі

відповідності яким узгоджені дії дозволяються і не потребують

дозволу органів Антимонопольного комітету України відповідно до

частини першої статті 10 Закону ( 2210-14 ). ( Преамбула із

змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного

комітету N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005 )
1. Визначення термінів
У цих Типових вимогах терміни вживаються в такому значенні:
1.1. Терміни "контроль", "суб'єкт господарювання", "ринок

товару (товарний ринок)", "товар", "пов'язані особи", "об'єднання"

вживаються у значенні статті 1 Закону ( 2210-14 ). Терміни

"узгоджені дії", "учасник узгоджених дій" вживаються у значенні

статті 5 Закону ( 2210-14 ).
1.2. Термін "монопольне (домінуюче) становище суб'єкта

господарювання" вживається у значенні статті 12 Закону

( 2210-14 ).
1.3. Горизонтальні узгоджені дії - укладення суб'єктами

господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями

рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна

поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання,

створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслідком

створення якого є координація конкурентної поведінки між

суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт

господарювання, об'єднання, або між ними та новоствореним

суб'єктом господарювання, або вступ до такого об'єднання, коли

суб'єкти господарювання, до складу яких входять учасники

узгоджених дій, конкурують або можуть конкурувати між собою на

одному ринку товарів. ( Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними

згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 377-р

( z0020-06 ) від 08.11.2005 )


1.4. Вертикальні узгоджені дії - укладення суб'єктами

господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями

рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна

поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання,

створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслідком

створення якого є координація конкурентної поведінки між

суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт

господарювання, об'єднання, або між ними та новоствореним

суб'єктом господарювання, або вступ до такого об'єднання, або між

ними та новоствореним суб'єктом господарювання, коли суб'єкти

господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, не

конкурують і за існуючих умов не можуть конкурувати між собою на

одному ринку товарів, і при цьому перебувають або можуть

перебувати у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних

ринках (продавець - покупець, постачальник - споживач).

( Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005 )
1.5. Конгломератні узгоджені дії - укладення суб'єктами

господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями

рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна

поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання,

створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслідком

створення якого є координація конкурентної поведінки між

суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт

господарювання, об'єднання, або між ними та новоствореним

суб'єктом господарювання, або вступ до такого об'єднання, коли

суб'єкти господарювання, до складу яких входять учасники

узгоджених дій, не конкурують і за існуючих умов не можуть

конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому не

перебувають або не можуть перебувати у відносинах купівлі-продажу

на відповідних товарних ринках (продавець - покупець,

постачальник - споживач). ( Пункт 1.5 глави 1 із змінами,

внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету

N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005 )
1.6. Змішані узгоджені дії - укладення суб'єктами

господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями

рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна

поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання,

створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслідком

створення якого є координація конкурентної поведінки між

суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт

господарювання, об'єднання, або між ними та новоствореним

суб'єктом господарювання, або вступ до такого об'єднання, коли

частина суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники

узгоджених дій, конкурують або можуть конкурувати між собою на

одному ринку товарів і при цьому перебувають або можуть перебувати

у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках

(продавець - покупець, постачальник - споживач), а інша частина не

конкурують і за існуючих умов не можуть конкурувати між собою на

одному ринку товарів і при цьому не перебувають або не можуть

перебувати у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних

ринках (продавець - покупець, постачальник - споживач).

( Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005 )


1.7. Споживач - фізична або юридична особа, яка придбаває,

замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари

(роботи, послуги), що реалізуються відповідними суб'єктами

господарювання.


1.8. Сукупна частка на ринку - сума часток ринку, які на

відповідному товарному ринку мають суб'єкти господарювання, до

складу яких входять учасники узгоджених дій.
1.9. Сукупна вартість активів - вартість активів суб'єктів

господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій,

отримана шляхом додавання їхніх відповідних індивідуальних

показників, обчислених з дотриманням правил складання і ведення

фінансової звітності.
1.10. Сукупний обсяг реалізації товарів - обсяг реалізації

товарів (робіт, послуг) суб'єктів господарювання, до складу яких

входять учасники узгоджених дій, який отримано шляхом додавання

їхніх відповідних індивідуальних показників, обчислених з

дотриманням правил складання і ведення фінансової звітності.
1.11. Задіяний ринок товару - відповідний ринок товару, на

якому мають або можуть мати місце узгоджені дії або їх наслідки, а

також ринки, суміжні з ним.
1.12. Суміжний ринок товару - ринок товару, відмінного від

товару, що обертається на відповідному ринку, для суб'єктів якого

реалізація вироблених товарів або використання товарів інших

суб'єктів господарювання неможливе без використання товарів, що

обертаються на відповідному ринку товару.
2. Загальні випадки узгоджених дій суб'єктів господарювання,

що не потребують попереднього одержання дозволу органів

Антимонопольного комітету України
2.1. Дозволяються і не потребують дозволу органів

Антимонопольного комітету України будь-які узгоджені дії, крім

створення суб'єкта господарювання, об'єднання учасниками

(засновниками), вартісні порогові показники яких перевищують

зазначені в пункті 2.3, якщо сукупна частка на ринку товару всіх

суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники

узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 5

відсотків. ( Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з

Розпорядженням Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від

08.11.2005 )


2.2. Дозволяються і не потребують дозволу органів

Антимонопольного комітету України будь-які узгоджені дії, крім

випадків, зазначених у пунктах 2.3 та 2.4, при наявності водночас

таких умов: ( Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з

Розпорядженням Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від

08.11.2005 )

2.2.1. Жоден із суб'єктів господарювання, до складу яких

входять учасники узгоджених дій, не займає монопольного

(домінуючого) становища на будь-якому задіяному ринку товару і не

має виключних чи переважних прав чи повноважень від органів

державної влади, органів місцевого самоврядування, органів

адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктів

природної монополії чи інших монопольних утворень.

2.2.2. Сукупна частка на ринку всіх суб'єктів господарювання,

до складу яких входять учасники горизонтальних, змішаних

узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 15

відсотків, або

сукупна частка на ринку всіх суб'єктів господарювання, до

складу яких входять учасники вертикальних, конгломератних

узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 20

відсотків.
2.3. Дозвіл, передбачений пунктом 2.2, та дозвіл на створення

суб'єктів господарювання, об'єднань згідно з пунктом 2.1 не

поширюються на узгоджені дії, якщо: ( Абзац перший пункту 2.3

глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005 )

сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації

товарів усіх суб'єктів господарювання, до складу яких входять

учасники узгоджених дій, за останній фінансовий рік, у тому числі

за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 мільйонам євро,

визначену за курсом Національного банку України, що діяв в

останній день фінансового року, і при цьому:

вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний

обсяг) реалізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у

двох суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники

узгоджених дій, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро,

визначену за курсом Національного банку України, що діяв в

останній день фінансового року у кожного, та

вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний

обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного суб'єкта

господарювання, до складу якого входять учасники узгоджених дій,

перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом

Національного банку України, що діяв в останній день фінансового

року.
2.4. Дозволи, передбачені пунктами 2.1 та 2.2, не поширюються

на горизонтальні або змішані узгоджені дії, які стосуються:

встановлення цін (тарифів) реалізації або придбання товарів;

розподілу ринку чи джерел постачання за територіальним

принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи

придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за

іншими ознаками;

обмеження, у тому числі припинення, виробництва товарів чи

реалізації або придбання товарів;

спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів,

тендерів.

{ Пункт 2.4 глави 2 в редакції Розпорядження Антимонопольного

комітету N 350-р ( z0886-09 ) від 28.08.2009 }
2.5. У випадках, якщо:

зазначена у пункті 2.1 сукупна частка на ринку спочатку не

перевищує 5 відсотків, а в майбутньому перевищує цей рівень, але

залишається меншою 10 відсотків;

зазначена в абзаці першому пункту 2.2.2 сукупна частка на

ринку спочатку не перевищує 15 відсотків, а в майбутньому

перевищує цей рівень, але залишається меншою 20 відсотків;

зазначена в абзаці другому пункту 2.2.2 сукупна частка на

ринку спочатку не перевищує 20 відсотків, а в майбутньому

перевищує цей рівень, але залишається меншою 25 відсотків,

- то узгоджені дії, передбачені відповідно пунктами 2.1 та

2.2, дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного

комітету України протягом двох років поспіль після року, в якому

поріг відповідно у 5, 15, 20 відсотків було перевищено вперше.

( Абзац пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з

Розпорядженням Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від

08.11.2005 )

У випадках, якщо:

зазначена у пункті 2.1 сукупна частка на ринку спочатку не

перевищує 5 відсотків, а в майбутньому перевищує відповідно 10

відсотків;

зазначена в абзаці першому пункту 2.2.2 сукупна частка на

ринку спочатку не перевищує 15 відсотків, а в майбутньому

перевищує 20 відсотків;

зазначена в абзаці другому пункту 2.2.2 сукупна частка на

ринку спочатку не перевищує 20 відсотків, а в майбутньому

перевищує 25 відсотків, -

то узгоджені дії, передбачені відповідно пунктами 2.1 та 2.2,

дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного

комітету України протягом одного року після року, в якому поріг

відповідно у 5, 15, 20 відсотків було перевищено вперше. ( Абзац

пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005 )

Загальний час, протягом якого узгоджені дії дозволяються і не

потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України

згідно з абзацами першим та другим цього пункту, не може

перевищувати два календарні роки після року, в якому поріг

відповідно у 5, 15, 20 відсотків було перевищено вперше. ( Абзац

пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005 )


3. Окремі випадки узгоджених дій суб'єктів господарювання,

що не потребують попереднього одержання дозволу органів

Антимонопольного комітету України
3.1. Не потребують дозволу Антимонопольного комітету України

або його органів створення:

3.1.1. Суб'єкта господарювання, об'єднання двома та більше

суб'єктами господарювання, яке призводить чи може призвести до

посилення координації конкурентної поведінки між суб'єктами

господарювання, що створюють цей суб'єкт господарювання, або між

ними та новостворюваним суб'єктом господарювання, або вступ до

такого об'єднання, якщо засновники (учасники): ( Абзац перший

підпункту 3.1.1 пункту 3.1 глави 3 в редакції Розпорядження

Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від 08.11.2005 )

поєднані за рахунок відносин контролю завдяки перебуванню у

власності, управлінні (користуванні) більш як 50 відсотків часток

(акцій, паїв);

об'єднані в один концерн, створений на основі повної

фінансової залежності від одного або групи підприємств і дозвіл на

створення якого, а також дозвіл на вступ до якого надано

Антимонопольним комітетом України або його органами.

3.1.2. Саморегулівних організацій ринку цінних паперів, які

не обмежують конкуренції між засновниками (учасниками), а також

вступ до них суб'єктів господарювання, якщо ці організації

створюються і діють відповідно до вимог, установлених Державною

комісією з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольним

комітетом України.
3.2. Не потребують дозволу Антимонопольного комітету України

або його органів узгоджені дії, пов'язані з вступом суб'єктів

господарювання до об'єднання, що не обмежує конкуренції між

засновниками (учасниками), і дозвіл на створення якого було надано

Комітетом або його органами, якщо рішення про вступ суб'єктів

господарювання до об'єднання (в тому числі рішення щодо внесення

змін до установчих документів об'єднання), прийняті об'єднанням

після одержання дозволу Антимонопольного комітету України або його

органів на створення цього об'єднання, не посилюють узгодженість

дій на ринку засновників (учасників) об'єднання та не призводять

до погіршення умов конкуренції між засновниками (учасниками).
3.3. Не потребують дозволу Антимонопольного комітету України

або його органів зміни до узгоджених дій щодо створення суб'єктів

господарювання, об'єднань, не пов'язані із зміною предмета і мети

діяльності суб'єктів господарювання, порядку розподілу прибутків і

збитків, складу, порядку формування та компетенції органу

управління, порядку прийняття органом управління рішень, а також

інші зміни до узгоджених дій щодо створення суб'єктів

господарювання, що не посилюють узгодженості дій на ринку

засновників (учасників) суб'єктів господарювання, не призводять в

інший спосіб до погіршення умов конкуренції між засновниками

(учасниками). ( Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Розпорядженням Антимонопольного комітету N 377-р ( z0020-06 ) від

08.11.2005 )
3.4. Не потребують дозволу Антимонопольного комітету України

або його органів узгоджені дії, пов'язані з виходом господарських

товариств, підприємств із об'єднань.
3.5. Пункти 3.1 - 3.4 цих Типових вимог поширюються виключно

на дії суб'єктів господарювання, які створені з додержанням вимог

антимонопольного законодавства та законодавства про захист

економічної конкуренції.


4. Розрахунок показників щодо визначення випадків

узгоджених дій, які не потребують попереднього одержання

дозволу органів Антимонопольного комітету України
4.1. Порядок обчислення показників учасників узгоджених дій,

суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники

узгоджених дій (вартість (сукупна вартість) активів, обсяг

(сукупний обсяг) реалізації товарів (робіт, послуг), частка

(сукупна частка) на відповідному задіяному ринку (ринках), що

використовуються у цих Типових вимогах, а також його особливості

стосовно окремих категорій суб'єктів господарювання, встановлено

Положенням про порядок подання заяв до органів Антимонопольного

комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів

господарювання (надалі - Положення про узгоджені дії),

затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від

12.02.2002 N 26-р.


4.2. Показники суб'єктів господарювання - учасників

узгоджених дій, суб'єктів господарювання, до складу яких входять

учасники узгоджених дій, вартість (сукупна вартість) активів,

обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів (робіт, послуг), частка

(сукупна частка) на відповідному задіяному ринку (ринках)

визначаються з урахуванням показників усіх суб'єктів

господарювання, між якими існують відносини, що забезпечують

контроль, у значенні статті 1 Закону України "Про захист

економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
4.3. Кошти, отримані від реалізації товарів у межах однієї

групи суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю,

якщо такий облік ведеться, не враховуються.

У випадку, якщо з моменту створення суб'єкта господарювання

пройшло менше року, його вартісні показники розраховуються за

фактично відпрацьований час.


5. Вчинення учасниками узгоджених дій будь-яких дій,

передбачених статтею 6 Закону ( 2210-14 ) та спрямованих на

досягнення результатів зазначених частиною першою статті 10

Закону ( 2210-14 ), які не відповідають вимогам пунктів 2 та 3 цих

Типових вимог і не підпадають під звільнення від необхідності

одержання попереднього дозволу органів Антимонопольного комітету

України, потребує попереднього одержання дозволу органів

Антимонопольного комітету України на їх здійснення у порядку,

визначеному Положенням про узгоджені дії, якщо стосовно них іншими

типовими вимогами до узгоджених дій, визначеними відповідно до

статті 11 Закону ( 2210-14 ), не передбачено звільнення від

необхідності одержання дозволу Антимонопольного комітету України зінших підстав.
Начальник Головного управління

конкурентної політики М.Бара


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка