Про затвердження Правил авіаційного пошуку і рятування в УкраїніСкачати 76.92 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір76.92 Kb.
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України

“Про затвердження Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Повітряним кодексом України від 19 травня 2011 р. № 3393-VI визначено, що Порядок залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій до проведення пошуково-рятувальних робіт, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням, установлюється Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1037 “Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування” затверджено Порядок залучення пошуково-рятувальних сил і засобів до проведення робіт з пошуку і рятування, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням.

Цим Порядком передбачено, що розроблення Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні здійснює ДСНС України.

Правила авіаційного пошуку та рятування, затверджені наказом МНС України від 17.05.2006 № 297 “Про затвердження Правил авіаційного пошуку та рятування”, якими визначено організацію та проведення авіаційного пошуку та рятування в Україні, не відповідають вимогам чинного законодавства у зв’язку з:

введенням у дію Повітряного кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 178 “Про підвищення ефективності функціонування системи пошуку і рятування на морі” та від 14 листопада 2012 р. № 1037 “Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування”;

реформуванням системи центральних органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.

Іншими нормативно-правовими актами правовідносини у цій сфері не регулюються.2. Цілі державного регулювання

Цілями розроблення та затвердження Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні (далі – Правила) є:

приведення нормативно-правових актів у сфері пошуку і рятування у відповідність з чинним законодавством;

врегулювання питань організації та проведення авіаційного пошуку і рятування в авіаційному районі пошуку і рятування України, у районах відповідальності аеродромів за пошук і рятування державної та цивільної авіації силами та засобами єдиної державної системи цивільного захисту, національної системи пошуку і рятування на морі та єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;


підвищення ефективності проведення операцій з авіаційного пошуку і рятування у разі авіаційних подій в авіаційному районі пошуку і рятування України, у районах відповідальності за пошук і рятування аеродромів державної і цивільної авіації відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Під час розроблення проекту Правил було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Залишення існуючої ситуації без змін.

У разі залишення ситуації без змін можливе лише часткове досягнення визначених цілей. На сьогодні змінено статус, завдання та функції суб’єктів єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування, сили і засоби яких безпосередньо залучаються до проведення пошуку і рятування. Не відповідає сучасним реаліям розрахунок сил і засобів, які залучаються до проведення пошуку і рятування.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що від такої альтернативи необхідно відмовитись, оскільки міжнародні стандарти та рекомендована практика Міжнародної організації цивільної авіації та Міжнародної морської організації, учасником яких є Україна, потребують сил і засобів, які забезпечили б ефективне виконання заходів з пошуку і рятування.

2. Внесення змін до існуючих регуляторних актів.

Існуючі Правила авіаційного пошуку і рятування, затверджені наказом МНС України від 17.05.2006 № 297, зміни вносилися згідно з наказом МНС України від 25.06.2007 № 444.

Сфера регулювання Правил потребує конкретних обов’язків та залучення визначених сил і засобів від усіх суб’єктів єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування. Враховуючи зміни, що відбулись у системі центральних органів виконавчої влади, внесення змін до існуючих Правил істотно вплине на їх зміст, що потребує розроблення нових Правил.

Отже, запровадження альтернативи щодо внесення змін є недоцільним.
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні.

Проектом Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні передбачено регламентацію дій з проведення авіаційного пошуку і рятування в авіаційному районі пошуку і рятування України, у районах відповідальності аеродромів державної та цивільної авіації за пошук і рятування силами та засобами єдиної державної системи цивільного захисту, національної системи пошуку і рятування на морі та єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації і Міжнародної морської організації.

Основними заходами є здійснення нормативного визначення організаційних засад та створення умов для функціонування системи авіаційного пошуку і рятування в Україні; визначення порядку організації та проведення операцій з авіаційного пошуку і рятування; організація підготовки пошуково-рятувальних сил і засобів та органів управління до проведення авіаційного пошуку і рятування.5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза або значні темпи інфляції. Ці фактори можуть призвести до зниження рівня матеріально-технічного та фінансового забезпечення проведення операцій з авіаційного пошуку і рятування, та, як наслідок, зниження рівня пошуково-рятувального обслуговування авіаційного району пошуку і рятування України та невиконання міжнародних зобов’язань у сфері пошуку і рятування.Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Для реалізації вимог такого регуляторного акта ДСНС України не потрібно додаткових витрат з бюджету.Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта визначається планами контрольної роботи ДСНС України.6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні”дозволить:

привести нормативно-правові акти у сфері пошуку і рятування у відповідність з чинним законодавством України, міжнародними стандартами та рекомендованою практикою Міжнародної організації цивільної авіації і Міжнародної морської організації;

врегулювати питання організації та проведення авіаційного пошуку і рятування в авіаційному районі пошуку і рятування України, у районах відповідальності за пошук і рятування аеродромів державної та цивільної авіації силами та засобами єдиної державної системи цивільного захисту, національної системи пошуку і рятування на морі та єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;

підвищити ефективність проведення операцій з авіаційного пошуку і рятування у разі авіаційних подій в авіаційному районі пошуку та рятування України, а також у районах відповідальності за пошук і рятування аеродромів державної та цивільної авіації відповідно до міжнародних зобов’язань держави.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки правовідносини щодо організації та проведення операцій з авіаційного пошуку і рятування мають перманентний характер.8. Показники результативності регуляторного акта

Враховуючи цілі державного регулювання, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано статистичні показники:

кількість операцій з авіаційного пошуку і рятування, проведених в авіаційному районі пошуку та рятування України та у районах відповідальності за пошук і рятування аеродромів державної та цивільної авіації силами та засобами єдиної державної системи цивільного захисту, національної системи пошуку і рятування на морі та єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;

кількість сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту, національної системи пошуку і рятування на морі та єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування, що брали участь у проведенні операцій з авіаційного пошуку і рятування;

розмір матеріально-технічних, фінансових ресурсів та часу, що витрачатимуться на виконання вимог щодо проведення операцій з авіаційного пошуку і рятування.

­Цей регуляторний акт не впливає на показники:

розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів;

кількості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на


яких поширюватиметься дія акта;

рівня поінформованості суб’єктів господарювання та/або


фізичних осіб з основних положень акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цим регуляторним актом. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

Враховуючи показники результативності, визначені в попередньому розділі, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.

Цим методом буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації щодо кількості операцій з авіаційного пошуку і рятування їх учасників та розміру понесених матеріально-технічних і фінансових витрат.Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій С. Бочковський


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка