Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання місць платного паркування транспортних засобівСкачати 152.54 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір152.54 Kb.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від _____________________200____ р. N _____

Київ
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання місць платного паркування транспортних засобів
З метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з утримання місць платного паркування транспортних засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:
  1. Затвердити Порядок формування тарифів на послуги з утримання місць платного паркування транспортних засобів, що додається.
  1. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _______________ 200_______ р. N ______

Порядок формування тарифів на послуги з утримання місць платного паркування транспортних засобів

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з утримання місць платного паркування транспортних засобів (далі – послуги) і поширюється на осіб, які використовують транспортний засіб на законних підставах та здійснюють паркування транспортних засобів у місцях платного паркування (далі – користувачі), а також на суб'єктів господарювання, які надають послуги з утримання місць платного паркування транспортних засобів (далі - оператор).

Плата за послуги з утримання місць платного паркування зараховується у встановленому порядку на поточний рахунок суб'єктів господарювання, які надають послуги з утримання місць платного паркування транспортних засобів.


2. Розмір тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування визначається окремо для відведених платних майданчиків для стоянки та спеціально обладнаних платних майданчиків для стоянки залежно від кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного технічного, санітарно-гігієнічного, протипожежного стану місць платного паркування.
3. Розмір тарифів на послуги з утримання місць платного паркування транспортних засобів визначається з урахуванням виконання, як правило, таких видів робіт:

періодична повірка, ремонт та технічне обслуговування паркувальних автоматів;

ремонт та технічне обслуговування в'їзних та виїзних терміналів;

енергопостачання паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів;

експлуатація дорожніх знаків;

нанесення та відновлення дорожньої розмітки;

прибирання території;

вивезення твердих побутових відходів;

освітлення території місць платного паркування;

прибирання та вивезення снігу;


4. Під час формування тарифу на послуги повинна забезпечуватися прозорість усіх його складових з визначенням вартості кожної з них з розрахунку на 1 машино-місце за одиницю часу (1 година).
5. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад встановлюють тарифи на послуги, які надаються суб’єктами господарювання комунальної власності відповідної територіальної громади, та погоджують тарифи на послуги, що надаються суб’єктами господарювання інших форм власності.
6. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

витрати із здійснення капітальних вкладень – витрати, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, модернізацією основних фондів, а також з придбанням нематеріальних активів, що підлягають амортизації згідно із законодавством;

економічно обґрунтовані плановані витрати – витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм технологічних регламентів, а також вимог щодо надання послуг визначеної кількості та якості з урахуванням економічних і природно-кліматичних особливостей регіону;

операційна діяльність – основна діяльність підприємства, крім інвестиційної та фінансової;

повна планована собівартість послуг – економічно обґрунтовані плановані витрати підприємства, що надає послуги (далі – підприємство), включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю;

тарифи на послуги – вартість надання послуг із утримання місць платного паркування транспортного засобу виходячи з одного машино-місця за одиницю часу (1 година), розрахований на основі економічно обґрунтованих планованих витрат.

Формування тарифів на послуги
7. Розрахунок тарифів на послуги здійснюється відповідно до запланованого на рік обсягу надання послуг з використанням економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі галузевих нормативів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та прогнозованих цін на промислову продукцію і послуги у плановому періоді.

8. Річний план надання послуг розробляється на підставі фактичного та прогнозованого обсягів надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:

зміна обсягів надання послуг в результаті економічного розвитку населеного пункту, підвищення вимог щодо якості послуг;

здійснення заходів щодо автоматизації та механізації місць платного паркування, дотримання всіх встановлених видів та періодичності технічного обслуговування, ремонту обладнання;

підвищення рівня організації виробництва та умов організації праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності;

поліпшення умов безпеки руху та охорони праці.

9. Планування витрат, що включаються до повної планової собівартості послуг, здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності та фінансових витрат, крім фінансових витрат, пов’язаних із створенням кваліфікаційного активу.

До планових витрат операційної діяльності включаються:

планова виробнича собівартість послуг;

адміністративні витрати, витрати із збуту послуг та інші операційні витрати.

10. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва.

Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих планованих витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін підприємства та на підставі планованих кошторисів.

Перелік і склад статей витрат з надання послуг визначаються підприємством залежно від зони розміщення місць платного паркування у загальноміській схемі, рівня організації та автоматизації місць платного паркування.

11. Калькулювання собівартості послуг здійснюється у розрахунку на рік.


Повна планована собівартість послуг
12. До планованої собівартості послуг включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати.

13. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з використанням:

електроенергії для живлення паркувальних автоматів, в'їзних та виїзних терміналів місць платного паркування тощо. Вартість витрат визначається на основі норм використання електроенергії та тарифу на електроенергію, встановленого відповідно до законодавства. У розрахунку витрат, пов'язаних з використанням електроенергії також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів);

матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, та інших матеріальних ресурсів для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) на них з виключенням вартості зворотних відходів).

14. До складу прямих витрат з оплати праці включаються:

витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу (працівники місць платного паркування), діяльність якого безпосередньо пов'язана з наданням послуг, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, установлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців;

витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» включаються до валових витрат, премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою невідпрацьованого часу.

15. До складу інших прямих витрат включаються:

суми відрахувань на соціальні заходи для виробничого персоналу;

амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; інші виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат. Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів на послуги визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.

Для розрахунку амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення застосовуються норми, встановлені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

16. До складу загальновиробничих витрат включаються:

1) витрати, пов'язані з:

управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, відрахування на соціальні заходи, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

утриманням, експлуатацією, ремонтом, орендою, страхуванням основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об'єктів виробничого призначення, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням твердих побутових відходів, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;

забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв транспортних засобів, послуги інших підприємств, послуги зв'язку).

2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

3) податки, збори (обов'язкові платежі).

17. До складу планованої собівартості послуг можуть включатися розподілені та нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, розмір яких не може перевищувати їх фактичну величину.

Адміністративні витрати
18. До складу адміністративних витрат включаються витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:

утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури. Такі витрати визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення;

утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;

оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), послуг зв'язку, розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів;

сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються до планованої собівартості послуг.

19. До складу адміністративних витрат включаються також інші витрати (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, судові витрати, передплата періодичних професійних видань тощо).

20. Адміністративні витрати включаються до економічно обґрунтованих планових витрат у розмірі, що не перевищує 15 відсотків планової виробничої собівартості. Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції.

Витрати із збуту послуг
21. До складу витрат із збуту послуг включаються:

1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язані з наданням послуг, зокрема з:

оплатою праці та сплатою внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу;

оплатою інформаційних послуг;

виготовленням розрахункових документів;

2) амортизація та утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, пов'язаних із збутом послуг.

22. Витрати із збуту послуг визначаються із застосуванням нормативного методу або за результатами аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді.

23. Витрати із збуту послуг включаються до тарифів у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості.

Інші витрати з операційної діяльності
24. Планування інших витрат з операційної діяльності здійснюється на основі їх економічного обґрунтування.

25. До складу інших витрат з операційної діяльності включаються витрати на формений одяг працівників місць платного паркування.

26. До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися:

суми безнадійної дебіторської заборгованості;

суми неустойки (штраф, пеня);

суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;

витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

суми спонсорської та благодійної допомоги;

собівартість реалізованих виробничих запасів.

Фінансові витрати


27. До фінансових витрат належать витрати з виплати відсотків за користування кредитами та витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності, крім фінансових витрат, пов’язаних із створенням кваліфікаційного активу.

28. Розмір фінансових витрат визначається відповідно до кредитних та інших договорів і законодавства.


Розрахунок тарифів на послуги


29. До тарифів на послуги включаються витрати з ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених законодавством.

30. Розрахунок тарифу включає визначення розміру економічно обґрунтованих планованих витрат підприємства на одиницю калькулювання собівартості послуги з урахуванням потреби в кожному ресурсі у натуральному виразі.

31. Одиниця калькулювання собівартості послуги - 1 машино-місце за 1 годину.
32. Розмір індивідуальної складової статті витрат (Вj) у грошовому виразі (вартість окремого ресурсу) визначається за формулою
,
де — потреба у відповідному ресурсі в натуральному виразі;

— ціна одиниці відповідного ресурсу.
33. Розраховані відповідно до п. 36 Порядку індивідуальні складові групуються в окремі статті витрат за формулою

,

де Вi — рівень окремої статті витрат у грошовому виразі;m — кількість індивідуальних складових статті витрат.
34. Розмір витрат за окремою статтею у грошовому виразі в розрахунку на одиницю калькулювання собівартості послуг (Аі) визначається за формулою

,
де Оплан — запланований обсяг надання послуги, машино-місць.
35. Розмір групи витрат в розрахунку на одиницю калькулювання собівартості послуг (ГВк) визначається за формулою

,

де n — кількість статей витрат у кожній групі.


36. Повна планована собівартість одиниці послуги (ПС) визначається за формулою

,

де — сума витрат за всіма групами витрат, гривень за 1 машино-місце за 1 годину;

1 - кількість груп витрат.

Економічно обґрунтований тариф (Т) на послугу визначається за формулою:,

де П — витрати із здійснення капітальних вкладень з відрахуванням податку на прибуток, гривень за машино-місце за 1 годину.


37. Рівень рентабельності формується з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків.
38. До тарифів на послуги з утримання місць платного паркування транспортних засобів включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
39. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менше як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу витрат). У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку.

40. Тарифи, які встановлюються на рівні повної собівартості послуг, фіксуються на один рік.


41. Тарифи, які включають витрати на здійснення капітальних вкладень, фіксуються на строк, передбачений для виконання програми розвитку підприємства, з урахуванням можливості зміни складових витрат на надання послуг з утримання місць платного паркування.
______________________________

Під час паркування транспортного засобу на місцях платного паркування користувачі сплачують збір за паркування транспортного засобу, розмір якого встановлюється органами місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також вартість надання послуг з утримання місць платного паркування за тарифами, розрахованими відповідно до цього порядку.Збір за паркування транспортного засобу зараховується у місцевий бюджет у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка