Про затвердження Положення про встановлення та функціонування в районній державній адміністрації «гарячої» телефонної лінії (телефону довіри) та електронної поштової скриньки (скриньки довіри) з питань запобігання і протидії корупціїСкачати 116.48 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір116.48 Kb.
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АМІНІСТРАЦІЯ


ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 04 травня 2012 р. м.Теребовля № 213-од
Про затвердження Положення про

встановлення та функціонування в

районній державній адміністрації

«гарячої» телефонної лінії (телефону довіри)

та електронної поштової скриньки

(скриньки довіри) з питань запобігання

і протидії корупції
На виконання законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», листа голови обласної державної адміністрації від 06.04. 2012 року № 01-1676/16-22 «Щодо організації антикорупційних заходів» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 13.01.2012 року

№ 22 «Про організацію виконання в районі Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки»:

1. Затвердити Положення про встановлення та функціонування в районній державній адміністрації «гарячої» телефонної лінії (телефону довіри) та електронної поштової скриньки (скриньки довіри) з питань запобігання і протидії корупції, що додається.

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Першого заступника голови районної державної адміністрації забезпечити встановлення та функціонування в райдержадміністрації телефону довіри та електронної поштової скриньки довіри з питань запобігання та протидії корупції.

2. Керівника апарату райдержадміністрації забезпечити контроль за станом приймання реєстрації та розгляду інформації що надходить телефоном довіри та електронною поштовою скринькою довіри з питань запобігання та протидії корупції.

3. Керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, інших державних органів, органів місцевого самоврядування розмістити в доступних для громадян місцях інформацію про встановлення та функціонування в райдержадміністрації телефону довіри та електронної поштової скриньки довіри з питань запобігання та протидії корупції.

4. Завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно – секретної роботи апарату райдержадміністрації забезпечити моніторинг інформації, що надходить телефоном довіри і електронною поштовою скринькою довіри та щоквартально надавати аналітичну інформацію на розгляд Координаційної ради щодо взаємодії районної державної адміністрації з контролюючими та правоохоронними органами.

5. Завідувача сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження а також інформації про встановлення та функціонування телефону довіри та електронної поштової скриньки довіри з питань запобігання та протидії корупції в засобах масової інформації.

6. Рекомендувати:

1) Начальникам РВ УМВС України, МРВ УСБ України в Тернопільській області, Теребовлянського відділення Гусятинської МДПІ, прокурору району щомісячно до десятого числа, що настає за звітнім періодом надавати інформацію про кількість складених протоколів про корупційні правопорушення, щороку не пізніше 10 лютого оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

2) Теребовлянському районному судді щомісячно до десятого числа, що настає за звітним періодом надавати інформацію про кількість винесених постанов суду щодо притягнення до відповідальності осіб за вчинення корупційних правопорушень.

7. Координацію роботи по виконанню даного розпорядження покладаю на першого заступника голови райдержадміністрації, контроль – здійснюю особисто.
Голова районної державної

адміністрації С.П.БІГУЛЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

04.05.2012 р. № 213-од


П О Л О Ж Е Н Н Я
про встановлення та функціонування в районній державній адміністрації «гарячої» телефонної лінії (телефону довіри) та електронної поштової скриньки (скриньки довіри) з питань запобігання та протидії корупції

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення про встановлення та функціонування в районній державній адміністрації «гарячої» телефонної лінії (телефону довіри) та електронної поштової скриньки (скриньки довіри) з питань запобігання та протидії корупції (далі - Положення) регулює питання встановлення та функціонування «гарячої» телефонної лінії (далі - телефону довіри) і електронної поштової скриньки (далі – скриньки довіри) з питань запобігання і протидії корупції, а також визначає єдиний порядок приймання, реєстрації та розгляду інформації про корупційні, інші протиправні дії, порушення прав і законних інтересів громадян, які надійшли за значеними в цьому Положенні телефонним номером та електронною адресою.

Посадові особи райдержадміністрації, які забезпечують функціонування телефону довіри та скриньки довіри, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами держави.


2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ В РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ ТЕЛЕФОНУ ДОВІРИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Апарат телефону довіри встановлюються в громадській приймальній голови районної державної адміністрації. На телефонному апараті прикріплюється табличка з написом "телефон довіри".

Телефон довіри функціонує з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 19.00 у робочі дні.

Номер телефону довіри з питань запобігання та протидії корупції – 2-12-78.

Інформація, що надходить телефоном довіри, реєструється в журналі реєстрації отриманих повідомлень чергових громадської приймальні голови районної державної адміністрації, що ведеться за формою згідно з додатком 5 до Положення про організацію чергування в адміністративній споруді районної ради і районної державної адміністрації та інформаційної взаємодії між черговими і використовується для подальшого зміцнення законності й правопорядку, боротьби із корупцією на території району.

Інформація, яка надходить на телефон довіри та зареєстрована в журналі реєстрації, протягом доби передається голові райдержадміністрації для накладення резолюції, після цього, - виконавцям для відповідного реагування.

Журнал реєстрації отриманих повідомлень чергових громадської приймальні голови районної державної адміністрації - документ суворої звітності. Журнал повинен бути зареєстрований в загальному відділі апарату райдержадміністрації, а сторінки журналу - пронумеровані, прошиті та опечатані мокрою печаткою. Дозволяється ведення електронного журналу реєстрації звернень за телефоном довіри.

Реквізити граф журналу реєстрації заповнюються черговими громадської приймальні голови райдержадміністрації, які несуть відповідальність за повноту та достовірність зареєстрованої інформації.

Закінчені журнали реєстрації передаються до загального відділу апарату райдержадміністрації для зберігання. Термін їх зберігання - 1 рік.

Для належного забезпечення функціонування телефону довіри, загальним відділом апарату райдержадміністрації щомісячно розробляються та затверджується головою райдержадміністрації графіки чергування працівників в громадській приймальні голови райдержадміністрації.
1) Приймання, реєстрація та розгляд інформації, що надходить телефоном довіри з питань запобігання та протидії корупції
Під час приймання та реєстрації інформації, яка надходить телефоном довіри, черговий громадської приймальні голови райдержадміністрації повинен з'ясувати прізвище та ініціали особи, яка звернулася, адресу її проживання та контактний телефон, якщо про це не заперечує заявник, а також суть питання, з якого вона звертається.

Черговий громадської приймальні, за кожним отриманим повідомленням окремо, готує на ім'я голови райдержадміністрації службову записку та передає її керівнику апарату райдержадміністрації для подальшої доповіді голові райдержадміністрації або особі, яка виконує його обов’язки. У службовій записці зазначається вся отримана інформація про заявника та суть питання, з якого звернувся громадянин.

Після розгляду керівництвом райдержадміністрації, службова записка, реєструється в загальному відділі апарату та передається до структурного підрозділу, керівник якого, визначений резолюцією голови райдержадміністрації головним виконавцем, про що робиться відповідна відмітка в графі 7 журналу реєстрації отриманих повідомлень чергових громадської приймальні голови районної державної адміністрації. У разі визначення декількох виконавців, оригінал передається головному виконавцю, а співвиконавцям - їх копії.

Для розгляду, проведення перевірки та реагування на повідомлення (звернення), що надходять телефоном довіри, головним виконавцям відводяться терміни, що визначені Законом України „Про звернення громадян”.

Головний виконавець (співвиконавці), при розгляді інформації, що надійшла телефоном довіри керуються Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно – правовими актами з питань запобігання та протидії корупції, положеннями про територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації, і посадовими інструкціями.

Головний виконавець (співвиконавці), виконуючи завдання згідно резолюції, повинні переконатись у тому, що воно (завдання) входить в коло їх посадових обов’язків і повноважень, після цього вжити всіх вичерпних заходів щодо попередження або припинення здійснення корупційних правопорушень. В іншому випадку, - направити письмове повідомлення на адресу спеціально уповноважених суб’єктів, що здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень, визначених у параграфі 2 частини 5 статті 5 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

Анонімна інформація, яка не потребує негайного реагування, по закінченню чергування доповідається службовою запискою на ім'я голови районної державної адміністрації, передається керівнику апарату, для доповіді голові райдержадміністрації, і в подальшому використовується у порядку визначеному цим Положенням.

Черговим громадської приймальні голови районної державної адміністрації суворо забороняється будь-яким способом розголошувати відомості, які надходять на телефон довіри з питань запобігання та протидії корупції.


3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ В РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СКРИНЬКИ ДОВІРИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Електронна скринька довіри реєструється завідувачем сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно – секретної роботи апарату райдержадміністрації. Для реєстрації скриньки довіри використовується «логін» та пароль, що відомий працівникам сектору та голові районної державної адміністрації, або уповноваженій ним особі. Розголошувати їх – забороняться.

Скринька довіри функціонує цілодобово.

Електронна адреса скриньки довіри з питань запобігання та протидії корупції (E-mail) – Nikorupcii_ter@i.ua

Щоденно о 10.00 інформація, що надійшла на скриньку довіри, вилучається із неї, оформлюється у вигляді службової записки на ім’я голови райдержадміністрації та передається черговому громадської приймальні.

Інформація, що надходить на скриньку довіри, підлягає реєстрації в журналі реєстрації отриманих повідомлень чергових громадської приймальні голови районної державної адміністрації, що ведеться за формою згідно з додатком 5 до Положення про організацію чергування в адміністративній споруді районної ради і районної державної адміністрації та інформаційної взаємодії між черговими і використовується для подальшого зміцнення законності й правопорядку, боротьби із корупцією на території району.

Зазначена інформація, яка зареєстрована в журналі реєстрації, протягом доби передається голові райдержадміністрації для накладення резолюції, після цього, - виконавцям для відповідного реагування.


1) Приймання, реєстрація та розгляд інформації, що надходить електронною скринькою довіри з питань запобігання та протидії корупції
Приймання, реєстрація та розгляд інформації, що надходить на електронну скриньку довіри з питань запобігання та протидії корупції здійснюється в порядку, який визначений цим Положенням.
4. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОРЯДКУ ПРИЙНЯТТЯ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДХОДИТЬ НА ТЕЛЕФОН ДОВІРИ ТА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ДОВІРИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
1) Організація контролю за дотриманням вимог, встановлених цим Положенням, покладається на першого заступника голови райдержадміністрації або осіб, які виконують його обов'язки.

2) Контроль за станом приймання, реєстрації та розгляду інформації про корупційні та інші протиправні дії, а також порушення прав і законних інтересів громадян, покладається на керівника апарату райдержадміністрації.

3) Розгляд інформації про корупційні та інші протиправні дії, а також порушення прав і законних інтересів громадян, вчинені працівниками райдержадміністрації, її структурних підрозділів, інших державних органів (в тому числі і ті, що готуються) здійснюється Координаційною радою щодо взаємодії районної державної адміністрації з контролюючими та правоохоронними органами в терміни, що встановлюються головою райдержадміністрації.

4) Відповідальність за дотриманням законності при розгляді інформації про корупційні та інші протиправні дії, а також про порушення прав і законних інтересів громадян покладається на керівників структурних підрозділів, працівниками яких безпосередньо здійснюється розгляд цієї інформації.


5. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПРИ ОТРИМАННІ ІНФОРМАЦІЇ ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВІРИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
1) При спілкуванні з громадянами черговий зобов'язаний чуйно й ввічливо ставитися до них, уважно відноситися до їх запитів і проблем, дотримуватися високої культури поведінки та правил етикету.

2) Вислуховувати всю інформацію, що надається заявником, і намагатися отримати максимальний її обсяг про обставини події, причетних осіб, тощо. При небажанні заявника надавати дані про себе, черговий не має права їх вимагати. Така інформація вважається анонімною.

3) Категорично забороняється надавати оцінку поглядам, обговорювати або критикувати думку абонента, а також першим переривати розмову.

4) Якщо в заяві (повідомленні) йдеться про питання, яке не належить до компетенції районної державної адміністрації, слід ввічливо роз'яснити заявнику, куди саме йому потрібно звернутися.

5) Внести всю отриману інформацію до журналу реєстрації отриманих повідомлень чергових громадської приймальні голови районної державної адміністрації.

6) Якщо отримана інформація стосується компетенції районної державної адміністрації, доповісти (службовою запискою) на ім’я голови райдержадміністрації, отримати вказівки щодо забезпечення реагування, довести їх до безпосередніх виконавців та забезпечити контроль за реагуванням.

7) У випадках отримання анонімної інформації, яка не потребує негайного реагування, зареєструвати її в журналі отриманих повідомлень - по закінченню чергування доповісти службовою запискою на ім'я голови райдержадміністрації, та зареєструвати її в загальному відділі апарату.

8) Черговий громадської приймальні, який заступає на зміну, повинен прийняти від попереднього чергового всю документацію, що стосується чергування, перевірити наявність у ній всіх необхідних відміток, справність телефонного апарату телефону довіри та доповісти про прийняття чергування керівнику апарату райдержадміністрації або особі, що виконує його обов’язки.9) Постійно знаходитися на робочому місці, відлучатися лише з дозволу керівника апарату для прийняття їжі в межах адміністративної споруди, а також в інших виняткових випадках.

Керівник апарату районної

державної адміністрації І.Д. НАБОЛОТНИЙ


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка