Про затвердження Положення «Про орган приватизації житлового фонду» та зразка бланку свідоцтва про право власності на нерухоме майноДата конвертації07.05.2016
Розмір82.7 Kb.


Україна

НОСІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Носівського району ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМіТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

28 листопада 2013 року м.Носівка №154
Про затвердження Положення «Про орган приватизації житлового фонду» та зразка бланку свідоцтва про право власності на нерухоме майно
Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 15 Житлового кодексу України, статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статті 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», виконком міської ради вирішив:

 1. Затвердити Положення «Про орган приватизації житлового фонду, який перебуває в комунальній власності міської ради » (додаток 1).

 2. Затвердити зразок бланку свідоцтва про право власності на квартири (одноквартирні будинки) для видачі громадянам органом приватизації житлового фонду при виконавчому комітеті Носівської міської ради (додаток 2).

 3. Секретарю органу приватизації завести:

 • журнал реєстрації заяв та прийнятих документів;

 • журнал обліку видачі свідоцтв про право власності на квартири (одноквартирні будинки);

 • книгу реєстрації квартир (одноквартирних будинків), що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Бокотька А.А.

Міський голова І.І. Пугач

Додаток 1

до рішення виконкому

від 28.11.2013 р. № 154
ПОЛОЖЕННЯ

про орган приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній власності Носівської міської ради


Положення складене відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» і визначає правові основи, повноваження, порядок діяльності органу приватизації та порядок передачі квартир (одноквартирних будинків) у власність громадян.
1. Загальні положення, склад і порядок роботи

 1. Органом приватизації житлового фонду (надалі - орган приватизації), що перебуває у комунальній власності Носівської міської ради, є виконавчий комітет Носівської міської ради.

 2. Орган приватизації діє з метою розгляду питань щодо передачі у власність громадянам квартир у багатоквартирних будинках, одноквартирних будинків, що перебувають у комунальній власності міської ради та використовуються громадянами на підставі договору найму у спосіб та на умовах, визначених Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду».

 3. Орган приватизації є колегіальним органом, що діє на громадських засадах.

 4. Засідання органу приватизації проводяться по мірі необхідності. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 1/2 членів від загального складу. Рішення приймається простою більшістю голосів.

 5. Очолює орган приватизації перший заступник міського голови.

 6. Передача квартир (одноквартирних будинків) у власність громадян здійснюється на підставі рішення органу приватизації, що приймається не пізніше одного місяця з дня одержання заяви громадянина.

 7. Збір, реєстрацію, підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (одноквартирних будинків) здійснює секретар житлової комісії міської ради.

 8. Передача квартир (одноквартирних будинків) в приватну (для одиноких наймачів) та у спільну (сумісну або часткову) власність здійснюється за письмовою згодою всіх повнолітніх (віком від 18 і більше років) членів сім’ї з обов’язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку).

 9. До членів сім’ї наймача включаються лише громадяни, які постійно мешкають у квартирі (будинку) разом з наймачем або за якими зберігається право на житло.

 10. Передача житла у власність громадян здійснюється безоплатно, виходячи з розрахунку санітарної норми (21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю).

 11. Якщо загальна площа квартири (одноквартирного будинку), що підлягають приватизації, відповідає площі, передбаченій пунктом 10 цього Положення, зазначені квартири (будинки) передаються у власність наймачеві та членам його сім'ї безоплатно.

      

 

2. Склад документів і порядок їх оформлення при передачі житла у власність громадян 1. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім’ї на умовах найму квартиру (одноквартирний будинок), звертається в орган приватизації, де отримує бланк заяви та необхідну консультацію.

 2. Заяву підписують всі повнолітні члени сім’ї. Згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (одноквартирного будинку) підтверджується письмово і додається до заяви.

 3. При оформленні заяви на приватизацію квартири (одноквартирного будинку) громадянин додає:

  • довідку про склад сім’ї та займані приміщення від комунального підприємства, у довідці вказуються члени сім’ї наймача, які зареєстровані (прописані) та мешкають разом з ним, а також тимчасово відсутні особи, за якими зберігається право на житло, відомості про займані наймачем приміщення та їх площу згідно технічного паспорта.

За неповнолітніх членів сім'ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Згоду на участь у приватизації дітей вони засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини. Якщо дитина віком від 14 до 18 років (настає неповна цивільна дієздатність особи), додатково до заяви додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників. У довідці також вказуються новонароджені, і на них враховується норма площі, що передається безкоштовно;

  • оригінал та копію технічного паспорта на квартиру (одноквартирний будинок), виготовленого БТІ;

  • копію документа, на підставі якого громадянин набув право найму квартири (одноквартирного будинку) (ордер, рішення та інше);

  • копії паспортів повнолітніх членів сім’ї, копії свідоцтв про народження дітей;

  • копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації;

  • для громадян, які зареєстровані (прописані) у житловому приміщенні після 1993 року, документи, де вони проживали до цього часу і документи про те, чи за попереднім місцем проживання не брали участі у безплатній приватизації житла.

 1. Обов’язковими умовами видачі комунальним підприємством вказаних довідок є:

 • відсутність заборгованості перед надавачами комунальних послуг, яка числиться за даною квартирою;

 • відсутність на даний час приміщень, які самовільно захоплені мешканцем.

 1. Оформлена заява на приватизацію квартири (одноквартирного будинку) з доданими до неї документами подаються громадянином особисто громадянином.

 2. Зареєстрована заява з пакетом долучених документів подається на засідання органу приватизації для подальшого її розгляду та вирішенні по суті.

 3. Орган приватизації, в разі потреби, уточнює необхідні для розрахунків дані в залежності від складу сім’ї і розміру загальної площі квартири (будинку), оформляє розрахунки та видає рішення.

 4. При відповідності поданих документів нормам чинного законодавства орган приватизації приймає рішення про передачу житлових приміщень у власність громадян та видає свідоцтво про право власності згідно затвердженого зразка.

 5. Свідоцтво на право власності на квартиру (одноквартирний будинок) підлягає обов’язковій реєстрації відповідно до чинного законодавства.

 6. Кожний громадянин, який приватизував займане ним житло безоплатно, з компенсацією чи з доплатою, вважається таким, що використав право на безоплатне одержання житла від держави. Одержання нового житла у держави може здійснюватися на платній основі з використанням одержаних при приватизації житлових чеків.

3. Заключні положення

22. Припинення діяльності органу приватизації здійснюється у встановленому законодавством порядку за рішенням виконавчого комітету Носівської міської ради.

Керуючий справами

(секретар) виконавчого

комітету міської ради М.В. Булах

Додаток 2

до рішення виконкому

від 28.11.2013 р. № 154
 

 

СВІДОЦТВОпро право власності на нерухоме майно

СЕРІЯ А № 0000

Дата видачі «__»________ 20___ року м. Носівка, Чернігівської області
Орган приватизації житлового фонду

виконавчого комітету Носівської міської ради
Тип об’єкта: квартира (одноквартирний будинок).

Адреса об’єкта: Чернігівська область, м. Носівка,

вул. ___________________________________ .
Власники

Форма власності

Частка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис об’єкта: загальна площа ________ м2, житлова площа ________ м2.

Технічна характеристика квартири (одноквартирного будинку) наведена згідно технічного паспорта від «__» ______ 20__ року, який є складовою частиною даного свідоцтва.

Квартира (одноквартирний будинок) передана громадянам у власність відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та «Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 16.12.2009 року № 396.

Свідоцтво видано, згідно рішення органу приватизації житлового фонду

від «__»____________ 20__ року №____.Міський голова І.І. Пугач


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка