Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установСторінка3/4
Дата конвертації03.11.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4

Геодезичні координати

Таблиця 5.1Широта

Довгота

градуси

мінути

секунди

градуси

мінути

Секунди

(o)

(')

('')

(o)

(')

('')

1

2

3

4

5

6

Об'єкт

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населеного пункту

_______________________________________

(назва населеного пункту, де розташований об'єкт)

Таблиця 5.2Найменування характеристик

Величина

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації

атмосфери, А

Коефіцієнт рельєфу місцевостіСередня максимальна температура зовнішнього

повітря найбільш жаркого місяця року, Т, град.С

Середня температура зовнішнього повітря найбільш

холодного місяця (для котельних, які працюють за

опалювальним графіком), Т, град.С
Середньорічна роза вітрів, %ППССПдСПд.ПдЗЗПЗШвидкість вітру (за середніми багаторічними

даними), повторення перевищення якої складає 5%,

U*, м/с
Відомості щодо стану забруднення атмосферного повітря

Таблиця 5.3N

з/п


Забруднююча

речовина


Нормативи

якості


атмосфер-

ного


повітря

(мг/


куб.м)

Гігієнічні

нормативиФонова

концен-


трація

(мг/


куб.м)

Серед-

ньорічні


концен-

трації


(мг/

куб.м)


Макси-

мальна з


разових

концен-


трація

(мг/


куб.м)

код

наймену-

вання


ГДК

(мг/


куб.м)

ОБРД

(мг/


куб.м)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Примітка.

У гр. 7 інформація наводиться у разі, якщо значення фонових концентрацій встановлені в цілому для населеного пункту. У всіх інших випадках інформація щодо фонових концентрацій наводиться відповідно до вимог Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 липня 2001 року N 286 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за N 700/5891.Директор Департаменту екологічної

безпеки та поводження

з небезпечними хімічними

речовинами та відходами


Є.М.Маторін

Додаток 6

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

ПЕРЕЛІК

видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1N з/п

Забруднююча речовина

Фактичний

обсяг


викидів

(т/рік)


Потенційн

ий обсяг


викидів

(т/рік)


Порогові

значення


потенційних

викидів для

взяття на

державний облік

(т/рік)


код

найменування

1

2

3

4

5

6

Усього

для


підпри-

ємства
Найбільш поширені забруднюючі речовини

1

2

3

4

5

6

УсьогоНебезпечні забруднюючі речовини

1

2

3

4

5

6

УсьогоІнші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта

1

2

3

4

5

6

УсьогоЗабруднюючі речовини, для яких нестановлені ГДК (ОБРД) в в

атмосферному повітрі населених міст1

2

3

4

5

6

УсьогоХарактеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

Таблиця 6.2Виробництво,

процес,


установка,

устаткуванняНомер

джерела


викиду

Найменуван-

ня джерела

викиду


Параметри джерел викиду

висота, м

діаметр

вихідного

отвору, м


1

2

3

4

5Координати джерела на

карті-схеміМісце

відбору


проб

Параметри газопилового

потоку у місці вимірюванняТочкового або

початок


лінійного;

центра


симетрії

площинногоДругого кінця

лінійного;

ширина і

довжина


площинноговитра-

та,


куб.м/с

швид-

кість,


м/с

температу,

град.С


Х , м

1


Y , м

1


Х , м

2


Y , м

2


6

7

8

9

10

11

12

13Код

забруд-


нюючої

речови-


ни

Найменування

забруднюючої

речовини


Максимальна

масова


концентрація

забруднюючої

речовини,

мг/куб.м


Потужність викиду

г/сек

кг/

год.


т/рік

14

15

16

17

18

19

Примітка.

1.У графі 13 для викидів, які мають температуру зовнішнього атмосферного повітря, вноситься середня максимальна температура найспекотнішого місяця незалежно від часу проведення вимірювань.

2. У гр.16 надається концентрація, приведена до нормальних умов, - для газоподібних забруднюючих речовин ; для газоподібних продуктів горіння - приведена до нормальних умов, 3% кисню (рідке та газоподібне паливо), 6% кисню (тверде паливо), 15% кисню (газові турбіни та дизельні двигуни).

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

Таблиця 6.3

Номер

джере-


ла

викиду


Джерела утворення

Місце

відбору


проб

Діаметр

газохо-


ду, м

Параметри

газопилового потоку в

газоході


наймену-

вання


Номер

витра-

та, на


вході

в ГОУ,


куб.м/с

швид-

кість,


м/с

темпе-

ратура,


град.С

1

2

3

4

5

6

7

8Код

забруд-


нюючої

речовини


Найменування

забруднюючої речовиниМаксимальна

масова


концентрація

забруднюючої

речовини,

мг/куб.м


Потужність викиду

г/сек.

кг/год.

9

10

11

12

13

Примітка.

1. В таблиці 6.3 наводиться інформація щодо викидів, які відводяться від декількох джерел утворення (котел, піч) і надходять в атмосферне повітря через централізовані джерела викидів (димова труба).

Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 6.4Номер

джерела


викиду

на

карті-схемі

Клас

Найме-

нування


ГОУ

Забруднюючі

речовини, за

якими

проводитьсягазоочистка

Витрата

газопило-

вого

потоку навході в

ГОУ,


куб.м/с

Максимальна

масова


концентрація

на вході в

ГОУ,

мг/куб.м


Ефектив-

ність


роботи

ГОУ, %


Витрата газопи-

лового потоку

на виході з

ГОУ, куб.м/сМаксимальна

масова


концентрація

на виході

з ГОУ,

мг/куб.м


Код

наймену-

вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця 6.5Номер

джере-


ла

викиду


Наймену-

вання


забруд-

нюючої


речовини

Код

забруд-


нюючої

речовини


Макси-

мальна


масова

концен-


трація

мг/


куб.м

Потужність

викиду


Періо-

дич-


ність,

раз/


доба,

місяць,


рік

Трива-

лість


викиду,

хв.,


год.

Річна

величи-


на

залпових


викидів,

т/рік


г/сек

кг/год.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 6.6Номер

джерела


викиду

Найменування

джерела


викиду

Код

забруднюючої

речовини


Найменування

забруднюючої

речовини


Потужність

викиду

г/сек

кг/год.

1

2

3

4

5

6Директор Департаменту екологічної

безпеки та поводження

з небезпечними хімічними

речовинами та відходами


Є.М.Маторін

Додаток 7

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка