Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека xxi" Кабінет Міністрів України постановляєСторінка2/3
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3

Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

Найменування

завдання


Найменування показника

Значення показника

Найменування

заходу


Головний

розпорядник

бюджетних коштів


Джерела

фінансуванняПрогнозний

обсяг


фінансових

ресурсів,

тис. гривень


У тому числі за роками

усього

за роками2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

20151. Створення

регламенту

взаємодії

виконавців заходів

Державної цільової

національно-

культурної

програми


створення єдиної

інформаційної

бібліотечної

системи


"Бібліотека - XXI"

регламент

1

1

1) розроблення

регламенту

взаємодії

Державної цільової

національно-

культурної

програми

створення єдиної

інформаційної

бібліотечної

системи

"Бібліотека - XXI"Держінформнауки

Мінкультури

МОНмолодьспорт

Національна

академія наук

Держкомтелерадіо

Держінвестпроект


державний бюджет2. Розроблення і

впровадження

єдиних стандартів

(форматів) обміну

бібліографічними

та архівними

записами, їх

гармонізація з

міжнародними

правиламистандарт обміну

бібліографічними та

архівними записами


15

3

3

3

3

3

1) розроблення та

впровадження

національних

стандартів у сфері

обміну

бібліографічнимита архівними

записами, їх

гармонізація з

міжнародними

правилами


Держінформнауки

-"-

960

192

192

192

192

192

Національна

академія наук640

128

128

128

128

128

Разом за завданням 21600

320

320

320

320

320

3. Створення

системи


корпоративної

каталогізаціїкількість звітів

2

1

1


1) розроблення

інформаційної

моделі системи

корпоративної

каталогізації

видань, які

зберігаються в

бібліотечних

фондах


Національна

академія наук-"-

1750

350

350

350

350

350

довідково-пошуковий

апарат


1
1


2) розроблення

інтегрованого

довідково-

пошукового апарату

до оцифрованого

фонду


Держінформнауки

державний бюджет

300
300


Мінкультури

200
200


МОНмолодьспорт

50
50


перелік критеріїв

1

1

3) розроблення

загальних

критеріїв відбору

інформаційних

ресурсів для

переведення їх в

електронну форму


Національна

академія наук-"-

1285

1285

опис наявних

інформаційних ресурсів700

тис.


140

тис.


140

тис.


140

тис.


140

тис.


140

тис.


4) проведення

моніторингу

наявних

бібліотечнихінформаційних

ресурсів


Мінкультури

-"-

550

110

110

110

110

110

МОНмолодьспорт

165

33

33

33

33

33

Разом за завданням 34300

1778

1043

493

493

493

4. Забезпечення

виконавців

Державної цільової

національно-

культурної

програми створення

єдиної

інформаційноїбібліотечної

системи


"Бібліотека - XXI"

технічними

засобами та

спеціалізованим

програмним

забезпеченням,

розбудова

телекомунікаційної

мережі


програмно-технічне

забезпечення9

5

1

1

1

1

1) забезпечення

виконавців

Державної цільової

національно-

культурної

програми створення

єдиної

інформаційноїбібліотечної

системи


"Бібліотека - XXI"

засобами


комп'ютерної

техніки,


телекомунікаційним

обладнаннямМінкультури

державний бюджет

4600

2600

500

500

500

500

Держінформнауки

5250

2930

580

580

580

580

МОНмолодьспорт

1000

600

100

100

100

100

Національна

академія наук1000

200

200

200

200

200

24

5

5

5

5

4

МОНмолодьспорт

інші джерела

15000

3125

3125

3125

3125

2500

Мінкультури

15000

3125

3125

3125

3125

2500

Держінформнауки

8550

1781,3

1781,3

1781,3

1781,3

1424,8

кількість комплектів

програмних засобів1000
300

250

250

200

2) розроблення та

адаптація

спеціалізованого

програмного

забезпечення,

оснащення

бібліотек


Держінформнауки

державний бюджет

800
200

200

200

200

Мінкультури

600
150

150

150

150

МОНмолодьспорт

300
125

75

75

25

Національна

академія наук600
150

150

150

150

3000
750

750

750

750

Держінформнауки

інші джерела

3000
750

750

750

750

Мінкультури

1800
450

450

450

450

МОНмолодьспорт

300
75

75

75

75

кількість базових центрів

3
1
1

1

3) створення

базових центрів

переведення в

електронну форму

інформаційних

ресурсів


Національна

академія наукдержавний бюджет

5000
1667
1667

1666

Мінкультури

5000
1667
1667

1666

Держінформнауки

4400
1467
1467

1466

МОНмолодьспорт

950

410

135

135

135

135

7

2

2

1

1

1

Держінформнауки

інші джерела

7500

2142

2145

1071

1071

1071

Мінкультури

7500

2142

2145

1071

1071

1071

МОНмолодьспорт

1350

385,5

385,5

193

193

193

Разом за завданням 489500

19440,8

20922,8

13731,3

18532,3

16872,8

у тому числі

державний бюджет

29500

6740

6941

2090

6891

6838

інші джерела

60000

12700,8

13981,8

11641,3

11641,3

10034,8

5. Забезпечення

виконання робіт із

виконання

сканування та

обробки інформації


кількість відсканованих

сторінок рукописної та

книжкової спадщини

України


8900

3424

1330

1408

1408

1330

1) оцифрування,

обробка,


збереження та

організація

використання

рукописної та

книжкової спадщини

України


Держінформнауки

державний бюджет

8800

3400

1300

1400

1400

1300

Мінкультури

5000

1000

1000

1000

1000

1000

МОНмолодьспорт

5000

1000

1000

1000

1000

1000

Національна

академія наук5100

1000

1000

1050

1050

1000

17115

6847

3423

3423

1711

1711

Держінформнауки

інші джерела

12500

5000

2500

2500

1250

1250

Мінкультури

12500

5000

2500

2500

1250

1250

МОНмолодьспорт

12500

5000

2500

2500

1250

1250

Держкомтелерадіо

12500

5000

2500

2500

1250

1250

кількість відсканованих

сторінок рідкісних і

цінних видань


1200

500

300

180

110

110

2) переведення

рідкісних і цінних

видань у

електронну формуДержкомтелерадіо

державний бюджет

3000

1500

500

500

250

250

Держінформнауки

1500

500

500

200

150

150

Мінкультури

1500

500

500

200

150

150

6000

2400

1200

1200

600

600

Держкомтелерадіо

інші джерела

15000

6000

3000

3000

1500

1500

Мінкультури

15000

6000

3000

3000

1500

1500

кількість відсканованих

сторінок з історичного

фонду


9900

4690

3320

545

685

660

3) створення

цифрового архівуісторичного фонду

Держкомтелерадіо

державний бюджет

9890

4680

3320

545

685

660

Держінформнауки

9890

4680

3320

545

685

660

10010

4004

2002

2002

1001

1001

Держкомтелерадіо

інші джерела

10000

4000

2000

2000

1000

1000

Держінформнауки

10000

4000

2000

2000

1000

1000

Разом за завданням 5149680

58260

32440

26440

16370

16170

у тому числі

державний бюджет

49680

18260

12440

6440

6370

6170

інші джерела

100000

40000

20000

20000

10000

10000

6. Розроблення

інтегрованого

довідково-

пошукового апарату

до оцифрованого

фонду Державного

архіву друку


кількість записів

1305,4

130,5

261

261

326,45

326,45

1) оснащення

програмно-

апаратними

комплексами з

робочими станціями

для формування

інтегрованого

довідково-

пошукового

апарату до

оцифрованого фонду

Державного архіву

друку


Держкомтелерадіо

державний бюджет

2600

520

520

520

520

520

Разом за завданням 62600

520

520

520

520

520

7. Створення

елементів

комплексної

системи захисту

інформації


кількість програмних

засобів


5

1

1

1

1

1

1) впровадження

елементів

комплексної

системи захисту

інформації


Держінформнауки

державний бюджет

4900

980

980

980

980

980

Мінкультури

2000

400

400

400

400

400

МОНмолодьспорт

500

100

100

100

100

100

Разом за завданням 77400

1480

1480

1480

1480

1480

8. Створення

єдиної точки входу

в Інтернет до

територіально-

розподілених

електронних

бібліотечних

ресурсів


"Бібліотека - XXI"

кількість звітів

2

1

1


1) створення

технічного

завдання та

проекту побудови

точки входу


Національна

академія наук-"-

1000

500

500


технічний проект

1

1

2) розроблення

архітектурних

рішень щодо єдиної

точки входу в

Інтернет до

територіально-

розподілених

електронних

бібліотечних

ресурсів


Держінформнауки

-"-

4100

4100

технічне завдання на

веб-портал1
1


3) розроблення

уніфікованої

технології, яка

підтримує єдину

точку входу в

Інтернет до

територіально-

розподілених

електронних

бібліотечних

ресурсів


-"-

-"-

3300
3300


технічна документація на

веб-портал1
1


4) впровадження та

супроводження

уніфікованої

технології єдиної

точки входу в

Інтернет до

територіально-

розподілених

електронних

бібліотечних

ресурсів


Держінформнауки

державний бюджет

2000
2000


діючий веб-портал

1
1


5) розроблення та

актуалізація веб-

порталу, створення

загальнодоступного

інформаційного

ресурсу з

оприлюднення

результатів

розроблення,

впровадження та

використання

програмного

забезпечення для

інформатизації

бібліотечних

процесів


-"-

-"-

7220
7220


Разом за завданням 817620

4600

13020


9. Створення

єдиного


національного

депозитарію

електронних

бібліотечних

ресурсів


кількість звітів

1
1


1) розроблення

теоретичних засад

побудови

національного

депозитарію

електронних

бібліотечних

ресурсів


Національна

академія наук-"-

200
200


технологія наповнення

1
1


2) створення та

випробування

інформаційної

технології

наповнення

національного

депозитарію

електронних

бібліотечних

ресурсів


Держінформнауки

державний бюджет

2000
2000


орієнтовний обсяг

записів, які будуть

розміщуватися в

депозитарії, млн.10

4

3

2

0,5

0,5

3) впровадження та

підтримання в

актуальному стані

національного

депозитарію

електронних

бібліотечних

ресурсів


Держінформнауки

державний бюджет

800

350

200

100

100

50

Мінкультури

500

200

150

100

25

25

МОНмолодьспорт

200

75

50

25

25

25

42,5

17

8,5

8,5

4,25

4,25

Держінформнауки

інші джерела

2400

960

480

480

240

240

Мінкультури

2000

800

400

400

200

200

МОНмолодьспорт

2000

800

400

400

200

200

Разом за завданням 910100

3185

3880

1505

790

740

у тому числі

державний бюджет

3700

625

2600

225

150

100

інші джерела

6400

2560

1280

1280

640

640

10. Створення

єдиної


інформаційно-

комунікаційної

структури


кількість звітів

16

8

2

2

2

2

1) впровадження

єдиної


інформаційно-

комунікаційної

структури


Держінвестпроект

державний бюджет

6000

3000

750

750

750

750

кількість записів які

підлягають архівуванню,

млн.


15

6

3,75

2,25

1,5

1,5

2) архівування

науково-


інформаційних і

суспільно значущих

ресурсів

українського

сегмента Інтернет

і актуальних для

держави зарубіжних

ресурсів


Держінформнауки

-"-

1000

400

250

150

100

100

Держкомтелерадіо

300

100

50

50

50

50

Мінкультури

400

170

80

80

50

20

68

27,2

13,6

13,6

6,8

6,8

Держінформнауки

інші джерела

2800

1120

560

560

280

280

Держкомтелерадіо

2000

800

400

400

200

200

Мінкультури

2000

800

400

400

200

200

Разом за завданням 1014500

6390

2490

2390

1630

1600

у тому числі

державний бюджет

7700

3670

1130

1030

950

920

інші джерела

6800

2720

1360

1360

680

680

11. Забезпечення

дотримання вимог

законодавства у

сфері авторського

та суміжних прав


проекти нормативно-

правових документів6
2

2

2
1) урегулювання

питань, пов'язаних

з авторським та

суміжними правами,

електронними

інформаційними

ресурсами,

статусом


електронних

видань, передачею

до бібліотек

електронних копій

тиражованих видань


МОНмолодьспорт

Національна

академія наук


державний бюджет12. Організація та

методичне

забезпечення

підготовки

фахівців з питань

впровадження і

застосування

інформаційних

технологій в

бібліотечній

справі


науково-методичні праці

15

3

3

3

3

3

1) організація

процесу підвищення

кваліфікації та

перепідготовки

працівників

бібліотекМінкультури

державний бюджет

2000

400

400

400

400

400

МОНмолодьспорт

500

100

100

100

100

100

Держінформнауки

5000

1000

1000

1000

1000

1000

30

6

6

6

6

6

Мінкультури

інші джерела

3000

600

600

600

600

600

МОНмолодьспорт

6000

1200

1200

1200

1200

1200

Держінформнауки

Рада міністрів

Автономної

Республіки Крим,

обласні,

Київська та

Севастопольська

міські


держадміністрації

6000

1200

1200

1200

1200

1200

Разом за завданням 1222500

4500

4500

4500

4500

4500

у тому числі

державний бюджет

7500

1500

1500

1500

1500

1500

інші джерела

15000

3000

3000

3000

3000

3000

13. Забезпечення

довгострокового

зберігання даних

на основі

вітчизняних та

світових


технологій

кількість звітів

5
1

2

1

1

1) розроблення

технологічної

лінії виробництва

оптичних носіїв

довгострокового

зберігання

інформації.

Виготовлення

оригінального

технологічного

обладнання.

Дооснащення

спеціалізованим

технологічним

обладнанням


Національна

академія наукдержавний бюджет

4600
1000

1600

1000

1000

3


2

1

-"-

інші джерела

2500


2500
кількість технологічних

ліній


1
1


2) виготовлення,

налагодження і

випробування

технологічної

лінії


-"-

державний бюджет

1000
1000


-"-

інші джерела

1100
1100


кількість виготовлених

носіїв інформації5500
500

1500

1500

2000

3) відпрацювання

режимів роботи

технологічної

лінії.


Виготовлення

дослідної партії

носіїв інформації


-"-

державний бюджет

1200
1200


5500
500

1500

1500

2000

-"-

інші джерела

1200
1200


кількість партій

1


1
4) виготовлення

носіїв інформації

для архівного

зберігання даних-"-

державний бюджет

2800


2800
2

2

-"-

інші джерела

5600

5600

Разом за завданням 1320000
5500

1600

6300

6600

у тому числі

державний бюджет

9600
3200

1600

3800

1000

інші джерела

10400
2300
2500

5600

Усього за Програмою339800

100473,8

86115,8

52979,3

50935,3

49295,8

у тому числі

державний бюджет

141200

39493

44194

15698

22474

19341

у тому числі:Держінформнауки

62220

18532

24809

5347

6854

6678

Національна

академія наук26175

3463

7395
7345

4494

Мінкультури

22350

5380

5157

2940

4452

4421

Держкомтелерадіо

15790

6800

4390

1615

1505

1480

МОНмолодьспорт

8665

2318

1693

1568

1568

1518

Держінвестпроект

6000

3000

750

750

750

750

інші джерела

198600

60980,8

41921,8

37281,3

28461,3

29954,8

у тому числі:Держінформнауки

52750

16203,3

11416,3

10342,3

7572,3

7215,8

Національна

академія наук10400
2300
2500

5600

Мінкультури

58800

18467

12620

11546

8396

7771

Держкомтелерадіо

39500

15800

7900

7900

3950

3950

МОНмолодьспорт

37150

10510,5

7685,5

7493

6043

5418

Додаток 3

до Програми

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка