Про стан навколишнього природного середовищаСторінка1/8
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНЕКОБЕЗПЕКИ

УКРАЇНИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ

ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 1998 РОЦІ

м.МИКОЛАЇВ

1999
З М І С Т

стор.

1. Екологічна ситуація в Миколаївській області…………………………. 3

2. Регіональні проблеми ……………………………………………………... 6

3. Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров’я населення 8

4. Інформування громадськості, громадські рухи, екологічна освіта……... 95. Стан навколишнього природного середовища …………………………. 11

5.1. Рівень забруднення природного середовища…………………………… 11

5.2. Антропогенний вплив на природне середовище……………………….. 28

5.2.1. Земельні ресурси……………………...………………………………… 28

5.2.2. Надра ……………………………………….…………………………… 35

5.2.3. Водні ресурси…………………………………………..……………… 36

5.2.4. Атмосферне повітря…………………………………………………… 57

5.2.5. Рослинний світ…………………………………………………………. 63

5.2.6. Тваринний світ…………………………………………………………. 73

5.2.7. Природні території і об'єкти з особливим статусом охорони……… 75

6. Відходи……………………………………………………………………… 82

7. Природно-техногенна (екологічна) безпека…………………………….… 89

7.1. Екологічна безпека області ……………………………………………… 89

7.2. Ядерна та радіаційна безпека …………………………………………… 89

7.3. Екологічна безпека оборонної діяльності та конверсії БПК ………….. 91

8. Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного

середовища………………………………………………………………….. 93

9. Управління в галузі охорони довкілля…………………………………. 102

10. Наукові дослідження в галузі екології ………..………………………… 105

11. Міжнародне співробітництво у сфері екології……………………….…. 107

12. Висновки ………………………………………………………………….. 108
1. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

За підсумками роботи в 1998 році в області відмічені позитивні зрушення в окремих сферах народногосподарського комплексу.

У промисловості обсяги виробництва порівняно з 1997 роком зросли на 5.2%. Поліпшилася структура промислової продукції, зросла частка продукції машинобудування, легкої та харчової промисловості з 32.1% до 40.3%.

Випуск товарів народного споживання в 1998 році збільшився порівняно з попереднім роком на 18.7%.

Протягом 1998 року вдалось досягти і деяких позитивних зрушень в галузі сільського господарства. Збільшилось виробництво цукрових буряків на 12.4%, овочів – на 14.4%, винограду – на 33% порівняно з 1997 роком. Також збільшилось поголів’я свиней та птиці відповідно на 14.8% та 7.9%, зросла продуктивність тварин.

У будівельному комплексі за рахунок усіх джерел фінансування освоєно266.9 млн. грн. капітальних вкладень. Майже в 2.5 рази збільшилися обсяги введення в дію газових мереж. Побудовано 135 тис. кв. м загальної площі житла, 25.7 км. водопровідних, 4.5 каналізаційних, 5.6 км. тепломереж тощо.

Іноземних інвестицій надійшло в область в 1998 році на суму 7.8 млн. дол. США. 71.8% надходжень вкладені в харчову промисловість.

В транспортній галузі господарства області зберігалася тенденція нарощування обсягів перевезення вантажів морським та річковим транспортом. Порівняно з 1997 роком збільшилось перевезення вантажів на морському транспорті в 2.8 рази, на річковому - на 54.4%.

Разом з тим не вдалося вирішити програмні завдання в галузі машинобудування та металообробки. Темпи спаду промислового виробництва цієї важливої галузі уповільнились на 11.5%. Головними чинниками такого стану стало невирішення питання щодо завантаженості суднобудівних підприємств.

В агропромисловому комплексі, незважаючи на фінансову допомогу сільгосптоваровиробникам, надану в 1998 році обласною Радою та облдержадміністрацією, не вдалося призупинити спад виробництва сільськогоподарської продукції. За попередніми розрахунками валова продукція сільського господарства становила 83% до рівня попереднього року.

Незважаючи на значний приріст виробництва споживчих товарів обсяг роздрібного товарообороту стаціонарної торгівлі (що обчислюється статистикою) у порівняльних цінах скоротився на 13.5 %.

Погіршився фінансовий стан суб’єктів господарської діяльності. Протягом року 64% загальної кількості підприємств працювали збитково, в тому числі у промисловості – 55.5%, в сільському господарстві – 86.4%. Продовжували зростати взаємні неплатежі.

Гострим залишилось питання повноти та своєчасності виплати заробітної плати.

В 1998 році в області екологічна ситуація, як і в попередні роки залишилась напруженою.

Протягом року в атмосферне повітря області було викинуто 55.1 тис. тонн шкідливих речовин, з них 19.6 тис. тонн стаціонарними джерелами забруднення.

Переважну частину викидів від стаціонарних джерел - 13,3 тис. тонн ( 68%) становить газоподібні та рідки речовини, проблема уловлювання яких практично не вирішується. Твердих речовин викидається без очистки лише 0,4% загальної кількості усіх викинутих твердих, а газоподібних та рідких – 99.8%. Наприклад, повністю без очистки викидається сірчаний ангідрид - 3,4 тис. тонн, окисли вуглецю – 7,4 тис. тонн, окисли азоту – 2,4 тис. т.

Кількість викидів від стаціонарних джерел забруднення порівняно з 1997 роком зменшилось на 0.83 тис. тонн (1,5%), в основному за рахунок подальшого скорочення обсягів промислового виробництва.

Основний вклад у валовий викид по області забруднюючих речовин вносять такі підприємства: ВАТ “Миколаївській Глиноземний завод” – 6,7 тис. тонн (33,7% усіх викидів від стаціонарних джерел по області), ВАТ “Югцемент” – 3.7 тис. тонн (18,6%), АТ “Гілея” – 1.2 тис .тонн (6%).

Викиди від пересувних джерел забруднення в 1998 році складають 66% від усіх сумарних викидів в атмосферне повітря.

Обсяги скиду забруднених стічних вод у водоймища Миколаївської області у 1998 році зменшились і становлять 95.35 млн. куб. м проти 103 млн. куб. м у 1997 році. Скид стічних вод здійснюють 19 підприємств області. Основним джерелом забруднення гирлового району Південного Бугу і Бузького лиману є скиди стічних вод ВУВКГ м. Миколаєва, з ливостоками під час дощів та аварійних скидів. Скид забруднених стічних вод ВУВКГ “Миколаівводоканал” становить 48,57% від загального скиду області за 1998 рік.

Щорічно обсяг утворення відходів в області становить 1.8 млн.тонн, з яких токсичних відходів - 697.5 тис. тонн. Домінуюче положення за обсягом утворення займають відходи Ш класу небезпеки (657 тис. т).

Взагалі в області обсяг накопичення відходів виробництва, споживання, побутових відходів складає близько 13.5 млн. тонн. Серед таких відходів, що утилізуються в основному через заготівельно-постачальні організації, слід назвати металевий брухт – чорний та кольоровий, нафтовідходи, макулатура, склобій, відпрацьовані автошини, лампи люмінісцентні. На території Новоодеського району, ст. Баловне розташований базовий склад АТ “Родючість” де зберігається 482 т непридатних хімічних засобів захисту рослин, проблема утилізації яких є чи не найважливішою для області.

В області налічується 129 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 52564,54 га або 2.14% від загальної площі

Загальна площа лісів Миколаївської області за даними лісовпорядкування, проведеного в 1993 році становить 125.2 тис. га. Площа держлісгоспу - 68.2 тис. га, в тому числі вкрита лісом 36.2 тис. га. Лісистість по області становить 3.8%. Всі ліси віднесені до лісів першої групи.

Інспекторами держуправління екобезпеки в Миколаївській області проведено 3580 перевірок з них 1788 одиниць автотранспорту. Виявлено 1001 порушення природоохоронного законодавства. По виявлених порушеннях притягнуто до адмінвідповідальності 836 посадових особ та громадян. Загальна сума штрафних санкцій становить 775 тис.грн.

2. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Основними екологічними проблемами в області є::


  1. Незадовільна очистка (або її відсутність) комунальних стічних вод:

а) в м. Миколаєві в зв’язку з аварійним станом каналізаційних мереж та очисних споруд. Очисні споруди м. Миколаєва введено в експлуатацію в 1973 р. .Дефіцит потужностей очисних споруд каналізації складає 50%, що позначається на їх роботі. Концентрація забруднюючих речовин після недостатньої очистки перевищує ГДК водойм рибогосподарського призначення по азоту амонійному більше як в 500 разів, залізу та фосфатів більше як в 20 разів, зваженим речовинам більше як в 8 разів та ін. Амортизація насосно-силового обладнання більшості КНС складає 50-100%. Всі насосні станції працюють з перевантаженням, внаслідок чого щодобово не менше як 15 тис.м3 неочищених стічних вод скидається в Бузький лиман.

б) в м. Вознесенську перевантаження існуючих очисних споруд. Реконструкція очисних споруд припинена із-за відсутності фінансування.

в) в смт. Баштанка незадовільна робота очисних споруд;

г) в смт. Березанка – очисні споруди в неробочому стані;

д)в смт. Березнігувате – очисні споруди потребують ремонту;

е) в смт Братське - відсутні очисні споруди на промислових підприємствах міста;

ж) в смт. Веселиново – очисні споруди потребують реконструкції;

з) в смт. Врадіівка – очисні споруди районної лікарні не працюють, відсутні очисні споруди на підприємствах міста;

і) в смт.Казанка – очисні споруди промислових підприємств знаходяться в аварійному стані;

к) в смт. Снігурівка – очисні споруди промислових підприємств знаходяться в аварійному стані.

2. Негативний вплив збудованої в 1986 році (без екологічної експертизи проекту) для рибогосподарських цілей дамби, відокремивший верхів’я Березанського лиману, на екосистему цього лиману який проявляється в погіршенні якості води, зміні видового складу риб, зменшенні рибопродуктивності та значному руйнуванні берегів.

3. Забезпечення сталої екологічно безпечної роботи ВО “ПУ АЕС”, яка пов’язана з підтриманням сольового та температурного режимів ставка-охолоджувача.

4. Відсутність обладнаних об’єктів по утилізації, ліквідації, знешкодженню, зберіганню токсичних відходів, у т. ч. непридатних пестицидів, яких в області накопичено біля 1000 т.

5. Щорічний скид високомінералізованих зворотних вод хвостосховищ Кривбасу в р. Інгулець в обсязі 20 млн.куб.м.


3.ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ

Стан здоров’я населення Миколаївській області у 1998 році погіршився. В порівнянні з 1996-1997 роками збільшилась кількість зареєстрованих хворих у розрахунку на 10 тис. душ як всього населення, так і по окремих вікових категоріях (табл.3.1.)


  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка