Про результати перевірки стану ведення щоденників учнів 5-11 класів Відповідно до річного плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рікСкачати 159.92 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір159.92 Kb.
Україна

Міністерство освіти і науки

ПРИШИБСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

Балаклійської районної ради Харківської області
НАКАЗ                                                              
18.10.2014 р. 109- ОД

Про результати перевірки стану ведення

щоденників учнів 5-11 класів

Відповідно до річного плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік

13.10.2014р. заступником директора з навчально - виховній роботі Нікуліною А.В. перевірено й проаналізовано стан ведення учнівських щоденників.

Перевірці підлягали щоденники учнів 5-11 класів за такими критеріями:

- дотримання єдиного орфографічного режиму;

- акуратність заповнення;

- оформлення титульної та першої сторінки ( розклад дзвоників та уроків

на семестр );

- наявність розкладу уроків на тиждень;

- запис про проведення бесід з попередження дитячого травматизму;

- виставлення поточних оцінок вчителями;

- виставлення поточних оцінок класним керівником;

- фіксація домашніх завдань з усіх предметів;

- систематичність перевірки щоденника класним керівником;

- контроль за щоденниками з боку батьків.

В ході перевірки було з`ясовано, що щоденники є в наявності у кожного учня. В основному всіма учнями дотримується єдиний орфографічний режим, систематично ведуться записи розкладу уроків та домашнього завдання. Через щоденники підтримується зв`язок учителів та класних керівників з батьками у вигляді виставлення оцінок, запису зауважень, звернень. Щотижня класними керівниками проводиться оцінювання стану ведення щоденників та поведінки учнів в 5-8 класах.

Вчителі-предметники Зінченко О.М., Татьянко О.П., Капустянська В.О., Ахметов О.С., Боєв Ю.М.систематично ведуть роботу з щоденниками: виставляють поточні оцінки, оцінки за виконання контрольних робіт, ведуть записи щодо готовності учнів до уроку, навчання та поведінки на уроці. У результаті аналізу стану ведення учнівських щоденників було з’ясовано

ряд типових недоліків:

1. Титульна сторінка та відомості про вчителів заповнені з помилками.

2. Не дотримується орфографічний режим та здійснюється виправлення коректором.

3. Відсутні дати та назви місяців, розклад уроків та дзвоників на семестр.

4. Вчителі-предметники не виставляють оцінки в щоденник.

5. Не всіма учнями фіксується у щоденнику проведення бесід з попередження дитячого травматизму.

6. Не ведеться контроль з боку батьків, відсутні підписи батьків ущоденниках за два тижні

10.Класними керівниками ведеться тільки констатація фактів порушення вимог щодо ведення щоденників учнями, не проводиться відповідна робота для усунення таких випадків.

Виходячи з вищезазначеного,НАКАЗУЮ:

1. Класним керівникам :

1.1. Заповнювати титульну сторінку щоденника, відомості про вчителя централізовано на класній годині у вересні.

протягом 2014/2015 н.р.

1.2. Слідкувати за зовнішнім виглядом щоденників, залучати до цієї роботи актив класу.

1.3. Під час перевірки щоденників звертати увагу на:

- запис дати та місяця;

- дотримання орфографічного режиму;

- правильність розкладу уроків;

- запис домашнього завдання;

- фіксацію проведення бесід з попередження дитячого травматизму;

- охайність, акуратність ведення записів.

щомісяця

1.4. Виписувати всі поточні та тематичні оцінки в щоденники.

щотижня

1.6. Проаналізувати стан ведення щоденників на класних учнівських та батьківських зборах.

до 30.10.2014

2. Вчителям – предметникам:

2.1 Вести контроль запису учнями домашнього завдання.

протягом 2014/2015 н.р.


2.3. Виставляти учням поточні оцінки.

протягом 2014/2015 н.р.


2.4. Підтримувати постійний зв'язок з батьками через щоденник у формі запису зауважень та подяк, які повинні бути педагогічно виправданими.

протягом 2014/2015 н.р.

3. Педагогу-організатору Дрешпан А.І.:

3.1. Проводити рейд-перевірки щоденників із залученням членів учнівського

самоврядування та висвітлювати результати перевірки у стіннівках і на лінійках.

щомісяця

4. Заступнику директора з навчально- виховній роботі Нікуліній А.В. провести повторну перевірку щоденників з метою контролю усунення недоліків

лютий 2015 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Нікуліну А.В.

Директор школи О.В. Соснова

З наказом ознайомлені: Нікуліна А.В.
Зінченко О.М., Татьянко О.П. Кравченко А.А..

Ворона Л.Г.. Боєв Ю.М. Зубко В.П.

Гришкін М.В. Дубина М.В. Чичельник І.М.

Нечитайло О.М. Денисова Л.М. Татьянко О.П.

Чеснюк В.В.

5


Додаток 1

до наказу директора комунального

закладу«Кочетоцька загальноосвітня

санаторна школа-інтернат І-ІІІ

ступенів для дітей з хронічними

неспецифічними захворюваннями

органів дихання» Харківської

обласної ради

від 20.12.2011 № 234

Довідка

про результати перевірки стану ведення учнівських щоденників

станом на 20.12.2011 р.

Відповідно до річного плану роботи школи на 2011/2012 навчальний рік

14.12.2011-16.12.2011

заступником директора по виховній роботі

Степановою О.М. перевірено й проаналізовано стан ведення учнівських

щоденників.

Перевірці підлягали щоденники учнів 2-10 класів. Не надали щоденники

для перевірки Майстренко М., учень 5 класу, Віннік Ю., Серезентінова І.,

Розумний О, учні 6 класу, Рубцов А., Чистякова В., учні 9 класу. Стан ведення

щоденників було перевірено за такими критеріями:

- дотримання єдиного орфографічного режиму;

- акуратність заповнення;

- оформлення титульної сторінки, розклад дзвоників та уроків на семестр;

- наявність розкладу уроків на тиждень;

- запис про проведення бесід з попередження дитячого травматизму;

- виставлення поточних та тематичних оцінок вчителями;

- виставлення поточних та тематичних оцінок класним керівником;

- фіксація домашніх завдань з усіх предметів;

6


- систематичність перевірки щоденника класним керівником;

- контроль за щоденниками з боку батьків.

В ході перевірки було з`ясовано, що щоденники є в наявності у кожного

учня. В основному всіма учнями дотримується єдиний орфографічний режим,

систематично ведуться записи розкладу уроків та домашнього завдання. Через

щоденники підтримується зв`язок учителів та класних керівників з батьками у

вигляді виставлення оцінок, запису зауважень, звернень, подяк тощо. Щотижня

класними керівниками проводиться оцінювання стану ведення щоденників та

поведінки учнів.

Вчителі-предметники Василевська І.О., Чоломбитько О.В., Даниленко

Н.М. систематично ведуть роботу з щоденниками: виставляють поточні оцінки,

оцінки за виконання контрольних робіт, ведуть записи щодо готовності учнів

до уроку, навчання та поведінки на уроці.

Класний керівник 3 класу Друзенко О.В. слідкує за дотриманням єдиного

орфографічного режиму у веденні записів, оформленням перших сторінок,

написанням розкладу на тиждень. Систематично записуються учнями домашні

завдання, відомості про проведення бесід з попередження дитячого

травматизму. Спостерігається достатнє накопичення поточних оцінок, що є

необхідним засобом заохочення учнів. Неакуратні щоденники у Чирви А.,

Волкова В. Щоденник Чирви А. не підписаний батьками.

Пропозиції:

1.


Розглянути на класних зборах стан ведення щоденників, зокрема

акуратність заповнення Волковим В. та Чирвою А.

2.

Провести індивідуальну бесіду з батьками Чирви А. про систематичністьконтролю стану навчальних досягнень доньки герц щоденник.

Класний керівник 4 класу Бабута Т.І. щотижня виставляє оцінки за

поведінку та ведення щоденників, систематично проводить бесіди з

попередження дитячого травматизму, про що у всіх учнів є відповідні записи.

Майже всіма учнями (крім Розумної А., Чубукіна С.) дотримується

орфографічний режим, написаний розклад уроків на семестр та на тиждень. Але

7

охайні щоденники лише у Сіроштан С., Чернишової Д., Гриценко В., у рештиучнів – без обкладинок, титульні сторінки пом’яті, допускаються закреслення.

У деяких не написано розклад дзвінків, не систематично записується домашнє

завдання. Зовсім не виставляються тематичні оцінки.

Пропозиції:

1. Розглянути на класних зборах питання ведення щоденників, зокрема

акуратність заповнення, запис домашнього завдання.

2. Написати розклад дзвінків.

3. Систематично виставляти тематичні оцінки.

Класний керівник 5 класу Мелет Т.С. вчасно перевіряє ведення ними

щоденників. Учні систематично записують розклад уроків на тиждень. Всі

щоденники щотижня підписані батьками (крім Великородного Р.). Велике

накопичення поточних оцінок говорить про відповідальне ставлення вчителів-

предметників до поточного оцінювання. Щомісяця класний керівник виставляє

тематичні оцінки. Але не всіма учнями дотримується орфографічний режим,

велику кількість помилок допускають Ананьєв К., Дуплінат Д., Єрецька К.,

Карнаух Д., Колесніченко Т.

У більшості учнів записи в щоденнику неохайні, не написано розклад

уроків та дзвінків на семестр.

Пропозиції:

1. Заповнити сторінки з розкладом уроків та дзвінків на семестр на класній

годині з усіма учнями.

2. Слідкувати за зовнішнім виглядом щоденників, залучати до цієї роботи актив

класу.

3. Слідкувати за дотриманням орфографічного режиму записів.

Класний керівник 6 класу Василевська І.О. систематично перевіряє стан

ведення щоденників, проводить бесіди з правилами дитячого травматизму, про

що є відповідні записи. Майже всіма учнями дотримається орфографічний

режим (крім Бондаренка В., Леонідової Х.). Але у більшості учнів, серед яких

Маркєлов Є., Жолтіков Д., Іваненко Р., Фініка Є., Леонідова Х., щоденники

8


неакуратні, не записано розклад уроків і дзвінків на семестр, не систематично

записується розклад уроків на тиждень. У деяких учнів відсутні дати та назви

місяців. Відсутні поточні оцінки у Маркєлова Є., Яковлєва Я., підписи батьків у

Леонідової Х., Яковлєва Я.

Пропозиції:

1. Розглянути на класних зборах стан ведення щоденників.

2. Провести індивідуальні бесіди з батьками Яковлєва Я., Леонідової Х. про

систематичність контролю стану навчальних досягнень дітей через щоденники.

3. Записати з учнями розклад на семестр, контролювати написання розкладу на

тиждень щосереди).

Класний керівник 7 класу Усевич Т.В. щотижня веде контроль стану

ведення щоденників. Для ознайомлення батьків з поточними та тематичними

оцінками робить виписку за певний проміжок часу. Учителі-предметники

систематично виставляють оцінки, про що свідчить їх достатнє накопичення.

Але у багатьох учнів (Байбаченко І. Новічков В., Толстой Р., Сидоров І.)

щоденники неакуратні, вчасно не записується розклад уроків та домашнє

завдання. допускається велика кількість помилок у записах.

Пропозиції:

1. Провести індивідуальні бесіди з учнями, які не дотримаються вимог щодо

ведення щоденників (Байбаченко І., Новічков В., Сідоров І., Толстой Р.),

залучивши до профілактичної роботи учнівський актив.

2. Вживати заходи щодо систематичності запису учнями домашніх завдань.

Класний керівник 8 класу Недавня В.В. виставляє поточні та тематичні

оцінки за певний період, щотижня проводить бесіди з правилами дитячого

травматизму. Учнями в основному дотримується орфографічний режим

записів, вчасно записується розклад уроків, систематично ведуться записи

домашнього завдання. Але у більшості учнів (Куприяненко Я., Литвинов Д.,

Налинський Б., Скачко П., Чапля А.) щоденники неакуратні, не написано

розклад уроків на семестр. Несистематичний контроль з боку батьків

9


спостерігається у Скачка П., Гіглавого Б., Чаплі А., Налинського Б.,

Куприяненко Я.

Пропозиції:

1.Проаналізувати стан ведення щоденників на класних учнівських та

батьківських зборах.

2.Систематично вести контроль за веденням щоденників та станом контролю з

боку батьків.

3.Підтримувати зв`язок з учнями-предметниками щодо поточного оцінювання.

Класний керівник 9 класу Лубенцова Р.І. щотижня перевіряє стан ведення

щоденників, виставляє тематичні оцінки, проводить бесіду з правилами

дитячого травматизму. Учнями в основному систематично записується розклад

уроків на тиждень (крім Рощупкіної Н., Філатової А.) та домашнє завдання.

Наявні підписи батьків про ознайомлення із записами у щоденнику (крім

Налинського С. ). Але більшість учнів не дотримується орфографічного

режиму, майже всі щоденники неакуратні зовні. Охайно ведуть всі записи у

щоденнику лише Давиденко К., Барбіна Ю., Піхур В., Одод Я. У деяких учнів

відсутні дати та назви місяців.

Пропозиції:

1.Проаналізувати стан ведення щоденників на класних учнівських та

батьківських зборах.

2.Підтримувати зв`язок з учителями-предметниками щодо поточного

оцінювання.

3.Виписувати поточні оцінки через певні проміжки часу.

Класний керівник 10 класу Коломієць І.В. щотижня контролює стан

ведення щоденників, систематично виставляє поточні оцінки. Учні в основному

охайно ведуть записи, фіксують проведення бесід з попередження дитячого

травматизму. Але лише двома учнями дотримується орфографічний режим

(Григор`євою В., Зюбан Є.), систематично записують домашні завдання

Сидорова О., Єршова К. Брудні, неохайні щоденники у Носка О., Маслянчука

О. Відсутні підписи батьків Савченка В., Григор`євої В.

10

Пропозиції:1.Проаналізувати стан щоденників на класних батьківських та учнівських

зборах.

2.Практикувати випуск стіннівок за результатами перевірки щоденників

членами класного міністерства права і порядку.

Тож, у результаті аналізу стану ведення учнівських щоденників було

з’ясовано ряд типових недоліків:

- титульна сторінка та відомості про вчителів заповнені з помилками.

- у деяких учнів зовсім відсутні записи на титульній сторінці або зроблені з

помилками.

- зовнішній вигляд щоденників не відповідає вимогам: відсутні обкладинки,

сторінки пом`яті, розмальовані.

- не дотримується орфографічний режим.

- відсутні дати та назви місяців, розклад уроків та дзвоників на семестр.

- вчителі-предметники не виставляють оцінки в щоденник.

- несистематично ведеться запис домашнього завдання, що свідчить про

відсутність контролю з боку вчителя-предметника.

- не всіма учнями фіксується у щоденнику проведення бесід з попередження

дитячого травматизму.

- не ведеться контроль з боку батьків, відсутні тривалий час підписи батьків.

- класними керівниками ведеться тільки констатація фактів порушення

вимог щодо ведення щоденників учнями, не проводиться відповідна робота для

усунення таких випадків.

Рекомендації :

1. Класним керівникам :

1.1. Заповнювати титульну сторінку щоденника, відомості про вчителя

централізовано на класній годині у вересні.

1.2. Слідкувати за зовнішнім виглядом щоденників, залучати до цієї роботи

актив класу.

Щомісяця

11


1.3. Під час перевірки щоденників звертати увагу на:

- запис дати та місяця;

- дотримання орфографічного режиму;

- правильність розкладу уроків;

- запис домашнього завдання;

- фіксацію проведення бесід з попередження дитячого травматизму;

- охайність, акуратність ведення записів.

Щотижня

1.4. Виписувати всі поточні та тематичні оцінки в щоденники.

Щомісяця

1.6. Проаналізувати стан ведення щоденників на класних учнівських та

батьківських зборах.

Лютий-березень 2012 р.

2. Вчителям – предметникам:

2.1 Вести контроль запису учнями домашнього завдання.

Постійно

2.3. Виставляти учням поточні оцінки.

2.4. Підтримувати постійний зв'язок з батьками через щоденник у формі запису

зауважень та подяк, які повинні бути педагогічно виправданими.

3. Педагогу-організатору Прасол І.В.:

3.1. Проводити рейд-перевірки щоденників із залученням членів учнівського

самоврядування та висвітлювати результати перевірки у стіннівках і на

лінійках.

Щомісяця

Заступник директора по виховній роботі О.М. Степанова

12


З наказом від 20.12.2011 № 234 ознайомлені:

Степанова О.М.

Заступник директора по ВР

______________

Прасол І.В.

Педагог-організатор

______________

Соколова Н.І.

Класний керівник 2класу

______________

Друзенко О.В.

Класний керівник 3 класу

______________

Бабута Т.І.

Класний керівник 4 класу

______________

Мелет Т.С.

Класний керівник 5 класу

______________

Василевська І.О.

Класний керівник 6 класу

______________

Усевич Т.В.

Класний керівник 7 класу

______________

Недавня В.В.

Класний керівник 8 класу

______________

Лубенцова Р.І.

Класний керівник 9 класу

______________

Коломієць І.В.

Класний керівник 10 класу

______________

Кузьменко Н.Є.

Вчитель математики

______________

Лісак Б.І.

Вчитель фізики

______________

Даниленко Н.М.

Вчитель біології

______________

Недавня В.В.

Вчитель географії

______________

Василевська І.О.

Вчитель української мови

______________

Коломієць І.В.

Вчитель англійської мови

______________

Редько Н.В.

Вчитель англійської мови

______________

Лубенцова Р.І.

Вчитель російської мови

______________

Мелет Т.С.

Вчитель української мови

______________

Усевич Т.В.

Вчитель історії

______________

Лозовик О.Д.

Вчитель музики

______________

Степанова, 05746-262-17
Document Outline


Довідка


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка