Про проведення чергових призовів на строкову військову службу громадян України у 2013 роціСкачати 102.02 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір102.02 Kb.

УКРАЇНА

ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Вінницької областіРОЗПОРЯДЖЕННЯ


від “

28січня

2013 р.10-р
Про проведення чергових призовів на строкову військову службу громадян України у 2013 році

Керуючись п.4 ст.27 Закону України «Про місцеві державні адміністра­ції ", з метою забезпечення виконання вимог Закону України " Про військовий обов'язок і військову службу», Указу Президента України від 9 листопада 2012 року № 635/2012 "Про строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову військову службу громадян України та звільнення в запас військовос­лужбовців у 2013році ", Положення про підготовку і проведення призову гро­мадян України на строкову військову службу, затвердженого Постановою Кабі­нету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352:


1. Забезпечити проведення у квітні-травні, жовтні-листопаді 2013 року призову на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, які до дня відправки у військові частини досягли 18 років і не мають права на відстро­чку та громадян старшого призовного віку, які втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу.
2. Затвердити :

2.1 - порядок проведення організації призову (додаток 1);

2.2 - персональний склад районної призової комісії (додаток 2);

2.3 - резервний склад районної призової комісії (додаток 3);

2.4 - графік засідань районної призовної комісії (додаток 4).
3. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.08.2012 року № 546 - р "Про проведення чергових призовів на строкову вій­ськову службу громадян України у 2012 році" визнати таким, що втратило чин­ність.
4. Військовому комісару Тульчинського районного військового комісарі­ату (Васильковському М.М.) до 10 червня та до 10 грудня 2013 року інформувати юридичний відділ апарату районної державної адміністрації про прове­дену роботу.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на кері­вника апарату районної державної адміністрації Леонтьєва О.І.


Голова районної


державної адміністрації Анатолій Бузік

Додаток1


до розпорядження голови райдержадміністрації

від

28.01.

2013р.

№10-р


Порядок проведення організації

призову

1. Районному військовому комісару (Васильковський М.М.):

Розробити план проведення призову громадян на строкову війсь­
кову службу ;

Провести одноденні інструкторське — методичні заняття з члена­


ми призовної комісії, лікарями-спеціалістами, технічними працівниками та
особами обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призов­
них дільницях ;

Скласти та затвердити у голови призовної комісії план роботи та


розподілити обов'язки між членами призовної комісії .

2. Головному лікарю Тульчинської центральної районної лікарні (Ли­


сиця В.П.):

2.1. Забезпечити проведення медичного огляду призовників у відпо­відності до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 18 серпня 2008 року № 402;

До початку роботи призовної комісії забезпечити призовну діль­
ницю необхідним обладнанням та інструментами;

Медичний огляд громадян, які підлягають призову на строкову


військову службу, провести в приміщенні призовної дільниці району навесні
з 01.04 по 04.04, з 09.04 по 11.04, з 16.04 по 18.04 та протягом квітня-травня
по четвергах, восени з 01.10 по 03.10, з 08.10 по 10.10, з 15.10 по 17.10 та
протягом жовтня-листопада по четвергах;

Медичну комісію призначити з числа найбільш кваліфікованих


лікарів-спеціалістів, які мають необхідні знання і практичний досвід у галузі
військово-лікарської експертизи ;

На вимогу призовної комісії проводити обстеження призовників в


центральній районній лікарні для чого виділити 10 ліжок (квітень, жовтень);

Амбулаторне та стаціонарне обстеження призовників проводити


позачергово та безкоштовно;

Голові призовної комісії ( Леонтьєв О.І.) :

3.1. Роботу призовної комісії розпочати 1 квітня та 1 жовтня 2013 ро­ку ;

Забезпечити роботу призовної комісії у відповідності до Поло­


ження про підготовку і проведення призову громадян України на строкову
військову службу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2002 р. № 352 ;

Ознайомити членів районної призовної комісії з вимогами законів


України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів і ди­
ректив Міністра оборони та начальника Генерального штабу Збройних Сил з
питань проведення призову ;

Організувати вивчення особових справ призовників, які виклика­


ються для проходження районної призовної комісії ;

Відповідно до результатів медичного огляду призовника, його мо­


ральних і професійних якостей, рівня освіти, матеріального і соціального
стану призовника та членів його сім'ї винести і оголосити призовникові рі­
шення районної призовної комісії;

Забезпечити виконання заходів, пов'язаних з підготовкою і прове­


денням призову громадян України. Для відправки призваних на обласний
збірний пункт (м. Козятин) надати районному військовому комісаріату авто­
мобільний транспорт (за його заявками);

Після проведення призову і відправлення призваних до військо­


вих частин скасувати рішення про призов не відправлених громадян, з обґру­
нтуванням причин скасування попереднього рішення .

4. Начальнику районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області (Революк О.В.):

До 1 квітня та до 1 жовтня 2013 року подати у військовий коміса­
ріат списки осіб, які притягались до кримінальної відповідальності, знахо­
дяться під слідством, судом, викликались в органи внутрішніх справ за анти-
суспільну поведінку, зловживання алкоголем та наркотичними речовинами ;

Забезпечити дотримання громадського порядку на призовній ді­


льниці району у дні відправки на обласний збірний пункт м.Козятин.

Проводити згідно з вимогами частини третьої статті 38 Закону


України "Про військовий обов'язок і військову службу" розшук, затримання і
доставку до військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання
військового обов'язку.

Додаток2


до розпорядження голови райдержадміністрації

від
2011р.
Персональний склад районної призовної комісії
Леонтьєв О.І.

керівник апарату районної державної адміністрації, голова комісії;

Васильковський

М.М.


районний військовий комісар, заступник голови комісії;


Броварна О.П.

медична сестра поліклінічного відділення центральної

районної лікарні, секретар комісії (за згодою);Барбалюк С.М.

завідуюча поліклінічним відділення центральної ра-

йонної лікарні (за згодою);Гаврилюк В.М.

заступник начальника Тульчинського РВ УМВС України у Вінницькій області з кадрового забезпечен­ня (за згодою) ;


Мадюдя С.Ю.

завідуюча психологічною лабораторією відділу осві-

ти районної державної адміністраціїСтовбчатий В.Ф.

методист методкабінету відділу освіти районної дер­жавної адміністрації

Харламов С.У.

головний спеціаліст з мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації;


Додаток3


до розпорядження голови райдержадміністрації

від

28.01.

2013р.

№ 10р


Резервний склад районної призовної комісії
Колібабчук М.І.

заступник голови районної державної адміністрації,

заступник голови комісії;Трачук Р.В.

провідний спеціаліст районного військового комісаріату, заступник голови комісії;

Німа Н.І.

медична сестра поліклінічного відділення центральноїрайонної лікарні, секретар комісії (за згодою);

Очеретини Г.В.

завідувач терапевтичного відділення центральної ра­йонної лікарні - головний районний терапевт (за зго­дою);

Доровських Л.А.

практичний психолог НВК школи - гімназії № 3 (зазгодою ) ;

Камінський В.В

головний спеціаліст відділу освіти районної держа­вної адміністрації

Кубик Т.О.

начальник штабу Тульчинського РВ УМВС України у Вінницькій області (за згодою);

Траченко О.О.

головний спеціаліст відділу цивільного захисту та лі-

квідації наслідків чорнобильської катастрофи районної державної адміністрації

Керівник апарату

райдержадміністрації Олександр Леонтьєв
Додаток4

до розпорядження голови райдержадміністраціївід

28.01.

2013р.

№ 10р


ГРАФІК

засідань районної призовної комісії

Місяць

Дні засідання

Квітень 2013р.

01; 04 ; 09 ; 10 ; 11; 16 ; 17 ; 18; 23 ; 25

Травень 2013р.

06; 07; 14 ; 15; 16; 21; 22; 23; 28; 29; 31.

Резервні дні

30.04; ЗО.05.

Жовтень 2013р.

01; 03; 08; 10; 15; 17; 22; 24; 29; 31.

Листопад 2013р.

05; 06; 07; 12; 13; 14; 19; 21; 22; 26; 28; 30.

Резервні дні

30.10; 29.11.


Керівник апарату

райдержадміністрації Олександр Леонтьєв


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка