Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра Кабінет Міністрів Українипостановля єСторінка1/4
Дата конвертації08.05.2016
Розмір1.08 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м.Київ
№ 58 від 27 січня 2007 р.
Про порядок введення в дію переліку

напрямів, за якими здійснюється підготовка

фахівців у вищих навчальних закладах за

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
Оголошую постанову Кабінету Міністрів України
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2006 р. № 1719

Київ
Про перелік напрямів, за якими здійснюється

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, що додається.


2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 22, с. 42) в частині підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Взяти до відома, що студенти, які вступили до вищих навчальних закладів у 2006 році, продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра відповідно до обраних напрямів.


3. Міністерству освіти і науки визначити і подати Кабінетові Міністрів України:

з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади і вищих навчальних закладів перелік спеціальностей для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста – до 1 травня 2007 року;

з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади і вищих навчальних закладів перелік спеціальностей для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра – до 1 листопада 2007 року;

за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики перелік кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра – до 1 березня 2008 року.

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

Н А К А З У Ю :


1. Ввести в дію перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого цією постановою (далі – Перелік-2006), починаючи з 2007 року.

2. Затвердити таблицю зіставлення напрямів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра Переліку-2006 з напрямами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. № 507 (далі – Перелік-1997), що додається.

3. Затвердити таблицю відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до Переліку-1997 напрямам підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра Переліку-2006, що додається.

4. Встановити, що надані ліцензії на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра діють до закінчення їх терміну за умови відповідності напрямів підготовки (спеціальностей) Переліку-1997 напрямам підготовки Переліку-2006.

Ліцензії на нові напрями підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра Переліку-2006 необхідно отримати в установленому порядку.

5. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Шинкарук В.Д.) забезпечити своєчасний розгляд ліцензійних матеріалів вищих навчальних закладів на освітню діяльність за новими напрямами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

6. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Кудін А. В.):

6.1. З урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади і вищих навчальних закладів розробити та подати Кабінетові Міністрів України:

до 1 травня 2007 року проект нового переліку спеціальностей для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

до 1 листопада 2007 року проект нового переліку спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

6.2. До 1 березня 2007 року підготувати пропозиції щодо створення Міжвідомчої комісії Міністерства освіти і науки і Міністерства праці та соціальної політики з метою визначення переліку кваліфікацій фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

6.3. За погодженням з Міністерством праці та соціальної політики до 1 березня 2008 року розробити і подати Кабінетові Міністрів України проект переліку кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

6.4. До 1 квітня 2007 року підготувати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до переліку науково-методичних комісій Науково-методичної ради МОН та їх складу з урахуванням напрямів підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра відповідно до Переліку-2006.

6.5. До 1 березня 2007 року внести пропозиції по створенню експертної комісії Міністерства освіти і науки з розгляду питань щодо внесення змін і доповнень до Переліку-2006.

6.6. До 1 червня 2007 року внести зміни до методики розроблення галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП, засоби діагностики якості вищої освіти) з урахуванням вимог Болонського процесу.

6.7. До 1 червня 2007 року визначити базові вищі навчальні заклади та створити робочі групи з розроблення галузевих стандартів вищої освіти відповідно до Переліку-2006.

7. Розмістити цей наказ на сайті Міністерства освіти і науки.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.


Міністр С.М. Ніколаєнко

Затверджено
наказом МОН України
від 27 січня 2007 року № 58

Таблиця

відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до Переліку-1997 напрямам підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Переліку-2006

Перелік-2006

Перелік-1997

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Напрям підготовки

Код напряму

Назва спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Код
спеціальності


Освіта
0101

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

6.010101

дошкільне виховання

5.010101

початкова освіта

6.010102

початкове навчання

5.010102

технологічна освіта

6.010103

педагогіка і методика середньої освіти.
Трудове навчання

5.010103

професійна освіта (за профілем)

6.010104

професійне навчання (за профілем підготовки)

5.010104

корекційна освіта (за нозологіями)

6.010105соціальна педагогіка

6.010106

соціальна педагогіка

5.010105

10102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

фізичне виховання*

6.010201

фізичне виховання*
педагогіка і методика середньої освіти. Фізичне виховання.

5.010201, 5.010103

спорт

6.010202здоров'я людини*

6.010203Гуманітарні науки та мистецтво
0201

Культура

культурологія

6.010201книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.010202

бібліотечна справа

5.020106

музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

6.010103народна художня творчість

6.010204

народна художня творчість

5.020104

документознавство та інформаційна діяльність

6.010205

діловодство

5.020107

менеджмент соціокультурної діяльності

6.010206туризм

6.0102070202

Мистецтво

театральне мистецтво

6.020201

театральне мистецтво

5.020201

хореографія*

6.020202

хореографія

5.020202педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія

5.010103

кіно-, телемистецтво

6.020203музичне мистецтво*

6.020204

музичне мистецтво

5.020205педагогіка і методика середньої освіти. Музика

5.010103образотворче мистецтво *

6.020205

образотворче та декоративно прикладне мистецтво

5.020208педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво

5.010103

реставрація творів мистецтва

6.020206дизайн*

6.020207

дизайн

5.020210перукарське мистецтво і декоративна косметика

5.020211моделювання та конструювання виробів народного вжитку

5.020212

декоративно-прикладне мистецтво

6.020208естрадно-циркове мистецтво

6.020209

естрадно-циркове мистецтво

5.020206

фотомистецтво

6.020211

художня фотографія

5.020204

0203

Гуманітарні науки

філософія*


історія*


філологія*


Соціальні науки, бізнес і право
0301

Соціально-політичні науки

соціологія

6.030101психологія*

6.030102практична психологія*

6.030103політологія*

6.0301040302

Міжнародні відносини

міжнародні відносини

6.0302010303

Журналістика та інформація

журналістика

6.030301реклама і зв'язки з громадськістю

6.030302(за видами діяльності)


видавнича справа та редагування

6.030303

видавнича справа та редагування

5.030203

0304

Право

право

6.030401правознавство*

6.030402

правознавство

5.060101правоохоронна діяльність

5.060102

0305

Економіка та підприємництво

економічна теорія

6.030501економічна кібернетика

6.030502міжнародна економіка

6.030503економіка підприємства

6.030504

економіка підприємства

5.050107

управління персоналом та економіка праці

6.030505прикладна статистика

6.030506

прикладна статистика

5.050110

маркетинг

6.030507

біржова діяльність

5.050112

фінанси і кредит

6.030508

фінанси

5.050104банківська справа

5.050105

облік і аудит

6.030509

бухгалтерський облік

5.050111

товарознавство і торговельне

6.030510

товарознавство і комерційна діяльність

5.050301

підприємництво
комерційна діяльність

5.050113організація заготівель і товарознавство с/г продукції

5.050304

0306

Менеджмент і адміністрування

менеджмент

6.030601

організація виробництва

5.050202організація обслуговування на транспорті

5.050205

Природничі науки
0401

Природничі науки

хімія*

6.040101

аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.070302

біологія *

6.040102геологія*

6.040103

пошук та розвідка геологічними методами

5.070705

пошук та розвідка геофізичними методами

5.070706гідрогеологічні випробування

5.070707розвідування нафтових та газових родовищ

5.070708

географія*

6.040104гідрометеорологія*

6.040105

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.070606експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

5.070607експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

5.070608

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

6.040106

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

5.070802прикладна екологія

5.070803

0402

Фізико-математичні науки

математика*

6.040201механіка

6.040202фізика*

6.040203прикладна фізика*

6.0402040403

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

6.040301

прикладна математика

5.080202

інформатика*

6.040302системний аналіз

6.040303Інженерія
0501

Інформатика та обчислювальна техніка

комп’ютерні науки

6.050101

експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень

5.080406

комп’ютерна інженерія

6.050102

обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем i мереж

5.091504

програмна інженерія

6.050103

програмування для ЄОТ і автоматизованих систем

5.080405

0502

Автоматика та управління

системна інженерія

6.050201

обслуговування систем управління і автоматики

5.091404обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

5.091405

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050202

монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва

5.092503обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

5.092504монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

5.092505обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті

5.092506обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

5.091406

0503

Розробка корисних копалин

гірництво

6.050301

технологія відкритої розробки корисних копалин

5.090308технологія підземної розробки корисних копалин

5.090309експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

5.090310шахтне і підземне будівництво

5.090303маркшейдерська справа

5.090307обслуговування гірничих електромеханічних установок i комплексів

5.092215

торфова справа

6.050302

механізація та автоматизація торфового виробництва

5.090311

переробка корисних копалин

6.050303

збагачення корисних копалин

5.090302обробка природного каменю

5.090316

нафтогазова справа

6.050304

експлуатація нафтових i газових свердловин

5.090312випробування свердловин на нафту і газ

5.090313експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ

5.090314буріння нафтових i газових свердловин

5.090315обслуговування i ремонт обладнання нафтових i газових промислів

5.090241обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості

5.090245

0504

Металургія та матеріалознавство

металургія

6.050401

агломераційне виробництво

5.090407доменне виробництво

5.090408виробництво сталі у конверторах і мартенівських печах

5.090409виробництво кольорових металів i сплавів

5.090410переробка вторинних кольорових та чорних металів

5.090411обробка металів тиском

5.090404

ливарне виробництво

6.050402

ливарне виробництво чорних і кольорових металів

5.090403

інженерне матеріалознавство

6.050403

термічна обробка металів

5.090412порошкова металургія

5.090413

0505


Машино­будування та матеріалообробка


прикладна механіка

6.050501інженерна механіка

6.050502

технічне обслуговування i ремонт устаткування підприємств машинобудування

5.090228експлуатація та ремонт пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання

5.090239обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.090242обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.090244обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.090245експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5.090247обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі i громадського харчування

5.090248обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.090249обслуговування машин i технологічних ліній пакування

5.090251обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.090252експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.090254експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.090255механізація меліоративних робіт

5.090257експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

5.090263обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування

5.090317

машинобудування

6.050503

інструментальне виробництво

5.090204обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.090227виробництво верстатів з програмним управлінням i роботів

5.090229виробництво абразивного i алмазного інструменту

5.090230обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів

5.090231обслуговування засобів гідромеханізації

5.090232виробництво гідравлічних i пневматичних засобів автоматизації

5.090233виробництво двигунів

5.090234виробництво автомобілів i тракторів

5.090235виробництво сільськогосподарських машин

5.090236виробництво пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання

5.090238важке машинобудування (за видами діяльності)

5.090243хімічне і нафтове машинобудування ( за видами діяльності)

5.090246виробництво рейкового транспорту (за видами)

5.090253

зварювання

6.050504

зварювальне виробництво

5.092304газо-електротермічне нанесення покриття

5.092305контроль якості металів і зварних з’єднань

5.092306обслуговування i ремонт устаткування зварювального виробництва

5.092307

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

теплоенергетика

6.050601

монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій

5.090512підготовка води, палива i мастильних матеріалів на електростанціях

5.090513експлуатація теплотехнічного i теплотехнологічного устаткування i систем теплопостачання

5.090514

гідроенергетика

6.050602

монтаж i експлуатація гідроенергетичних установок

5.090516

атомна енергетика

6.050603

монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій

5.090515

енергомашинобудування

6.050604

конструювання i експлуатація парогенераторного обладнання

5.090517конструювання і виробництво і експлуатація турбінних установок

5.090518монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

5.090519

0507

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

6.050701

монтаж i експлуатація електроустаткування електростанцій i енергосистем

5.090606будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі

5.090607електропостачання

5.090608монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд

5.090609виробництво електроосвітлювальних приладів і установок

5.090610монтаж i експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами

5.090611монтаж i експлуатація засобів автоматики електричних систем

5.090612монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів

5.090613світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.090614

електромеханіка

6.050702

виробництво електричних машин і апаратів

5.092207монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів

5.092209виробництво автоматизованих електротермічних систем

5.092210експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту

5.092211обслуговування електровозів i електропоїздів

5.092212обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.092213монтаж i обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання

5.092214

0508

Електроніка

мікро- та наноелектроніка

6.050801електронні пристрої та системи

6.050802

конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.090805виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.090806

акустотехніка

6.050803

виробництво і експлуатація відеоаудіотехніки та кіноустановок

5.091204

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

радіотехніка

6.050901

конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.090704

радіоелектронні апарати

6.050902

електронна побутова апаратура

5.091003

телекомунікації

6.050903

монтаж, обслуговування і ремонт автоматичного електрозв’язку

5.092404технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки

5.092405
6.050903

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання багатоканального електрозв'язку

5.092406виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку

5.092407обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.092408монтаж, технічне обслуговування i ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення

5.092409

мережі та системи поштового зв’язку

6.090504

організація поштового зв’язку

5.092410

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

радіотехнічні вимірювання

5.091303електротеплотехнічні вимірювання

5.091304механічні вимірювання

5.091305

метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051002приладобудування

6.051003

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

5.090906

оптотехніка

6.051101

виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

5.091102

0511

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіа- та ракетобудування

6.051101

виробництво авіаційних літальних апаратів

5.100119виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

5.100120

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051102

виробництво авіаційних двигунів

5.090261

авіоніка

6.051103

обслуговування пiлотажно-навiгацiйних комплексів

5.092216експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів

5.092218

0512

Морська техніка

суднобудування та океанотехніка

6.051201

суднокорпусобудування

5.100202обслуговування суднового обладнання

5.100203монтаж i проектування суднових машин та механізмів

5.090256експлуатація електрообладнання та автоматики суден

5.092219

0513

Хімічна технологія та інженерія

хімічна технологія

6.051301

виробництво органічних речовин

5.091613виробництво неорганічних речовин

5.091614переробка нафти і газу

5.091615коксохімічне виробництво

5.091616виробництво твердих хімічних речовин

5.091617виробництво обладнань з високо енергетичними i швидкодіючими сполуками

5.091618виготовлення виробів i покрить iз полімерних матеріалів

5.091619виробництво кінофотоматеріалів i магнітних носіїв

5.091620виробництво тугоплавких неметалевих i силiкатних матеріалів i виробів

5.091621виробництво високомолекулярних сполук

5.091626хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

5.091627

хімічна інженерія

6.051302

опоряджувальне виробництво

5.091624технологія обробки шкіри та хутра

5.091625

0514

Біотехнологія

біотехнологія

6.051401

біохімічне виробництво

5.091622

біомедична інженерія

6.0514020515

Видавничо-поліграфічна справа

видавничо-поліграфічна справа

6.051501

друкарське виробництво

5.092706розробка, виготовлення та оформлення пакувань

5.092707комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

5.092708

0516

Текстильна та легка промисловість

технологія та дизайн текстильних матеріалів

6.051601

первинна обробка волокнистих матеріалів

5.091808прядильне виробництво

5.091809виробництво тканин і трикотажу

5.091810виробництво нетканих текстильних матеріалів

5.091811

технологія виробів легкої промисловості

6.051602

швейне виробництво

5.091812виготовлення виробів із шкіри

5.091813моделювання та конструювання виробів народного вжитку

5.091818колірування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості

5.091819виробництво взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів

5.091821

0517

Харчова промисловість та переробка сільсько-господарської продукції

харчові технології та інженерія

6.051701

технологія харчування

5.091711консервування

5.091712зберігання i переробка зерна

5.091713виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів i харчоконцентратів

5.091714виробництво цукристих речовин

5.091715бродильне виробництво i виноробство

5.091716виробництво жирів i жирозамінників

5.091717зберігання, консервування та переробка плодів i овочів

5.091718виробництво м’ясних продуктів

5.091719переробка риби і морепродуктів

5.091720виробництво молочних продуктів

5.091721

0518

Оброблювання деревини

деревооброблювальні технології

6.051801

технологія деревообробки

5.092002

Будівництво та архітектура
0601


Будівництво та архітектура


будівництво

6.060101

будівництво та експлуатація будівель i споруд

5.092110монтаж промислового устаткування

5.092111будівництво гідротехнічних споруд

5.092112будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення

5.092113обслуговування електротехнічного обладнання i автоматичного устаткування будівель i споруд

5.092114виготовлення металевих конструкцій

5.092115виготовлення деталей i залізобетонних конструкцій

5.092116будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій

5.092117будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів

5.092118будівництво мостів та інших штучних споруд

5.092119будівництво тунелів та метрополітенів

5.092120будівництво теплових і атомних електростанцій

5.092121обслуговування устаткування i систем газопостачання

5.092123монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції

5.092124обслуговування теплотехнічного устаткування i систем теплопостачання

5.092125

архітектура

6.060102

архітектура будівель і споруд

5.120101

гідротехніка (водні ресурси)

6.060103

обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідводу

5.092603будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд

5.092604

Транспорт
0701


Транспорт і транспортна інфраструктура


транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

організація та регулювання дорожнього руху

5.100401організація перевезень i управління на автотранспорті

5.100404організація перевезень i управління на залізничному транспорті

5.100405організація авіаційних перевезень

5.100406організація перевезень i перевантажень на водному транспорті

5.100407

аеронавігація

6.070102

обслуговування повітряного руху

5.100109льотна експлуатація повітряних суден

5.100111

обслуговування повітряних суден

6.070103

технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден

5.090705технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів

5.090706технічне обслуговування повітряних суден і двигунів

5.100112технічне обслуговування засобів механізації і автоматизації в аеропортах

5.100113технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами

5.100114технічне обслуговування засобів механізації і автоматизації в аеропортах

5.100115

морський та річковий транспорт

6.070104

судноводіння

5.100301експлуатація суднових енергетичних установок

5.100302експлуатація енергетичних установок на морських і внутрішніх водних шляхах

5.100303судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден

5.100304експлуатація обладнання радіозв’язку і електрорадіонавігація суден

5.090707

залізничний транспорт

6.070105

обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту

5.100503обслуговування залізничних споруд та об’єктів колійного господарства

5.100504

автомобільний транспорт

6.070106

обслуговування транспортних засобів високої прохідності

5.090237обслуговування та ремонт автомобілів i двигунів

5.090240

Геодезія та землеустрій
0801

Геодезія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

5.070905землевпорядкування

5.070906картографічні роботи

5.070907

Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції
0901

Сільське господарство і лісництво

агрономія

6.090101

промислове квітництво

5.130105організація і технологія ведення фермерського господарства

5.130106агрономія

5.130107

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.090102

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

5.130201бджільництво

5.130204звірівництво

5.130205

лісове і садово-паркове господарство

6.090103

лісове господарство

5.130401мисливське господарство

5.130404садово-паркове господарство

5.130402зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.130406лісова меліорація

5.130407

лісозаготівля

6.090104

лісозаготівля та первинна обробка деревини

5.092003

0902

Рибне господарство та аквакультура

водні біоресурси та аквакультура

6.090201

рибництво і аквакультура

5.130303

рибальство

6.090202

експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури

5.130304

Техніка та енергетика аграрного виробництва
1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

енергетика сільськогосподарського виробництва

5.091901електрифікація i автоматизація сільського господарства

5.091903

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100202

механізація сільського господарства

5.091902механізація меліоративних робіт сільського господарства

5.091904

Ветеринарія
1101

Ветеринарія

ветеринарна медицина

6.11001

ветеринарна медицина

5.130501

Охорона здоров'я
1201

Медицина

сестринська справа

6.120101

лікувальна справа

5.110101сестринська справа

5.110102медико-профілактична справа

5.110105стоматологія

5.110106акушерська справа

5.110107стоматологія ортопедична

5.110109

лабораторна діагностика

6.120102

лабораторна діагностика

5.110103

1202

Фармація

фармація

6.120201

фармація

5.110201аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

5.110203виробництво фармацевтичних препаратів

5.110205

Соціальне забезпечення
1301

Соціальне забезпечення

соціальна допомога

6.130101

соціальна робота

5.040202протезне виробництво

5.110108Сфера обслуговування
1401

Сфера обслуговування

готельно-ресторанна справа

6.140101

організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах

5.050403

побутове обслуговування

6.140102

обслуговування та ремонт побутової техніки

5.090250

обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.092208

організація обслуговування населення

5.050203

Державне управління
21501

Державне управління**

Військові науки
1601

Військові науки, національна безпека , безпека державного кордону

конкретний перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОН
Безпека
1701

Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101системи технічного захисту інформації

6.170102управління інформаційною безпекою

6.1701031702

Цивільна безпека

цивільний захист

6.170201охорона праці

6.170202пожежна безпека

6.170203

організація та техніка протипожежного захисту

5.092802

Специфічні категорії
1801

Специфічні категорії**

специфічні категоріїЗатверджено
наказом МОН України
від 27 січня 2007 року № 58

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка