Президія вищої атестаційної комісії україни постанова від 9 лютого 2000 року n 2-02/2Скачати 136.96 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір136.96 Kb.

ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 лютого 2000 року N 2-02/2
Відповідно до постанови президії ВАК України від 13.01.99 р. N 1-02/1 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", враховуючи п. 7 постанови президії ВАК України від 10.02.99 р. N 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію", а також на підставі рекомендацій експертних рад президія Вищої атестаційної комісії України постановляє:
1. Затвердити Перелік N 4 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (додається).
2. Установити, що видання, які не відповідають вимогам пункту 7.5 постанови ВАК України від 10.02.99 р. N 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" щодо наявності періодичних видань у фондах бібліотек України, перелік яких затверджений постановою президії ВАК України від 22.05.97 р. N 16/5, будуть вилучені після 01.05.2000 р. із затверджених переліків наукових фахових видань України.
3. Звернути увагу редакцій на недостатній рівень виконання вимог Конституції України, постанови Головної ради Вищої атестаційної комісії від 12.03.98 р. та інших законодавчих актів про використання української мови у видавничій справі.
 


Голова ВАК України 


В. В. Скопенко 


Вчений секретар 


Р. В. Бойко 

 

Додаток

до постанови президії ВАК Українивід 9 лютого 2000 р. N 2-02/2 


ПЕРЕЛІК N 4

наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (Інститут фізики напівпровідників НАН України), (фізика).
ЖУРНАЛИ
1. Штучний інтелект (Інститут проблем штучного інтелекту НАН України), (теоретичні основи інформатики та кібернетики).
2. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского (математика, фізика).
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Агроекологія і біотехнологія (Інститут агроекології та біотехнології УААН).
2. Вісник Державної агроекологічної академії України.
3. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: біологічні науки.
ЖУРНАЛИ
1. Альгологія (Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України).
2. Вісник Національної академії наук України (Президія НАН України).
3. Лікарська справа (МОЗ України, видавництво "Здоров'я").
4. Проблеми старіння та довголіття (Інститут геронтології АМН України).
5. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.
ХІМІЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Державної агроекологічної академії України.
2. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: хімія, технологія речовин та їх застосування.
3. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: механіка.
4. Збірник наукових праць КІ ВПС (Київський інститут військово-повітряних сил).
5. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: технічні науки.
6. Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства освіти і науки України).
7. Наукові праці академії (Державна льотна академія України МО України).
8. Обробка дисперсних матеріалів та середовищ (Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, НПВО "Вотум", Українське хімічне товариство),
9. Основи і фундаменти (Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України).
10. Проблеми Чорнобиля (Міжгалузевий науково-технічний центр "Укриття" НАН України).
11. Сучасні проблеми металургії (Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки України).
ЖУРНАЛИ
1. Арсенал XXI века (м. Київ).
2. Будівництво України (м. Київ).
3. Зерно і хліб (м. Київ).
4. Науково-технічна інформація (м. Київ).
5. Рибне господарство України (м. Керч).
6. Технологические системы (м. Київ).
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ЖУРНАЛИ 
1. Водне господарство України (м. Київ).
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Віськово-науковий вісник (Військовий інститут при Державному університеті "Львівська політехніка").
2. Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту Міноборони України (військова історія).
3. Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету (Волинський державний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України).
4. Історична пам'ять (Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка, Полтавський регіональний осередок Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Полтавське наукове товариство краєзнавців).
5. Література та культура Полісся (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя Міністерства освіти і науки України).
6. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
ЖУРНАЛИ
1. Народознавчі зошити (Інститут народознавства НАН України).
2. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.
2. Вісник Державної агроекологічної академії України.
3. Економіка транспортного комплексу (Харківський державний автомобільно-дорожній університет Міністерства освіти і науки України).
4. Збірник наукових праць Вінницького державного сільськогосподарського інституту.
5. Збірник наукових праць Інституту економіко-правових досліджень НАН України.
6. Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Мінагропрому України.
7. Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи (Українська академія зовнішньої торгівлі).
8. Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія: економіка.
9. Наукові праці УДАЗ ім. О. С. Попова (Українська державна академія зв'язку ім. О. С. Попова).
10. Таврійський науковий вісник (Навчально-науково-виробничий комплекс "Херсонський агроуніверситет", УААН, Міністерство аграрної політики України).
11. Теорії мікро-макроекономіки (Академія муніципального управління Міністерства освіти і науки України).
ЖУРНАЛИ
1. АгроІнКом (МАПІК "Агропромінвест-інтернейшнл).
2. Вісник Міжнародного слов'янського університету. Серія: економіка (м. Харків).
3. Вісник Сумського державного університету. Серія: економіка.
4. Вісник Східноукраїнського державного університету (м. Луганськ).
5. Вісник Національного банку України (м. Київ).
6. Зовнішня торгівля (м. Київ).
7. Маркетинг в Україні (м. Київ).
8. Схід (м. Донецьк).
9. Управляющие системи й машины (НАН України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем).
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вестник СевГТУ. Серия: философия (Севастопольський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України).
2. Військово-науковий вісник (Військовий інститут при Державному університеті "Львівська політехніка").
3. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: історія; економіка; філософія.
4. Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України).
5. Totallogy. Постнекласичні дослідження (Центр гуманітарної освіти НАН України).
6. Philosophia Prima: метафізичні питання (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України).
7. Філософія і соціологія в контексті сучасної культури (Дніпропетровський державний університет Міністерства освіти і науки України)
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: гуманітарні науки.
2. Грані (Дніпропетровський державний університет. Центр соціально-політичних досліджень).
3. Культурологічний вісник (Запорізький державний університет, Запорізький обласний інститут удосконалення вчителів, Запорізька облдержадміністрація).
4. Науковий вісник ВДУ. Серія: філософські науки (Волинський державний університет ім. Лесі Українки).
5. Наукове пізнання. Методологія та технологія (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського).
6. Схід (м. Донецьк).
7. Філософські обрії (Інститут філософії НАН України, Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка).
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми слов'янської філології (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Бердянський державний педагогічний інститут, Дніпропетровський державний університет, Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. В. Гоголя, Донецький державний університет, Інститут польської філології Вищої педагогічної школи, м. Жешув).
2. Записки з загальної лінгвістики (Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова).
3. Записки з ономастики (Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова).
4. Записки з українського мовознавства (Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова).
5. Літературознавчий збірник (Донецький державний університет Міністерства освіти і науки України).
6. Ономастика і апелятиви (Дніпропетровський державний університет Міністерства освіти і науки України).
7. Проблеми слов'янської ономастики (Інститут української мови НАН України, Ужгородський державний університет Міністерства освіти і науки України, Українська ономастична комісія).
8. Система і структура східнослов'янських мов (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова).
ЖУРНАЛИ
1. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Географія і сучасність (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України).
2. Збірник наукових праць Морського гідрофізичного інституту НАН України.
3. Картографія та вища школа (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Українське географічне товариство).
ЖУРНАЛИ
1. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Збірник наукових праць Інституту економіко-правових досліджень НАН України.
2. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України.
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Верховного Суду України (м. Київ).
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр).
2. Вісник Харківської державної академії культури.
3. Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту Міноборони України (військова педагогіка).
4. Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького.
5. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: педагогічна.
6. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини Міністерства освіти і науки України.
7. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Товариство конфліктологів України).
8. Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету.
9. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти (Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського Міністерства культури і мистецтв України).
10. Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут внутрішніх справ МВС України).
11. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін (Рівненський державний гуманітарний університет).
12. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Інститут проблем виховання АПН, Міністерство освіти і науки України).
ЖУРНАЛИ
1. Іноземні мови (Київський державний лінгвістичний університет).
2. Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія: педагогіка; соціальна робота.
МЕДИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Гігієна праці (Інститут медицини праці Міністерства охорони здоров'я України, АМН України).
2. Проблеми радіаційної медицини (Науковий центр радіаційної медицини, АМН України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Сумського державного університету. Серія: медицина.
2. Доповіді Національної академії наук України (Президія НАН України).
3. Медицина сьогодні і завтра (м. Харків).
4. Международный медицинский журнал (м. Харків).
5. Перинатологія та педіатрія (м. Київ).
6. Сучасна стоматологія (м. Київ).
7. Український судово-медичний вісник (м. Київ).
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України).
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Львівської академії мистецтв.
2. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр).
3. Культура України (Харківська державна академія культури Міністерства культури і мистецтв України).
4. Слов'янський світ (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Київський інститут "Слов'янський університет", Український комітет славістів).
5. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку - наукові записки РДГУ (Рівненський державний гуманітарний університет Міністерства освіти і науки України).
АРХІТЕКТУРА
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: архітектура.
2. Науковий вісник будівництва (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України, ХОТВ АБУ).
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки.
2. Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут внутрішніх справ МВС України).
3. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України).
4. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського.
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України).
ЖУРНАЛИ
1. Наукові записки НаУКМА. Серія: політологія, соціологія. Національний університет "Києво-Могилянська академія"
2. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ЖУРНАЛИ
1. Теорія і методика фізичного виховання і спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України).
____________
 
Надруковано:

"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України",N 2, 2000 р.
 


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка