Практикум з курсу «сімейне право україни» для студентів юридичного факультетуСторінка4/4
Дата конвертації07.05.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4
Тема 8. Виявлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

І. Виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Органи, які здійснюють діяльність щодо виявлення та влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Порядок виявлення та тимчасового влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування.

3. Надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Облік та обрання форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.ІІ. Усиновлення

1. Поняття усиновлення як найбільш пріоритетної форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Суб’єкти усиновлення. Особи, які можуть бути усиновлені. Облік дітей, які можуть бути усиновлені. Роз’єднання братів та сестер при усиновленні. Особливості усиновлення повнолітніх осіб. Особи, які можуть бути усиновлювачами. Різниця у віці між усиновлювачами та усиновленими. Переважне право на усиновлення. Облік кандидатів в усиновлювачі.

3. Надання згоди на усиновлення: суб’єкти, порядок та форма.

4. Порядок усиновлення. Особливості судового порядку розгляду справ про усиновлення. Обставини, які враховує суд, постановляючи рішення про усиновлення. Питання, які вирішуються в рішенні суду про усиновлення.

5. Правові наслідки усиновлення. Право на таємницю усиновлення.

6. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена.

7. Підстави, порядок та правові наслідки визнання недійсним усиновлення.

8. Підстави, порядок та правові наслідки скасування усиновлення.

9. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.ІІІ. Опіка та піклування над дітьми

1. Поняття опіки та піклування.

2. Встановлення опіки, піклування. Підстави та порядок прийняття рішення про встановлення опіки, піклування. Призначення опікуна, піклувальника.

3. Особи, які можуть бути опікунами, піклувальниками. Правовий статус опікуна, піклувальника.

4. Права дитини, над якою встановлено опіку чи піклування.

5. Припинення опіки, піклування. Підстави та порядок звільнення опікуна, піклувальника від виконання своїх обов’язків.ІУ. Прийомна сім’я

1. Поняття прийомної сім’ї.

2. Порядок прийняття рішення про її створення. Договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї: поняття, правова природа, порядок укладення та форма, сторони, зміст.

3. Особи, які можуть бути прийомними батьками, їхні права та обов’язки. Роль органів опіки та піклування у виникненні та функціонуванні прийомних сімей.

4. Правовий статус прийомних дітей.

5. Підстави та порядок припинення договору.У. Дитячий будинок сімейного типу

1. Поняття дитячого будинку сімейного типу.

2. Порядок прийняття рішення про його створення. Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу: поняття, правова природа, порядок укладення та форма, сторони, зміст.

3. Особи, які можуть бути батьками-вихователями, їхні права та обов’язки. Роль органів опіки та піклування у виникненні та функціонуванні дитячих будинків сімейного типу.

4. Правовий статус вихованців.

5. Підстави та порядок припинення договору. Ліквідація дитячого будинку сімейного типу.УІ. Патронат

1. Поняття, правова природа договору про патронат.

2. Порядок укладення та форма договору про патронат.

3. Сторони відносин патронату: орган опіки та піклування та патронатний вихователь, їхні права та обов’язки. Відмінності правового статусу патронатного вихователя від усиновлювачів, опікунів, піклувальників. Дитина, на користь якої укладається договір про патронат.

4. Зміст договору про патронат. Послуги щодо виховання дитини як предмет договору. Плата за надання послуг патронатним вихователем. Інші умови договору.

5. Підстави та порядок припинення договору про патронат.І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності для України – 27.09.1991 року).

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 року № 2342-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 6. – Cт. 147.

Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 року № 2623-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Cт. 354.

Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 року № 2789-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Cт. 70.

Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 564 // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 18. – Ст. 925.

Про затвердження Положення про прийомну сім’ю: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565 // Офіційний Вісник України. – 2002. – №18. – Ст. 926.

Про затвердження Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 76. – Ст. 2561.

Про затвердження Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 76. – Ст. 2561.

Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року № 905 // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 79. – Ст. 2660.

Про затвердження Положення про Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 року № 367 // Офіційний Вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 873.

Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.08.2008 року № 479 // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 82. – Ст. 2784.

Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.09.2008 року № 510 // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 91. – Ст. 3036.

Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання: Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2007 року № 302/80/49 // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 17. – Ст. 685.

Про затвердження Типового положення про будинок дитини: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.05.1998 року № 123 // Офіційний Вісник України. – 1998. – № 23.

Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.09.2004 року № 747/460 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 41. – Ст. 2740.

Про затвердження Положення про порядок та умови прийому документів від іноземців, які бажають усиновити дитину: Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 05.02.2007 року № 313 (у редакції наказу від 12.11.2007 року № 4041) // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 13. – Ст. 484.

Про затвердження Правил опіки та піклування: Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131/88 // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 26.


ІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення частини другої статті 211 Сімейного кодексу України (справа про різницю у віці між усиновлювачем та дитиною) № 3-рп/2009 від 03.02.2009 року // Офіційний Вісник України. – 2009. – № 11. – Ст. 341.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 5.

Лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.2003 року № 1/9-335 «Щодо ведення справ з питань усиновлення дітей»ІІ. ЛІТЕРАТУРА:

Антокольская М. В. Семейное право : учебник [изд. 2-е, перераб. и доп.] / М. В. Антокольская. – М. : Юристъ, 2003. – 333 с.

Ватрас В. Правова природа таємниці усиновлення / В. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.

Воронина З. И. Патронат должен быть легализован / З. И. Воронина // Актуальные проблемы юриспруденции. – Тюмень, 1999. – Вып. 3. – Ч. 2.

Гузь Л. Е. Гражданско-правовая защита судом прав и интересов несовершеннолетних / Л. Е. Гузь. – Харьков: Харьков юридический, 2004. – Кн. 1 – 436 с.

Д’ячкова Н. А. Опіка як спосіб охорони майнових прав фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / Н. А. Д’ячкова. – К., 2006. – 21 с.

Євко В. Ю. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування : історичний аспект / В. Ю. Євко // Право України. – 2001. – № 8.

Євко В. Ю. Право дитини жити та виховуватися у родині / В. Ю. Євко // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвипуск.

Євко В. Ю. Правова природа дитячого будинку сімейного типу / В. Ю. Євко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск.

Євко В. Ю. Правові форми родинного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / В. Ю. Євко // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 6.

Зайцева Т. В. Оплата послуг опікуна та піклувальника: за і проти / Молодь у юридичній науці : зб. тез доповідей Міжнар. наук. конф. [«Четверті осінні юридичні читання»] / Т. В. Зайцева. – Хмельницький : В-во ХУУП, 2005.

Зілковська Л. М. Правове регулювання усиновлення в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / Л. М. Зілковська. – К., 2002.

Козлов С. С. Усыновление и установление отцовства : Сам себе адвокат. Выпуск № 23 / Козлов С. С. – М. : Юрайт-Издат, 2006. – 153 с.

Короткова Л. Чи потрібен інститут патронату ? / Л. Короткова // Радянське право. – 1989. – № 4.

Короткова Л. Щодо визначення правового статусу вітчима (мачухи) / Л. Короткова, О. Віхров // Право України. – 1995. – № 5–6.

Лепех С. М. Договір патронату за Сімейним кодексом України 2002 року / С. М. Лепех // Нотар. – 2005. – № 3–4.

Лепех С. М. Прийомна сім’я як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / С. М. Лепех // Вісник Львівського національного університету. – 2005. – № 41.

Логвінова М. Усиновлення (удочеріння): національно та міжнародно-правові аспекти / М. Логвінова. – Івано-Франківськ, 2000.

Майданик Р. А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві / Р. А. Майданик. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 502 с. (Р. ІІІ, Глава 3 «Управління майном за підставами, передбаченими законом»).

Михеева Л. Ю. Опека и попечительство : Теория и практика / под ред. Р. П. Мананковой / Л. Ю. Михеева. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 368 с.

Морозова С. Є. Розвиток опіки та піклування у цивільному законодавстві / Еволюція цивільного законодавства України : проблеми теорії і практики : [кол. монографія] / за ред. Я. М. Шевченко / С. Є. Морозова. – К. : Юридична думка, 2007. – 340 с.

Москалюк В. Ю. Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / В. Ю. Москалюк. – Xарків, 2003.

Пчелинцева Л. М. Семейное право России : учеб. для вузов / Л. М. Пчелинцева. – [5-е изд., перераб.]. – М. : Норма, 2007. – 704 с.

Реліч В. Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США / В. Реліч // Право України. – 2004. – № 5.

Розгон О. Надання згоди на усиновлення дитини / О. Розгон // Юридична Україна. – 2008. – № 12.

Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар. – [3-тє вид., перероб. і доп.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с.

Сімейне право України : підручник / [Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В.Жилінкова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – [2-е вид., перероб. і допов.] – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.

Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1248 с.

Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування в історичному розвитку / Г. Стасюк // Право України. – 2005. – № 2.

Завдання

І. Підготуйте проекти

- заяви про усиновлення до суду;

- позовної заяви про скасування усиновлення;

- позовної заяви про визнання усиновлення недійсним;

- заяви до органу опіки та піклування про встановлення опіки (піклування)

- договору про створення дитячого будинку сімейного типу;

- договору про патронат;

- позовної заяви про розірвання будь-якого із зазначених договорів

Завдання 1. Наведіть відмінності та спільні риси правового статусу патронатного вихователя і опікуна (піклувальника), батьків-вихователів, прийомних батьків, усиновлювачів.

Завдання 2. Скориставшись типовими договорами, складіть власний проект договору про створення прийомної сім'ї та передачу дітей на виховання. Як Ви вважаєте, чи повинні бути самі діти сторонами цього договору ?

ІІ. Дайте юридичну оцінку таких ситуацій:

1. Подружжя М. подали до суду заяву про усиновлення 2-річного Андрія, мати якого перебувала в місцях позбавлення волі та була позбавлена батьківських прав, батько та баба померли, а прабаба віком 88років заперечувала проти усиновлення і просила призначити її опікуном дитини.

2. М. виявила бажання усиновити дівчинку С., однак, на той момент як дитині виповниться два місяці, М. досягне віку 46 років. Чи можливим є усиновлення?

3. Л. перебувала на вихованні в прийомній сім’ї два роки, однак, колишня знайома її матері вирішила усиновити Л. Чи потрібна на це згода прийомних батьків дитини? Чи має значення згода самої Л.?

4. Після розірвання шлюбу Л. звернулась до суду з вимогою про скасування усиновлення щодо Р. (12 років), оскільки вирішила, що з дитиною не матиме шансу на повторне одруження. Проаналізуйте підстави для скасування усиновлення. Як Ви б їх сформулювали?


ЗАДАЧА 1.

У 2001 році Городенко звернулась до відділу освіти з проханням влаштувати її річну доньку до будинку дитини у зв'язку із тяжким матеріальним становищем строком на два роки. Батько дитини помер. Мати час від часу навідувала доньку, але через півроку поїхала працювати за кордон. Коли вона повернулась у 2003 році, їй повідомили, що її доньку усиновили ще наприкінці 2002 року, оскільки адміністрація будинку дитини дала на це згоду. Відділ освіти за місцем знаходження будинку дитини підготував висновок про доцільність усиновлення дитини і можливість бути усиновлювачами подружжя Лаврів. Після усиновлення дитина переїхала на проживання до усиновлювачів в іншу область. Щодо місця проживання дитини на даний час в суді та будинку дитини Городенко не повідомили, пояснивши, що діє таємниця усиновлення.

Городенко звернулась за порадою до адвоката. Проаналізуйте ситуацію.

ЗАДАЧА 2.

Незаміжня 14-річна Сказко народила дитину. Через рік вона зареєструвала шлюб з Поповим, який того ж року усиновив її дитину. Свою згоду на усиновлення доньки Сказко висловила усно в судовому засіданні. Через три роки фактичний батько дитини Настенко звернувся до Попова з позовом про оспорювання запису про батьківство, заявивши, що нічого не знав про народження доньки. Дитина про усиновлення не знала і вважала Попова своїм рідним батьком.ЗАДАЧА 3.

Подружжя Вересів усиновило 3-х місячну дитину, яка знаходилася у медичній установі охорони материнства і дитинства. Суд мотивував своє рішення тим, що баба і дід дали згоду на усиновлення онучки в судовому засіданні, неповнолітня мати дівчинки Самійленко наразі знаходиться на лікуванні у зв'язку із тимчасовим психічним розладом здоров'я. Головний лікар тієї установи, де лікувалась Самійленко, засвідчив її відмову від дитини. Відділ освіти за місцем знаходження медичної установи охорони материнства і дитинства надав висновок про доцільність усиновлення, але медична установа, де перебувала дитина, проти усиновлення заперечувала.

Проаналізуйте законність та обгрунтованість судового рішення.

ЗАДАЧА 4.

Подружжя Грачів розірвали шлюб, їх 5-річний син Андрій залишився проживати з матір'ю. Батько після розлучення із сином не спілкувався, не навідував, матеріально не підтримував. Через рік Грачова зареєструвала шлюб із Назаровим. Назаров усиновив хлопчика. Ще через два роки Грачова посварилась із Назаровим і, не розірвавши з ним шлюбу, повернулась до свого колишнього чоловіка Грачова. Натомість до Назарова звернулась із позовом про стягнення аліментів на утримання сина Андрія. Назаров подав зустрічний позов про визнання усиновлення недійсним, оскільки Грачов не давав згоду на усиновлення дитини.

Суд задоволив позов Грачової і відмовив Назарову, посилаючись на статтю 219 Сімейного кодексу України. Проаналізуйте ситуацію.

ЗАДАЧА 5.

У 2000 році Ясінський усиновив 6-річного хлопчика. Через чотири роки Ясінський помер, а його дружина, яка не була усиновлювачем, продовжувала фактично виховувати дитину. Орган опіки та піклування звернувся до суду з позовом про визнання усиновлення недійсним, оскільки не було письмової поли дитини на її усиновлення, а згода дружини Ясінського на усиновлення ним дитини не була нотаріально засвідчена. Вирішіть спір.ЗАДАЧА 6.

До суду звернувся із заявою адвокат Тараненко від імені Райкова про усиновлення Райковим двох дітей від першого шлюбу його дружини Райкової. До заяви була долучена письмова заява дітей, в якій було вказано: „Ми згодні, щоб Райков Н.Н. був нашим батьком", а також позитивна характеристика з місця праці Райкова, довідка про присвоєння йому ідентифікаційного номеру, довідка про розмір заробітної плати Райкової С.К.

Чи достатніми і належними є подані документи для розгляду справи та прийняття судом рішення про усиновлення дітей ? Чи обов'язковим за таких обставин є висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення?

ЗАДАЧА 1.

Старцева звернулась до суду зі скаргою на рішення органу опіки та піклування про звільнення її від виконання обов'язків опікуна. У судовому засіданні було встановлено, що Старцева була призначена опікуном свого онука Сергія після смерті його батьків. Психічний розвиток Сергія відстає від вікових норм, він має незадовільні оцінки з більшості предметів. Орган опіки та піклування зробив спробу помістити дитину в дитячий будинок, звідки він утік. Старцева зверталась до органу опіки та піклування з проханням надати їй згоду на відчуження квартири, єдиним власником якої є Сергій. Зі слів Старцевої, вона хотіла придбати будинок в селі через поганий стан здоров'я онука. Від виконання обов'язків опікуна її звільнили, як пояснив представник органу опіки та піклування, за використання статусу опікуна в корисних цілях.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 2.

Після автокатастрофи у дружини Возного стався стійкий психічний розлад. У подружжя Возних було двоє дітей. За позовом Возного шлюб було розірвано, про місце проживання дітей у рішення суду не йшлося. Возний за кілька місяців зареєстрував інший шлюб і обидвох доньок забрав до себе. Колишня дружина Возного, інвалід І групи, переїхала на проживання до своїх батьків і за кілька місяців одну з доньок забрала. Батько сплачував аліменти на цю дитину і часто приїжджав до неї. Оскільки дитиною фактично опікувалася бабця, то баба звернулася до органу опіки та піклування про призначення її опікуном дитини. Коли батько дізнався про те, що бабця призначена опікуном дитини, звернувся до суду про оскарження такого рішення органу опіки та піклування.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 3.

Бірюкова звернулась до суду з позовом про звільнення її від виконання обов'язків опікуна. Суд відмовив в прийнятті заяви, пояснивши, що рішення з цього питання приймає орган опіки та піклування.Чи правомірною є відмова суду ?
Питання для самоконтролю:

 1. Який порядок виявлення, тимчасового влаштування та ведення обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування?

 2. Які підстави надання статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

 3. На які органи покладено безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування? Які заходи вони вживають для збереження майна таких дітей?

 4. Які форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачені національним сімейним законодавством? У сім’ї яких осіб не можуть бути влаштовані ці діти?

 5. Дайте визначення поняття усиновлення. Які особливості притаманні усиновленню на відміну від інших форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування?

 6. Які діти можуть бути усиновлені? Чи може бути усиновлена повнолітня особа? Чи можливим є роз’єднання братів та сестер при усиновленні?

 7. Які вимоги встановлені законодавством щодо кандидатів в усиновлювачі? Чи має правове значення різниця у віці між усиновлювачем та дитиною? Які особи не можуть бути усиновлювачами? Які особи мають переважне право на усиновлення?

 8. Який орган веде облік кандидатів в усиновлювачі? Які документи подають громадяни України для взяття їх на такий облік? Який порядок розгляду їхніх заяв? Які підстави для відмови у взятті на облік? Які особливості вчинення таких дій громадянами України, які проживають поза межами України?

 9. Який орган видає висновок про можливість бути усиновлювачем та який строк його дії?

 10. Які особливості порядку усиновлення одним із подружжя дитини другого із подружжя?

 11. В якому порядку кандидатам в усиновлювачі надають інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені?

 12. Які особи надають згоду на усиновлення дитини?

 13. Який орган надає висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини?

 14. Які особливості судового розгляду справ про усиновлення? Які обставини враховує суд, постановляючи рішення про усиновлення дитини? Які питання в рішенні суду про усиновлення, крім оголошення особи усиновлювачем дитини, можуть бути вирішені?

 15. Які правові наслідки усиновлення? У чому суть таємниці усиновлення?

 16. На які органи покладено функцію здійснення нагляду за дотриманням прав усиновленої дитини?

 17. Які підстави, порядок та правові наслідки визнання усиновлення недійсним?

 18. Які підстави, порядок та правові наслідки скасування усиновлення?

 19. Які підстави, порядок та правові наслідки позбавлення усиновлювача батьківських прав?

 20. Дайте визначення понять опіки та піклування.

 21. Над якими дітьми може бути встановлено опіку чи піклування?

 22. Який порядок встановлення опіки та піклування? Які вимоги визначені законодавством щодо опікунів та піклувальників? Які документи подають кандидати в опікуни чи піклувальники?

 23. Які права має дитина, над якою встановлено опіку чи піклування?

 24. Які права та обов’язки має опікун і піклувальник? На вчинення яких правочинів потрібен дозвіл органів опіки та піклування?

 25. Які підстави та порядок припинення опіки та піклування?

 26. Дайте визначення поняття прийомної сім’ї.

 27. Які діти можуть бути передані на виховання в прийомну сім’ю?

 28. Який орган приймає рішення про створення прийомної сім’ї?

 29. Які вимоги визначені законодавством щодо прийомних батьків? Які документи подають кандидати в прийомні батьки?

 30. Охарактеризуйте поняття, правову природу, порядок укладення, суб’єктний склад, умови, підстави та порядок припинення дії договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання дітей у прийомну сім’ю.

 31. Дайте визначення поняття дитячого будинку сімейного типу.

 32. Які діти можуть бути передані на виховання в дитячий будинок сімейного типу?

 33. Який орган приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу?

 34. Які вимоги визначені законодавством щодо батьків-вихователів? Які документи подають кандидати в батьки-вихователі?

 35. Охарактеризуйте поняття, правову природу, порядок укладення, суб’єктний склад, умови, підстави та порядок припинення дії договору про створення дитячого будинку сімейного типу.

 36. Дайте визначення поняття договору про патронат.

 37. Охарактеризуйте поняття, правову природу, порядок укладення, суб’єктний склад, умови, підстави та порядок припинення дії договору про патронат.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка