Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про нульову декларацію"Скачати 64.06 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір64.06 Kb.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про нульову декларацію"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено, виходячи з необхідності впровадження радикальних реформ для поліпшення інвестиційного клімату і розвитку підприємництва в Україні.

Україна у рейтингу Світового банку "Doing Business" 2016 року за показником ведення бізнесу посідає 83 місце серед 189 держав світу, за показником оподаткування – 107 місце, показник часу на підготовку, подання звітності і сплату (утримання) податків становить 350 годин на рік. Такі тенденції призвели до певної тінізації економіки, відносин власності в Україні.

Прийняття законопроекту "Про нульову декларацію" в пакеті із законопроектами "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо нульової декларації" та "Про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України щодо податку за декларування доходів, майна, майнових прав суб’єктами подання нульової декларації" створить передумови для залучення тіньових фінансових ресурсів у реальну економіку держави, їх повернення в Україну як інвестицій, залучення додаткових надходжень до державного бюджету.2. Мета проекту Закону

Метою проекту Закону є поліпшення умов для розвитку економіки держави, сприяння її детінізації та детінізації відносин власності, залучення інвестицій, збільшення доходів Державного бюджету України (та як наслідок, і місцевих бюджетів) шляхом запровадження механізму декларування доходів, які одержані (оформлені) з порушенням податкового, валютного законодавства, законодавства про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проект Закону передбачає запровадження режиму звільнення фізичних осіб – резидентів від юридичної відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства, законодавства про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій за будь-який період до дня набрання чинності Законом, що реалізується фізичними особами шляхом добровільного декларування протягом 12 місяців з дня набрання чинності Законом належних їм доходів, іншого майна, майнових прав, які одержані (оформлені) з порушенням такого законодавства та сплати податку за декларування доходів, іншого майна, майнових прав. Згідно із законопроектом такий режим не поширюватиметься на доходи, інше майно, майнові права, одержані внаслідок інших правопорушень.

У законопроекті також пропонується встановити, що задекларовані фізичною особою доходи, інше майно, майнові права визнаються такими, що одержані (оформлені) без порушення норм відповідного законодавства за умови сплати такою особою податку за декларування доходів, майна, майнових прав (який передбачається запровадити згідно із проектом Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо нульової декларації"). Факт подання фізичною особою нульової декларації та поширення на неї режиму звільнення від юридичної відповідальності за порушення відповідного законодавства може бути встановлено рішенням суду; таке рішення суду не є встановленням фактів виникнення, переходу або припинення прав на об’єкти, щодо яких подається нульова декларація.

Згідно із законопроектом нульову декларацію може бути подано щодо таких об’єктів: кошти у національній та іноземній валюті як у готівковій, так і безготівковій формі; банківські метали та інші валютні цінності; цінні папери; рухоме та нерухоме майно; частки (паї) у майні юридичних осіб, у тому числі частки (паї) у майні юридичних осіб або фінансові інструменти, належні чи передані в управління іншій особі, стосовно яких особа є вигодоодержувачем, інші майнові (речові) та немайнові права, які можуть бути об’єктом комерційних операцій, інші доходи та майно, у тому числі сума неповернутих (виданих, отриманих) позик (кредитів) або інших боргових зобов’язань особи за укладеним нею цивільно-правовим договором, з яких не були сплачені податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів, державних цільових фондів, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або щодо яких здійснено операції з порушенням правил валютного регулювання і валютного контролю.

Суб’єктами подання нульової декларації пропонується визначити фізичних осіб – резидентів, які є фактичними власниками, одержувачами доходів, іншого майна, майнових прав, щодо яких подається нульова декларація. При цьому законопроектом передбачено обмеження для фізичної особи – резидента, яка є або раніше була особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування згідно із частиною першою статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", – така особа може подати нульову декларацію щодо доходів, іншого майна, майнових прав, набутих у час, коли вона не обіймала посаду, пов'язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, і з обов'язковим зазначенням інформації про джерела походження об`єктів, щодо яких подається нульова декларація та строків їх набуття. Інші ж суб`єкти подання нульової декларації за законопроектом звільняються від необхідності зазначення в нульовій декларації інформації про джерела походження відповідних об`єктів.

Проектом Закону передбачаються гарантії для суб'єктів подання нульової декларації. Так, пропонується встановити, що держава гарантує суб’єкту подання нульової декларації, що проти нього не порушуватиметься кримінальна справа, не розпочинатиметься провадження у справі про адміністративне правопорушення за порушення податкового, валютного законодавства, законодавства про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій у зв’язку із задекларованими об'єктами; його не може бути притягнуто до юридичної відповідальності стосовно об’єктів, щодо яких подано нульову декларацію, – з моменту подання такої декларації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (за винятком коштів, майна, інших майнових (речових) та немайнових прав, на яких законопроектом не поширюється режим подання нульової декларації).

Також для суб'єктів подання нульової декларації передбачаються гарантії звільнення від обов’язку щодо надання інформації про джерела походження задекларованих доходів, іншого майна, майнових прав; нерозголошення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, його посадовими особами відомостей про суб'єкта подання нульової декларації та іншої інформації, що міститься в нульовій декларації, без письмової згоди такого суб'єкта, а також відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю, які стали відомі відповідному органу, посадовій особі у зв'язку із поданням суб'єктом нульової декларації.

Проектом Закону передбачено також внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального, Кримінального процесуального, Цивільного процесуального кодексів України, Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний, Кримінальний процесуальний, Цивільний процесуальний, Податковий, Бюджетний кодекси України, Закони України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону в разі його прийняття не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України. Разом із тим законопроект передбачає механізм, що дозволить збільшити бюджетні надходження.6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття Закону України "Про нульову декларацію" та реалізація його положень надасть можливість залучити тіньові кошти у реальну економіку держави, наповнити додатковими доходами державний бюджет і поліпшити інвестиційний клімат в Україні.

Народні депутати України

Ю.ЛуценкоО.Кірш


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка