Пояснювальна записка до проекту наказу дпа україни, Держмитслужби України „ Про затвердження Змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби УкраїниСкачати 181.87 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір181.87 Kb.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу ДПА України, Держмитслужби України


Про затвердження Змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 27.09.04 № 439/551 та Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого цим наказом”

1.Обгрунтування необхідності прийняття проекту наказу
Необхідність внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Держмитслужби України від 29.07.04 №439/551 ”Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.04 за №984/9583, та до Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого цим наказом, викликана змінами в чинному законодавстві, які потребують внесення відповідних змін до власних регуляторних актів Державної податкової адміністрації України та Державної митної служби України, а також необхідністю вдосконалення діючого порядку взаємодії між податковими та митними органами при виконанні покладених на них завдань і функцій.

Зокрема, Законами України від 12 січня 2005 року №2322-IV ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)” та від 25 березня 2005 року №2505-IV ”Про внесення змін до Закону України ”Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України”, внесені зміни до Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-XII ”Про державну податкову службу в Україні” (із змінами та доповненнями) щодо підстав та порядку проведення органами державної податкової служби планових і позапланових виїзних перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов’язкових платежів).

Крім того, введена в дію постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №619 ”Про затвердження порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів)”.

2. Цілі та завдання прийняття проекту
Цей проект наказу Державної податкової адміністрації України та Держмитслужби України розроблено з метою вдосконалення взаємодії податкових та митних органів при здійсненні планових та позапланових перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, приведення наказу ДПА України та Держмитслужби України від 27.09.04 № 439/551 „Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності” та Порядку, затвердженого цим наказом, у відповідність до норм чинного законодавства.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту
Цей проект наказу передбачає внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 29.07.04 №439/551 ”Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності” та до Порядку, затвердженого цим наказом.

Норми проекту наказу Державної податкової адміністрації України, Держмитслужби України „Про затвердження Змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 27.09.04 № 439/551 та Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого цим наказом” приводять чинний порядок взаємодії податкових та митних органів стосовно видів перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, підстав для їх проведення, а також порядку оформлення та реалізації матеріалів цих перевірок у відповідність до норм чинного законодавства.

Проектом нормативно-правового акта розширено перелік форм взаємодії митних і податкових органів, передбачено взаємний обмін податкових та митних органів наявною інформацією щодо діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та щодо наявності проблемних питань, що виникають при здійсненні одночасних планових та позапланових перевірок цих суб’єктів.

З метою посилення контролю за повнотою сплати суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності податкових зобов’язань проектом передбачено, що у разі встановлення митними та податковими органами під час здійснення планових та позапланових виїзних перевірок цих суб’єктів порушень законодавства щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), стосовно яких вони не є контролюючими органами, про зазначені порушення вони повідомляють відповідні контролюючі органи, до компетенції яких віднесено контроль, для вжиття ними заходів відповідно до чинного законодавства.

Крім того, проектом вдосконалено взаємодію податкових і митних органів при відборі суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до планів-графіків перевірок з метою їх одночасного проведення.

Проект набирає чинності після його реєстрації у Міністерстві юстиції України.


4. Фінансово-економічне обґрунтування
Уведення в дію наказу ДПА України, Держмитслужби України „Про затвердження Змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 27.09.04 № 439/551 та Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого цим наказом” не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб‘єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії цього регуляторного акта.

Прийняття цього нормативно-правового акта забезпечить чіткий порядок взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні планових та позапланових виїзних перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.5. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття нормативно-правового акта
Впровадження цього нормативно-правового акта не буде мати впливу на дохідну частину Державного бюджету України.

Прийняття зазначеного наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України сприятиме покращенню взаємодії податкових і митних органів при виконанні покладених на них завдань і функцій, що дозволить створити умови для покращення взаємовідносин між органами державної податкової і митної служби та платниками податків.Заступник Голови М.Я. Романів

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу ДПА України, Держмитслужби України
Про затвердження Змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 27.09.2004 № 439/551 та Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого цим наказом”

  1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного

регулювання

Законами України від 12 січня 2005 року № 2322-IV „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)” та від 25 березня 2005 року № 2505-ІV „Про внесення змін до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” до Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ „Про державну податкову службу в Україні” внесені зміни щодо підстав, термінів та порядку проведення органами державної податкової служби планових і позапланових виїзних перевірок платників податків щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати ними податків та зборів (обов'язкових платежів).

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 619 затверджено „Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів)”.

Діюча редакція „Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності” потребує врахування змін у діючому законодавстві щодо підстав та порядку проведення перевірок органами державної податкової служби. Потребує вдосконалення і діючий порядок взаємодії між податковими і митними органами при плануванні та здійсненні ними перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.  1. Цілі державного регулювання

Цей проект наказу Державної податкової адміністрації України та Держмитслужби України розроблено з метою вдосконалення взаємодії податкових та митних органів при здійсненні планових та позапланових перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також приведення наказу ДПА України та Держмитслужби України від 27.09.2004 № 439/551 „Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності” та Порядку, затвердженого цим наказом у відповідність чинному законодавству.

  1. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Форми та порядок взаємодії податкових і митних органів визначені Порядком взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженим наказом ДПА України, Держмитслужби України від 27.09.2004 № 439/551, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2004 за № 984/9583.

Введення в дію наказу ДПА України, Держмитслужби України „Про затвердження Змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 27.09.2004 № 439/551 та Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого цим наказом” не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії цього регуляторного акта.

Отже, на даний час іншого альтернативного способу для досягнення зазначеної мети немає.


  1. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Норми проекту наказу Державної податкової адміністрації України, Держмитслужби України „Про затвердження Змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 27.09.2004 № 439/551 та Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого цим наказом” приводять діючий порядок взаємодії податкових та митних органів стосовно форм взаємодії, типів та видів перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, порядку оформлення та реалізації матеріалів цих перевірок у відповідність до норм діючого законодавства.

Проектом нормативно-правового акта розширено перелік форм взаємодії митних і податкових органів, передбачено взаємний обмін податкових та митних органів наявною інформацією про діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, про наявність проблемних питань, що виникають при здійсненні одночасних планових та позапланових перевірок цих суб'єктів.

Крім того, проектом змінено порядок планування одночасних перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності податковими та митними органами та спрощено їх взаємодію при відборі суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до планів-графіків перевірок з метою їх одночасного проведення.

З метою посилення контролю за повнотою і сплатою суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності податкових зобов'язань, проектом передбачено, що у разі встановлення митними та податковими органами під час здійснення планових і позапланових виїзних перевірок цих суб'єктів порушень законодавства щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), стосовно яких вони не є контролюючими органами, про зазначені порушення вони повідомляють відповідні контролюючі органи, до компетенції яких віднесено контроль, для вжиття ними заходів відповідно до чинного законодавства.

Проект набирає чинності після його реєстрації у Міністерстві юстиції України та офіційного опублікування.


  1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Проект наказу розроблено для використання податковими та митними органами при плануванні, організації та здійсненні ними перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, оформленні і реалізації матеріалів перевірок, а також вжиття відповідних заходів у разі встановлення порушень діючого законодавства.

Запровадження розробленого проекту наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України сприятиме покращенню взаємодії податкових і митних органів при виконанні покладених на них завдань і функцій.  1. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття цього наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України не призведе до додаткових втрат бюджету на його впровадження.

Разом з тим, впровадження норм цього нормативно-правового акта сприятиме покращенню взаємодії податкових і митних органів при виконанні покладених на них завдань і функцій, що дозволить створити умови для покращення взаємовідносин між органами державної податкової і митної служби та платниками податків.
Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Покращення взаємодії податкових і митних органів при плануванні призведе до підвищення якості відбору до планів-графіків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а покращення взаємодії при здійсненні перевірок цих суб'єктів, взаємному обміні інформацією щодо виявлених порушень, зміни у порядку реалізації матеріалів перевірок скоротить процедуру узгодження результатів перевірок

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів для впровадження норм цього проекту відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Дія цього нормативно-правового акта розповсюджується лише на суб'єктів господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність (станом на 01.09.2006 - 53,0 тис. суб'єктів). Впровадження норм цього нормативно-правового акту щодо порядку планування одночасних перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності податковими та митними органами очікувано призведе до підвищення якості відбору цих суб'єктів до планів-графіків перевірок з метою їх одночасного проведення, а також складання за результатами проведених одночасних перевірок посадовими особами податкових та митних органів окремих актів (довідок) перевірок і окрема реалізація матеріалів цих перевірок кожним з цих органів в межах своєї компетенції, скоротить процедуру узгодження цих матеріалів, особливо у випадках встановлення порушень лише одним з вищенаведених державних органів, що очікувано, дозволить зменшити витрати часу суб'єктів господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Сфера інтересів громадян

Норми цього нормативно-правового акта розповсюджуються лише на громадян, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Запропонований порядок оформлення і реалізації матеріалів цих перевірок окремо податковим та митним органом у межах своєї компетенції, скоротить процедуру узгодження цих матеріалів, особливо у випадках встановлення порушень лише одним з вищенаведених державних органів, що дозволить зменшити витрати часу та відволікання громадян на проведення перевірок.

7. Строк дії акта.

Постійно.  1. Показники результативності акту

Збільшення кількості перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що будуть проводитись податковими та митними органами одночасно, що призведе до зменшення відволікання суб'єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, від здійснення ними господарської діяльності.

Зменшення витрат часу суб'єктів господарювання та громадян - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на узгодження матеріалів перевірок, особливо у випадках встановлення порушень лише одним з вищенаведених державних органів.

З метою досягнення результативності зазначений регуляторний акт публікується у відповідному офіційному виданні, а також в електронному вигляді на відповідному сайті.


  1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відповідно до статті 10 Закону України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV „Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” базове відстеження результативності проекту наказу здійснюється до набрання чинності цим наказом шляхом збору пропозицій та зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акту буде проведено через рік після набрання ним чинності шляхом проведення опитування та порівняння якісних показників щодо результатів здійснених перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Періодичне відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися кожні три роки шляхом вжиття аналогічних заходів.Заступник Голови Державної

податкової адміністрації України М.Я. Романів

Данилова247-36-28


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА У СЛУЖБА КРАЇНИ

Наказ від ______2006 року № ________

Про затвердження Змін до наказу Державної податкової адміністрації України,
Державної митної служби України від 29.07.04 №439/551 та Порядку взаємодії митних і
податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових
перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого цим наказом


Відповідно до статті 8 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”, пункту 4 Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 24 серпня 2000 року № 1022/2000, та з метою налагодження належної взаємодії податкових і митних органів, встановлення єдиного підходу до організації та проведення перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і приведення нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України і Державної митної служби України у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЄМО:

1. У наказі Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 29.07.04 №439/551 ”Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06.08.04 за № 984/9583, внести такі зміни:

1.1. у заголовку і у тексті слова ”спільних планових і позапланових” замінити словами ”планових і позапланових виїзних”;

1.2. у пункті 3 слова ”і Головне управління податкової міліції (в. о. начальника Дмитрук П.П.)” вилучити;

1.3. у пункті 4 слово ”спільних” замінити словом „одночасних”.

2. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 29.07.04 № 439/551, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.04 за № 984/9583, що додаються.

3. Департаменту контрольно-перевірочної роботи Державної податкової адміністрації України (Лавров О.С.) подати цей наказ у встановленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Цей наказ набуває чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Романіва М.Я. та заступника Голови Державної митної служби України Русскова В.А.
Голова Державної податкової адміністрації України

А.І. Брезвін

Голова Державної митної служби України

О.Б. Єгоров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
Державної митної служби України
_______2006 №______


Зміни
до Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні
спільних планових і позапланових перевірок суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності

1. У назві слово „спільних” вилучити, після слова „позапланових” доповнити словом „виїзних”.  1. У розділі 1:

2.1. У пункті 1.1 слово ”спільних” вилучити; слова та цифри ”Порядку координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 112” замінити словами та цифрами ”Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів), який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 619”.

2.2. У пункті 1.2:

2.2.1. У першому реченні слова ”спільних планових і позапланових перевірок суб’єктів” замінити словами „планових і позапланових виїзних перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності”; слова „суб’єктами підприємницької діяльності” замінити словами „зазначеними суб’єктами”.

2.2.2. У другому реченні слово „спільних” замінити словом „виїзних”, слово „фінансово-господарської” замінити словом „їх”.

3. У розділі 2:

3.1. У абзаці третьому слова ”спільних планових та позапланових” замінити словами ”одночасних планових та позапланових виїзних”; після слова „діяльності” доповнити словосполученням „обмін інформативними листами щодо стану взаємодії між податковими і митними органами, а також проблемних питань, що виникають при здійсненні одночасних планових та позапланових перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності”.

4. У розділі 3:

4.1. У назві слова „спільних планових” замінити словами ”одночасних планових виїзних”.

4.2. Пункт 3.1 викласти у такій редакції:

„3.1. Уповноважений підрозділ Державної митної служби України в термін до 3 числа другого місяця кварталу надає Державній податковій адміністрації України пропозиції щодо включення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до плану-графіка на наступний квартал.

Державною податковою адміністрацією України аналізуються отримані пропозиції та надсилаються до регіональних органів державної податкової служби для розгляду питання щодо включення останніх до плану-графіка на наступний квартал та визначення термінів проведення перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які включені до плану-графіка.

Регіональні митниці, митниці до 5 числа останнього місяця поточного кварталу погоджують з відповідними органами державної податкової служби плани-графіки на наступний квартал щодо одночасного проведення планових виїзних перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.”

4.3. У пункті 3.3 слово ”спільних” замінити словом ”одночасних”.

4.4. Пункт 3.5 вилучити.

5. У розділі 4:

5.1. У назві слова „спільних планових” замінити словами ”одночасних планових виїзних”.

5.2. У пункті 4.2 слова ”участь необхідної кількості посадових осіб у проведенні перевірки” замінити словами ”одночасне проведення перевірки посадовими особами митних органів”.

5.3. У пункті 4.3 слово ”документальних” замінити словами ”планових виїзних”.

5.4. Пункт 4.4. викласти у такій редакції:

”4.4 За результатами проведених одночасних планових виїзних перевірок посадовими особами митного та податкового органів складаються окремі акти (довідки), які підписуються посадовими особами контролюючих органів і суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності (його посадовими особами) та за результатами розгляду яких у встановленому порядку приймаються відповідні рішення в межах компетенції кожного контролюючого органу”.

6. У розділі 5:

6.1. У назві слова „під час проведення спільних” замінити словами „при проведенні планових та”.

6.2. Пункт 5.1 викласти у такій редакції:

„5.1. Митні та податкові органи здійснюють у необхідному обсязі обмін наявною інформацією стосовно діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та у разі потреби вживають заходів щодо організації і проведення позапланових виїзних перевірок зазначених суб’єктів з дотриманням вимог чинного законодавства.”

6.3. Пункт 5.2 викласти у такій редакції:

„5.2. У разі встановлення митними та податковими органами під час здійснення планових та позапланових виїзних перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності порушень законодавства щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), стосовно яких вони не є контролюючими органами, про зазначені порушення вони повідомляють відповідні контролюючі органи, до компетенції яких віднесено контроль, для вжиття ними заходів відповідно до чинного законодавства.”

7. У розділі 6:

7.1. У пункті 6.2. слово „спільних” вилучити.7.2. У пункті 6.4. слово ”документальних” замінити словами ”планових виїзних”.


Директор Департаменту контрольно-перевірочної роботи

Державної податкової адміністрації України

О.С. Лавров

Директор Департаменту аналізу ризиків та аудиту

Державної митної служби України

І.В. Жиляєв


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка