Повідомлення про оприлюднення проектуСкачати 103.34 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір103.34 Kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
з питань авторського права і суміжних прав"


та аналізу його регуляторного впливу
з метою отримання зауважень та пропозицій
На виконання вимог статті 9 Закону України від 11.09.2003 р. N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Міністерство освіти і науки України повідомляє про оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті (http://www.mon.gov.ua/) та на офіційному веб-сайті Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (http://www.sdip.gov.ua) проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на комп'ютерні програми або компіляції даних (бази даних)" та аналізу його регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій.

Просимо направляти свої зауваження і пропозиції щодо проекту Закону до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на адресу: вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680 чи на електронну адресу: post@sdip.gov.ua та до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, чи на електронну адресу: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту регуляторного акта.


Міністр освіти і науки України Д.В. Табачник

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів

щодо особливостей розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на комп’ютерні програми або компіляції даних (бази даних)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Доповнити статтю 430 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) частиною третьою такого змісту: “Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням органу державної влади або суб’єкта господарювання, який знаходиться у сфері його управління, можуть бути встановлені законом”.

ІІ. Доповнити статтю 33 Закону України “Про авторське право і суміжні права” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214) частиною дев’ятою такого змісту: “Майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму або компіляцію даних (базу даних), створену за замовленням органу державної влади або суб’єкта господарювання, який знаходиться у сфері його управління, належать замовникові, якщо інше не встановлено договором.

Якщо за договором майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму або компіляцію даних (базу даних), створену за замовленням органу державної влади або суб’єкта господарювання, який знаходиться у сфері його управління, належать творцеві, замовник має право використовувати цей об’єкт для власних потреб на умовах безоплатної невиключної ліцензії протягом строку дії авторського права”.

ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і застосовується до правовідносин, які виникли після набрання ним чинності.
АНАЛІЗ

регуляторного впливу Закону України

Про внесення змін до деяких законодавчих актівщодо особливостей розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на комп’ютерні програми або компіляції даних (бази даних)”
Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на комп’ютерні програми або компіляції даних (бази даних)” (далі – Проект) розроблений на заміну Проекту Закону України “Про внесення змін до статті 430 Цивільного кодексу України” з урахуванням зауважень та пропозицій, наданих у процесі погодження Міністерством економіки України, Службою безпеки України, Міністерством транспорту та зв’язку України.

Проект розроблений з метою виконання плану діяльності Міністерства освіти і науки України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.12.2009 № 1137.


1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття акта
Проблема полягає в неефективному витрачанні коштів Державного бюджету України у випадках договірного регулювання відносин щодо створення за замовленням органів державної влади або суб’єктів господарювання, які знаходяться у сфері їх управління, комп’ютерних програм та баз даних.

Основна мета розробки Проекту – підвищення ефективності використання державних коштів, які витрачаються на створення та використання комп’ютерних програм та баз даних як об’єктів права інтелектуальної власності.


2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта
Прийняття акту вирішить питання:

- встановлення принципу законодавчого закріплення за державним замовником майнових прав на комп’ютерні програми та баз даних, що створюються за державні кошти;

- можливість здійснення контролю за ефективністю витрачання державних коштів на створення та використання комп’ютерних програм та баз даних;

Прийняття акту буде сприяти належному розподілу майнових прав інтелектуальної власності при створенні використання комп’ютерних програм та баз даних, що забезпечить посилення захисту прав державного замовника.


3. Визначення цілей державного регулювання
Цілями регулювання є:

- удосконалення відносин, пов’язаних із створенням комп’ютерних програм та баз даних за замовленням органів державної влади;

- уникнення можливості зловживання витратами державних коштів, виділених на виплату винагороди суб’єктам авторського права за створення й використання комп’ютерних програм та баз даних як об’єктів права інтелектуальної власності.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать вирішення визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Запропонований Проект регулює правовідносини, що виникають у зв’язку зі створенням та використанням об’єктів авторського права.

Законопроектом передбачається внесення доповнень до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав, а саме:

1) пропонується доповнити статтю 430 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) частиною третьою, якою встановити, що особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням органу державної влади або суб’єкта господарювання, який знаходиться у сфері його управління, можуть бути встановлені законом;

2) пропонується доповнити статтю 33 Закону України “Про авторське право і суміжні права” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214) частиною дев’ятою, якою встановити, що майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму або компіляцію даних (базу даних), створену за замовленням органу державної влади або суб’єкта господарювання, який знаходиться у сфері його управління, належать замовникові, якщо інше не встановлено договором.


5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Прийняття Проекту сприятиме зменшенню ризику корупції під час витрачання державних коштів для виплати винагороди за створення й використання комп’ютерних програм та баз даних.

Водночас закріплення за замовником майнових прав на комп’ютерні програми та бази даних, що створюються за замовленням органів державної влади, сприятиме підвищенню фінансово-економічної ефективності діяльності суб’єктів господарювання, які матимуть за законом відповідні майнові права.


6. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей
Альтернативою запропонованого Проекту є виключно договірне регулювання майнових прав інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних, створені за замовленням органів державної влади або суб’єктів господарювання, що знаходяться у сфері їх управління.

Недолік цієї альтернативи полягає в тому, що закріплення за творцем відповідно до умов договору майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням, може призвести до виплати йому державним замовником винагороди в обсягах, що є критичними для Державного бюджету України.7. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей
У разі збереження чинного регулювання зазначеного питання продовжуватимуть існувати великі ризики зловживання витратами державних коштів на виплату винагороди за створення та використання комп’ютерних програм і баз даних.

Крім того, якщо у Законі не передбачити принцип закріплення за державним замовником майнових прав інтелектуальної власності на комп’ютерні програми і бази даних, відповідні суб’єкти втрачають додаткові гарантії, які забезпечують передумови ефективного управління нематеріальними активами.


8. Очікувані результати прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат


Вигоди

Витрати


У сфері держави


Підвищення ефективності витрачання державних коштів на створення та використання комп’ютерних програм та баз даних як об’єктів права інтелектуальної власності.

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні
У сфері суб’єктів господарювання


Підвищення ефективності витрачання коштів, якими розпоряджаються суб’єкти господарювання державної форми власності, на створення та використання комп’ютерних програм та баз даних як об’єктів права інтелектуальної власності.

Витрати відсутні


У сфері громадян


Підвищення ефективності використання державних коштів, отриманих з податків та зборів, які сплачують громадяни.

Витрати громадян відсутні9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта
Ризики відсутні.
10. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Постійно з дня опублікування. Оскільки відносини щодо створення та використання комп’ютерних програм та баз даних за замовленням органів державної влади мають тривалий характер, необхідність виконання положень законопроекту є постійною, строк його чинності не обмежується.

Запропонований Закон розроблено з урахуванням можливості подальшого доповнення Цивільного кодексу України та Закону України “Про авторське право і суміжні права” або внесення до них змін у разі, якщо виникне необхідність вдосконалення правового врегулювання відносин щодо створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності за замовленням органів державної влади або суб’єктів господарювання, які знаходиться у сфері їх управління.


11. Визначення показників результативності регуляторного акта
Основними показниками результативності регуляторного акта є:

  • розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів фактично не змінюватиметься;

  • кількість суб’єктів господарювання необмежена. Дія проекту регуляторного акту поширюватиметься на суб’єктів господарювання державної форми власності, які розпоряджаються нематеріальними активами.

  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, фактично не змінюватиметься.

  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта є ви­соким. Відповідно до ст. 13 Закону України від 11.09.03 № 1160-IV „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності законопроект, що передбачає принцип закріплення за державним замовником майнових прав на комп’ютерні програми та бази даних, був розміщений на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності.


12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.


Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі тоді, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься Міністерством освіти і науки України шляхом:

- аналізу інформації, зокрема отриманої від Головного контрольно-ревізійного управління України, щодо виявлення фактів неефективного витрачання державних коштів на створення й використання комп’ютерних програм та баз даних;- розгляду пропозицій та зауважень.

Міністр освіти і науки України Д.В. Табачник
___ ____________ 2010 р.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка