Постанова №251-зп про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Запоріжжя 09. 11. 2010Скачати 125.97 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір125.97 Kb.
ПОСТАНОВА № 251-ЗП

про накладання санкції за правопорушення

на ринку цінних паперів

м. Запоріжжя 09.11.2010

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР, Здоронок Галина Іванівна, на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо публічного акціонерного товариства “Запорізький Втормет” (скорочене найменування: ПАТ “Запорізькиий Втормет”, місцезнаходження: 69081 м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240, р/р № 26002300009079 в АКБ “Форум”, МФО 322948, код ЄДРПОУ: 00193097, тел./факс (061) 2897979), в присутності представника товариства Жиленко Любові Никодимівни, яка діє на підставі доручення від 03.11.2010 № 1340, виданої генеральним директором ПАТ “Запорізький Втормет” Слюсаренко С.В., та головного спеціаліста відділу розслідування та правозастосування Альохіної Олени Володимирівни,


В С Т А Н О В И Л А:
15.10.2010 за результатами розгляду річного звіту за 2009 рік, наданого ПАТ “Запорізький Втормет” (вх. від 26.04.2010 № 785/02), головним спеціалістом відділу корпоративних фінансів та звітності Камановою П.Г., яка діє на підставі доручення від 14.05.2010 № 20/д, виданого начальником Запорізького теруправління ДКЦПФР Здоронок Г.І., порушено справу у відношенні ПАТ “Запорізький Втормет” за фактом порушення вимог законодавства про цінні папери, а саме:
Згідно даних, наведених в формі річного звіту ВАТ “Запорізький Втормет”, за 2009 рік “Інформація щодо вартості чистих активів емітента”, вартість чистих активів ВАТ “Запорізький Втормет” станом на 31.12.2009 рік становила від’ємне значення 50891,2 тис. грн., а розмір зареєстрованого статутного капіталу товариства станом на 31.12.2009 року складав 1996,2 тис. грн. Отже, розмір чистих активів ВАТ “Запорізький Втормет” на кінець звітного 2009 року був менший від розміру його зареєстрованого статутного капіталу на цю ж дату та менший від мінімального розміру статутного капіталу акціонерних товариств, встановленого законодавством на дату створення товариства.

Товариство не здійснило дій щодо зменшення статутного капіталу або ліквідації, що є порушенням вимог ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.

25.10.2010 начальником відділу корпоративних фінансів та звітності Скрипник Н.М., яка діє на підставі доручення від 14.05.2010 № 19/д, виданого начальником Запорізького теруправління ДКЦПФР Здоронок Г.І., складений акт № 256-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ “Запорізький Втормет”. Дане правопорушення скоєно вперше.

Для дачі пояснень та підписання акта про правопорушення представник товариства не з’явився. товариство було своєчасно повідомлено про дату та час складання акту замовленим листом, що підтверджується поштовою квитанцією від 15.10.2010.

Акт № 256-ЗП від 25.10.2010 направлений на адресу товариства 26.10.2010, що підтверджується поштовою квитанцією від 26.10.2010 до реєстру відправленої замовленої кореспонденції.
Постановою начальника Запорізького теруправління ДКЦПФР Здоронок Г.І. від 27.10.2010 призначено розгляд справи на 09.11.2010, про що товариству повідомлено замовленим листом своєчасно, що підтверджується відбитком поштового штемпеля на реєстрі відправленої замовленої кореспонденції від 27.10.2010.

На розгляд справи з’явився представник товариства Жиленко Л.М., яка діє на підставі доручення від 03.11.2010 вих. № 1340, виданого генеральним директором товариства Слюсаренко С.В.

В процесі розгляду справи встановлено наступне.

На момент розгляду справи товариство зареєстровано у Єдиному Державному реєстрі, як публічне акціонерне товариство (ПАТ “Запорізький Втормет”).

Згідно даних, наведених в формі річного звіту ВАТ “Запорізький Втормет”, за 2009 рік “Інформація щодо вартості чистих активів емітента”, вартість чистих активів ВАТ “Запорізький Втормет” станом на 31.12.2009 рік становила від’ємне значення 50891,2 тис. грн., а розмір зареєстрованого статутного капіталу товариства станом на 31.12.2009 року складав 1996,2 тис. грн. Отже, розмір чистих активів ВАТ “Запорізький Втормет” на кінець звітного 2009 року був менший від розміру його зареєстрованого статутного капіталу на цю ж дату та менший від мінімального розміру статутного капіталу акціонерних товариств, встановленого законодавством на дату створення товариства.
Відповідно до ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Отже, законодавець зобов’язує товариство або зменшити розмір статутного капіталу, або, якщо це неможливо, ліквідуватися.

ПАТ “Запорізький Втормет” не здійснило дії, передбачені даною нормою права, що є порушенням вимог ч. 3 ст. 155 ЦК України.

Під час розгляду справи представником товариства Жиленко Л.М. були надані письмові пояснення відповідно до яких:

“По-перше. Частиною 3 ст. 155 Цивільного кодексу України встановлено: якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Із зазначеної вище норми слідує, що акціонерне товариство зобов’язано оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту лише у випадку, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу.

Разом з цим, головний спеціаліст відділу аналізу та корпоративних фінансів Каманова П.Г. встановлює факт порушення на ринку цінних паперів ПАТ “Запорізький Втормет” аналізуючи лише дані, зазначені в “Інформація щодо вартості чистих активів емітента” станом на 31.12.2009 р., що на нашу думку не зовсім відповідає змісту ч. 3 ст. 155 ЦК України, оскільки йдеться про розрахунок 2009 року, тобто першого фінансового року.

По-друге. Частина 3 ст. 155 цивільного кодексу України не встановлює будь-які конкретні терміни для оголошення акціонерним товариством про зменшення статутного капіталу та реєстрації відповідних змін до статуту у зв’язку із зменшенням вартості чистих активів товариства відносно його статутного капіталу.

При цьому в постанові відсутні будь-які посилання на підзаконні акти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з цього питання, які б визначали строк або термін для зменшення статутного капіталу та проведення державної реєстрації відповідних змін, у зв’язку з чим не зовсім зрозуміло, що саме порушило ПАТ “Запорізький Втормет”, адже на нашу думку не можливо порушити не встановлені строки.

По-третє. Ч. 2 ст. 4 Цивільного кодексу України встановлено наступне: Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу.

Із зазначеного вище слідує, що окрім Цивільного кодексу України актами цивільного законодавства також є інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу.

Із зазначеного вище слідує, що окрім Цивільного кодексу України актами цивільного законодавства є також закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та Цивільного кодексу України.

Так в ч. 4 розділу XVII Закону України “Про акціонерні товариства” вказано, що до приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 14 Закону України “Про акціонерні товариства” зазначено наступне: якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов’язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

Повідомляємо Вам наступне, що 21.09.2010 керуючись чинним законодавством України та відповідно до рішення загальних зборів ВАТ “Запорізький Втормет” змінило свій тип з відкритого на публічне та пройшло державну реєстрацію відповідно до ч. 5 розділу XVII Закону України “Про акціонерні товариства”.

ПАТ “Запорізький Втормет” привело статут та інші внутрішні положення у відповідність до норм Закону України “Про акціонерні товариства”, тобто має 10 місяців на усунення зазначеної невідповідності або прийняття рішення про ліквідацію в разі коли з другого фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу.

Крім того, ч. 2 ст. 33 Закону України “Про акціонерні товариства” відносить до виключної компетенції загальних зборів вирішення нижче вказаних питань:

П. 7 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

П. 21 прийняття рішення про ліквідацію товариства.

Керуючись зазначеною нормою, в разі порушення вимог ч. 3 ст. 14 Закону України “Про акціонерні товариства”, товариство зобов’язується проінформувати акціонерів про ситуацію, що склалася з метою внесення відповідного питання до порядку денного чергових загальних зборів товариства.

На даний період підприємство вирішує питання збільшення вартості чистих активів, з тім щоб усунути невідповідності законодавству.

Враховуючи вищевикладене, товариство вважає, що ПАТ “Запорізький Втормет” не припустилось порушень ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України та відповідно до п. 2 розділу ІІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 № 2272, слід винести постанову про закриття провадження у справі.


Щодо пояснень наданих представником товариства Жиленко Л.Н. слід зауважити, наступне:

Частиною 3 статті 155 ЦК України передбачено, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

У статті 63 ГК України наведено поняття малих та великих підприємств.

Так, малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень.

Виходячи з вищенаведеного, можна дійти висновку, що законодавець ототожнює поняття календарного та фінансового року, крім випадку, коли фінансовий рік застосовується до новостворених підприємств.

Для встановлення відповідності вартості чистих активів згідно до ч.3 ст. 155 ЦК України слід аналізувати результати кожного року, починаючи з другого року діяльності товариства, а не за результатами будь-яких трьох років, що слідують один за одним.

Зазначене підтверджується наступним висновком:

Використовуючи філологічний спосіб тлумачення норм права можна прийти висновку, що використання у ч.3 ст. 155 ЦК України фрази «другого та кожного наступного фінансового року» свідчить про те, що вартість чистих активів повинна співвідноситися з розміром статутного капіталу кожного фінансового року, починаючи з другого року, слідуючого після дня створення товариства, або з моменту набуття чинності норми ч.3 ст. 155 ЦК України ( для АТ, що створені значно раніше набрання чинності цим Кодексом). З буквального значення слова «кожний» виходить, що перевірятися на відповідність статутному капіталу повинен один фінансовий рік, починаючи з другого.

За системним способом тлумачення з’ясовується значення норми через встановлення її системних зв’язків з іншими нормами. З’ясування значення норми права через з’ясування цілей і завдань, закладених законодавцем, є історико-політичним тлумаченням.

Згідно до ч.1 ст. 155 ЦК України статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути менше розміру, встановленого законом.

Статутний капітал, який утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій, визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів, та не може бути менше розміру, встановленого законом.

Таким чином, статутний капітал акціонерного товариства здійснює гарантійну функцію по виконанню зобов’язань акціонерним товариством перед третіми особами.

Нормальний фінансовий стан акціонерного товариства передбачає, що його чисті активи, вартість яких є різницею між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами, зі спливом часу збільшуються порівняно з первинно вкладеними до статутного капіталу коштами. Зменшення вартості чистих активів без тенденції їх збільшення свідчить про незадовільний стан управління справами товариства. Якщо товариство починає більше тратити, ніж заробляти, вартість чистих активів зменшується, і в цьому випадку статутний капітал повинен бути зменшений до мінімального розміру, встановленого законом, з метою реальної оцінки кредиторами мінімального розміру майна, що гарантує їх інтереси. Якщо ж вартість чистих активів набуває від’ємного значення, це означає, що коштів, отриманих від продажу майна товариства, можливо буде недостатньо для того, щоб розплатитися зі всіма кредиторами. Таким чином, вартість чистих активів товариства необхідно розглядати, перш за все, з позиції захисту інтересів кредиторів, працівників товариства, та інтересів бюджету.

Саме тому, законодавець передбачив, що у разі, якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом ( з метою запобігання або зменшення збитків кредиторів, захисту інтересів громадян, перед якими акціонерне товариство несе відповідальність за спричинення шкоди життю або здоров’ю; виплати винагороди за авторськими договорами, виконання зобов’язань товариства перед своїми працівниками щодо виплати заробітної плати, перед державою щодо виконання зобов’язань зі сплати податків та зборів), товариство підлягає ліквідації.

Якщо вважати, що відповідність вартості чистих активів розміру статутного капіталу необхідно встановлювати лише за результатами діяльності товариства не менш ніж трьох фінансових років поспіль, що передують року, в якому проводиться аналіз, то кредитори позбавляються можливості оцінити реальний стан справ товариства протягом кожного року. Така позиція не відповідає визначеній законодавцем гарантійній функції статутного капіталу, яка носить постійний непреривний характер.

Все вищенаведене дає право зробити висновок, що ч.3 ст. 155 ЦК України означає, що до закінчення другого року товариство повинно мати чисті активи у розмірі, не нижче від встановленого законом мінімального розміру статутного капіталу. Зі спливом цього періоду товариство не вправі діяти, маючи чисті активи нижче встановленого рівня. В разі зниження рівня чистих активів за підсумками будь-якого року (починаючи з другого) нижче мінімального рівня статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації. Підставою для прийняття відповідного рішення є річний бухгалтерський баланс за відповідний рік. Аналізу даних бухгалтерських звітів за попередні роки в цьому випадку не потребується.

Також необхідно зазначити, що Цивільний кодекс України вступив у силу у 2004 році, з того часу виконання його норм є обов’язковим для усіх суб’єктів господарювання, зокрема акціонерних товариств.

Статтею 14 Закону України “Про акціонерні товариства” також передбачено, що якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов’язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

Однак, навіть враховуючи вимоги цього Закону до 01 листопада 2010 року товариство не не вчинило зазначених дій.

Враховуючи вищевикладене та на підставі п. 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.96, зі змінами, внесеними Законом України від 25.12.2008 № 801-VI, п. 1.13. р. XVII Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007 № 2272,


П О С Т А Н О В И Л А:
За порушення законодавства про цінні папери винести відкритому акціонерному товариству “Запорізький Втормет” попередження.

Постанова набирає чинності з моменту її винесення.

Надіслати дану постанову особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.
Начальник управління Г. І.Здоронок

Постанову мені оголошено 09.11.2010. З правами особи, до якої застосовано санкцію ознайомлена.Постанову отримала 09.11.2010. _______________________(Жиленко Л.Н.)


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка