Постанова №133-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Запоріжжя 15. 06. 2011Скачати 108.25 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір108.25 Kb.
ПОСТАНОВА № 133-ЗП

про накладення санкції за правопорушення

на ринку цінних паперів

м. Запоріжжя 15.06.2011
Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в.о. начальника Запорізького територіального управління ДКЦПФР, Блажко Уляна Віталіївна, яка діє на підставі наказу від 09.06.2011 № 1, на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо відкритого акціонерного товариства “Токмацький ковальсько-штампувальний завод” (скорочене найменування: ВАТ “ТКШЗ”, місцезнаходження: 71709 Запорізька обл., м. Токмак, вул. Куйбишева, 59, р/р № 26004130056721 в філії ЗРУ АТ Банк “Фінанси та кредит”, МФО 313731, код ЄДРПОУ: 00231584, тел. (06178) 41358/22056) в присутності представника Новіка Сергія Борисовича, який діє на підставі довіреності від 24.01.2011 № 102/200,
В С Т А Н О В И Л А:
23.05.2011 на підставі аналізу розкриття емітентами цінних паперів квартальної інформації за перший квартал 2011 року у відношенні ВАТ “ТКШЗ” порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів головним спеціалістом відділу корпоративних фінастів та звітності Камановою П.Г., яка діє на підставі доручення від 10.01.2011 № 6/д, а саме:

ВАТ “ТКШЗ” не розмістило в Електронній системі комплексного розкриття інформації (надалі – ЕСКРІН) загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів квартальну інформацію за І квартал 2011 року, що є порушенням ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та п. 5 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 № 981 (надалі – Положення-981).


01.06.2011 головним спеціалістом відділу корпоративних фінансів та звітності Камановою П.Г. складений акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 109-ЗП у відношенні товариства. Дане правопорушення скоєно вперше.

Під час складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів представник товариства Дік Марина В’ячеславівна, яка діє на підставі довіреності від 31.05.2011 № 102/1966, надала пояснення, згідно до яких правопорушення скоєне внаслідок того, що товариство не працювало, був відсутній відділ цінних паперів, а процедуру лістингу товариство пройшло ще 25.02.2009. Також на підприємстві змінилося керівництво. Про те, що необхідно розміщувати квартальну інформацію товариство не знало.

Постановою, винесеною начальником Запорізького теруправління ДКЦПФР Здоронок Г.І. 03.06.2011, дату розгляду справи призначено на 15.06.2011. Товариство було своєчасно повідомлено про дату, час та місце розгляду справи рекомендованим листом, що підтверджується реєстром відправленої рекомендованої кореспонденції з відбитком поштового штемпелю та поштовою квитанцією від 06.06.2011.

06.06.2011 головним спеціалістом контрольно-ревізійного відділу Таран А.В., яка діє на підставі доручення № 15/д від 26.04.2011, порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів за фактом правопорушення, а саме:

ВАТ “Токмацький ковальсько-штампувальний завод” не оприлюднило в стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів особливу інформацію щодо винесення 24.11.2010 ухвали про порушення провадження у справі про його банкрутство, що є порушенням ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV та п. 1 глави 3 розділу IІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006, зі змінами (надалі – Положення-1591).

За цим фактом Таран А.В. складений акт № 129-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів.Під час складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів представник товариства Новік С.Б. надав пояснення від 14.06.2011 № 102/2157, підписані генеральним директором Д.Я. Ігнатієвим, в яких вказано наступне.
24.11.2010р. Ухвалою господарського суду Запорізької області за спільною заявою 7-х кредиторів було порушено справу про банкрутство ВАТ “ТКШЗ”. В подальшому, під час підготовчого засідання суду було з’ясовано, що на момент порушення у справі відсутня ознака підприємства, як неплатоспроможність (грошові вимоги кредиторів становлять менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати), а тому суд під час підготовчого засідання враховуючи встановлений факт припиняє провадження у справі про банкрутство.

В якості нормативно-правової бази, яка була порушена ВАТ “ТКШЗ” і за порушення якої винесено постанову від 06.06.2011р. про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, Вами вказується п.1 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006р. (зі змінами).

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 червня 2010 року N 981 були внесені зміни до абзацу першого пункту 2 розділу I Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364, який викладено у такій редакції:

"Дія цього Положення поширюється на емітентів, які здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних паперів, а також на відкриті (публічні) акціонерні товариства, які здійснили перше закрите (приватне) розміщення акцій. Дія цього положення не поширюється на емітентів акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі (за винятком інститутів спільного інвестування), емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів".

Одна з основних ознак адміністративної відповідальності по­лягає у тому, що вона є засобом охорони встановленого державою право­порядку.

Поняття адміністративного правопорушення наведено у ст. 9 Кодексу про адміністративні правопорушення України, згідно з якою, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна, (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Отже, для притягнення до адміністративною відповідальності необхідно встановити наявність події і складу адміністративного правопорушення (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона.

В даному випадку, постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів винесена після внесення змін до рішення ДКЦПФР України № 1591 від 19.12.2006р..

Даними змінами з 01.01.2011р., ВАТ “ТКШЗ”, маючи спеціальний статус суб’єкта, який знаходиться в лістингу, в своїй діяльності з цього моменту повинен керуватися рішенням ДКЦПФР України за р. № 981 від 22.06.2010р., а тому на момент винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, протиправна бездіяльність про ненадання особливої інформації за приписами рішення ДКЦПФР України № 1591 втратила свою актуальність, тобто не є предметом охорони і відповідно не тягне за собою відповідальності та накладенню санкцій. (зворотна сила дії прийнятих актів щодо скасування відповідальності за правопорушення, вчинені до видання цих актів ).
15.06.2011 від товариства надійшло клопотання про розгляд справи в один день з днем підписання акта правопорушення на ринку цінних паперів.
З метою повного, всебічного та об’єктивного розгляду справи у відношенні товариства об’єднано зазначені справи в одне провадження, про що винесено постанову від 15.06.2011.

Під час розгляду справи було встановлено наступне.
Відповідно до інформації, яка є в Запорізькому теруправлінні ДКЦПФР, 25.02.2009 Департаментом фондових операцій ВАТ “Фондова біржа ПФТС” було прийнято рішення № 2502/2009/03(л) про включення простих іменних акцій “Токмацький ковальсько-штампувальний завод” до котирувального списку 2 (другого) рівня лістингу. Факти делістингу простих іменних акцій ВАТ “ТКШЗ” відсутні.

Отже, цінні папери ВАТ “ТКШЗ” протягом першого кварталу 2011 року знаходились у лістингу на ВАТ “Фондова біржа ПФТС” (код ЄДРПОУ: 21672206).

Згідно до п. 4 розділу І Положення-981 обов'язок розкривати квартальну інформацію відповідно до цього Положення виникає, якщо цінні папери емітента у звітному кварталі знаходилися в лістингу організатора торгівлі незалежно від тривалості перебування в лістингу та незалежно від того, чи були цінні папери такого емітента протягом звітного кварталу виключені з лістингу організатора торгівлі.

Таким чином, на ВАТ “ТКШЗ” покладений обов’язок здійснювати розкриття квартальної інформації за І квартал 2011 року в ЕСКРІН, що є частиною інформаційного ресурсу загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Згідно до п. 5 розділу ІV Положення-981 квартальна інформація згідно з цим Положенням розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Тобто за перший квартал 2011 року квартальна інформація повинна була бути подана до 25 квітня 2011 року. Квартальна інформація за І квартал 2011 року була розміщена 06.06.2011.

З приводу наданих пояснень слід зазначити, що вони не звільняють товариство від відповідальності за скоєння правопорушення на ринку цінних паперів.


Також під час розгляду справи встановлено, що ВАТ “Токмацький ковальсько-штампувальний завод” не оприлюднило в стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів особливу інформацію щодо винесення 24.11.2010 ухвали про порушення провадження у справі про його банкрутство, що є порушенням ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV та п. 1 глави 3 розділу IІ Положення-1591.

Згідно до ч. 1 ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” до особливої інформації належать відомості про порушення справи про банкрутство емітента.

Також, ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” містить положення про те, що строки, порядок та форми подання особливої інформації про емітента встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Згідно до вимог п. 1 глави 3 розділу II Положення-1591, згідно до якого розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії, розкриття інформації здійснюється у такі строки:  • у стрічці новин – протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, з дня вчинення дії;

  • в офіційному друкованому виданні – протягом п’яти робочих днів з дати вчинення дії;

  • подання до Комісії – протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії.

З листа господарського суду Запорізької області від 30.05.2011 № 09-13-01/766 було встановлено, що ухвалою від 24.11.2010 порушено справу про банкрутство ВАТ „ТКШЗ” за загальною процедурою банкрутства згідно до ст. 11, 12 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

До моменту розгляду особлива інформація про порушення справи банкрутство ВАТ „ТКШЗ” не розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів.

Стосовно наданих пояснень необхідно зазначити наступне, що дія норми п. 2 розділу І Положення-1591 набула чинності з 01.01.2011 – з моменту набрання чинності рішення ДКЦПФР від 22.06.2010 № 981.

Тому на час винесення ухвали про порушення справи про банкрутство – 24.11.2010 – на товариство був покладений обов’язок розкривати особливу інформацію згідно до Положення-1591.

Діяння щодо нерозміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів особливої інформації щодо винесення 24.11.2010 ухвали про порушення провадження у справі про його банкрутство не втратило характер правопорушення у зв’язку з набранням чинності Положення-981, оскільки розділом ІV цього Положення передбачений обов’язок емітента розкривати особливу інформацію про порушення справи про банкрутство.

Стосовно твердження правопорушника про застосування норм Кодексу України про адміністративні правопорушення необхідно зазначити, що норми КУпАП не можуть бути застосовані до порядку розгляду та накладення штрафних санкцій за правопорушення на юридичних осіб. На таке зокрема зазначено в рішенні Конституційного суду України від 30.05.2001р. № 7-рп/2001 у справі за конституційним зверненням ВАТ “Всеукраїнський акціонерний банк” щодо офіційного тлумачення положень п.22 ч. 1 ст. 92 Конституції України, ч. 1, 3 ст. 2, ч.1 ст. 38 КупАП (справа про відповідальність юридичних осіб). Конституційним судом зроблений висновок, що Кодексом України про адміністративні правопорушення регулюються порядок накладення санкцій на суб’єктів адміністративної відповідальності, якими є виключно фізичні особи. Штрафні та інші санкції на юридичних осіб, що накладаються державними органами за порушення норм відповідних законів регулюються нормами законів.
Таким чином, ВАТ “Токмацький ковальсько-штампувальний завод” не оприлюднило в стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів особливу інформацію щодо винесення 24.11.2010 ухвали про порушення провадження у справі про його банкрутство, що є порушенням ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV, п. 1 глави 3 розділу IІ Положення-1591, п. 2 розділу ІV Положення -981.

Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п. 1.6. р. XVII Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007 № 2272,П О С Т А Н О В И Л А:
За нерозміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів накласти на ВАТ “Токмацький ковальсько-штампувальний завод” штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 340 (триста сорок) гривень.

Штраф стягується в доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100, на рахунок № 31110106700014 в Управлінні Держказначейства в Запорізькій області, МФО 813015, одержувач: державний бюджет м. Токмак Запорізької області, код ЄДРПОУ: 34676874.

Постанова набирає чинності з моменту її винесення.

Штраф може бути добровільно сплачений у 15-денний термін з дня отримання даної постанови, про що товариство повинно повідомити Запорізьке теруправління ДКЦПФР у 5-денний термін.

Надіслати дану постанову особі, щодо якої її винесено.

Рішення може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.В.о. начальника управління У. В. Блажко

Постанову мені оголошено. З правами особи, до якої застосовано санкцію ознайомлений 15.06.2011.Постанову отримав 15.06.2011 _______________(С.Б. Новік)


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка