Посадова інструкція начальника митно–брокерського відділуСкачати 43.45 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір43.45 Kb.(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)
"___" ______________ 200_ р.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА МИТНО–БРОКЕРСЬКОГО ВІДДІЛУ

I. Загальні положення

 1. Начальник митно-брокерського відділу (МБВ) приймається на роботу і звільняється наказом директора ТОВ "___________".

 2. На посаду начальника МБВ може бути призначений працівник, який:
  - має вищу освіту та митне кваліфікаційне свідоцтво особи, уповноваженої на декларування;
  - здав іспити по техниці виробничої, санітарної та протипожежної безпеки;
  - пройшов співбесіду по даній спеціальності з керівництвом ТОВ "___________".

 3. Начальник МБВ безпосередньо підпорядковується директору підприємства і його заступнику.

 4. Начальнику МБВ підпорядковуються консультант з митних питань та персонал регіонального митно-брокерського представництва ТОВ "__________" у м. ____________.

 5. Начальник МБВ відповідає перед адміністрацією підприємства за всю діяльність МБВ та регіонального митно-брокерського представництва, яка пов'язана з організацією експортно-імпортних та транзитних перевезень підприємства.

 6. Начальник МБВ повинен знати:
  - Загальні основи законодавства України з митних питань.
  - Діючі керівні та нормативні документи з митних питань та залізничних перевезень.
  - Склад і правила експлуатації техніки і майна ТОВ "___________".
  - Правила роботи на комп'ютері і необхідних програмах.

 7. _________________________________________________________________.

 8. _________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

 1. Знати і сумлінно виконувати свої обов'язки, вимоги і доручення керівництва підприємства.

 2. Організовувати документообіг по МБВ.

 3. Декларувати товари, транспортні засоби, іншій вантаж, що перевозиться підприємством.

 4. Вимагати документи у вантажовласників, які необхідні для митного оформлення, та подавати їх митним органам України.

 5. Забезпечувати в межах своєї компетенції необхідні дії для митного оформлення товарів і транспортних засобів, що підлягають декларуванню.

 6. Вести постійний контроль за змінами наказів і розпоряджень ДМСУ.

 7. Вчасно інформувати причетних про всі затримки або зміни в митному оформленні вантажів.

 8. Забезпечити суворий облік та збереження всієї документації пов'язаної з митним оформленням вантажів.

 9. Перевіряти повноваження вантажовласника на право розпорядження товаром, транспортними засобами й іншими предметами.

 10. Давати консультації власникам вантажів відносно вимог митного законодавства України.

 11. Знати і вміти користуватися програмними продуктами, необхідними для складання декларації.

 12. Забезпечувати відповідність знань у митних брокерів підприємства законодавству України пов'язаного з митнимм оформленням вантажів.

 13. Організовувати і проводити роботу з підвищення рівня знань митного законодавства у співробітників підприємства, роз'яснювати існуючу практику його застосування; давати консультації з митного законодавства.

 14. Керувати роботою відділу та регіонального митно-брокерського представництва підприємства.

 15. Взаємодіяти з відповідними підрозділами Державної митної служби, по всіх організаційних та оперативних питаннях.

 16. Контролювати своєчасне виконання фінансових зобов'язань з боку замовників перед ТОВ "__________" з митних питань.

 17. Забезпечувати встановлений порядок обліку і перевірки правильності ведення документації відділу.

 18. Організовувати і контролювати виробничу діяльність своїх підлеглих, проводити виховну роботу з ними.

 19. Звітувати перед керівництвом підприємства про роботу відділу у встановлений термін.

 20. Виконувати вимоги зобов'язання про збереження комерційної таємниці і вимагати цього від підлеглих.

 21. Постійно підвищувати свій професійний рівень.

 22. Дотримуватися самому правил внутрішнього трудового розпорядку та інструкцій з охорони праці, протипожежній безпеці і виробничій санітарії, та вимагати цього від підлеглих.

 23. _________________________________________________________________.

 24. _________________________________________________________________.

III. Права

Начальник МБВ має право: 1. доповідати керівництву підприємства про усі виявлені недоліки в межах своєї компетенції;

 2. вносити пропозиції по удосконаленню роботи, пов'язаної з цією посадовою інструкцією.

 3. _________________________________________________________________.

 4. _________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Начальник МБВ несе відповідальність за: 1. майно, техніку і документацію відділу;

 2. економічну обґрунтованість прийнятих рішень;

 3. наявність всієї документації підтверджуючого відвантаження і перевезення вантажів;

 4. правильність оформлення товаросупроводжувальних документів;

 5. виконання обов'язків, покладених цією інструкцією, а також наказів (розпоряджень) керівництва підприємства;

 6. приховування порушень трудової дисципліни співробітниками відділу.

 7. _________________________________________________________________.

 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНОКерівник
структурного підрозділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

Начальник
юридичного відділу:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.

З інструкцією ознайомлений:

________
(підпис)

______________________
(ПІБ)

"____" ____________ ____р.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка