Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захистуСкачати 498.3 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації07.05.2016
Розмір498.3 Kb.
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _________№_____


ПОРЯДОК

створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту

та ведення його обліку

І. Загальна частина


1. Цей Порядок визначає механізм створення, реконструкції, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди) та ведення його обліку.

2. Дія цього Порядку поширюється на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, (у тому числі фізичні особи – підприємці), підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності (далі – підприємства), фізичних особ, які повинні забезпечувати населення (працівників) захисними спорудами і нести пов'язані з цим матеріальні та фінансові витрати в порядку та обсягах, передбачених законодавством (у тому числі балансоутримувач, який використовує захисні споруди відповідно до договору оренди захисних споруд).


Дія цього Порядку не поширюється на захисні споруди, у яких розміщуються пункти управління Збройних Сил та інших військових формувань, а також органів внутрішніх справ.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

балансоутримувач – власник захисної споруди, суб’єкт права господарського відання, оперативного управління захисною спорудою, на балансі якого знаходиться захисна споруда. Балансоутримувач веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, забезпечує управління захисною спорудою і несе відповідальність за її експлуатацію згідно з чинним законодавством;
власник - держава, Автономна Республіка Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні або юридичні особи, яким належить право власності на захисну споруду (у тому числі фізична особа – підприємець);
реконструкція – перебудова захисної споруди, що передбачає удосконалення, відновлення або збереження її захисних властивостей, поліпшення умов для розміщення людей (заміну або удосконалення внутрішнього оснащення та інженерно-технічного обладнання тощо) та/або зміну її основних геометричних розмірів чи положення окремих частин, зокрема під час будівництва над нею або поблизу неї нових будівель чи споруд. До реконструкції захисної споруди входить надбудова над нею окремих будівель (споруд);
уповноважений орган управління – міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, що здійснюють управління державним майном, майном, що належить Автономній Республіці Крим, чи комунальним майном, у складі якого перебувають захисні споруди, або фізична чи юридична особа, якій належить право власності на захисну споруду (у тому числі фізична особа – підприємець);
фонд захисних споруд – сукупність усіх захисних споруд на території України.
4. Інші терміни застосовуються у цьому Порядку в значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України.

5. Захисні споруди призначені для захисту населення (працівників) від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час та дії засобів ураження в особливий період та є основним видом колективного захисту населення (працівників).

6. Захисні споруди можуть бути державної форми власності, власності Автономної Республіки Крим, комунальної та приватної форм власності.

7. Захисні споруди державної форми власності перебувають на балансі центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, господарських товариств, утворених у процесі приватизації державного майна (до статутних фондів яких не увійшли захисні споруди).


8. Захисні споруди, що належать Автономній Республіці Крим, перебувають на балансі органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, підприємств Автономної Республіки Крим, господарських товариств, утворених у процесі приватизації майна Автономної Республіки Крим.
9. Захисні споруди комунальної форми власності перебувають на балансі виконавчих органів рад, комунальних підприємств, господарських товариств, утворених у процесі приватизації комунального майна (до статутних фондів яких не увійшли захисні споруди).
10. Захисні споруди приватної форми власності перебувають на балансі юридичних осіб приватного права, у тому числі утворених у процесі приватизації (корпоратизації), або у власності фізичних осіб.

ІІ. Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, завдання і обов’язки балансоутримувача щодо створення, реконструкції, утримання фонду захисних споруд та ведення їх обліку

11. Кабінет Міністрів України:

забезпечує проведення державної політики щодо створення, реконструкції, утримання фонду захисних споруд та ведення їх обліку;

організовує виконання заходів, спрямованих на поповнення фонду захисних споруд;

визначає органи виконавчої влади, що здійснюють управління захисними спорудами державної форми власності, та забезпечує контроль за ефективністю цього управління.

12. МВС:
забезпечує формування державної політики щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку;


визначає вимоги щодо утримання захисних споруд.
13. ДСНС:
організовує та здійснює заходи щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд;
розробляє проекти нормативно-правових актів з питань утримання та реконструкції фонду захисних споруд, а також погоджує проекти нормативно-правових актів, що розробляються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
здійснює методичне керівництво утриманням захисних споруд у стані готовності до використання за призначенням;
погоджує проекти будівництва, реконструкції й технічного переобладнання захисних споруд, а також проекти будівництва, реконструкції об’єктів, що впливають на технічний стан захисних споруд;
організовує та веде облік захисних споруд;
здійснює контроль за розробленням та реалізацією заходів щодо створення, утримання і використання фонду захисних споруд, перевіряє ведення документального обліку та наявність захисних споруд;

розглядає та погоджує обґрунтовуючі документи щодо виключення з фонду захисних споруд непридатних захисних споруд;

за рішенням Кабінету Міністрів України організовує проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд та здійснює контроль за її проведенням;

надає допомогу у роботі комісій щодо визначення шляхів подальшого утримання захисних споруд під час проведення приватизації (корпоратизації) балансоутримувача, а також його банкрутства (ліквідації);

бере участь у роботі комісій із прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд;

визначає основні напрямки наукових досліджень та забезпечує координацію науково-дослідних робіт із проблем створення фонду захисних споруд та їх використання;

здійснює інші повноваження, визначені Кодексом цивільного захисту та іншими нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту.

14. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:

визначають за погодженням із ДСНС, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування загальну потребу у захисних спорудах для балансоутримувача, що належать до сфери його управління;

організовують здійснення заходів щодо створення, утримання та використання фонду захисних споруд, що належать до сфери їх управління;

організовують документальний облік захисних споруд балансоутримувача, що належать до сфери його управління, та захисних споруд державної власності, які не увійшли до статутних капіталів балансоутримувача при корпоратизації (приватизації), але перебувають на його балансі;

організовують проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд, що належать до сфери їх управління;

здійснюють виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд непридатних захисних споруд, що належать до сфери їх управління.
15. Фонд державного майна:
веде облік захисних споруд як державного майна, що не увійшло до статутних капіталів балансоутримувача, створеного у процесі приватизації, але залишилося на його балансі, до прийняття відповідного рішення уповноваженим органом управління відповідно до вимог Закону України "Про управління об’єктами державної власності";
бере участь у роботі комісії щодо прийняття рішення про подальше використання захисних споруд державної форми власності, що не увійшли до статутних капіталів балансоутримувача, створеного у процесі приватизації, але перебувають на його балансі;
здійснює у разі ліквідації балансоутримувача, на балансі (у власності) якого перебуває захисна споруда, передачу захисних споруд до сфери управління органів виконавчої влади, або у комунальну власність;
за погодженням з ДСНС здійснює укладення договорів безоплатного зберігання захисних споруд, що є об’єктами державної власності та не підлягають приватизації, із балансоутримувачем під час проведення процедури приватизації;
організовує проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд, що належать до сфери його управління;
здійснює виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд непридатних захисних споруд, що належать до сфери його управління.
16. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:
реалізує спільно із ДСНС єдину технічну політику щодо проектування та будівництва захисних споруд;
розглядає та затверджує в установленому порядку нормативно-правові акти та державні стандарти щодо проектування і будівництва захисних споруд;
розглядає та погоджує пропозиції щодо переліку захисних споруд, що необхідно будувати за державні кошти.

17. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації:

забезпечують реалізацію державної політики щодо створення фонду захисних споруд та утримання його у готовності до використання за призначенням;

організовують виконання вимог нормативно-правових актів щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд;

забезпечують розроблення місцевих програм щодо створення, реконструкції захисних споруд;

визначають загальну потребу фонду захисних споруд для відповідної території, враховуючи необхідність укриття різних категорій населення;

планують та організовують у період загрози виникнення надзвичайних ситуацій здійснення заходів щодо дообладнання існуючих підвальних та інших заглиблених приміщень або спорудження нових для використання їх з метою укриття населення;

створюють та організовують роботу комісії щодо прийняття рішення про подальше використання захисних споруд у разі ліквідації балансоутримувача, на балансі якого вони перебувають, та безгосподарних захисних споруд;


ведуть документальний облік фонду захисних споруд відповідної території;

здійснюють контроль за утриманням захисних споруд та станом їх готовності до використання за призначенням;

організовують заходи щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд на відповідній території;
за погодженням з ДСНС приймають рішення щодо виключення захисних споруд з фонду захисних споруд на відповідній території;
здійснюють інші повноваження, визначені Кодексом цивільного захисту та законами України.
18. Органи місцевого самоврядування:

організовують виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції захисних споруд;

визначають потребу фонду захисних споруд цивільного захисту на відповідній території;

завчасно створюють фонд захисних споруд для утримання населення відповідної території;

планують та організовують роботи з реконструкції або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

приймають рішення про подальше використання захисних споруд, комунальної форми власності, у тому числі у разі ліквідації комунального підприємства, на балансі якого вони перебувають, та безгосподарних захисних споруд;

ведуть документальний облік захисних споруд розташованих на відповідній території;

здійснюють контроль за станом готовності захисних споруд до використання за призначенням;

організовують заходи щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд, розташованих на відповідній території;
за погодженням з ДСНС приймають рішення щодо виключення захисних споруд з фонду захисних споруд, розташованих на відповідній території.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка