Порядок функціонування зон митного контролю, режимних правил та допуску в них осіб, окрім посадових осіб Івано-Франківської митниці МіндоходівСкачати 75.57 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір75.57 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Івано-Франківської

митниці Міндоходів

“24” жовтня 2013 № 196ПОРЯДОК

функціонування зон митного контролю, режимних правил та допуску в них осіб, окрім посадових осіб Івано-Франківської митниці Міндоходів

І. Загальні положення

1.1. Порядок функціонування зон митного контролю, режимних правил та допуску в них осіб, окрім посадових осіб Івано-Франківської митниці Міндоходів, (далі - Порядок) розроблено у відповідності до положень глав 47, 48 Митного кодексу України, Порядку створення зон митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.05.2012 № 583, наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 646 “Про місця доставки товарів транспортними засобами”, Порядку виготовлення представницьких карток та забезпечення ними співробітників контрольних органів (служб), що функціонують у пунктах пропуску через державний кордон (внутрішніх митницях, інших визначених законодавством України місцях для здійснення державних видів контролю під час перетинання державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами (товарами) та іншим майном), затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства аграрної політики України від 16.05.2005 № 370/396/208/173/219/294/205.

1.2. Зони митного контролю створюються з метою забезпечення здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди і порушень митних правил.

1.3. Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю. Івано-Франківська митниця Міндоходів взаємодіє з державними органами, уповноваженими на здійснення зазначених видів контролю, координує роботу з їх здійснення у пункті пропуску для повітряного сполучення “Івано-Франківськ” і в зонах митного контролю, які функціонують в зоні її діяльності.

1.4. Під зонами митного контролю для цілей цього Порядку у першу чергу слід вважати зони митного контролю, створені у місцях доставки товарів, а також у інших місцях, де перебувають чи можуть перебувати товари під митним контролем.

1.5. Особами для цілей цього Порядку слід вважати посадових осіб контролюючих та правоохоронних органів, декларантів, перевізників, власників товарів та транспортних засобів комерційного призначення, які перебувають під митним контролем, а також інших осіб, пов’язаних із переміщенням таких товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

1.6. Дія Порядку поширюється на посадових осіб Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області, Державної інспекції з карантину рослин по Івано-Франківській області, Івано-Франківського пункту держветсанконтролю та нагляду на Держкордоні та транспорті, Головного управління санепідслужби в Івано-Франківській області, посадових осіб правоохоронних органів, декларантів, перевізників, власників товарів та транспортних засобів комерційного призначення, які перебувають під митним контролем, а також інших осіб, пов’язаних із переміщенням таких товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

1.7. Декларанти допускаються у зони митного контролю з дозволу особи, відповідальної за дотримання режиму цієї зони, на час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які пред’являються ними для митного контролю.

1.8. Перевізники перебувають у зоні митного контролю та перетинають її межі з дозволу особи, відповідальної за дотримання режиму зони митного контролю, та виключно у межах своїх повноважень.

1.9. Допуск інших посадових осіб чи громадян у зони митного контролю здійснюється відповідно до чинного законодавства України.ІІ. Режимні правила

2.1. Забезпечення схоронності товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму зони митного контролю, забезпечення безпеки громадян, законності та правопорядку у зоні митного контролю покладаються на посадових осіб Івано-Франківської митниці Міндоходів.

2.2. Перед початком кожної робочої зміни начальник підрозділу митного оформлення чи особа, яка виконує його обов’язки, визначає посадову особу, відповідальну за дотримання режиму зони митного контролю.

2.3. Посадова особа, відповідальна за дотримання режиму зони митного контролю, забезпечує:

- дотримання цих режимних правил;

- фіксацію всіх переміщень через межі такої зони;

- перевірку документів на право доступу до зони митного контролю;

- контроль за додержанням режиму зони митного контролю з боку організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб контролюючих органів;

- контроль за дотриманням вимог щодо забезпечення режиму зони митного контролю власниками територій або керівниками підприємств, у межах яких створені зазначені зони;

- ведення реєстру товарів і транспортних засобів, які перебувають в зоні митного контролю;

- контроль за функціонуванням засобів відеоспостереження та систем зчитування номерних знаків;

- інформування керівництва митного поста щодо товарів і транспортних засобів, які перебувають в зоні митного контролю та дотримання режиму вказаної зони;

- прийом та передачу товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, охороні відповідно до початку та після закінчення робочого часу.

2.4. З метою забезпечення дотримання режиму зони митного контролю посадові особи Івано-Франківської митниці Міндоходів мають право:

- встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму зони митного контролю;

- перевіряти документи на право доступу до зони митного контролю;

- перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі зони митного контролю;

- вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та посадових осіб суміжних контролюючих органів (служб) додержання ними режиму зони митного контролю;

- вимагати від власників територій або керівників підприємств, в межах яких створені зони митного контролю, дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму зони митного контролю.

2.5. Без письмового дозволу начальника відповідного митного поста Івано-Франківської митниці Міндоходів, або особи, яка виконує його обов’язки, доступ у зони митного контролю надається тільки посадовим особам Івано-Франківської митниці Міндоходів, посадовим особам органів державної влади, які здійснюють передбачені частиною першою статті 319 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

2.6. Посадові особи, яким надається доступ у зону митного контролю, можуть перебувати в ній тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов’язків.

2.7. Такі посадові особи не повинні мати при собі товарів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством України.

2.8.  Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у зоні митного контролю з моменту ввезення на її територію до моменту випуску з території такої зони.

2.9. Забороняється перебування у зоні митного контролю товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл Івано-Франківської митниці Міндоходів на випуск відповідно до заявленої мети переміщення.

Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із зони митного контролю.

2.10. Особи, яким відповідно до законодавства видаються представницькі картки, звертаються до посадової особи, відповідальної за дотримання режиму зони митного контролю, та пред’являють ці представницькі картки, які є обов’язковими для носіння на верхньому одязі під час виконання ними службових обов’язків.

2.11. Списки посадових осіб контрольних органів (служб), яким видано представницькі картки для здійснення державних видів контролю у внутрішніх митницях, інших місцях контролю (поза пунктами пропуску), подаються на ім’я начальника митниці Міндоходів один раз на рік (до 15 січня) та у разі настання змін (впродовж 10 днів після такого настання). Список подається у форматі: посада, прізвище та ініціали, реквізити представницької картки.

ІІІ. Заключні положення

3.1. Доступ осіб у зони митного контролю, які розташовані у пункті пропуску для повітряного сполучення “Івано-Франківськ”, відбувається за погодженням з начальником Чернівецького прикордонного загону.

3.2. Особам, допущеним у зону митного контролю, забороняється втручатися у дії посадових осіб митниці (митного поста), які здійснюють митний контроль та митне оформлення, а також вчиняти будь-які дії щодо товарів, транспортних засобів, а також інших осіб, які знаходяться у зоні митного контролю, якщо інше не передбачено законом.

3.3. Органи доходів і зборів у межах своїх повноважень мають право застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного контролю.

3.4. Особи, винні в порушенні режиму зони митного контролю, у тому числі вимог щодо переміщення через межі такої зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

3.5. За неналежне виконання обов’язків, передбачених цим Порядком, посадові особи Івано-Франківської митниці Міндоходів несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України.
Начальник відділу

організації митного контролю А.В. Сидорак


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка