Порівняльна таблиця завдань І заходів чинної (2009-2013) І нової (2014-2018) програм з протидії віл-інфекції/снідуСкачати 380.74 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.11.2016
Розмір380.74 Kb.
  1   2   3
Порівняльна таблиця завдань і заходів

чинної (2009-2013) і нової (2014-2018) програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (станом на 30.03.2013)


Завдання нової програми

 Заходи нової програми

Завдання і заходи чинної програми

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

 

I. Організаційні завдання

Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції

 

1. Удосконалення законодавства та управління
Здійснювати державний нагляд і контроль за додержанням законодавства у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДуЗабезпечити діяльність рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і взаємодію цих рад на національному, регіональному та місцевому рівні

1) забезпечення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Забезпечити розбудову спроможності Секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДуОрганізувати проведення національної конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу «За кожне життя – разом!»Забезпечити проведення на національному рівні конференцій з моніторингу й оцінки ефективності заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДуЗапровадити проведення регулярних консультацій тристоронніх партнерів (на національному, галузевому та територіальному рівнях) та системного обміну інформацією з питань розроблення та впровадження програм з протидії поширенню ВІЛ у сфері праціЗабезпечити ефективну діяльність тематичних міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДуРозробити нормативні документи, які регламентують міжвідомчу взаємодію у напрямку протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу


До нової програми не ввійшли:3) ініціювання проведення парламентських слухань про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні

Забезпечення сталості і життєздатності програм і заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

 Розробити Концепцію розвитку служби СНІДу в умовах реформування охорони здоров’яРозробити та впровадити національні стратегії забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до профілактичних послуг та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІДСприяти розробленню та виробництву вітчизняних антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції

Організаційні завдання, Науковий супровід:

2) розроблення лікарських засобів нового покоління проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема генно-інженерних та імуновекторних засобів, вивчення питання щодо можливості застосування замісної або регенеративної терапії захворювання


Розробити та впровадити стратегію забезпечення доступу ЛЖВ до палітивної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров'яЗабезпечити застосування механізму соціального замовлення з надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до затверджених стандартів із залученням громадських і благодійних організацій

9) розроблення та запровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг, пов’язаних із соціальним замовленням
Забезпечити пілотне впровадження інноваційних форм організації надання медичної допомоги ЛЖВ, зокрема, впровадження нових моделей фінансування ЗПТ.Забезпечити запровадження гендерного підходу під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ, та представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛПровести дослідження доступності гендерно орієнтованих медичних і соціальних послуг для ЛЖВ, що надаються державними та недержавними організаціями, та за результатами розробити план заходів щодо запровадження/покращення цих послугРозробити інформаційні матеріали для працівників, які надають медичні та соціальні послуги ЛЖВ та групам підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, з урахуванням гендерного підходу
Удосконалення законодавчої та нормативної бази у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

Удосконалення законодавства та управління (у новій програмі розділено на дві частини)

 

Забезпечити систематичний перегляд законодавчої бази та медико-технологічної документації з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

4) удосконалення законодавства щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням, зокрема з представниками груп ризику 

 

Розробити, затвердити та впровадити стандарти надання соціальних послуг для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ЛЖВ

6) затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику 
До нової програми не ввійшли:7) розроблення і затвердження норм харчування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей8) розроблення порядку здійснення соціального супроводу, надання медичної допомоги та соціальної підтримки дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, які перебувають у будинках дитини при виправних колоніях, а також неповнолітніх з ВІЛ-інфекцією, які перебувають в установах виконання покарань10) розроблення та впровадження на національному і регіональному рівнях системи перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводження пацієнтів супутньої патології ВІЛ-інфекції/СНІДу — туберкульозу та вірусних гепатитів

Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД

 

2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів
Забезпечити інноваційне адміністрування діяльності закладів охорони здоров'я, що надають медичні послуги людям, які живуть з ВІЛ, у відповідності з реформою системи охорони здоров’яУдосконалити кадрове та матеріально-технічне забезпечення центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та мережі кабінетів "Довіра" як самостійних структурних підрозділів закладів охорони здоров'я

6) удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та розвиток районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах
Зміцнити матеріально-технічну базу спеціалізованих лабораторій обласних і міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДомРозширити мережу кабінетів ЗПТ у закладах охорони здоров’я, передусім у протитуберкульозних закладах та центрах профілактики і боротьби зі СНІДом
 

Забезпечити здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб

7) здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних службДо нової програми не ввійшли:1) створення Національного центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу2) забезпечення функціонування референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу ДУ «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ»3) створення інфекційних відділень для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в установах виконання покарань 4) сприяння створенню у регіонах України центрів ресоціалізації наркозалежної молоді5) сприяння створенню у регіонах України центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

Розвиток системи моніторингу і оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводяться на національному та регіональному рівні

 

3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на національному та регіональному рівнях
Забезпечити ефективну діяльність центрів моніторингу й оцінки ефективності відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на національному і регіональному рівні

1) створення та забезпечення діяльності національного і регіональних центрів моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу
Забезпечити проведення моніторингу та оцінки виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

3) проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми 
Розробити та впровадити єдину електронну систему епідеміологічного та клінічного моніторингу ВІЛ-інфекціїЗабезпечити щорічну підготовку звітів за показниками Національного плану МіО ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. Удосконалення законодавства та управління

2) забезпечення здійснення контролю за досягненням цілей Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом “Глобальна криза — глобальні дії” та підготовка Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом “Глобальна криза — глобальні дії”


Провести соціологічні, поведінкові та епідеміологічні дослідження серед населення та груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

2) проведення досліджень поведінки осіб у групах ризику та здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції 
Створити в Науково-дослідному інституті проблем військової медицини Збройних Сил України єдину електронну базу для обліку ВІЛ-інфікованих, хворих на гепатит, туберкульоз у медичних закладах Міністерства оборони України та Збройних Сил УкраїниЗабезпечити проведення моніторингу ризикованої поведінки щодо інфікування ВІЛ військовослужбовців як компоненту епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією другого покоління, оцінки ситуації щодо обізнаності у профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІДу та визначення рівня знань, ризикованої поведінки військовослужбовців серед молодого поповнення, військовослужбовців строкової, контрактної служби, офіцерів та курсантів; удосконалити моніторинг захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД у Збройних Силах України.
Проведення наукових досліджень у медико-біологічній та соціоекономічній сферах

 

4. Здійснення наукового супроводу
Здійснити наукові дослідження з розробки інноваційних програм профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та проблем, пов’язаних з подовженням тривалості життя ВІЛ-інфікованих осіб, які отримують АРТ, зокрема:

1) розроблення нових науково обґрунтованих методів профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 

щодо характеристики ВІЛ-обумовленої патології на сучасному етапі розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україніз розробки ефективних методів культивування вірусів імунодефіциту людини;з питань вивчення випадків недавнього інфікування ВІЛ у комплексній оцінці активності епідемічного процесу та ефективності профілактичних заходів;з питань медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів у хворих з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ та розробки тактики діагностики, лікування та профілактики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб;щодо проблеми інфікування вірусним гепатитами (В та С) представників груп найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ;з розробки та впровадження найбільш ефективних та безпечних методик допоміжних репродуктивних технологій для пар, яких торкнулася епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу;з питань профілактики та прогнозування порушень репродуктивного здоров’я, акушерських і перинатальних ускладнень у ВІЛ-інфікованих жінок фертильного віку.щодо системи медико-соціальної реабілітації ВІЛ-інфікованих осіб в Україніщодо побічних реакцій при застосуванні антиретровірусних лікарських препаратівз питань поєднаної патології ВІЛ-інфекція/туберкульоз/вірусний гепатитПровести національне дослідження серед населення щодо визначення рівня знань, поширення практики безпечної сексуальної поведінки в контексті проблем поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу
Підготовка фахівців різних галузей з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

5. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Розробити національну концепцію з підготовки спеціалістів, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДуЗабезпечити проведення навчання, підготовки та перепідготовки з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням гендерного підходу):викладачів навчальних закладів, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів для дітей

1) підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами
викладачів навчальних закладів МВС, працівників органів внутрішніх справпредставників засобів масової інформації;Забезпечити підготовку фахівців з питань моніторингу та оцінки
Організувати підготовку фахівців для надання медичних та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі лікарів сімейної медицини

Забезпечити навчання медичних, соціальних працівників, фахівців центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

2) забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та соціальної підтримки
з питань профілактики ВІЛ серед споживачів наркотиків;з питань консультування і тестування на ВІЛ (для медичних працівників);з питань лабораторної діагностики та забезпечення якості досліджень (для медичних працівників);з питань профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (для медичних та соціальних працівників);з питань надання медичної та соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим особам (для медичних та соціальних працівників);з питань особливостей надання медичних та соціальних послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (для медичних та соціальних працівників).Створити і забезпечити функціонування:ресурсно-інформаційного центру для узагальнення та поширення технологій та досвіду соціальної роботи з підлітками груп ризику (діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульні та бездоглядні діти); навчання викладачів навчальних закладів, працівників органів внутрішніх справ, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та працівників соціальних закладів для дітей.  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка