Порівняльна таблиця до проекту Закону України „Про внесення змін до Митного кодексу України”Скачати 393.9 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір393.9 Kb.
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України

Про внесення змін до Митного кодексу України”

Зміст положення (норми)
чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Стаття 12. Надання статусу уповноваженого економічного оператора

2. Статус уповноваженого економічного оператора надається підприємству митницею шляхом видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора та включення його до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів.Стаття 12. Надання статусу уповноваженого економічного оператора

2. Статус уповноваженого економічного оператора надається підприємству митницею безоплатно шляхом видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора та включення його до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів.

Стаття 13. Подання заяви та видача сертифіката уповноваженого економічного оператора

9. Рішення щодо надання або ненадання статусу уповноваженого економічного оператора приймається митницею протягом 90 календарних днів з дня отримання нею заяви. За необхідності цей строк може бути продовжений на 30 календарних днів. У разі відмови у наданні статусу уповноваженого економічного оператора митниця письмово повідомляє заявника про підстави такої відмови в межах строку, встановленого цією частиною.Стаття 13. Подання заяви та видача сертифіката уповноваженого економічного оператора

9. Рішення щодо надання або ненадання статусу уповноваженого економічного оператора приймається митницею протягом 90 календарних днів з дня отримання нею заяви. За необхідності цей строк може бути продовжений на 30 календарних днів. У разі відмови у наданні статусу уповноваженого економічного оператора митниця письмово повідомляє заявника про підстави такої відмови в межах строку, встановленого цією частиною.Підставами для відмови у наданні статусу уповноваженого економічного оператора є встановлена митницею в ході попередньої (фізичної та документальної) перевірки невідповідність наданих підприємством відомостей критеріям оцінки відомостей, заявлених підприємством для отримання статусу уповноваженого економічного оператора, та (або) невідповідність умовам отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора, зазначеним у частині першій статті 14 цього Кодексу.

Стаття 16. Зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора

3. Митниця протягом п'яти робочих днів з дати зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора письмово інформує про це уповноваженого економічного оператора.Стаття 16. Зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора

3. Митниця протягом п'яти робочих днів з дати зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора письмово інформує про це уповноваженого економічного оператора.Зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора за заявою підприємства, а також поновлення його дії здійснюється митницею безоплатно.

Розділ VI. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту

Розділ VI. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту
Стаття 2211. Допуск перевізників – суб’єктів господарської діяльності України до перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року

1. Допуск перевізників – суб’єктів господарської діяльності України до перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року здійснюється на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику на підставі письмової заяви гарантійного об’єднання.

Заява гарантійного об’єднання має бути засвідчена його печаткою та підписом керівника.

Разом із заявою гарантійне об’єднання подає завірені ним копії:

заяви перевізника на ім’я керівника гарантійного об’єднання за встановленою гарантійним об'єднанням формою про допуск до перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року;

списку автотранспортних засобів перевізника, які відповідають технічним вимогам, визначеним у додатку 2 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, та належать перевізнику на умовах власності або користування, із зазначенням найменування, марки, моделі, реєстраційного номера транспортного засобу, відомостей про належність йому транспортного засобу на умовах власності або користування, про найменування, країну реєстрації та адресу власника транспортного засобу, якщо транспортний засіб належить перевізнику на умовах користування,

та оригінал переліку перевізників – суб’єктів господарської діяльності України, що надали гарантійному об’єднанню заяви про отримання допуску до перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року із зазначенням даних та за формою, що визначені у типовому бланку видачі дозволу згідно з частиною другою додатку 9 до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року.

У своїй заяві гарантійне об’єднання в обов’язковому порядку зазначає такі відомості, які ним попередньо перевіряються:

наявність у кожного з перевізників досвіду у міжнародних автомобільних перевезеннях або можливості здійснювати такі перевезення;

можливість здійснення кожним з перевізників регулярних міжнародних перевезень;

стабільне фінансове становище кожного з перевізників;

взяття кожним з перевізників письмового зобов’язання перед гарантійним об’єднанням про дотримання ним усіх митних формальностей, встановлених Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року у митницях місця відправлення, місця призначення та проміжних митницях договірних країн – учасниць цієї Конвенції;

взяття кожним з перевізників письмового зобов’язання перед гарантійним об’єднанням сплачувати грошові кошти, зазначені у пунктах 1 та 2 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, якщо цього відповідно до пункту 7 статті 8 цієї Конвенції вимагатимуть компетентні органи країн – учасниць цієї Конвенції;

взяття кожним з перевізників письмового зобов’язання перед гарантійним об’єднанням про надання йому інформації та безперешкодного доступу до документації, наявної у перевізника, що може бути доказом відповідності (невідповідності) перевізника мінімальним умовам та вимогам, визначеним у пункті 1 частини другої додатка 9 до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року.

2. Гарантійне об’єднання несе відповідальність згідно із законом та Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року за достовірність даних, наведених в оригіналах та завірених гарантійним об’єднанням копіях зазначених вище документів, наданих ним центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

3. Допуск перевізників – суб’єктів господарської діяльності України до перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП здійснюється шляхом видання наказу Міністерством доходів і зборів України у строк, що не перевищує 60 днів з дати подання заяви центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

4. Підставами для відмови гарантійному об’єднанню у допуску перевізників – суб’єктів господарської діяльності України до перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року є:

неподання гарантійним об’єднанням документів, наведених у частині першій цієї статті;

відсутність у поданих документах відомостей, які мають бути зазначені відповідно до вимог цієї статті;

наявність у поданих документах неправдивих відомостей;

встановлення під час розгляду заяви невідповідності перевізника мінімальним умовам та вимогам, визначеним у частині другій додатка 9 до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року;

заява гарантійного об’єднання.

5. Порядок допуску перевізників – суб’єктів господарської діяльності України до перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

Стаття 2221. Допуск контейнера до перевезення товарів під митними печатками та пломбами на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року

1. Контейнери, у яких здійснюватиметься перевезення товарів під митними печатками та пломбами на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, в обов’язковому порядку мають бути допущені митницею до таких перевезень:

за типом конструкції;

або на будь-якому етапі після їх виготовлення.

2. Допуск контейнера до перевезення товарів під митними печатками та пломбами на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року здійснюється митницями безоплатно.

3. Результатом допущення контейнера до перевезення товарів під митними печатками та пломбами на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року за типом конструкції є Свідоцтво про допущення за типом конструкції, яке має бути видане митницею заявнику протягом місяця з дати подання заяви, документів, наведених у частині першій цієї статті, а також пред’явлення митниці на його вимогу серійно виготовлених контейнерів.

Результатом допущення контейнера до перевезення товарів під митними печатками та пломбами на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року на будь-якому етапі після виготовлення контейнера є Свідоцтво про допущення, видане на будь-якому етапі після його виготовлення, яке має бути видане митницею заявнику протягом трьох робочих днів з дати подання заяви, документів, наведених у частині другій цієї статті, а також пред’явлення митниці контейнерів, допуск яких (якого) здійснюється.

4. Підставою для отримання Свідоцтва про допущення контейнера за типом конструкції є письмова заява довільної форми виробника контейнера або уповноваженої ним особи на ім’я керівника митниці за місцезнаходженням цього виробника, завірена його підписом і його печаткою (за наявності), у якій повинні бути зазначені:

назва, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ виробника контейнера. Фізичні особи-підприємці зазначають прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта;

рід контейнера, розпізнавальні цифри або літери типу конструкції, розпізнавальний номер креслень, розпізнавальний номер конструкції, вага контейнера, зовнішні розміри у сантиметрах, основні характеристики конструкції (вид матеріалів, тип конструкції, тощо);

письмове зобов’язання надати митниці для огляду на його вимогу будь-який з контейнерів цього типу;

дозвіл митниці проводити огляд інших контейнерів цього типу на етапі їх виробництва;

письмове зобов’язання про інформування митниці про будь-які зміни у кресленнях та описі конструкції до того, як ці зміни будуть впроваджені у виробництво;

письмове зобов’язання наносити на видному місці таблички із інформацією та у вигляді, визначеному частиною другою додатку 7 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, а також розпізнавальні цифри, літери типу конструкції та заводський номер контейнера;

письмове зобов’язання вести облік контейнерів, виготовлених у відповідності до виготовленого типу.

До заяви додаються засвідчені належним чином заявником або уповноваженою особою копії креслень та технічних умов на виробництво контейнерів.

У кресленнях в обов’язковому порядку має бути наведений зовнішній вигляд контейнера з лицьового, заднього, правого та лівого боків, а також зверху та знизу із зазначенням зовнішніх та внутрішніх розмірів контейнера. Також окремо має бути наведене креслення великим планом кожного місця накладення запірно-пломбувального пристрою та митного забезпечення.
Заявнику може бути відмовлено у видачі Свідоцтва про допущення контейнера за типом конструкції з таких підстав:

неподання заявником документів, вказаних у частині четвертій цієї статті;

відсутність у поданих документах відомостей, які мають бути в них наведені відповідно до частини четвертої цієї статті;

наявність неправдивих відомостей у наданих документах;

встановлення під час розгляду заяви невідповідності контейнера технічним вимогам, визначеним у статті 1 додатка 7 до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року;

заява заявника.

5. Підставою для отримання Свідоцтва про допущення контейнера на будь-якому етапі після його виготовлення є письмова заява довільної форми власника контейнера або уповноваженої ним особи на ім’я керівника органу доходів і зборів за місцезнаходженням цього власника, завірена його підписом і його печаткою (за наявності), у якій повинні бути зазначені:

назва, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ виробника контейнера. Фізичні особи-підприємці зазначають прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта;

рід контейнера, серійні номери контейнерів, присвоєні заводом-виробником, вагу контейнера, зовнішні розміри у сантиметрах, основні характеристики конструкції (вид матеріалів, тип конструкції тощо).

До заяви додаються засвідчені належним чином заявником або уповноваженою ним особою копії креслень (фотографії).

У кресленнях (фотографіях) в обов’язковому порядку має бути зовнішній вигляд контейнера з лицьового, заднього, лівого та правого боків, а також з верху та знизу із зазначенням зовнішніх та внутрішніх розмірів контейнера. Також окремо має бути наведене великим планом креслення (фотографія) кожного місця накладення запірно-пломбувального пристрою та митного забезпечення.

Заявнику може бути відмовлено у видачі Свідоцтва про допущення контейнера, виданого на будь-якому етапі після його виготовлення, з таких підстав:

неподання заявником документів, вказаних у цій статті;

відсутність у поданих документах відомостей, які мають бути в них наведені відповідно до вимог цієї статті;

наявність неправдивих відомостей у наданих документах;

встановлення під час розгляду заяви невідповідності контейнерів технічним вимогам, визначеним у статті 1 додатка 7 до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року;

заява заявника.

Порядок видачі Свідоцтва про допущення контейнера за типом конструкції та Свідоцтва про допущення контейнера, виданого на будь-якому етапі після його виготовлення, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Стаття 2222. Допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року
1. Перевезення автотранспортними засобами комерційного призначення товарів на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року здійснюється на підставі Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами, зразок якого наведений у додатку 4 до цієї Конвенції.
2. Видача Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами здійснюється:

в індивідуальному порядку;

за типом конструкції.
3. Для отримання Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами в індивідуальному порядку юридична чи фізична особа – підприємець, якій транспортний засіб належить на праві власності (користування), або належним чином уповноважена ним особа подає до органу доходів і зборів:

письмову заяву довільної форми на ім'я керівника органу доходів і зборів, завірену підписом власника транспортного засобу і його печаткою (за наявності). У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути зазначені місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ власника транспортного засобу, реєстраційний номерний знак, тип, марка, номер шасі транспортного засобу. Фізичні особи – підприємці зазначають місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, реєстраційний номерний знак, тип, марку, номер шасі транспортного засобу;

заповнене Свідоцтво про допущення. Усі записи у такому Свідоцтві робляться заявником друкарським способом українською мовою, крім граф, які заповнюються уповноваженою посадовою особою митниці (графи 5 – 12);

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в органах Державної автомобільної інспекції МВС України або тимчасового реєстраційного талона, завірену підписом власника транспортного засобу і його печаткою (за наявності);

фотографії або креслення (малюнки) транспортного засобу (вид з лицьового, заднього правого та лівого боків, збільшеним планом кожне місце накладення митних печаток та пломб). Зображення повинні бути чіткими та надавати повну інформацію про транспортний засіб. Фотографії на звороті мають містити інформацію про транспортний засіб (реєстраційний номерний знак транспортного засобу, тип, марка, номер шасі), яка завіряється підписом власника транспортного засобу і його печаткою (за наявності).

Якщо документи для отримання свідоцтва про допущення подаються уповноваженою особою, додатково пред’являються її паспорт та документ, що засвідчує повноваження цієї особи.

Видачу Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами здійснює орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого розташований цей власник транспортного засобу (за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи – підприємця).

Отримання Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами проводиться безоплатно.

Свідоцтво про допущення видається органом доходів і зборів власнику транспортного засобу протягом одного робочого дня (але не пізніше наступного робочого дня) після надання повного пакета документів і подання транспортного засобу для огляду.

Підставами для відмови в одержанні Свідоцтва про допущення є:

невідповідність вантажних відділень транспортного засобу міжнародним технічним вимогам, визначеним у додатку 2 до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року;

відсутність повного пакета документів;

наявність неправдивих відомостей у поданих документах;

заява власника транспортного засобу.

4. Видача свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами за типом конструкції здійснюється у тому разі, якщо транспортні засоби одного й того самого типу конструкції виготовляються серійно заводом-виробником.
Рішення про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами приймає орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого розташований цей завод-виробник.
Для отримання рішення про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками заводом-виробником подаються до цього органу доходів і зборів такі документи:

письмова заява заводу-виробника, у якій зазначаються розпізнавальні цифри або літери, які він присвоюватиме типу конструкції транспортного засобу, та зобов’язання щодо:

допуску посадових осіб органу доходів і зборів до виробництва зазначеного типу конструкції;

інформування цього органу доходів і зборів про будь-які зміни в кресленнях або в детальному описі конструкції до того, як ці зміни будуть здійснені;

нанесення на видному місці на транспортному засобі розпізнавальних цифр або літер типу конструкції, а також порядкового номера (заводського номера) кожного серійно виготовленого транспортного засобу цього типу.

До цієї заяви додаються креслення та детальний опис типу конструкції транспортного засобу, який підлягає допущенню.

У разі прийняття органом доходів і зборів рішення про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами за типом конструкції заявник для отримання Свідоцтва про допущення подає до цього органу доходів і зборів такі документи:

письмову заяву довільної форми на ім'я керівника органу доходів і зборів, завірену підписом власника транспортного засобу і його печаткою (за наявності). У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути зазначені місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ власника транспортного засобу, реєстраційний номерний знак, тип, марка, номер шасі транспортного засобу. Фізичні особи – підприємці зазначають місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, реєстраційний номерний знак, тип, марку, номер шасі транспортного засобу;

заповнене Свідоцтво про допущення. Усі записи у Свідоцтві про допущення робляться заявником друкарським способом українською мовою, крім граф, які заповнюються уповноваженою посадовою особою митниці (графи 5 - 12);

копію Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в органах Державної автомобільної інспекції МВС України або тимчасового реєстраційного талона, завірену підписом власника транспортного засобу і його печаткою (за наявності);

фотографії або креслення (малюнки) транспортного засобу (вид з лицьового, заднього правого та лівого боків, збільшеним планом кожне місце накладення митних печаток та пломб). Зображення повинні бути чіткими та надавати повну інформацію про транспортний засіб. Фотографії на звороті мають містити інформацію про транспортний засіб (реєстраційний номерний знак транспортного засобу, тип, марка, номер шасі), яка завіряється підписом власника транспортного засобу і його печаткою (за наявності).

Якщо документи для отримання свідоцтва про допущення подаються уповноваженою особою, додатково пред'являються її паспорт та документ, що засвідчує повноваження цієї особи.

Рішення про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами і свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами надається безоплатно.

Письмова заява заводу-виробника для отримання рішення про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами розглядається органом доходів і зборів протягом одного місяця після надання повного пакета документів та подання транспортного засобу для огляду.

Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами видається органом доходів і зборів власнику транспортного засобу протягом одного робочого дня (але не пізніше наступного робочого дня) після надання повного пакета документів та подання транспортного засобу для огляду.

Підставами для відмови в отриманні рішення про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами, Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами є:

невідповідність вантажних відділень транспортних засобів міжнародним технічним вимогам, визначеним у додатку 2 до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року;

відсутність повного пакета документів;

наявність неправдивих відомостей у поданих документах;

заява власника транспортного засобу.

5. Для подовження строку дії Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами юридична чи фізична особа-підприємець, якій транспортний засіб належить на праві власності (користування), або уповноважена ним особа подає до органу доходів і зборів такі документи:
письмову заяву довільної форми на ім’я керівника органу доходів і зборів, завірену підписом власника транспортного засобу і його печаткою (за наявності). У заяві, що подається юридичною особою, повинні бути зазначені місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ власника транспортного засобу, номер Свідоцтва про допущення, строк дії якого необхідно подовжити. Фізичні особи зазначають місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, номер Свідоцтва про допущення, строк дії якого необхідно подовжити;

Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами, строк дії якого необхідно подовжити;

фотографії або креслення (малюнки) транспортного засобу з відбитком ОНП і підписом посадової особи органу доходів і зборів, які поверталися заявнику після оформлення або останнього подовження строк дії свідоцтва.

Якщо документи подаються уповноваженою особою, додатково пред’являються її паспорт та документ, що засвідчує повноваження цієї особи.

Подовження строку дії Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами здійснює орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого розташований цей власник транспортного засобу (за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця).

Подовження строку дії Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами проводиться безоплатно.

Подовження строку дії Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами здійснюється органом доходів і зборів протягом одного робочого дня (але не пізніше наступного робочого дня) після надання повного пакета документів і подання транспортного засобу для огляду.

Підставами для відмови в отриманні рішення про подовження строку дії Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами є:

зміна основних характеристик транспортного засобу, в результаті яких виникла невідповідність вантажних відділень цього транспортного засобу міжнародним технічним вимогам, визначеним у додатку 2 до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року;

відсутність повного пакета документів;

наявність неправдивих відомостей у поданих документах;

заява власника транспортного засобу.

6. Для переоформлення Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками юридична чи фізична особа–підприємець, якій транспортний засіб належить на праві власності (користування), або уповноважена ним особа подає до органу доходів і зборів документи, зазначені в частині другій цієї статті.
Якщо документи для отримання Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками подаються уповноваженою особою, додатково пред’являються її паспорт та документ, що засвідчує повноваження цієї особи.
Переоформлення Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами здійснює орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого розташований цей власник транспортного засобу (за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця).

Переоформлення свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками проводиться безоплатно.

Свідоцтво про допущення переоформлюється органом доходів і зборів, у зоні якого розташований власник транспортного засобу, протягом одного робочого дня (але не пізніше наступного робочого дня) після надання повного пакета документів і подання транспортного засобу для огляду.

7. Порядок видачі Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами в індивідуальному порядку та за типом конструкції, подовження строку дії та переоформлення Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Стаття 314. Гарант

6. У разі порушення строку, встановленого частиною п'ятою цієї статті, юридична особа, що набуває статусу гаранта, повинна бути включена до реєстру гарантів і може бути виключена з нього лише у разі недотримання нею критеріїв, визначених у частині другій цієї статті.-

Стаття 314. Гарант

6. У разі порушення строку, встановленого частиною п’ятою цієї статті, юридична особа, що набуває статусу гаранта, повинна бути включена до реєстру гарантів. Підставою для виключення з реєстру може бути лише недотримання особою критеріїв, визначених у частині другій цієї статті.

7. Підставою для отримання статусу гаранта є виконання заявником вимог, визначених у частині другій цієї статті, звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та подання документів, зазначених у частині першій статті 315 цього Кодексу.

.

Розділ X. Гарантії забезпечення виконання зобов’язань перед митними органами

Розділ X. Гарантії забезпечення виконання зобов’язань перед митними органами
Стаття 3161. Гарантійне об’єднання

1. Гарантійним об’єднанням, яке має намір отримати право на видачу книжок МДП, може бути юридична особа, яка здійснює діяльність у сфері автомобільних перевезень, виконує свої обов’язки відповідно до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП 1975 року та входить до Міжнародного союзу автомобільного транспорту (МСАТ).

2. Зазначена у частині першій цієї статті юридична особа, яка має намір одержати від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в установленому цим Кодексом порядку повноваження видавати книжки МДП, повинна:

1) мати угоду страхування про дію міжнародної системи гарантій з міжнародними глобальними страховиками та Міжнародним союзом автомобільного транспорту (МСАТ);

2) бути уповноваженою Міжнародним союзом автомобільного транспорту (МСАТ) видавати книжки МДП національним перевізникам;

3) мати організаційні можливості та досвід роботи у сфері міжнародних автомобільних перевезень не менше трьох років;

5) протягом останніх трьох календарних років не бути об'єктом застосування спеціальних санкцій, передбачених Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність”, і не мати випадків притягнення її посадових осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил за статтями 472, 482 – 485 цього Кодексу;

6) не мати заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів;

7) мати можливість відшкодування можливих втрат по наданих книжках МДП як гарантійним об’єднанням, так і іноземними гарантійними об’єднаннями, які входять до МСАТ;

8) мати електронну систему накопичення та обміну інформацією з органом доходів і зборів, яка забезпечує захист цієї інформації від несанкціонованого використання, копіювання та/або модифікації, зокрема систему застосування та передачі електронної інформації про процедуру МДП в єдину автоматизовану інформаційну систему органів доходів і зборів України;

9) мати у своєму штаті службових осіб, які мають достатній рівень знань для виконання обов’язків із застосування Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП 1975 року.

3. Взаємовідносини між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та гарантійним об’єднанням регулюються на підставі укладених угод згідно з відповідними положеннями Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП 1975 року, у яких зазначається обов'язок гарантійного об’єднання безумовно сплатити суму митних платежів у разі невиконання держателями книжок МДП зобов'язань перед органами доходів і зборів по кожній книжці МДП та щорічно, не пізніше 1 березня року, наступного за звітним, надавати підтвердження умов, визначених у пунктах 1-5 частини другої цієї статті, за попередній рік.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр гарантійних об’єднань, які мають право видавати книжки МДП.

Актуалізований реєстр гарантійних об’єднань протягом доби з дати зміни занесених до нього відомостей оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Включення гарантійних об’єднань до реєстру здійснюється безоплатно.

5. Строк прийняття рішення про включення до реєстру гарантійних об’єднань, які мають право видавати книжки МДП, не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, документів, зазначених у статті 3162 цього Кодексу. Строк включення до реєстру – не раніше дати укладення угоди, вказаної в частині третій статті 3161 цього Кодексу.

6. Підставою для відмови у наданні гарантійному об’єднанню права видавати книжки МДП та виключення його з реєстру гарантійних об’єднань може бути лише невідповідність гарантійного об’єднання критеріям, визначеним у частині другій цієї статті.

7. Підставою для отримання гарантійним об’єднанням права видавати книжки МДП є виконання заявником вимог Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП 1975 року, які регламентують питання надання дозволу гарантійним об’єднанням на видачу книжки МДП, звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та подання документів, зазначених у частині першій статті 3162.
Стаття 3162. Порядок отримання гарантійним об’єднанням права видавати книжки МДП та визнання його гарантом відповідно до статті 6 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року

1. Юридична особа, що має намір одержати право на видачу книжок МДП та виступати гарантом відповідно до статті 6 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, повинна надати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, такі документи:

від центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики – довідку про незастосування спеціальних санкцій, передбачених Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність”;

від Міжнародного союзу автомобільного транспорту (МСАТ) – офіційне підтвердження про уповноваження на видачу книжок МДП національним перевізникам;

завірену копію угоди страхування про дію міжнародної системи гарантій з міжнародними глобальними страховиками та Міжнародним союзом автомобільного транспорту (МСАТ);

завірені копії реєстраційних документів, інших документів, що підтверджують діяльність у сфері автомобільних перевезень не менше трьох років;

завірені копії наказів гарантійного об’єднання, інші документи, що підтверджують достатній рівень кваліфікації співробітників для виконання ними обов’язків із застосування Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП 1975 року.

Стаття 407. Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів і контролю за діяльністю підприємств, які їх отримали


Стаття 407. Форми, порядок подання та розгляду заяв, перелік та вимоги до документів, необхідних для надання дозволів, контроль за діяльністю підприємств, які їх отримали

2. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання дозволів на провадження видів діяльності, зазначених у пунктах 2 – 6 статті 404 цього Кодексу:

1) заява за встановленою формою;

2) засвідчені заявником копії документів, що підтверджують право власності на територію, приміщення чи складські об’єкти або право користування ними;

3) згода керівника підприємства на обробку персональних даних відповідно до законодавства України.
Крім зазначених документів також подаються:

1) для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі:

план пункту пропуску через державний кордон України з позначенням місця, де планується відкрити магазин безмитної торгівлі (у разі відкриття магазину безмитної торгівлі у пункті пропуску через державний кордон України);

план приміщення магазину безмитної торгівлі;
2) для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу:

проект процедури експлуатації митного складу;

засвідчені підприємством копії:

акта прийняття до експлуатації системи передавання тривожних сповіщень (щодо пожежної сигналізації);

наказу підприємства про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ. У разі відсутності власного підрозділу охорони надається копія договору про надання послуг з охорони приміщень, територій з відповідними територіальними органами МВС України або підприємством, яке має ліцензію МВС України на провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян;

дозволу органу державного пожежного нагляду на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення (для нових і реконструйованих приміщень) або дозволу органу державного пожежного нагляду на оренду будь-яких приміщень (для орендованих приміщень);

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення, який затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем (для складу або території, яка облаштована складськими об’єктами);

загального плану території, на якій знаходяться об’єкти, які планується використовувати як митний склад, із зазначенням місцезнаходження та лінійних розмірів цих складських об’єктів, з позначенням розташування систем відеоспостереження, під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів та плану кожного об’єкта митного складу (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, внутрішнього обладнання тощо);

технічних паспортів електронних ваг та засобів автоматичного зчитування (фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних засобів з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів на складі тимчасового зберігання (для митних складів, що мають статус місця доставки);

технологічної схеми із зазначенням засобів контролю та обліку (для митних складів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів);

технічних паспортів на обладнання систем відеоспостереження;
3) для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони засвідчені заявником копії:
плану території або складу, що планується для використання як вільної митної зони, із зазначенням місцезнаходження й лінійних розмірів цієї території чи складу, з позначенням місць здійснення операцій з товарами, які перебувають під митним контролем, під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів;

схеми огорожі, пропускного(их) пункту(ів), розташування системи відеоспостереження (крім вільної митної зони сервісного типу);

переліку операцій з товарами, які перебувають під митним контролем, у розрізі місць їх здійснення;

планів будівель, споруд, резервуарів, які розташовані в межах території або складу;

плану приміщення(ь) для посадових осіб органу доходів і зборів та контролюючих органів;

плану (схеми) охоронної сигналізації (крім резервуарів, критих чи відкритих майданчиків), погодженого відповідним територіальним органом МВС України або підприємством, яке має ліцензію МВС України на провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян і надає послугу з охорони складу або території на підставі договору;

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення, який затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем (для складу або території, яка облаштована складськими об’єктами);

дозволу органу державного пожежного нагляду на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення (для нових і реконструйованих приміщень) або дозволу органу державного пожежного нагляду на оренду будь-яких приміщень (для орендованих приміщень) (у разі наявності на території вільної митної зони приміщень, призначених для зберігання товарів);

наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ. У разі відсутності власної охорони подається копія договору про надання послуг з охорони складу або території з територіальними органами МВС України або підприємством, яке має ліцензію МВС України на провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян;

акта інвентаризації товарів, які перебувають на території або складі на дату, що передує даті подання заяви до митниці, із зазначенням, зокрема, товарів, які підлягають поміщенню у митний режим вільної митної зони, українських товарів, що не використовуються у виробничих та інших господарських операціях і які необхідні для забезпечення функціонування вільної митної зони, а також українських товарів, що використовуються у виробничих та інших господарських операціях і не витрачаються при цьому;

технологічної схеми із зазначенням засобів контролю та обліку (у разі здійснення операцій з наливними та насипними товарами, що перебувають під митним контролем);

технічних паспортів системи відеоспостереження за територією вільної митної зони, системи санкціонованого доступу осіб на територію вільної митної зони та системи зчитування номерних знаків автотранспортних засобів, які переміщуються через межі вільної митної зони (крім вільної митної зони сервісного типу);
4) для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання:
перелік осіб, що матимуть право доступу на територію складу тимчасового зберігання;

засвідчені заявником копії:

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення, який затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем (для складу або території, яка облаштована складськими об’єктами);

дозволу органу державного пожежного нагляду на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об'єктів іншого призначення (для нових і реконструйованих приміщень) або дозволу органу державного пожежного нагляду на оренду будь-яких приміщень (для орендованих приміщень);

плану (схеми) охоронної сигналізації (крім резервуарів, критих чи відкритих майданчиків), погодженого відповідним територіальним органом МВС України або підприємством, яке має ліцензію МВС України на провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян і надає послугу з охорони складу або території на підставі договору;

наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ. У разі відсутності власної охорони надається копія договору про надання послуг з охорони приміщень, територій з відповідними територіальними органами МВС України або підприємством, яке має ліцензію МВС України на надання послуг з охорони власності та громадян;

загальний план території, на якій розташовані складські об’єкти, що входять до складу тимчасового зберігання, із зазначенням місцезнаходження, лінійних розмірів цих об’єктів, з позначенням розташування системи відеоспостереження, під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, копій планів кожного складського об’єкта складу тимчасового зберігання (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, внутрішнього обладнання);

плану приміщення(ь) для посадових осіб органу доходів і зборів та контролюючих органів (у разі їх розміщення на території підприємства);

технологічної схеми контролю та обліку товарів (для складів тимчасового зберігання, призначених для зберігання наливних та насипних товарів);

технологічних паспортів на прилади (вузли, обладнання) системи відеоспостереження;

технічних паспортів електронних ваг та засобів автоматичного зчитування (фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних засобів з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів на складі тимчасового зберігання (для складів тимчасового зберігання, ввезення та/або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом);

5) для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу – засвідчені заявником копії:

актів прийняття в експлуатацію технічних засобів пожежної сигналізації, охоронної сигналізації (у випадку їх встановлення);

наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ, у разі відсутності власної охорони надається копія договору про надання послуг з охорони приміщень, територій з відповідними органами МВС України або підприємством, яке має ліцензію МВС України на охоронну діяльність;

дозволу на початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень;

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення, який затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем (для складу або території, яка облаштована складськими об’єктами);

технічних паспортів на прилади (вузли, обладнання) системи відеоспостереження;

технічних паспортів електронних ваг та засобів автоматичного зчитування (фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних засобів з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів на вантажному митному комплексі;

плану території та об’єктів вантажного митного комплексу із відображенням місць для надання додаткових послуг, які планується надавати на території вантажного митного комплексу;

планів приміщень для посадових осіб митниці;

схеми розміщення системи відеоспостереження на території вантажного митного комплексу;

наказу про надання права особам підприємства доступу на територію складів із переліком таких осіб.

Разом із заявою митниці також надається довідкова інформація про очікувану кількість транспортних засобів та митних декларацій, що планується оформлюватися протягом місяця на території вантажного митного комплексу.


Стаття 410. Відмова у наданні дозволу

1. У наданні дозволу може бути відмовлено із дотриманням строку, встановленого статтею 409 цього Кодексу, у разі невиконання заявником вимог, встановлених для його отримання.
Стаття 410. Відмова у наданні дозволу

1. У наданні дозволу може бути відмовлено із дотриманням строку, встановленого статтею 409 цього Кодексу, у разі невиконання заявником вимог, встановлених для його отримання з таких підстав:ненадання заявником відомостей, передбачених формою заяви;

надання заявником недостовірних відомостей у заяві та доданих до неї документах, засвідчених копіях документів;

неподання заявником документів, засвідчених копій документів, необхідних для отримання такого дозволу;

невідповідності території або складських об’єктів вимогам, установленим законодавством з питань державної митної справи;

відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб  підприємців відомостей про заявника або наявності відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи – підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця).
Крім того, у наданні дозволу на відкриття та функціонування магазину безмитної торгівлі може бути відмовлено у тому разі, якщо розташування такого магазину в пункті пропуску через державний кордон України ускладнюватиме забезпечення режиму, встановленого у цьому пункті пропуску відповідно до законодавства

Стаття 408. Особливі умови отримання ліцензії та дозволів

1. Необхідною умовою для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу є наявність у підприємства ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності, дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання відкритого типу та на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого типу.

2. Ліцензія на здійснення митної брокерської діяльності видається у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".


Стаття 408. Особливі умови отримання ліцензії та дозволів

1. Необхідною умовою для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу є наявність у підприємства ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності, дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання відкритого типу та на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого типу.2. Необхідною умовою для отримання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності

3. Ліцензія на здійснення митної брокерської діяльності видається у порядку та на умовах, визначених Законом України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Стаття 412. Зупинення дії та анулювання дозволу

-


Стаття 412. Зупинення дії та анулювання дозволу

7. У разі анулювання дозволу з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 5 частини третьої цієї статті, будь-який дозвіл, що надається відповідно до пунктів 2-6 статті 404 цього Кодексу, може бути надано цьому підприємству не раніше ніж через один рік з дати анулювання.

Стаття 432. Повноваження митних органів щодо встановлення вимог до облаштування та організації роботи вільних митних зон

1. Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться вільна митна зона, з метою належної організації митного контролю вимагає від утримувача вільної митної зони та органів управління відповідної спеціальної (вільної) економічної зони забезпечення:

1) спорудження огорожі по периметру території вільної митної зони та належного обладнання пропускних пунктів;


Стаття 432. Повноваження органів доходів і зборів щодо встановлення вимог до облаштування та організації роботи вільних митних зон

1. Орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого знаходиться вільна митна зона, з метою належної організації митного контролю вимагає від утримувача вільної митної зони та органів управління відповідної спеціальної (вільної) економічної зони забезпечення:1) спорудження огорожі по периметру території вільної митної зони та належного обладнання пропускних пунктів (крім вільних митних зон сервісного типу).
Міністр доходів і зборів України О.В. Клименко
„ ” ________________ 2013


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка