Порівняльна таблиця до проекту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість”Сторінка2/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4   5

198.5. Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у випадку якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання/починають використовуватися:
а) в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу);

...


г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.


198.5. Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 жовтня 2015 року, – у випадку якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися:


а) в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу);

...


г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.


Мова повинна про фактичні дії платника податків, а не про наміри, тому що наміри можуть змінитися, більш того, така норма створює можливості для маніпуляцій з бому контролюючих органів, оскільки ці органи можуть почати доводити, що певні активи були придбані платником не для господарської діяльності щоб збільшити надходження і виконати план з доходів від ПДВ.


198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

...


Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:

ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної;

...


198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У випадку виявлення контролюючим органом помилки, допущеної платником податку - продавцем при заповненні передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу обов’язкових реквізитів податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, контролюючий орган приймає рішення про виключення з податкового кредиту або зменшення сум податку, віднесених до податкового кредиту, які підтверджені відповідною податковою накладною, та надсилає платникам податків продавцю і покупцю податкове повідомлення-рішення про необхідність виправлення помилок та складання розрахунку коригування до такої податкової накладної.

У разі надсилання контролюючим органом відповідного податкового повідомлення-рішення, платник-податку покупець втрачає право на віднесення сум податку, підтверджених податковою накладною, вказаною в податковому повідомленні-рішенні до податкового кредиту, за винятком випадку, передбаченого абзацом четвертим цього пункту.

Якщо платник податку-продавець та/або платник податку-покупець не згодні з податковим повідомленням-рішенням контролюючого органу, він/вони можуть оскаржити його в судовому порядку.

У випадку згоди платників податку з отриманим податковим повідомленням рішенням, складення розрахунку коригування до податкової накладної, у якій виявлено помилку, та його реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних відбувається у порядку, встановленому пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу.

У разі якщо платник податку-покупець або продавець зареєстрував в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунок коригування, яким вносяться виправлення до відповідної податкової накладної, зазначені в податковому повідомленні-рішенні, право платника податку-покупця на податковий кредит, підтверджене скоригованою податковою накладною відновлюється з дати, передбаченої пунктом 198.2 цієї статті.

...


Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:

ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної;

...

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом виявлено нестачу придбаних таким платником товарів (за винятком випадку, коли така нестача обумовлена знищенням внаслідок дії обставин непереборної сили, або викраденням таких товарів, що підтверджується відповідно до законодавства), для цілей розділу V цього Кодексу такі товари вважаються використаними платником податку в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Посилання на документи, передбачені пунктом 201.11, серед яких відсутні розрахунки коригування до податкових накладних, фактично означає, що зареєстрований у ЄРПН розрахунок коригування не дає права на віднесення відповідних сум до податкового кредиту.
Дані норми покликані вирішити питання виключення з податкового кредиту або зменшення сум податку, віднесених до податкового кредиту у разі допущення платником податку - продавцем при заповненні передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу обов’язкових реквізитів податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних. Дане питання, на жаль, не знайшло свого відображення у законопроекті, поданому Урядом (2173а). Внаслідок цього може виникнути ситуація, за якої допущена платником формальна помилка ПОРЯДКУ заповнення обов'язкових реквізитів податкової накладної, позбавить його права на податковий кредит, що обтяжується відсутністю урядовому законопроекті чітких умов, виконання яких призводить до його поновлення.

В свою чергу, запропонована норма цієї статті, а також нова редакція пункту 201.10 не лише вирішує таку проблему, але також фактично блокує подальше використання практики «нікчем», тобто штучного зняття податкового кредиту у експортерів. Запропоновані норми залишають ДФС можливість зняття податкового кредиту лише при виявленні помилки в податковій накладній, яку платники податків можуть виправити, що призведе до поновлення податкового кредиту.

Дану норму включено для усунення заперечень ДФС проти норми пункту 201.10 статті 201, якою встановлено, що реєстрація податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, є достатньою підставою для отримання податкового кредиту.

Представники ДФС заперечували, що в даному випадку вони не зможуть блокувати схеми продажу придбаного товару за готівку без оформлення документів. Внаслідок цього, на їх думку, контролюючим органам слід залишити можливість відміни податкового кредиту по зареєстрованим в ЄРПН податковим накладним, у разі наявності помилок в первинної документаціі.

Дана норма говорить про те, що у разі якщо податкова виявила при перевірці такий продаж без оформлення документів, вона повинна донарахувати податкові зобов'язання, що відповідає економічній суті прихованої операції.


Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту

199.1. У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

...


199.4. Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Виключити.


Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту

199.1. У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

...


199.4. Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.
Виключити.


Редакція відповідає редакції, запропонованій Урядом

Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків

Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків
200.19.2. юридичні особи та фізичні особи підприємці, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про:

а) відсутність підтвердження відомостей;б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);200.19.2. юридичні особи та фізичні особи підприємці, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про:

а) відсутність підтвердження відомостей;виключеноЩо стосується запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання), як підстави для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, слід зазначити, що вказаний запис, з введенням системи електронного адміністрування податку на додану вартість, повністю втратив своє значення для забезпечення сплати податкових зобов’язань. У випадку, якщо платник податків не сплатив податкові зобов’язання, він не зможе зареєструвати нові податкові накладні, доки не внесе відповідні грошові кошти на рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Таким чином, ситуація за якої платник податків продовжує надавати своїм контрагентам податковий кредит, не сплачуючи податкових зобов’язань та приховуючись від співробітників контролюючих органів, стає апріорі неможливою. Тому пропонуємо внести зміни до статей 184 та 200 Податкового кодексу України, згідно з якими наявність такого запису буде виключено з підстав анулювання реєстрації платника відповідного податку.


Стаття 200 1. Електронне адміністрування податку на додану вартість

2001.1. Система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку:

...

суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;інші показники, які згідно з вимогами пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ „Перехідні положення” цього Кодексу враховуються у обрахунку суми податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість встановлюється Кабінетом Міністрів України.Стаття 2001. Електронне адміністрування податку на додану вартість

2001.1. Система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку:

...

суми перерахування коштів з рахунків в системі електронного адміністрування податку на додану вартість на поточні рахунки платників;
суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;

інші показники, які згідно з вимогами пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» цього Кодексу враховуються у обрахунку суми податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість встановлюється Кабінетом Міністрів України.


200 1.2. Платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Платникам - сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, додатково відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку, призначені для перерахування коштів на їх спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

...


2001.2. Платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Платникам - сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, додатково відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку, призначені для перерахування коштів на їх спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

...

2001.3. Платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (Накл), обчислену за такою формулою:

Накл = НаклОтр + Митн + ПопРах - НаклВид - Відшкод - Перевищ,

де:

...


∑ПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника рахунку в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунку в системі електронного адміністрування податку платника - сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, відкритому для перерахування коштів на його спеціальний рахунок, відкритий в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

...


2001.3. Платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (∑Накл), обчислену за такою формулою:

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑Середньоміс + ∑Непогаш + ∑ПопРах ∑НаклВид ∑Відшкод ∑Перевищ,

де:
∑ПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника рахунку в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунку в системі електронного адміністрування податку платника - сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, відкритому для перерахування коштів на його спеціальний рахунок, відкритий в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.
Середньоміс - сума середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців /4 квартали були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені, а також задекларовані як такі, що спрямовуються на спеціальний рахунок платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу яка щокварталу підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали станом на дату такого перерахунку були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені, а також задекларовані як такі, що спрямовуються на спеціальний рахунок платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу, чи залишаються у розпорядженні сільськогосподарського підприємства відповідно до пункту 209.18 статті 209 цього Кодексу. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком;

Для платників податку, зареєстрованих платниками податку на додану вартість менше 1 року, значення ∑Середньоміс розраховується як сума податку задекларована платником до сплати до бюджету та погашена, поділена на 12.


Пропонуємо удосконалити формулу, за якою обчислюється сума податку на додану вартість на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, включивши до її складових суми «овердрафту» (ліміту, на який платник податку може реєструвати податкові накладні без грошового забезпечення або покриття податковим кредитом) і накопичених від’ємних значень ПДВ.

Зазначене має ціллю забезпечення правової однозначності і приводить визначення формули, вказаної в законі у відповідність з формулою, що використовується при фактичному розрахунку сум, на які платник податків може зареєструвати податкові накладні. Зазначене суттєво полегшує розуміння и вірне тлумачення платниками положень цього законопроекту.Непогаш – обраховується відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» цього Кодексу.Показники формули, визначеної цим пунктом, обраховуються з 1 липня 2015 року. У обрахунку показників НаклОтр та НаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям – платникам податку.

У обрахунку суми Накл також використовуються показники, визначені пунктом 34 підрозділу 2 розділу ХХ „Перехідні положення” цього Кодексу.

...

Показники формули, визначеної цим пунктом, обраховуються з 1 жовтня 2015 року. У обрахунку показників ∑НаклОтр та ∑НаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 жовтня 2015 року та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 жовтня 2015 року, що підлягали наданню покупцям – платникам податку.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка