Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти Кабінет Міністрів України постановляєСторінка1/3
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 листопада 2008 р. № 1017

Київ

 

Про внесення змін до Положення про закупівлютоварів, робіт і послуг за державні кошти

 

Кабінет Міністрів України постановляє:1. Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921  (Офіційний вісник України, 2008 р., № 80, ст. 2692), — з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 986, викласти у редакції, що додається.

2. Міністерству економіки привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Для забезпечення виконання цієї постанови погодитися з пропозицією Міністерства економіки щодо застосування власних нормативно-правових актів у сфері державних закупівель в частині, що не суперечить цій постанові, у період до приведення їх у відповідність з цією постановою.

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Þ. ÒÈÌÎØÅÍÊÎЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 жовтня 2008 р. № 921

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 19 листопада 2008 р. № 1017)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

 

Загальні питання

1. Це Положення визначає механізм здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) акцепт тендерної пропозиції — прийняття замовником тендерної пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовник подав учаснику в установлений у тендерних документах строк письмове підтвердження акцепту тендерної пропозиції;

2) альтернативна тендерна пропозиція — пропозиція, яка може бути додатково подана учасником замовнику разом з тендерною пропозицією, якщо це передбачено тендерною документацією, та відповідно до умов, визначених тендерною документацією, і відрізняється від пропозиції, розробленої відповідно до передбачених тендерною документацією умов;

3) державна закупівля (далі — закупівля) — придбання товарів, робіт і послуг за державні кошти в установленому цим Положенням порядку;

4) державні кошти — кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення діяльності зазначених органів, кошти підприємств;

5) договір про закупівлю — договір, який укладається між замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти;

6) електронні державні закупівлі — використання інформаційних технологій та Інтернету у взаємовідносинах, що виникають при закупівлі між замовниками та постачальниками товарів, робіт і послуг відповідно до цього Положення;

7) забезпечення тендерної пропозиції (далі — тендерне забезпечення) — надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, включаючи такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток;

8) забезпечення виконання договору про закупівлю — надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток;

9) замовник — розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в установленому цим Положенням порядку;

10) кваліфікаційна документація — документація, що розробляється замовником та передається учасникам попередньої кваліфікації для підготовки ними кваліфікаційних пропозицій при проведенні попередньої кваліфікації учасників;

11) кваліфікаційна пропозиція — пропозиція, яка подається учасником попередньої кваліфікації замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації;

12) переможець процедури закупівлі — учасник, тендерна пропозиція якого за результатами оцінки визнана найбільш економічно вигідною та акцептована;

13) підприємства — державні, у тому числі казенні підприємства, установи та господарські товариства, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства і господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків належать державним, у тому числі казенним підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків;

14) пов’язана особа — особа, що відповідає будь-якій з таких ознак:

юридична особа, яка здійснює контроль за учасником або контролюється таким учасником, або перебуває під спільним контролем з таким учасником;

фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за учасником;

посадова особа учасника, уповноважена здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім’ї такої посадової особи.

Під здійсненням контролю в цьому Положенні слід розуміти володіння безпосередньо або через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу учасника. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.

У цьому Положенні членами сім’ї вважаються подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, подружжя дітей, батьків, братів, сестер і онуків;

15) послуги — будь-яка закупівля, крім товарів і робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортними засобами та засобами зв’язку, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, поточний ремонт, а також консультаційні послуги. До консультаційних послуг належать послуги, пов’язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій;

16) предмет закупівлі — визначені замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) товари, роботи чи послуги, на які в межах єдиної процедури закупівлі дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції, внесені на переговорах при застосуванні процедури закупівлі в одного учасника. Кількість тендерних пропозицій на один предмет закупівлі при проведенні торгів не може бути меншою ніж дві;

17) роботи — будь-яка діяльність, пов’язана з проектуванням, будівництвом нових, розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним оснащенням діючих підприємств, а також супровідні послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші, якщо вартість виконання зазначених послуг не перевищує вартості самого будівництва;

18) розпорядники державних коштів — органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи та організації, визначені Конституцією України і законодавством, підприємства, а також підприємства, установи чи організації, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів;

19) тендерна документація — документи, що готуються замовником та безоплатно передаються в установленому порядку особам на відповідний запит для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі або його частини;

20) тендерний комітет — група спеціалістів, призначених замовником відповідальними за проведення процедур закупівлі згідно з цим Положенням;

21) тендерна пропозиція — пропозиція щодо певного предмета закупівлі або його частини (лота), яка готується та подається замовнику особою, що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі, в порядку, передбаченому цим Положенням і тендерною документацією;

22) товари — продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устатковання, технології, предмети у твердому, рідкому, газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов’язані з поставкою товарів, якщо їх вартість не перевищує вартості самих товарів;

23) торги (тендер) — здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендеру) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного учасника), встановленими цим Положенням;

24) учасник попередньої кваліфікації — фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі попередньої кваліфікації та подала чи подає кваліфікаційну пропозицію;

25) учасник процедури закупівлі (далі — учасник) — фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах при проведенні процедури закупівлі в одного учасника. Філія (представництво) юридичної особи може бути учасником процедури закупівлі лише у разі, коли юридична особа надає їй відповідні повноваження;

26) частина предмета закупівлі (лот) — визначена замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції, внесені на переговорах при застосуванні процедури закупівлі в одного учасника. Кількість тендерних пропозицій на кожну окрему частину предмета закупівлі при проведенні торгів не може бути меншою ніж дві.

3. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з підпунктами 15 і 22 пункту 2 цього Положення та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання “категорія”) із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого і дев’ятого знаків Класифікатора (класифікаційні угруповання “підкатегорія” і “тип”).

Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається на основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.

Під час здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт назва предмета закупівлі визначається на основі Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97 за показником четвертого знака (класифікаційне угруповання “вид”) із зазначенням у дужках конкретної назви науково-технічної роботи.

У разі здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт за різними темами, які належать до одного виду науково-технічних робіт згідно з Класифікатором ДК 015-97, для їх замовлення замовник повинен оголосити процедуру закупівлі та визначити предмет закупівлі науково-технічних робіт за різними темами як окремі лоти.

4. Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником відповідно до підпункту 17 пункту 2 цього Положення на основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, а також Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 “Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування”.

Об’єктом будівництва є кожна відокремлена будівля (виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) чи споруда (міст, тунель, платформа, дорога тощо) з усіма улаштуваннями (галереями, естакадами тощо), монтаж устатковання, меблів, інвентарю, підсобних та допоміжних пристроїв, що є невід’ємними від неї, а також за потреби з інженерними мережами, які прилягають до неї. На будівництво об’єкта повинен бути складений окремий проект і кошторис або кошторисний розрахунок (об’єктний кошторис або об’єктний кошторисний розрахунок).

5. Це Положення застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить не менше ніж 100 тис. гривень, а робіт — 300 тис. гривень.

6. Дія цього Положення не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг, які у зв’язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю, та закупівлі товарів і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Особливості відносин, що виникають у зв’язку із закупівлею товарів, робіт і послуг, що здійснюється в межах державного оборонного замовлення, а також із закупівлею інших спеціально визначених Кабінетом Міністрів України (специфічних) товарів, робіт і послуг, можуть встановлюватися окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.

Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється виключно у безпосередніх виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг або їх офіційних представників (дилерів, агентів, дистриб’юторів тощо).

7. Дія цього Положення не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є:

бланки цінних паперів та документи суворої звітності;

державні нагороди України;

документи про освіту державного зразка;

книговидавнича продукція, що закуповується безпосередньо бібліотеками;

послуги банків з приймання комунальних платежів, обслуговування поточних рахунків та розрахунково-касового обслуговування;

послуги з авіаперевезення державних офіційних делегацій;

адміністративні послуги, які надаються виключно органами виконавчої влади відповідно до законодавства;

послуги з перевезення залізничним транспортом;

природний газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання;

послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;

протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття та засоби пересування, виготовлені виключно за індивідуальним замовленням інваліда, включаючи комплектувальні вироби до них та послуги з ремонту, протезно-ортопедичні послуги;

твори образотворчого мистецтва: живопис, графіка, скульптура, а також твори декоративно-прикладного та народного мистецтва для поповнення Державного музейного фонду України;

телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів);

товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет, їх зберіганням, транспортуванням і обліком;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;

товари, роботи і послуги, які закуповуються органами, установами, навчальними закладами і підприємствами кримінально-виконавчої системи у підприємств кримінально-виконавчої системи;

централізоване водопостачання, водовідведення та обслуговування каналізаційних систем;

електрична енергія, її передача та розподіл;

централізоване постачання теплової енергії;

ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

юридичні послуги для забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах;

товари і послуги, призначені безпосередньо для забезпечення проведення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та членів Кабінету Міністрів України;

товари, роботи і послуги, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

пальне для автотранспортних засобів, що закуповується в роздріб безпосередньо на автозаправних станціях;

товари і послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється за такими принципами:

максимальна економія та ефективність;

добросовісна конкуренція серед учасників;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;

недискримінація учасників;

об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

Замовники та уповноважений орган забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю відповідно до цього Положення.

Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

9. Координацію закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснює Мінекономіки — спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади (далі — уповноважений орган).

10. Основними функціями уповноваженого органу є:

1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо функціонування системи закупівель;

2) ведення обліку процедур закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та торги, що відбулися;

3) розгляд скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю;

4) погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника;

5) участь у підготовці економічного обґрунтування окремих статей видатків Державного бюджету України;

6) підготовка та подання Кабінету Міністрів України піврічних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;

7) надання роз’яснень щодо порядку застосування законодавства у сфері закупівель;

8) розроблення та затвердження:

стандартної тендерної документації;

стратегії розвитку електронних закупівель;

форми:

- річного плану закупівель;

- оголошення про проведення процедури закупівлі та її результати;

- звіту про результати проведення процедур закупівель та додаткові вимоги до них;

- реєстру отриманих тендерних пропозицій;

- протоколу про розкриття тендерних пропозицій;

- протоколу оцінки тендерних пропозицій;

порядку:

- здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель;

- розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю;

- погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника;

інших нормативно-правових актів, необхідних для виконання покладених на нього функцій;

9) подання правоохоронним органам матеріалів про факти порушення установленого порядку проведення процедур закупівель, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність;

10) співробітництво з органами Антимонопольного комітету щодо виявлення порушень вимог законодавства про захист економічної конкуренції у сфері здійснення закупівель;

11) надання консультаційної та методологічної допомоги замовникам у здійсненні закупівель, у тому числі оприлюднення зразків тендерної документації та іншої інформації про здійснення закупівель;

12) затвердження навчальних програм з питань підготовки спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення їх кваліфікації;

13) міжнародне співробітництво у сфері закупівель та підтримка вітчизняних товаровиробників з питань їх участі у торгах, які здійснюються за межами України;

14) щоквартальне оприлюднення на власному веб-сайті інформації про погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, зміст якої визначається уповноваженим органом;

15) видання інформаційного бюлетеня “Вісник державних закупівель”;

16) забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель;

17) здійснення у межах своїх повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері закупівель;

18) організація навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення їх кваліфікації з виданням відповідного сертифіката встановленого зразка;

19) надання роз’яснень щодо підготовки технічних специфікацій.

11. Уповноважений орган має право вимагати подання замовниками звіту про результати проведення процедури закупівлі та виконання укладених договорів, установлювати строки подання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, укладені договори про закупівлі та їх виконання, а також у разі виявлення порушень установленого порядку здійснення процедур закупівель вживати заходів відповідно до цього Положення.

Під час здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель уповноважений орган має право прийняти рішення щодо визнання результатів процедури закупівлі недійсними у таких випадках:

виявлення порушень законодавства, які вплинули на об’єктивність вибору переможця процедури закупівлі;

ненадання розпорядником державних коштів у встановлений строк за вимогою уповноваженого органу документів щодо проведення процедури закупівлі.

Копія рішення, прийнятого відповідно до цього пункту, надсилається уповноваженим органом розпорядникам державних коштів та Державному казначейству (обслуговуючому банку) у п’ятиденний строк з дня його прийняття. Державне казначейство (обслуговуючий банк) зобов’язане з дати отримання копії рішення уповноваженого органу про визнання недійсними результатів процедури закупівлі не здійснювати платежі з рахунків замовника за договором про закупівлю, укладеним за результатами такої процедури закупівлі.

12. У разі коли норми міжнародного договору України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, містять положення, що відрізняються від норм цього Положення, застосовуються норми міжнародного договору України.

Загальні умови здійснення закупівлі

13. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації публікується безоплатно в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель”, що видається уповноваженим органом, та безоплатно розміщується на веб-порталі з питань державних закупівель, створеному уповноваженим органом.

Доступ для користувачів до інформації, що розміщена на веб-порталі з питань державних закупівель, створеному уповноваженим органом, є безоплатним.

Оголошення про заплановану закупівлю може оприлюднюватися на веб-сайтах замовників або головних розпорядників бюджетних коштів у розділі “Державні закупівлі” та у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Інтернет-ресурси, на яких оприлюднюється інформація з питань державних закупівель, повинні відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації.

Річний план державних закупівель та зміни до нього оприлюднюються шляхом розміщення в Інтернеті (на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника державних коштів) протягом десяти календарних днів з дати їх затвердження.

14. Процедура закупівлі не може проводитися до публікації оголошення про неї в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” та на веб-порталі з питань державних закупівель, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Положенням, процедур торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника.

15. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників розміщуються у міжнародному виданні, визначеному уповноваженим органом, чи міжнародній мережі електронного зв’язку в разі, коли очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка