Положення про службу у справах дітей Тульчинської районної державної адміністраціїСкачати 137.07 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір137.07 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядженням голови районної державної адміністрації

№311 від “05”жовтня 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Тульчинської районної державної адміністрації
1. Служба у справах дітей (далі - служба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації (далі – районна держадміністрація), яка утворюється головою районної державної адміністрації (далі – голова районної держадміністрації), входить до її складу, підзвітна та підконтрольна голові районної держадміністрації та службі у справах дітей обласної державної адміністрації (обласна держадміністрація).

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, служби у справах дітей обласної держадміністрації, розпорядженнями голови обласної, місцевої держадміністрації, а також положенням про службу у справах дітей Тульчинської районної державної адміністрації.

3. Вид служби як структурного підрозділу районної держадміністрації та її статус як юридичної особи публічного права визначаються головою районної держадміністрації.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис служби затверджує голова районної держадміністрації за пропозицією начальника.
4. Служба відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

4.1) Забезпечення реалізації на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

4.2) Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

4.3) Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4.4) Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

4.5) Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

4.6) Ведення державної статистики щодо дітей;

4.7) Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

4.8) Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

4.9) Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

4.10) Підготовка інформаційно - аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

4.11) Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

5. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

5.1) Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, служби у справах дітей обласної держадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2) Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3) Надає адміністративні послуги;

5.4) Організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

5.5) Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

5.6) Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

5.7) Розробляє та подає пропозиції до проектів регіональних програм, соціально-економічного та культурного розвитку, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5.8) Розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.9) Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.10) Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.11) Бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

5.12) Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.13) Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.14) Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.15) Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.16) Забезпечує захист персональних даних;

5.17) Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення державного контролю за додержанням законодавства, щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

5.18) Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах, ДПтС, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

5.19) Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

5.20) Надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

5.21) Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

5.22) Розробляє і подає на розгляд районної держадміністрації пропозиції, стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

5.23) Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.24) Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально - реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

5.25) Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам - вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

5.26) Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

5.27) Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

5.28) Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

5.29) Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

5.30) Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

5.31) Розглядає в установленому порядку звернення громадян;

5.32) Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівників молодше 18 років;

5.33) Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

5.24) Здійснює інші повноваження, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
6. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1) Приймати з питань, що належать до її компетенції рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

6.2) Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих службою рішень;

6.3) Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до компетенції служби, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

6.4) Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

6.5) Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6.6) Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

6.7) Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

6.8) Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

6.9) Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

6.10) Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

6.11) Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

6.12) Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;

6.13) Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у відповідній галузі;

6.14) Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.15) Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

6.16) Скликати в установленному порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції служби у справах дітей;

6.17) Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до компетенції служби у справах дітей;

6.18) Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

6.19). Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування, з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

6.20) Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;

6.21) Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).


7. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, громадянами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.
8. Службу очолює начальник служби (ділі начальник), який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із заступником голови районної держадміністрації та начальником служби у справах дітей обласної держадміністрації в установленому законодавством порядку.
9. Начальник служби може мати заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної, держадміністрації.
10. Начальник служби, яка являється юридичною особою публічного права, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників служби.
11. Начальник служби :

11.1) Здійснює керівництво служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

11.2) Розробляє та подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про службу;

11.3) Призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;

11.4) Затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

11.5) Планує роботу служби та вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;

11.6) Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

11.7) Звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

11.8) Може входити до складу колегії районної держадміністрації та вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби, розробляє проекти відповідних рішень;

11.9) Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

11.10) Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11.11) Представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації;

11.12) Подає на затвердження голови районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11.13) Розпоряджається коштами у межах кошторису служби;

11.14) Затверджує положення про структурні підрозділи служби та здійснює добір кадрів;

11.15) Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців служби;

11.16) Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

11.17) Забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

11.18) Здійснює інші повноваження, визначені законом.
12. Накази начальника служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації або начальником підрозділу місцевої держадміністрації вищого рівня.
13. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів держадміністрації, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій. Склад колегії затверджується головою районної держадміністрації за поданням начальника служби. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.


15. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.


16. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.


Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна держадміністрація.


Служба, є юридичною особою публічного права яка має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка