Положення про порядок здійснення Національним банком України операцій з регулювання ліквідністю банківСкачати 153.37 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір153.37 Kb.
ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ

КОДИФІКОВАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


Назва проекту кодифікованого нормативно-правового акта

Акти, на основі яких створюватимуться проекти кодифікованих нормативно-правових актів

1

2

1. Положення про порядок здійснення Національним банком України операцій з регулювання ліквідністю банків

1. Положення про порядок здійснення Національним банком України з банками операцій репо, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.05.2001 № 204.

2. Положення про механізми рефінансування банків України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.02.2002 № 82.

3. Тимчасове положення про порядок довгострокового рефінансування (підтримання ліквідності) банків Національним банком України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 12.02.2003 № 51.

4. Положення про депозитний сертифікат Національного банку України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.09.2002 № 335.
2. Положення про порядок проведення операцій, ов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик


1. Положення про технічний порядок проведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.04.99 № 186.

2. Положення про проведення аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики за попередніми та остаточними заявками й умовами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 13.06.2000


№ 239


3. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України


1. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 30.12.97 № 466.

2. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями, затверджена постановою Правління Національного банку України від 08.06.2000№ 234.
4. Інструкція з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностей банків України

1. Інструкція з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностей комерційних банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 20.08.99 № 419.

2. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з ювілейними монетами в установах комерційних банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 03.11.98 № 448.

5. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням окремих платіжних інструментів у банках України


1. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток, затверджені постановою Правління Національного банку України від 17.12.2001 № 524.

2. Правила бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті, затверджені постановою Правління Національного банку України від 03.12.2001 № 493.

3. Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах, затверджені постановою Правління Національного банку України від 16.12.98 № 520 (в редакції постанови Правління Національного банку України від 07.12.2000 № 471).


6. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних, кредитних операцій та операцій формування і використання резервів у банках України


1. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 20.08.99 № 418.

2. Правила бухгалтерського обліку формування і використання резервів у банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 11.07.2001 № 268.
7. Інструкція про фінансову звітність банків України


1. Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.10.2001
№ 427.

2. Інструкція про консолідацію фінансової звітності банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 05.10.2001 № 422.

3. Порядок ведення аналітичного обліку установами банків України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 30.12.97 № 466.

4. Інструкція про складання річного фінансового звіту банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 26.12.2001 № 545.

5. Інструкція про складання проміжної (квартальної) звітності банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2002 №431.

8. Інструкція про касові операції в банках України

1. Інструкція з організації емісійно-касової роботи в установах банків України (№ 1), затверджена постановою Правління Національного банку від 07.07.94 № 129.

2. Правила визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 31.03.99


№ 152.

3. Інструкція про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та ювілейних монет України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 07.11.2000 № 438 (в частині випуску в обіг і реалізації монет).

4. Правила організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті, затверджені постановою Правління Національного банку України від 05.02.2001 № 44.

5. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001


№ 69 (в частині встановлення лімітів каси та видачі готівкової виручки, порядку видачі готівки на заробітну плату, видачу готівки під звіт)

9. Інструкція з організації схоронності банків в Україні


1. Інструкція про вимоги з організації охорони установ банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.03.2001 № 134 (ДСК).

2. Положення про вимоги щодо технічного стану приміщень установ банків України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 01.10.2001 № 413 (ДСК).
10. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань банків і їх підрозділів та їх реорганізації


1. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 № 375.

2. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об`єднань, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.10.2001 № 377.

3. Положення про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду, затверджене постановою Правління Націо-нального банку України від 30.01.2002 № 45.

4. Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації власних підрозділів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 18.06.2002


№ 221.

5. Постанова Правління Національного банку України від 17.12.99 №524 „Про окремі питання, пов’язані з регулюванням діяльності комерційних банків”.11. Положення про порядок видачі банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій банкам і небанківським установам

1. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001№ 275.

2. Положення про особливості ліцензування, регулювання та аналізу діяльності спеціалізованих (клірингових) банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.03.99 № 159 (частково)
12. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні


1. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України 28.08.2001 № 368.

2. Положення про особливості ліцензування, регулювання та аналізу діяльності спеціалізованих (клірингових) банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.03.99 № 159 (частково).

3. Постанова Правління Національного банку України від 24.10.2000 № 420 ”Про додаткові вимоги до уповноважених банків щодо нормативів капіталу та ліквідності”


13. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

1. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369.

2. Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2001 № 563
14. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок

1. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 № 276.

2. Правила здійснення коригування банками їх фінансової та статистичної звітності за результатами виїзних інспекцій Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.09.2000 № 359
15. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України

1. Порядок купівлі фізичними особами-резидентами іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 23.09.96 № 245.

2. Постанова Правління Національного банку України від 04.09.98 № 349 „Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів”.

3. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 № 127.

4. Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затверджене постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 № 135.16. Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсів банківських металів

1. Положення про встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.03.2001 № 98.

2. Положення про порядок установлення офіційних (облікових) курсів банківських металів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 07.02.2000 № 47.
17. Положення про порядок надання та отримання кредитів від нерезидентів

1. Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22.12.99 № 602.

2. Проект Положення про порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.
18. Інструкція про порядок переміщення, пересилання національної та іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів фізичними та юридичними особами через митний кордон


1. Правила надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав, банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків та банківських металів, затверджені постановою Правління Національного банку України від 23.09.96 № 245 (в редакції постанови Правління Національного банку України від 09.07.97№ 227).

2. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 № 283.

3. Правила надання фізичним і юридичним особам-резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 31.07.2001
№ 305.

4. Проект Положення про порядок переміщення платіжних документів та цінних паперів через митний кордон
19. Положення про порядок здійснення переказів іноземної та національної валюти фізичними та юридичними особами


1. Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами - резидентами України рахунків в іноземних банках, затверджене постановою Правління Національного банку України від 05.05.99 № 221.

2. Положення про порядок надання фізичним особам – резидентам України індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей, затверджене постановою Правління Національного банку України від 02.11.2000 № 431.

3. Проект Положення про порядок реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов’язаної з переказом грошей.


20. Положення про порядок надання ліцензій на використання іноземної валюти на території України


1. Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу членами ІАТА та агентами авіапідприємств – членів ІАТА, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.11.2000 №435.

2. Положення про спеціальний режим ліцензування Міністерства фінансів України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.11.99 № 565.

3. Постанова Правління Національного банку України від 24.07.2001 № 293 „Про надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу ДК „Укрспецекспорт” та її дочірнім підприємствам”.

4. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 № 119
21. Інструкція про здійснення інвестицій в Україну та за кордон


1. Постанова Правління Національного банку України від 20.07.99 № 356 ”Про врегулювання порядку здійснення іноземними інвесторами інвестицій в Україну”.

2. Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затверджена постановою Правління Національного банку України 16.03.99 № 122.

3. Постанова Правління Національного банку України від 29.01.2003 № 36 „Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів”.

4. Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 № 35
22. Положення про валютний контроль


1. Положення про валютний контроль, затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49. 

2. Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 № 136.

3. Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.09.2002 № 352.

4. Правила проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 04.07.2001


№ 259


23. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті


1. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 № 527.

2. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів, затверджена постановою Правління Національного банку України від 09.01.2002 № 9
24. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті1. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 № 135.

2. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001 № 367.

3. Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2002 № 289 ”Про безспірне списання бюджетних коштів”.

4. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті, затверджене постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002


№ 508


25. Інструкція про безготівкові розрахунки в іноземній валюті в Україні


1. Положення про примусове списання (стягнення) та договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 01.10.2001 № 416

2. Постанова Правління Національного банку України від 14.06.99 № 285 “Про розрахунки між резидентами за векселями, вираженими в іноземній валюті”.

3. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 № 520.

4. Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання, затверджене постановою Правління Національного банку України від 05.03.2003 № 82.5. Постанова Правління Національного банку України від 16.12.2002 № 511 „Про дії уповноважених банків України у разі відкликання банками-нерезидентами розрахункових документів”


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка