Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (пункт 3) заява про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послугиСкачати 82.72 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір82.72 Kb.
Додаток 1

до Положення про порядок видачі

ліцензії провайдера

програмної послуги

(пункт 1.3)

ЗАЯВА

про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги


1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця __________________________________________________________________________________
2. Місцезнаходження юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи-підприємця, банківські реквізити, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті)

_____________________________________________________________________________

(телефон, факс, електронна адреса)

3. Власники __________________________________________________________________

(для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб: прізвище,

ім’я, по батькові, місце проживання)

4. Відомості про особовий склад керівних та наглядових органів _____________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

5. Порядок розгляду заяви ______________________________________________________.

(без конкурсу)

6. Оператор телекомунікацій багатоканальної телемережі ___________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи–підприємця, місцезнаходження, місце проживання, ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації: номер і дата видачі або повідомлення про включення суб’єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій)

7. Місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу ______________________________________________________________________________

8. Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі ____________________________

(кількість каналів і технології, що використовуються для

_______________________________________________________________________________________________________

ретрансляції (трансляції) програм (аналогова, цифрова, ІРТV, ММDS, “Телеcело”, МІТРІС, DTH, MobileWiMAX тощо))

9. Територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі __________________

(адміністративно-територіальна одиниця)

10. Кількість населення на зазначеній території ___________________________________

(згідно з офіційними даними органів державної статистики в межах адміністративно-територіальної одиниці)

11. Загальна кількість програм програмної послуги ____________, з них вітчизняних _____
Продовження додатка 1

До заяви додаються: ____________________________________________________________


Сплату ліцензійного збору гарантуємо.


Заявник

Головний бухгалтер (за наявності)

________________ ________________
(підпис) (прізвище)

_______________ ____________________

(підпис) (прізвище)


_____”___________________ 20__р.


М. П. (за наявності)

Додаток 3

до Положення про порядок видачі

ліцензії провайдера

програмної послуги

(пункт 2.4)Інформація про програми, які провайдер програмної послуги

має намір ретранслювати
Заявник ______________________________________________________________________
Загальна кількість програм, придбаних для ретрансляції в мережі, становить ____, з них вітчизняних ____.


з/п


Найменування правовласника


Назва телепрограми та (або) логотип (зображення або його офіційний опис) або позивні (для радіо)


Сторони

договору


(крім заявника)Номер

та дата укладення

договору


Строк надання

прав1

2

3

4

5

6
Умови розповсюдження

Територія розповсюдження


Спосіб прийому

або вид мовлення
Обмеження

по часу ретрансляції програмиТехнологія розповсюдження програм


7

8

9

10

11

Керівник _______________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

______________

(дата)

Додаток 4до Положення про порядок видачі

ліцензії провайдера

програмної послуги

(пункт 2.4)Загальна концепція пакетування (перелік) програм,

придбаних для ретрансляції
Заявник ______________________________________________________________________
Загальна кількість програм, придбаних для ретрансляції в мережі, становить ____, з них вітчизняних ____.з/п


Канал

прийому


Найменування

правовласникаНазва телепрограми та (або) логотип (зображення або його офіційний опис) або позивні (для радіо)

1

2

3

4

Керівник _______________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

______________

(дата)

Додаток 5до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера

програмної послуги

(пункт 2.9)

ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги

1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця

_______________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи – підприємця, банківські реквізити, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті)

_______________________________________________________________________________(телефон, факс, електронна адреса)
3. Номер та дата видачі ліцензії ___________________________________________________
4. Строк дії ліцензії _____________________________________________________________
5. Причини видачі дубліката ліцензії провайдера програмної послуги ___________________

До заяви додаються: _____________________________________________________________Сплату ліцензійного збору гарантуємо.


Заявник

Головний бухгалтер (за наявності)

________________ ________________
(підпис) (прізвище)

_______________ ____________________

(підпис) (прізвище)


_____”___________________ 20__р.


М. П. (за наявності)

Додаток 6

до Положення про порядок видачі

ліцензії провайдера

програмної послуги

(пункт 2.11)ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги

1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця

_______________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи – підприємця, банківські реквізити, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті)

_______________________________________________________________________________(телефон, факс, електронна адреса)
3. Зміни, що відбулися ___________________________________________________________
4. Документи, що підтверджують зміни до ліцензії ___________________________________

(копії документів, завірені в установленому порядку)
Було

Стало

До заяви додаються: _____________________________________________________________Сплату ліцензійного збору гарантуємо.


Заявник

Головний бухгалтер (за наявності)

________________ ________________
(підпис) (прізвище)

_______________ ____________________

(підпис) (прізвище)


_____”___________________ 20__р.


М. П. (за наявності)


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка