Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Антимонопольного комітетуСторінка1/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.77 Mb.
  1   2   3   4   5
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 26-р від 12.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

7 березня 2002 р.

за N 238/6526

Про затвердження Положення про

порядок подання заяв до органів

Антимонопольного комітету України

про надання дозволу на узгоджені дії

суб'єктів господарювання
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями

Антимонопольного комітету

N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005

N 682-р ( z0038-11 ) від 21.12.2010

N 121-р ( z0441-11 ) від 15.03.2011

N 253-р ( z0739-11 ) від 01.06.2011 }

Керуючись статтею 8 Закону України "Про Антимонопольний

комітет України" ( 3659-12 ) та статтею 11 Закону України "Про

захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), Антимонопольний

комітет України П О С Т А Н О В И В:


Затвердити Положення про порядок подання заяв до органів

Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені

дії суб'єктів господарювання, що додається.
Голова Комітету О. Костусєв
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Антимонопольного комітету

України


12.02.2002 N 26-р
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 березня 2002 р.

за N 238/6526


Положення

про порядок подання заяв до органів

Антимонопольного комітету України про

надання дозволу на узгоджені дії

суб'єктів господарювання
(Положення про узгоджені дії)
{ У тексті Положення слова "статутний фонд" в усіх відмінках і

числах замінено словами "статутний капітал" у відповідному

відмінку й числі згідно з Розпорядженням Антимонопольного

комітету N 121-р ( z0441-11 ) від 15.03.2011 }

1. Загальні положення

Положення про порядок подання заяв до органів

Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені

дії суб'єктів господарювання (надалі - Положення про узгоджені

дії) розроблено відповідно до Законів України "Про захист

економічної конкуренції" ( 2210-14 ), "Про Антимонопольний комітет

України" ( 3659-12 ) з метою запобігання недопущенню, усуненню чи

обмеженню конкуренції.

Положення про узгоджені дії встановлює порядок подання та

розгляду заяв до органів Антимонопольного комітету України (надалі

- Комітет) щодо надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів

господарювання, які призвели чи можуть призвести до недопущення,

усунення чи обмеження конкуренції, надання попередніх висновків

стосовно таких дій, а також надання висновків щодо відповідності

узгоджених дій суб'єктів господарювання вимогам Закону України

"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).


2. Терміни та скорочення, що вживаються у Положенні про

узгоджені дії

2.1. Надання дозволу (відмова в наданні дозволу) - прийняття

органом Комітету рішення про надання дозволу (відмову в наданні

дозволу) на узгоджені дії суб'єктів господарювання, зміни в

узгоджених діях суб'єктів господарювання.

2.2. Надання попередніх висновків - надання органом Комітету

висновків щодо ймовірного рішення по суті питання про одержання

заявником дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання, які

призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження

конкуренції, а також висновків щодо потреби одержання згоди на

зазначені дії без проведення додаткового дослідження.

2.3. Надання висновків щодо кваліфікації дій - надання

органом Комітету суб'єктам господарювання висновків на підставі

наданої ними інформації у формі рекомендаційних роз'яснень щодо

відповідності дій суб'єктів господарювання положенням статей 6 та

10 Закону України "Про захист економічної конкуренції"

( 2210-14 ).

2.4. ЄДР - Єдиний державний реєстр юридичних осіб та

фізичних осіб - підприємців.

{ Главу 2 доповнено новим пунктом 2.4 згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 253-р ( z0739-11 ) від 01.06.2011 }

2.5. ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та

організацій України ( 118-96-п ).

2.6. Заява - заява до органів Комітету про надання дозволу на

узгоджені дії (зміни в узгоджених діях) суб'єктів господарювання,

про надання попередніх висновків або про надання висновків щодо

кваліфікації дій.

2.7. Справа - справа про узгоджені дії.

2.8. Рівноцінні узгоджені дії - узгоджені дії, що мають

однакову мету, вчиняються однаковим способом, на однакових умовах

та з високою ймовірністю матимуть однакові наслідки для

конкуренції, але в яких беруть участь різні суб'єкти

господарювання.

2.9. Регіон - Автономна Республіка Крим, область, міста Київ

чи Севастополь.

2.10. Термін "цілісний майновий комплекс" використовується в

його значенні відповідно до статті 4 Закону України "Про оренду

державного та комунального майна" ( 2269-12 ).

2.11. Терміни "економічна конкуренція (конкуренція)",

"інформація", "контроль", "пов'язані особи", "малий та середній

підприємець", "монополізація", "органи влади", "об'єднання",

"органи адміністративно-господарського управління та контролю",

"органи Антимонопольного комітету України", "ринок товару

(товарний ринок)", "суб'єкт господарювання", "товар"

використовуються в їхніх значеннях відповідно до статті 1 Закону

України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
3. Сфера застосування

3.1. Попереднє одержання дозволу органів Комітету відповідно

до статті 10 Закону України "Про захист економічної конкуренції"

( 2210-14 ) є обов'язковим на вчинення суб'єктами господарювання

узгоджених дій, що призвели чи можуть призвести до недопущення,

усунення чи обмеження конкуренції, зокрема узгоджених дій, які

стосуються:

1) установлення цін чи інших умов придбання або реалізації

товарів;

2) обмеження виробництва, ринків товарів,

техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення

контролю над ними;

3) розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним

принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи

придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за

іншими ознаками;

4) спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів,

тендерів;

5) усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з

ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;

6) застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими

суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне

становище в конкуренції;

7) укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами

господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або

згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій

діяльності не стосуються предмета цих угод;

8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів

господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.

Попереднє одержання дозволу органів Комітету є обов'язковим

також на зміни в таких узгоджених діях.

3.2. Попереднє одержання дозволу органів Комітету на вчинення

суб'єктами господарювання узгоджених дій (у тому числі схожих дій

суб'єктів господарювання, передбачених частиною третьою статті 6

Закону України "Про захист економічної конкуренції ( 2210-14 ),

зазначених у пункті 3.1, є обов'язковим у таких випадках: { Абзац

перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з

Розпорядженням Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від

17.11.2005 }

3.2.1. Укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій

формі.

3.2.2. Створення суб'єкта господарювання, об'єднання, метоючи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки

між суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт

господарювання, об'єднання, або між ними та новоствореним

суб'єктом господарювання, або вступ до такого об'єднання.

{ Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 в редакції Розпорядження

Антимонопольного комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

3.2.3. Прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі.

3.2.4. Здійснення будь-якої іншої погодженої поведінки

(діяльності, бездіяльності) суб'єктів господарювання, яка призвела

чи може призвести до недопущення, усунення чи обмеження

конкуренції.

3.2.5. Унесення змін до узгоджених дій, передбачених пунктами

3.2.1 - 3.2.4, на які було отримано дозвіл органів Комітету, якщо

ці зміни передбачають зміну кола учасників та/або поширюються на

інші товарні ринки.

3.3. Попереднє одержання дозволу органів Комітету є

обов'язковим також у разі внесення змін до узгоджених дій, на які

було отримано дозвіл органів Комітету, якщо ці зміни не

передбачають зміни кола учасників та не поширюються на інші

товарні ринки, але пов'язані зі зміною предмета і цілей узгоджених

дій, порядку розподілу прибутків і збитків між учасниками

узгоджених дій, порядку формування та компетенції органу

управління створеного суб'єкта господарювання, порядку прийняття

рішень цим органом управління, а також якщо ці зміни посилюють

узгодженість учасників на ринку та/або призводять до погіршення

умов конкуренції між учасниками узгоджених дій в інший спосіб.

3.4. Подання заяви про надання дозволу не потребують такі

види узгоджених дій відповідно до статей 7, 8 та 9 Закону України

"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), передбачених

пунктами 3.1, 3.2 Положення про узгоджені дії:

3.4.1. Будь-які добровільні узгоджені дії малих або середніх

підприємців щодо спільного придбання товарів, які не призводять до

суттєвого обмеження конкуренції та сприяють підвищенню

конкурентоспроможності малих або середніх підприємців.

3.4.2. Узгоджені дії щодо постачання чи використання товарів,

якщо учасник цих дій стосовно іншого учасника узгоджених дій

встановлює обмеження на:

використання поставлених ним товарів чи товарів інших

постачальників;

придбання в інших суб'єктів господарювання або продаж іншим

суб'єктам господарювання чи споживачам інших товарів;

придбання товарів, які за своєю природою або згідно з

торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності

не належать до предмета угоди;

формування цін або інших умов договору про продаж

поставленого товару іншим суб'єктам господарювання чи споживачам,

але при цьому не призводять до:

суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній

його частині, у тому числі монополізації відповідних ринків;

економічно не обґрунтованого підвищення цін або дефіциту

товарів;

обмеження доступу на ринок інших суб'єктів господарювання.

3.4.3. Угоди про передачу прав інтелектуальної власності або

про використання об'єкта права інтелектуальної власності, які

обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди,

якій передається право, але ці обмеження не виходять за межі

законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності.

Уважається, що не виходять за межі прав, зазначених у частині

першій цього пункту, обмеження стосовно обсягу прав, які

передаються, строку та території дії дозволу на використання

об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності,

сфери використання, мінімального обсягу виробництва.

3.4.4. Інші узгоджені дії, що відповідають типовим вимогам,

установленим Антимонопольним комітетом України, якщо про це прямо

вказано в рішенні Антимонопольного комітету України про

встановлення цих типових вимог.

3.5. Учасниками узгоджених дій є суб'єкти господарювання

(юридичні чи фізичні особи), які чинять або мають намір чинити

узгоджені дії.
4. Порядок подання заяви

4.1. Із заявою про надання дозволу, попередніх висновків

звертаються:

4.1.1. На укладення суб'єктами господарювання угод у

будь-якій формі - сторони угод.

4.1.2. На прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі -

об'єднання, що приймає рішення.

4.1.3. На створення суб'єкта господарювання - засновники

(учасники).

4.1.4. На іншу погоджену конкурентну поведінку - учасники

відповідних дій, які приймають рішення про цю поведінку.

4.1.5. На внесення змін до узгоджених дій - учасники

узгоджених дій, які чинять або мають намір чинити змінені

узгоджені дії.

4.1.6. Органи, особи, зазначені у пунктах 4.1.1 - 4.1.5,

можуть подати спільну заяву, можуть призначити та уповноважити

свого представника звернутися до Комітету, відділення із заявою, а

також представляти інтереси учасника(ів) заявленої дії у процесі

розгляду заяви, справи.

Повноваження представника підтверджуються дорученням

учасника(ів) заявленої дії, оформленим у встановленому порядку.

Заява та додані до неї документи повинні містити повну та

достовірну інформацію.

4.2. У разі узгоджених дій, які не передбачені пунктом 3.1

Положення про узгоджені дії, особи й органи, зазначені у пунктах

4.1.1 - 4.1.5 цього Положення, можуть з власної ініціативи

звернутися із заявою до Комітету, відділення з метою одержання

дозволу на ці дії.


5. Підвідомчість заяви

5.1. Заява з питань, підвідомчих Комітету, Адміністративній

колегії Комітету, державному уповноваженому Комітету, подається до

Комітету.

У всіх інших випадках заява подається до територіального

відділення Комітету.

5.2. Комітету підвідомчі питання про надання попередніх

висновків та питання про узгоджені дії:

які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи

обмеження конкуренції на ринках, географічні межі яких охоплюють

більш ніж третину регіонів України;

учасником яких є підприємство, яке має стратегічне значення

для економіки та безпеки держави;

учасником яких є транснаціональна корпорація, суб'єкт

господарювання відповідно до статті 1 Закону України "Про захист

економічної конкуренції" ( 2210-14 ), у складі якого хоча б одна

юридична (фізична) особа має постійне місцезнаходження (місце

проживання) за межами України;

учасником яких є суб'єкт господарювання, який займає

монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, за винятком

випадків, коли всі учасники узгоджених дій зареєстровані в одному

регіоні та діють на регіональних ринках, що не виходять за межі

цього регіону;

на підставі рішення Верховної Ради України, Президента

України, Кабінету Міністрів України;

пов'язані із забезпеченням національної безпеки, оборони,

суспільних інтересів.

Комітет може також прийняти до свого розгляду будь-яке

питання про узгоджені дії.

5.3. Адміністративній колегії Комітету підвідомчі питання про

надання попередніх висновків та про узгоджені дії, за винятком

питань, підвідомчих Комітету, у разі передачі заяви на її розгляд

Головою Комітету.

5.4. Державному уповноваженому Комітету підвідомчі питання

про надання попередніх висновків та про узгоджені дії, за винятком

питань, підвідомчих Комітету й Адміністративним колегіям Комітету,

у випадках, якщо:

учасники узгоджених дій зареєстровані в різних регіонах

або/та діють на регіональних ринках, які охоплюють територію

декількох регіонів, у тому числі частин декількох регіонів;

узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до

недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, поширюються на

ринки, географічні межі яких охоплюють декілька регіонів України.

5.5. Адміністративній колегії територіального відділення

Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків та

про узгоджені дії, за винятком питань, підвідомчих Комітету,

Адміністративній колегії Комітету та державному уповноваженому

Комітету, якщо учасники узгоджених дій зареєстровані в одному

регіоні і діють на регіональному ринку, що не виходить за межі

цього самого регіону, і при цьому узгоджені дії, які призвели чи

можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження

конкуренції, поширюються на ринки, що не виходять за географічні

межі відповідного регіону України.

5.6. Голова Комітету має право за клопотанням заявника,

органу Комітету або з власної ініціативи витребувати будь-яку

заяву, що є у провадженні органу Комітету чи посадової особи

Комітету, уповноважених розглядати заяву, і передати її на розгляд

Адміністративної колегії Комітету, іншого органу Комітету чи

посадової особи Комітету.

5.7. Інформація з обмеженим доступом, необхідна для розгляду

заяви, може подаватися до відповідних органів Комітету окремо

відповідно до пункту 5 додатка 1.


6. Розгляд заяви органами Комітету

6.1. Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів з

дня її надходження, якщо протягом цього часу державний

уповноважений Комітету, голова територіального відділення Комітету

не повернули заявнику заяву із повідомленням, що вона та інші

документи, що додаються до неї не відповідають встановленим

Комітетом вимогам і це перешкоджає її розгляду. { Абзац перший

пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням

Антимонопольного комітету N 682-р ( z0038-11 ) від 21.12.2010 }

Державний уповноважений Комітету, голова територіального

відділення Комітету або за їх дорученням працівники Комітету,

територіального відділення Комітету можуть проводити з заявником

консультації щодо усунення незначних недоліків поданої ним заяви

протягом строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

{ Пункт 6.1 глави 6 в редакції Розпорядження Антимонопольного

комітету N 390-р ( z0022-06 ) від 17.11.2005 }


6.2. Якщо учасник узгоджених дій відмовляє іншому учаснику

узгоджених дій - заявнику в наданні документів та іншої

інформації, необхідної для розгляду Комітетом, Адміністративною

колегією Комітету, державним уповноваженим Комітету чи

адміністративною колегією територіального відділення Комітету

заяви, то державний уповноважений Комітету чи голова

територіального відділення Комітету на підставі звернення заявника

приймає розпорядження про надання учасником узгоджених дій такої

інформації у визначений строк. Про прийняте розпорядження

повідомляється заявнику.

6.3. Заява вважається прийнятою до розгляду після отримання

всієї інформації, передбаченої розпорядженням, зазначеним у пункті

6.2 Положення про узгоджені дії, про що орган Комітету протягом 10

днів повідомляє заявника.

6.4. Якщо дозвіл на узгоджені дії, які передбачені пунктом

3.1 Положення про узгоджені дії, відповідно до частини третьої

статті 26 Закону України ( 2210-14 ) було надано органами Комітету

на конкретно визначений строк, зокрема на строк дії договору

(угоди, рішення), то суб'єкти господарювання мають право

звернутися до органів Комітету із заявою про продовження дії

дозволу. Така заява подається за три місяці до закінчення строку

дії дозволу.

6.5. Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України

"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), якщо узгоджені

дії провадяться із застосуванням конкурсних процедур (торги,

аукціони, конкурси, тендери тощо), заява може подаватись як до

початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше тридцяти

днів з дати оголошення переможця, якщо інше не передбачено

законом.

6.6. Відповідно до частини п'ятої статті 26 Закону України

"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), якщо суб'єкт

господарювання вчиняє рівноцінні узгоджені дії з різними

суб'єктами господарювання, то заява може бути подана щодо однієї

узгодженої дії за умови надання інформації щодо всіх інших

учасників узгоджених дій у порядку, визначеному цим Положення про

узгоджені дії.

6.7. Суб'єкти господарювання можуть з власної ініціативи

звернутися до органів Комітету із заявою про надання попередніх

висновків стосовно запланованих узгоджених дій.

6.8. За подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії в

установленому порядку справляється плата.

6.9. Заява про надання дозволу подається у письмовій формі і

повинна містити:

найменування органу, до якого подається заява;

посилання на відповідний нормативно-правовий акт (пункт,

частина, стаття), що передбачає звернення до Комітету, відділення;

найменування, реквізити заявника та його представника (орган

державної влади, орган місцевого самоврядування, орган

адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єкт

господарювання, фізична особа, представництво іноземного суб'єкта

господарської діяльності в Україні тощо);

зміст узгоджених дій, про надання дозволу на які звертається

заявник;

зміст позитивного суспільного ефекту від узгоджених дій, змін

в узгоджених діях з підстав, передбачених частиною першою статті

10 Закону України "Про захист економічної конкуренції",

( 2210-14 ) а саме того, що ці дії сприяють:

вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару;

техніко-технологічному, економічному розвитку;

розвитку малих або середніх підприємців;

оптимізації експорту чи імпорту товарів;

розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або

стандартів на товари;

раціоналізації виробництва;

найменування, реквізити (поштова адреса, факс, телефон та

ін.) учасника(ів) узгоджених дій;

перелік документів і відомостей, що додаються до заяви про

надання дозволу.

Визначення переліку суб'єктів господарювання, стосовно яких

учасники узгоджених дій подають документи і відомості, що

додаються до заяви про надання дозволу, здійснюється згідно з

Порядком визначення переліку суб'єктів господарювання, щодо яких

учасники узгоджених дій подають інформацію, наведеним в додатку 4.

6.10. До заяви про надання дозволу додаються підготовлені

згідно з Вимогами щодо порядку підготовки і подання заяви та

документів, що до неї додаються, викладеними в додатку 1, такі

документи:

6.10.1. У випадку, якщо установчі документи потребують

державної реєстрації, нотаріального посвідчення, - копії

установчих документів, у тому числі копії установчих документів

суб'єктів господарювання, що створюються, до їх державної

реєстрації. { Абзац перший підпункту 6.10.1 пункту 6.10 глави 6 в

редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 390-р

( z0022-06 ) від 17.11.2005 }

Після одержання дозволу органу Комітету та державної

реєстрації документів, передбачених частиною першою пункту 6.10.1,

до органу Комітету у десятиденний строк з моменту відповідної

державної реєстрації подаються їх копії.

6.10.2. У випадку укладення угод, прийняття рішень

об'єднаннями, що містять відкладальну умову щодо набуття угодою,

рішенням об'єднання чинності лише у разі одержання дозволу органу

Комітету, - копії укладених договорів (угод), прийнятих

об'єднаннями рішень.

6.10.3. У випадку укладення інших угод, прийняття рішень

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка