Положення про надання матеріальної допомоги та преміювання працівників Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»Скачати 37.34 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір37.34 Kb.
ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова профспілкового В.о. ректора ДВНЗ КНУ

комітету ДВНЗ КНУ
______________ _____________Ступнік М.І.
„ ”__________ 2012 р. „ ”__________ 2012 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про надання матеріальної допомоги та преміювання працівників Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» .

Положення розроблено на виконання НАКАЗУ МОНУ № 614 від 25.10.2005 «Про внесення змін до наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557» .

Положення вводиться в дію з метою стимулювання творчої діяльності наукових та науково-педагогічних працівників університету у напрямку подальшого підвищення якості та збільшення обсягу наукових досліджень, розширення масштабів впровадження наукових розробок у виробництво та в проекти поточного і перспективного розвитку Криворізького гірничо-металургійного комплексу:
1. Надання матеріальної допомоги на оздоровлення

Матеріальна допомога на оздоровлення надається штатним науко­вим та науково-педагогічним працівникам НДЧ у розмірі до одного посадо­вого окладу у межах фонду оплати праці, за рахунок якого фінансуються ці працівники. Допомога надається перед відпусткою на підставі заяви працівника, завізованої безпосереднім керівником, який розподіляє фонд оп­лати праці конкретної НДР або структурного підрозділу.

Загальний розмір матеріальної допомоги одному працівнику, у то­му числі на оздоровлення, не повинен перевищувати одного посадового ок­ладу на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.
2. Преміювання за високі досягнення у розвитку наукових досліджень

2.1. Преміювання наукових та науково-педагогічних працівників за високі досягнення у розвитку наукових досліджень здійснюється поквар­тально по результатах розгляду кількісних та якісних показників діяльності науково-дослідної частини, до яких відносяться, насамперед, підвищення ефективності та збільшення обсягу наукових досліджень, підвищення їх нау­кового рівня, державне визнання розробок, кількість студентів, залучених до наукових досліджень на платній основі, розширення масштабів оприлюднення наукових досягнень, у тому числі у зарубіжних засобах науково-технічної інформації, тощо.

2.2. Преміюванню підлягають працівники, які займаються науковою та науково-організаційною роботою і активно сприяють підвищенню показників наукової діяльності.

2.3. Преміювання здійснюється відповідно до особистого внеску працівників у загальні результати наукової діяльності.


3. Преміювання за результатами виконання наукових досліджень

по господарських договорах

Преміювання за успішне виконання та високу якість наукових розробок здійснюється по завершенню конкретного етапу або господарського договору в цілому згідно службової записки керівника НДР у межах коштів на оплату праці по даному етапу.

Преміюванню підлягають безпосередні виконавці НДР на підставі протоколу засідання трудового колективу виконавців та службової записки керівника роботи за формою:


№ пп

ПІБ

виконавців НДРПосада

Зміст виконуваної роботи

Дольова участь, %


4. Преміювання за впровадження наукових розробок

Преміюванню підлягають як безпосередні виконавці НДР, так і працівники, які сприяли успішному виконанню та впровадженню наукових розробок.

Преміювання здійснюється після впровадження розробок по ре­зультатах етапу або НДР в цілому.

До розгляду на предмет преміювання приймаються роботи, по яких відсутня будь-яка заборгованість перед підрозділами НДЧ і бухгалтерією та своєчасно оформлені наступні документи:

- реєстраційні та інформаційні картки (в разі необхідності);

- акти приймання-здавання виконаних робіт;

- акти впровадження розробок з розрахунками економічного ефекту;

- звіти або інші звітні матеріали згідно календарного плану.


4.1. Розподіл премії між працівниками здійснюється згідно службової
записки керівника по формі:


№ пп

ПІБ

виконавцівПосада

Конкретна участь у виконанні, впровадженні чи у сприянні виконанню, впровадженню

Розмір

премії5. Окремі положення

Преміювання працівників науково-дослідної частини здійснюється після повного завершення взаєморозрахунків із замовником по конкретному етапу господарського договору, за рахунок фонду оплати якого виплачується премія.

Преміюванню не підлягають працівники, які:

- працювали в НДЧ за цивільно-правовими договорами в період, за який виплачується премія;- мали дисциплінарні стягнення.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка