Положення про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянокСкачати 139.93 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір139.93 Kb.
ТипПоложення

УКРАЇНА

ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Вінницької областіРОЗПОРЯДЖЕННЯ


від “

07липня

2010 р.268-рПро Положення про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

Керуючись ст.ст. 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до ст. ст. 17, 127, 128, 134 та п. 12 перехідних положень Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 року № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», з метою оперативного реагування на звернення фізичних і юридичних осіб щодо укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що додається.

2. Сектору правового та кадрового забезпечення апарату районної державної адміністрації (Глізнєцов В.М.) подати дане розпорядження на державну реєстрацію у Тульчинське районне управління юстиції Вінницької області.

3. Це розпорядження набирає чинності з моменту опублікування його в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Голова районної

державної адміністрації Олег НовіцькийПровідний спеціаліст сектору правової роботи та із зверненнями громадян відділу Держкомзему у Тульчинському районі
Г.Б.Чернега

«07» липня 2010 р.
Начальник відділу Держкомзему у Тульчинському районі
О.П.Авраменко

«07» липня 2010 р.
Начальник управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації


В.В.Боднар

«07» липня 2010 р.
Завідувач сектору правого та кадрового

забезпечення апарату райдержадміністрації


В.М. Глізнєцов

«07» липня 2010 р.
Керівник апарату райдержадміністрації
О.І. Леонтьєв

«07» липня 2010 р.


Затверджено

Розпорядження голови райдержадміністрації

від

07.07.

2010р.

№ 268 р


ПОЛОЖЕННЯ


про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
1. Це Положення визначає порядок роботи комісії по конкурсному відбору суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, яка є дорадчим органом при голові районної державної адміністрації.

2. Комісією здійснюється відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

3. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях комісії;

- видає доручення, обов'язкові для членів комісії;

- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

- організовує публікацію відповідної інформації в засобах масової інформації;

- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

4. Секретар комісії забезпечує:

- виконання доручень голови комісії;

- підготовку інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;

- підготовку матеріалів для розгляду на засіданні комісії;

- повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв'язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації;

- оформлення протоколів засідань комісії;

5. На період довготривалої відсутності голови та (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження надаються будь-якому з членів комісії. На період довготривалої відпустки інших членів комісії за розпорядженням районної державної адміністрації відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії з числа фахівців відповідних підрозділів.

6. До повноважень комісії належить:

- розгляд поданих претендентами підтвердних документів та прийняття відповідного рішення;

7. До участі в конкурсі можуть бути допущені:

- суб'єкти оціночної діяльності, які мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт.

8. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкту оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

- досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки об'єкта;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку об'єкта, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного об'єкта;

- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки об'єкта;

- у разі необхідності - спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виданого суб'єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності.Підготовка до проведення конкурсу

9. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності має містити:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про об'єкт оцінки;

- кінцевий термін подання документів;

- термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема, подібного майна);

- місцезнаходження комісії, контактні телефони.

10. Інформація про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за 14 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

11. Претенденти подають відповідно до районної державної адміністрації

конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;

- копія установчого документа претендента;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України, та копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт, видана центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів (у разі оцінки об'єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований);

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

12. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово районну державну адміністрацію або голову комісії.Порядок проведення конкурсу

13. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає зазначеним критеріям.

14. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

15. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності враховуються:

- кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки землі;

- досвід учасника конкурсу з оцінки землі;

- досвід учасника конкурсу з оцінки саме такого об'єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності;

- кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку землі та його підписання, їх особистий практичний досвід щодо оцінки об'єкта, у тому числі подібного;

- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно зі звичайною ціною;

- кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість перемог у цих конкурсах;

- кількість невиконаних договорів на проведення оцінки землі, укладених районною адміністрацією із зазначеним учасником конкурсу, та причини такого невиконання;

- кількість звітів про оцінку землі, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання договорів на проведення оцінки землі;

- наявність зауважень з боку районної державної адміністрації до звітів про оцінку землі, виконаних претендентом, за результатами їх рецензування, а також професійність та ефективність діяльності претендента відповідно до даних Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності (визначається за результатами рецензування звітів; даними тестування оцінювачів, що перебувають у штатному складі суб'єкта господарювання, після проходження ними підвищення кваліфікації; кількості осіб, що склали кваліфікаційний іспит, тощо).

16. Рішення комісії приймається шляхом голосування та у випадку, визначеному цим Положенням, - таємного голосування.

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості та швидкості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів комісії визнається його переможцем.

Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів "за", отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то призначається таємне голосування.

Таємне голосування відбувається по кожному учаснику конкурсу окремо.

Таємне голосування відбувається бюлетенями, у яких зазначено "за" або "проти". Кожний присутній на засіданні член комісії запечатує відповідний бюлетень у конверт та надає його секретарю комісії. Секретар комісії на засіданні комісії розпечатує подані конверти, повідомляє про підсумки голосування та вносить їх у відповідну відомість. За результатами таємного голосування переможцем визнається учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів "за".

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків голосування.

17. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість (відомості) підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени та голова комісії.Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами

18. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку комісією приймається рішення про повторне проведення конкурсу та призначається його дата.19. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує переможця конкурсу про рішення комісії.

_____________________________________________
Каталог: web
web -> Антифеодальні виступи селян на Україні у другій половині XVI – першій половині
web -> Закон україни про продовольчу безпеку України
web -> Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
web -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2011 рік 2012 зміст
web -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2012 рік 2013 зміст
web -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
web -> План календар
web -> Програма до Дня збройних сил України «А, нумо, козаки!»
web -> Арабські країни після ІІ світової війни
web -> Про проведення в Прилуцькому районі Дня Соборності України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка