Положення Кваліфікаційні вимоги до посад науково-педагогічних працівників Запорізького національного університетуСкачати 319.44 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір319.44 Kb.
ТипПоложення
Додаток 1 до Положення
Кваліфікаційні вимоги

до посад науково-педагогічних працівників

Запорізького національного університету

Кваліфікаційні вимоги, що наводяться нижче, є невід'ємною частиною контракту, що укладається між викладачем і адміністрацією університету і визначають характер та особливості трудової функції, що виконується викладачем відповідно до завдань освітнього процесу, індивідуального плану, а також рівня кваліфікації викладача, достатній для виконання доручених робіт.1.1. Кваліфікаційні вимоги до посади асистента

Асистент повинен мати повну вищу освіту за фахом (випускник магістратури), відповідним профілю кафедри або не менше 3-х років науково-педагогічного стажу. Кваліфікація асистента повинна бути достатньою, щоб відповідно до завдань індивідуального плану: • вести практичні, семінарські і лабораторні заняття, проводити співбесіди, приймати заліки;

 • забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю;

 • брати участь у виконанні методичних розробок (планів проведення занять, переліків контрольних питань і т. д.), постановці лабораторних робіт;

 • брати участь у виконанні наукових досліджень за профілем кафедри;

 • брати участь у наукових та методичних семінарах кафедри;

 • організовувати та забезпечувати контроль самостійної роботи студентів (реферати, гуртки і т. п.), брати участь в організації студентських олімпіад і наукових конференцій;

 • додержуватись норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в університеті

 • виконувати обов'язки куратора студентської групи, брати участь в організації масових заходів навчального, виробничого і виховного характеру;

 • підвищувати свою кваліфікацію, брати участь в організації всіх форм підвищення кваліфікації, існуючих на факультеті та в університеті;

 • вести профорієнтаційну роботу, брати участь в організації і проведенні вступних іспитів.

Асистент повинен:

 • визначитися із науковим напрямом своєї роботи;

 • виконати показники, зазначені в Додатку 3 щодо асистента.


1.2. Кваліфікаційні вимоги до посади викладача

Викладач повинен мати повну вищу освіту за фахом (випускник аспірантури за спеціальністю, яка відповідає профілю кафедри), науково-педагогічний стаж не менше 2-х років. Кваліфікації викладача повинно вистачати, щоб відповідно до завдань навчального та індивідуального планів: • вести практичні, семінарські і лабораторні заняття, проводити співбесіди, приймати заліки;

 • проводить навчальну, навчально-методичну роботу з усіх видів навчальних занять;

 • організовувати та здійснювати контроль самостійної та індивідуальної роботи студента;

 • під керівництвом доцента, професора розробляти методичні посібників (плани проведення занять, перелік контрольних питань та ін.), постановці лабораторних робіт;

 • брати участь у виконанні фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях за профілем кафедри;

 • брати участь у наукових та методичних семінарах кафедри;

 • керувати науковою роботою студентів (реферати, гуртки і т.п.), брати участь в організації студентських олімпіад і наукових конференцій;

 • активно працювати над майбутньою темою дисертації;

 • виконувати обов'язки куратора студентської групи, брати участь в організації масових заходів навчального, виробничого і виховного характеру;

 • підвищувати свою кваліфікацію, брати участь в організації всіх форм підвищення кваліфікації, існуючих на факультеті та в університеті;

 • вести профорієнтаційну роботу, брати участь в організації і проведенні вступних іспитів.

За 3 роки роботи викладач повинен:

 • вступити до аспірантури;

 • здати кандидатський мінімум з філософії та іноземної мови;

 • виконати показники, зазначені в Додатку3 щодо викладача.

1.3.    Кваліфікаційні вимоги до посади старшого викладача

Старший викладач повинен мати повну вишу освіту за фахом, науково-педагогічний стаж не менше 5-ти років, досвід викладацької, науково - дослідницької роботи (не менше 5-ти опублікованих наукових робіт, участь не менше ніж в 6-ти конференціях) або за наявності ступеня кандидата наук - стаж не менше 3-х років. Кваліфікації старшого викладача повинно вистачати, щоб відповідно до завдань індивідуального плану: • читати лекції і приймати іспити, проводити консультації, контрольні роботи, вести практичні; семінарські і лабораторні заняття, приймати заліки;

 • розробляти конспекти лекцій, методичні вказівки і навчальні посібники по лекційних курсах, плани проведення занять, переліки контрольних питань і задач, розробляти лабораторні роботи;

 • розробляти методичне забезпечення самостійної та індивідуальної роботи;

 • бути відповідальним виконавцем фундаментальних і прикладних досліджень за профілем кафедри, оформляти відповідні розділи звітів;

 • керувати науковою роботою студентів, в т.ч. курсовими і дипломними роботами, практиками, брати участь в організації і проведенні студентських наукових конференцій, олімпіад і т.д.;

 • здійснювати контроль самостійної та індивідуальної роботи;

 • здійснювати контроль якості навчальних занять, що проводяться асистентом і викладачем;

 • керувати практиками, розробляти методичне забезпечення;

 • брати активну участь у наукових та методичних семінарах кафедри;

 • визначитися з науковим керівником про завершення своєї дисертаційної роботи та терміну захисту наукового ступеня;

 • виконувати обов'язки куратора студентської групи, брати участь в організації масових заходів навчального, виробничого і виховного характеру;

 • підвищувати свою кваліфікацію, брати участь в організації всіх форм підвищення кваліфікації, існуючих на факультеті та в університеті;

 • пропагувати наукові знання, вести профорієнтаційну роботу, брати участь в організації і проведенні вступних іспитів.

За 5 років роботи старший викладач повинен:

 • захистити кандидатську дисертацію;

 • виконати показники, зазначені в Додатку 3 щодо старшого викладача.

1.4. Кваліфікаційні вимоги до посади доцента

Доцент повинен мати повну вищу освіту за фахом не менше 5-ти років науково-педагогічного стажу і ступінь кандидата наук або вчене звання доцента, старшого наукового співробітника за профілем кафедри. Кваліфікації доцента повинно вистачати, щоб відповідно до завдань індивідуального плану: • читати лекції (обов'язкове читання фундаментального курсу), приймати заліки та іспити, проводити консультації, контрольні роботи, вести практичні, семінарські, лабораторні заняття на сучасному науково - методичному рівні;

 • розробляти нові і розвивати існуючі навчальні дисципліни за профілем кафедри, включаючи всі компоненти навчального комплексу: лекції, практичні і семінарські заняття, лабораторні роботи, самостійну та індивідуальну роботу студентів, контроль; методичне забезпечення: програми курсу, навчально-методичні посібники, плани занять і т.д.; представляти результати навчально-методичних розробок для обговорення на методичних конференціях і семінарах;

 • здійснювати інноваційну діяльність в навчальній та педагогічній роботі;

 • брати участь в роботі державних екзаменаційних комісій;

 • керувати фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями за профілем кафедри;

 • керувати науковою роботою студентів, в т.ч. курсовими і дипломними роботами, практиками, брати участь в організації і проведенні студентських наукових конференцій, олімпіад і т.д., проведенні та організації наукових та науково-практичних конференцій;

 • виконувати обов'язки куратора студентської групи, своєю професійною діяльністю формувати у студентів науковий світогляд, самостійність і відповідальність, духовність, пошану до законів, патріотизм;

 • керувати і організовувати масові заходи навчального, виробничого і виховного характеру;

 • пропагувати наукові знання, вести роботу профорієнтації, брати участь в організації і проведенні вступних іспитів;

 • підвищувати свою кваліфікацію, брати участь в організації всіх форм підвищення кваліфікації, існуючих на факультеті та в університеті;

 • брати участь в організації проведенні наукових і методичних рад, конференцій і т.п.

За 5 років роботи доцент (кандидат наук) повинен:

 • при підготовці кадрів вищої кваліфікації забезпечувати підготовку до захисту не менше одного аспіранта (здобувача);

 • виконати показники, зазначені в Додатку 3 щодо доцента.

1.5. Кваліфікаційні вимоги до посади професора

Професор повинен мати повну вищу освіту за фахом, науково - педагогічний стаж роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 5-ти років і науковий ступінь доктора наук відповідної галузі наук або звання професора за профілем кафедри. Кваліфікація професора повинна бути достатньою, щоб відповідно до завдань індивідуального плану: • читати лекції (обов'язкове читання теоретичного та спеціального курсів), приймати іспити, заліки, проводити консультації, контрольні роботи, вести практичні та семінарські заняття, в тому числі аспірантам та магістрам, забезпечуючи сучасний науково-методичний рівень;

 • розробляти нові і розвивати існуючі навчальні дисципліни за профілем кафедри, включаючи всі компоненти навчального комплексу: лекції, практичні і семінарські заняття, лабораторні роботи, самостійна роботи студентів, контроль; методичне забезпечення: програми курсів, навчально-методичні посібники, плани занять і т.д.; представляти результати навчально-методичних розробок для обговорення на методичних конференціях, семінарах кафедри та університету;

 • здійснювати керівництво з підготовки підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, конспектів лекцій з дисциплін, що вивчаються

 • здійснювати інноваційну діяльність в навчальній та педагогічній роботі;

 • брати участь в роботі державних екзаменаційних комісій;

 • бути керівником одного з наукових напрямів кафедри, створювати нові і розвивати існуючі спеціалізації, організовувати розробку методичного забезпечення спеціалізації або розділу навчального плану;

 • керувати фундаментальними або прикладними дослідженнями за темами, відповідно до профілю кафедри;

 • керувати роботою аспірантів та здобувачів, брати участь в прийомі кандидатських іспитів, в роботі спеціалізованих рад, опонувати дисертації;

 • керувати науковою роботою студентів, в т.ч. курсовими і дипломними роботами, практиками, брати участь в організації і проведенні студентських наукових конференцій, олімпіад і т.д.;

 • керувати і організовувати масові заходи навчального, виробничого і виховного характеру;

 • пропагувати наукові знання, вести профорієнтаційну роботу, брати участь в організації і проведенні вступних іспитів;

 • проводити експертизу наукових і методичних робіт;

 • брати участь в організації і проведенні наукових і методичних рад, конференцій і т.п.;

 • вести виховну роботу із студентами і аспірантами, своєю професійною діяльністю формувати у них науковий світогляд, духовність, патріотизм, пошану до закону;

 • підвищувати свою кваліфікацію, брати участь в організації всіх форм підвищення кваліфікації, існуючих на факультеті та в університеті;

 • виконувати консультативні функції з питань підготовки науково-педагогічних працівників на кафедрі.

За 5 років роботи професор повинен:

 • взяти безпосередню участь в організації студентських олімпіад або наукових конференцій;

 • підготувати не менше 2-х кандидатів наук;

 • здійснити керівництво не менш ніж одною НДР, зареєстрованою в УкрІНТЕІ;

 • виконати показники, зазначені в Додатку 3 щодо професора.

1.6. Кваліфікаційні вимоги до посади завідувача

кафедри, професора

Посади завідувача кафедри, професора можуть займати, як правило, особи, які мають повну вищу освіту, вчене звання професора, науковий ступінь доктора відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше восьми років. Кваліфікація завідувача кафедри повинна бути достатньою, щоб відповідно до задач кафедри: • визначати зміст освіти з урахуванням вимог стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти;

 • забезпечувати проведення навчальних занять з дисциплін, що закріплені за кафедрою, а також наукових досліджень за профілем кафедри;

 • розробляти і забезпечувати реалізацію концепції і перспективного плану розвитку кафедри, включаючи питання навчально-наукового розвитку, методичного і матеріально-технічного забезпечення;

 • затверджує індивідуальні плани роботи викладачів кафедри, здійснює розподіл навчального навантаження;

 • організовувати взаємодію кафедри з іншими навчальними і науковими підрозділами в цілях підвищення ефективності роботи кафедри;

 • планувати підготовку науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації працівників кафедри і створення кадрового резерву;

 • визначати індивідуальні доручення викладачів кафедри відповідно до кваліфікаційних вимог до посад;

 • забезпечує впровадження інноваційних технологій в освітній процес, проведення поточного та підсумкового контролю, організовує їх аналіз на засіданнях кафедри;

 • організувати (за потребою) формування справ щодо ліцензування та акредитації випускової спеціальності, закріпленої за кафедрою;

 • створити на кафедрі творчу атмосферу, що передбачає дотримання професійної етики, високої вимогливості до рівня навчальної, наукової, методичної, виховної роботи, зацікавленості в результатах праці, сприяти професійному і духовному зростанню співробітників;

 • забезпечити виконання правил охорони і умов праці, вимог техніки безпеки, ведення звітної та іншої документації кафедри, здійснювати контроль за проведенням занять викладачами кафедри, за обліком та збереженням матеріальних цінностей;

 • представляти інтереси кафедри на факультеті і в університеті;

 • виконувати інші зобов'язання, визначені в посадовій інструкції завідувача кафедри.

За 5 років завідувач кафедри, професор повинен:

 • збільшити якісний склад кафедри;

 • підготувати 2-х кандидатів наук;

 • сприяти службовому зростанню підпорядкованих йому співробітників.


1.7. Кваліфікаційні вимоги до посади декана факультету

Декан факультету повинен бути громадянином України, вільно володіти державною мовою, мати повну вищу освіту за фахом, науково - педагогічний стаж роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 5-ти років і науковий ступінь відповідної галузі наук та вчене звання. Кваліфікація декана повинна бути достатньою, щоб відповідно до основних завдань факультету: • керувати навчальною, виховною, науково-методичною і науково-дослідною роботою на факультеті;

 • очолювати роботу по створенню освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-кваліфікаційних програм, навчальних планів відповідно до стандартів освітньої діяльності та вищої освіти;

 • контролювати і регулювати організацію освітнього процесу, навчальних і педагогічних практик;

 • керувати підготовкою магістрів, аспірантів та докторантів і роботою з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету;

 • організовувати і контролювати навчання студентів у відповідності до навчальних планів і програм, у тому числі самостійну роботу студентів

 • впроваджувати заходи з профорієнтаційної роботи на спеціальності факультету;

 • працювати над удосконаленням змісту освіти за спеціальностями факультету з орієнтацією на інтеграційні процеси в Європейській освітянський простір;

 • розробляти концепцію розвитку факультету та його спеціальностей;

 • організовувати роботу й здійснювати контроль за науковим і науково-методичним співробітництвом кафедр з навчальними закладами, підприємствами та організаціями, розвивати форму самоуправління серед студентів;

 • проводити роботу по укріпленню і розвитку матеріально-технічної бази факультету;

 • видавати розпорядження по факультету, контролювати роботу системи електронного документообігу факультету.

Обов’язком декана факультету є безпосереднє керівництво адміністративно-управлінським органом факультету – деканатом і структурними підрозділами (кафедрами, лабораторіями, кабінетами тощо) із організації й удосконалення навчальної, науково-дослідної, науково-методичної та виховної роботи, профорієнтаційної довузівської підготовки, наукових досліджень за профілем факультету, підготовки і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також керівництво іншими видами робіт, що відносяться до його компетенції, контроль за виконанням наказів і розпоряджень адміністрації університету.
1.8. Кваліфікаційні вимоги до посади директора

наукової бібліотеки

Посаду директора наукової бібліотеки можуть займати особи, які мають повну вищу освіту за фахом, стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня – не менше 5 років. Кваліфікація директора наукової бібліотеки повинна бути достатньою, щоб відповідно до задач наукової бібліотеки: • визначати, формулювати, планувати, здійснювати і координувати всі види діяльності бібліотеки згідно з «Положенням про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації»;

 • забезпечувати виконання завдань бібліотеки, що спрямовані на формування та забезпечення потреб науково-педагогічних працівників та студентів у бібліотечно-бібліографічних послугах;

 • встановлювати зв’язки з вітчизняними та зарубіжними бібліотеками, сприяти налагодженню координаційних зв’язків органами науково-технічної інформації, установами, громадськими організаціями і фондами, творчими спілками, дбати про залучення благодійницької допомоги, додаткових джерел фінансування на розвиток бібліотеки;

 • організовувати ефективне розміщення, використання та зберігання бібліотечного фонду та іншого майна;

 • формувати у користувачів навички незалежного бібліотечного користування, забезпечувати знайомство кожної вікової групи студентів з мінімумом бібліотечно-бібліографічних знань;

 • розробляти і забезпечувати реалізацію концепції і перспективного плану розвитку бібліотеки, включаючи питання навчально-наукового розвитку, методичного і матеріально-технічного забезпечення;

 • визначати індивідуальні доручення співробітників бібліотеки відповідно до кваліфікаційних вимог до посад;

 • створити в бібліотеці творчу атмосферу, що передбачає дотримання професійної етики, високої вимогливості до рівня навчальної, наукової, методичної, виховної роботи, зацікавленості в результатах праці, сприяти професійному і духовному зростанню співробітників;

 • забезпечити виконання правил охорони і умов праці, вимог техніки безпеки, ведення звітної та іншої документації бібліотеки, здійснювати контроль за працівниками бібліотеки;

 • виконувати інші зобов'язання, визначені в посадовій інструкції директора наукової бібліотеки.

Директор наукової бібліотеки повинен знати – сучасні методи господарювання; теорію та практику бібліотечної справи; питання автоматизації бібліотечних процесів; досвід вітчизняних та світових бібліотек.

Додаток 2 до Положення
Ректору

Фролову М.О.

старшого викладача

кафедри ………

П.І.Б. (повністю)
Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на заміщення вакантної посади ……………… кафедри ……………….. згідно з оголошенням в Обласній академічній газеті «Запорізький університет» від «…..» ……………… 20…. року.

З правилами та умовами конкурсу ознайомлена (ий).

Дата Підпис

Примітка


 1. Заява пишеться власноруч.

 2. Особи, які не працюють в ЗНУ, вказують, крім посади, найменування установи (організації, підприємства), телефон, адресу проживання та поштовий індекс.


Додаток до заяви на участь у конкурсному відборі

1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________

2. Рік народження __________________________________________________

3. Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________

4. Посада, кафедра _________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Стаж роботи на посаді ____________________________________________

6. Методичні розробки ______________________________________________

__________________________________________________________________

7. Науково-дослідна робота __________________________________________

__________________________________________________________________

8. Підвищення кваліфікації __________________________________________

9. Зауваження, пропозиції керівника щодо працівника ___________________

___________________________________________________________________ 10. Звіт про виконання умов попереднього контракту ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завідувач кафедри _____________ _______________
Декан факультету ______________ ________________
Керівник відділу

з навчальної роботи ____________ ________________


ЗАВДАННЯ ________________________________________________________

____________________________________________________________________


Перший проректор О.Г. Бондар
Додаток 3 до Положення
Зразок мотивованого висновку кафедри про роботу

науково-педагогічного працівника


 1. Навчальна робота

Методичний і науковий рівень проведення занять, педагогічна майстерність. Якість керівництва курсовими і дипломними роботами, практикою. Організація самостійної роботи студентів. Обсяг навантаження по навчальних роках.

 1. Навчально-методична робота і науково-методична робота

Рівень методичного забезпечення занять. Підготовка навчальних посібників, методичних розробок, наочних матеріалів. Вдосконалення планування освітнього процесу, розробка питань проблемного навчання, упровадження нових інноваційних технологій в освітній процес. Методики наукових досліджень.

 1. Наукова робота

Виконання плану науково-дослідних робіт, його актуальність, якість. Активність при упровадженні результатів. Наукові публікації. Участь в наукових конференціях, семінарах та ін. Робота на дисертацією. Робота за госпдоговором та ін. результати науково-дослідницької роботи.

 1. Керівництво науковою роботою студентів

Керівництво різними видами науково-дослідної роботи студентів (обсяг і результативність). Підготовка студентів до виступів на науково - практичних конференціях та олімпіадах.

 1. Підвищення педагогічної кваліфікації

Підвищення кваліфікації на ФПК, на курсах і т.д. (коли, де), навчання в аспірантурі. Підвищення педагогічної майстерності. Апробація професійної діяльності (виступи на конференціях, передача досвіду і т.п.).

 1. Виховна робота зі студентами

Допомога в організації студентських заходів на факультеті та в університеті. Індивідуальна виховна робота, кураторство.

 1. Трудова та виконавча дисципліна

Дотримання графіку навчального процесу, явочного часу, проведення консультацій. Випадки спізнень, самовільного перенесення занять. Своєчасність і якість підготовки індивідуальних планів та звітів.

Аналіз роботи викладача проводиться, головним чином, за підсумками виконання ним індивідуальних планів.

Додаток 4 до Положення
МОТИВОВАНИЙ ВИСНОВОК

кафедри «_____________________________________» про роботу (прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника, із зазначенням наукового ступеня, вченого звання)

Іванова Наталія Борисівна, працюючи на посаді _____________ кафедри _____________, за період з 2010 по 2015 роки виконала наступну роботу:Навчальна робота

Впродовж вказаного часу доцент ____________ читала лекційні курси і проводила семінарські заняття з ___________________________________ для студентів спеціальностей __________________________________________.

Семінарські і лекційні заняття проводилися на високому методичному і науковому рівні з використанням різноманітних прийомів активізації освітнього процесу.

Педагогічна майстерність відповідає вимогам вищої школи. Іванова Н.Б. здійснює міжсесійний і безперервний контроль за навчанням студентів. Середнє річне навантаження складає - ……. годин, з них лекції - …… годин, семінарські заняття - …… годин.Навчально-методична і науково-методична робота

За звітний період Івановою Н.Б. розроблені: програма дисципліни __________________ для спеціальностей ________________________; робочі програми з дисциплін __________; контрольні завдання (тести) ___________. Ухвалені до видання методичні вказівки для студентів заочного факультету.

Бере участь в розробці в розробці електронного варіанту підручника з _________________ для дистанційного форми навчання. Рівень методичного забезпечення проведення практичних занять достатньо високий.

Іванова Н.Б. працює в приймальній комісії ЗНУ. Брала участь в розробці методичних вказівок з __________________________________ для вступних іспитів до ЗНУ, зразкових варіантів завдань з ______________ для слухачів підготовчих курсів заочної форми навчання, тестів.

Іванова Н.Б. працює в науково-методичній раді факультету.Наукова робота

Іванова Н.Б. взяла участь в роботі наступних міжвузівських та міжнародних науково-технічних конференціях: <Перелік>

За звітний період опубліковано _____ науковий статей:

<Перелік>

Бере участь в рецензуванні дисертацій, підготовлених до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук.Керівництво науковою роботою студентів

Щорічно бере участь в проведенні студентських конференцій, за підсумками яких роботи її студентів посідали призові місця:

<Вказати конкретно>


Підвищення кваліфікації

Іванова Н.Б. пройшла навчання в Київському національному університеті на кафедрі «_________» у 2012 році, центрі перепідготовки кадрів вищої школи (м. Київ) з педагогіки і методики викладання у вищій школі у 2014 році. Бере активну участь в роботі методичних семінарів кафедри _______________ та університету.Виховна робота зі студентами

Іванова Н.Б. бере участь у проведенні екскурсій по університету, в організації екскурсій в краєзнавчий музей, виставковий зал « ______». Працює заступником декана факультету, є куратором групи ____________ та інше.Трудова та виконавча дисципліна

До роботи ставиться сумлінно, ініціативна, доручені завдання виконує акуратно у встановлені терміни, порушень трудової дисципліни не мала.

На підставі вищевикладеного кафедра рекомендує Вченій раді ……… факультету обрати Іванову Наталю Борисівну на посаду ____________ кафедри _____________________________.

Мотивований висновок ухвалений на засіданні кафедри ____________ «____» __________ 201__ року, протокол № ________.Завідувач кафедри ПІІП

Додаток 5 до Положення

В И Т Я Г

з протоколу № ___ засідання кафедри ____________

від «___» ________ 20____ року

ПРИСУТНІ: (перераховуються викладачі, викладачі-сумісники та наукові співробітники кафедри із зазначенням посад).

СЛУХАЛИ: Мотивований висновок про роботу (вказується посада, П.І.Б.) за період з ________ 20___ року по __________ 20___ року, у зв’язку з участю в конкурсному відборі на посаду ________________________________ .

ВИСТУПИЛИ: (у виступах надається оцінка роботи викладача, зауваження, побажання, рекомендації щодо обрання його на посаду).

УХВАЛИЛИ: 1. Відгук на відкриту лекцію (вказується посада та П.І.Б.) затвердити.

2. Мотивований висновок про роботу (вказується посада та П.І.Б.) затвердити.3. Рекомендувати Вченій раді (найменування факультету) обрати (П.І.Б.) на посаду (найменування посади) кафедри (повне найменування кафедри).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - _____; «Проти» - ______; «Утрим.» - ______.Завідувач кафедри ____________ _______________

(підпис) (П.І.Б)

Секретар кафедри ____________ _______________(підпис) (П.І.Б)

Додаток 6 до Положення

ВІДГУК

по відкритій лекції (посада) кафедри _____________ (прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника, із зазначенням наукового ступеня, вченого звання)

Присутні: П.І.Б. – посада, науковий ступінь, вчене звання.

П.І.Б. – посада, науковий ступінь, вчене звання. П.І.Б. – посада, науковий ступінь, вчене звання.

П.І.Б. – посада, науковий ступінь, вчене звання.

П.І.Б. – посада, науковий ступінь, вчене звання.

П.І.Б. – посада, науковий ступінь, вчене звання.

П.І.Б. – посада, науковий ступінь, вчене звання.

Лекція була прочитана «___» __________ 20___ року для студентів груп _______________ спеціальності – «_______________» денної форми навчання ______________ факультету з дисципліни «___________________».

Тема лекції: «____________________________________». Дана лекція розрахована на 2 години.

В лекції були висвітлені наступні питання:

 1. _______________________________________.

 2. _______________________________________.

 3. _______________________________________.

 4. _______________________________________.

 5. _______________________________________.

 6. _______________________________________.

Загальні висновки. При висвітленні даних питань лектором був встановлений логічний зв'язок з раніше вивченими питаннями з даного курсу. Матеріал прочитаної лекції був пов'язаний з положенням ………..., що повинне сприяти більш глибокому засвоєнню предмета, забезпечувати міцне формування загальноосвітніх знань і розширення кругозору студентів.

Зміст лекції. Основна увага в лекції була звернута на особливості ……………., були розглянуті такі її важливі структурні компоненти як …………….. та ін. При викладі основних положень теми «…………………..» були використані дані останніх досліджень в галузі.

Структура лекції. Усі питання, висвітлені в лекції, були логічно взаємопов’язані з попередніми і подальшими положеннями курсу. Лекція була логічно витримана і повністю відповідала робочій програмі дисципліни.

Виклад матеріалу лекції. Лектор вільно володіє питаннями, запропонованими до вивчення, орієнтується в особливостях новітніх досягнень з теми лекції і в суміжних дисциплінах.

Поведінка лектора. Лектор демонструє упевнену манеру читання лекцій та високу культуру мовлення. Ним був встановлений повний психологічний контакт з аудиторією, студенти конспектували зміст лекції, брали участь в обговоренні питань, що вивчаються.

Побажання для подальшого поліпшення освітнього процесу необхідно ………………(побажання мають бути виказані в доброзичливій формі).

В цілому лекція була прочитана на високому науково-методичному рівні, повністю відповідає сучасним уявленням про висвітлені питання і вимогам, що висуваються до викладача вищої школи.

Підписи присутніх:

П.І.Б. - посада, науковий ступінь, вчене звання ____________

П.І.Б. - посада, науковий ступінь, вчене звання ____________

П.І.Б. - посада, науковий ступінь, вчене звання ____________

П.І.Б. - посада, науковий ступінь, вчене звання ____________

П.І.Б. - посада, науковий ступінь, вчене звання ____________

П.І.Б. - посада, науковий ступінь, вчене звання ____________

П.І.Б. - посада, науковий ступінь, вчене звання ____________

« » 20____р.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка