План роботи Ізюмської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській областіСторінка1/3
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3

ПОГОДЖУЮ

Голова Ізюмської районної державної адміністрації

______________________В.М.Білокудря
„____” грудня 20___ року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного управління Міндоходів у Харківській області

___________________ А.В. Роздайбіда
„____” грудня 20___ рокуПлан роботи

Ізюмської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській області

на 2014 рік


з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

(самостійний структурний підрозділ)Термін виконання
Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету та місцевих бюджетів

1.1

Визначення прогнозних надходжень до бюджетів усіх рівнів у розрізі податків, зборів та інших платежів підпорядкованих структурних підрозділів та, у разі, виникнення ризиків з виконання встановлених завдань, надання відповідних пропозицій керівництву Ізюмської ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області (далі - ОДПІ) та, у разі необхідності, Головному управлінню Міндоходів у Харківській області (далі - ГУ Міндоходів у Харківській області).

Проведення аналізу результатів відпрацювання ризикових підприємств, доведених Міндоходів та самостійно відібраних на рівні ГУ Міндоходів у Харківській області. Координація роботи структурних підрозділів ДПІ щодо відпрацювання підприємств групи ризику або тих, що мають ознаки ризиковості

Надання пропозицій керівництву ДПІ щодо підвищення ефективності відпрацювання ризикових підприємств


Координаційно-моніторинговий відділ,

управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

управління доходів і зборів з фізичних осіб,

відділ податкового аудиту,

відділ обслуговування платників податків, структурні підрозділи


Щомісячно

1.2

Розробка та доведення до підпорядкованих структкрних підрозділів індикативних показників надходжень платежів до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з урахуванням резервів збільшення надходжень від відпрацювання ризикових підприємств та подальшим моніторингом


Координаційно-моніторинговий відділ,

структурні підрозділиЩомісячно

1.3

Організація роботи підпорядкованих структурних підрозділів щодо виконання доведених завдань із забезпечення збору платежів та інших завдань із надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, встановлених відповідними наказами Міндоходів, ГУ Міндоходів у Харківській області та ДПІ


Координаційно-моніторинговий відділ,

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій,

Управління доходів і зборів з фізичних осіб,

Відділ податкового аудиту,

підрозділ відповідальний за організацію роботи з погашення податкового боргу, структурні підрозділи


Щомісячно

1.4

Аналіз стану забезпечення надходження платежів до бюджетів у розрізі податків, зборів та інших платежів, визначальних платників податків ОДПІ та за видами економічної діяльності тощо.

Підготовка відповідних аналітичних матеріалів місцевим органам виконавчої влади, на засідання Колегій ГУ Міндоходів у Харківській області, апаратних нарад (нарад) тощо

Координаційно-моніторинговий відділ,

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій,Управління доходів і зборів з фізичних осіб, структурні підрозділи

Щоквартально

1.5

Проведення аналізу використаних платниками податків області пільг в оподаткуванні, втрат бюджету, підготовка відповідних аналітичних матеріалів, висновків та пропозицій керівництву ОДПІ

Координаційно-моніторинговий відділ

Щомісячно

1.6

Забезпечення моніторингу надходжень по бюджетоформуючих підприємствах

Координаційно-моніторинговий відділ

Щомісячно

1.7

Забезпечення керівництва ОДПІ оперативною інформацією щодо надходжень податків та зборів (обов’язкових платежів) в розрізі бюджетів та податків

Координаційно-моніторинговий відділ

Щомісячно

1.8

Забезпечення формування звітів та зведених інформацій про стан надходжень платежів, відшкодування сум податку на додану вартість (далі – ПДВ) та інших напрямів діяльності ОДПІ, з метою своєчасного наповнення інформаційної системи області звітними показниками

Координаційно-моніторинговий відділ

Щомісячно

1.9

Інформаційне забезпечення ГУ Міндоходів у Харківській області щодо виконання індикативних показників надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевого бюджетів

Координаційно-моніторинговий відділ

Протягом року

1.10

Забезпечення дієвого контролю за повнотою сплати платежів до бюджету підприємствами, які використовують схеми ухилення від оподаткування, мінімізують податкові зобов’язання, з метою залучення таких підприємств до оподаткування

Координаційно-моніторинговий відділ


Протягом року

1.11

Аналіз податкової віддачі по податку на прибуток та податку на додану вартість в розрізі підприємств, секторів економіки.

Відділ податкового аудиту, управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

1.12

За результатами підготовка керівництву ОДПІ інформаційно-аналітичних матеріалів

Координаційно-моніторинговий відділ

Протягом року
Розділ 2. Організація роботи із забезпечення адміністрування податків і зборів та інших платежів
2.1. податок на прибуток

2.1.1

Аналіз:

- надходжень до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань),

- ефективності вжитих заходів щодо залучення до оподаткування підприємств, які мінімізують податкові зобов’язання з податку на прибуток

- рівня адекватності нарахувань з податку на прибуток суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ, з метою визначення груп ризику для відбору до проведення перевірок суб‘єктів господарювання, які мають відсотковий рівень нарахувань нижче середньогалузевого

- основних показників фінансово - господарської діяльності бюджетоформуючих платників податків, стану нарахування і сплати ними податку на прибуток з метою виявлення причин збитковості, низької податкової віддачі тощо

- наявних сум переплат з податку на прибуток з метою зменшення таких сум. Вжиття заходів щодо забезпечення сплати суб’єктами господарювання цього податку в рахунок погашення поточних нарахувань по податкових деклараціях з податку на прибутокУправління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.1.2

Забезпечення контролю за повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати суб’єктами господарювання дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх роках

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.1.3

Відпрацювання доведених наказами Міндоходів та ГУ Міндоходів у Харківській області резервів з податку на прибуток

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року
2.2. інші платежі

2.2.1

Організація роботи щодо забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати ресурсних та неподаткових платежів до бюджетів, місцевих платежів до бюджетів

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій


Протягом року

2.2.2

З метою забезпечення повноти залучення до оподаткування платників збору за спеціальне водовикористання забезпечення відпрацювання переліку суб’єктів господарювання, які отримали дозволи на спеціальне використання станом на 01.01.2014


Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом І кварталу


2.2.3

З метою забезпечення повноти залучення до оподаткування платників екологічного податку, забезпечення відпрацювання переліку суб’єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидні забруднюючих речовин в водні об’єкти та розміщення відходів станом на 01.01. 2014

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом І кварталу


2.2.4

Ініціювання питання щодо призупинення дії або анулювання спеціальних дозволів на користування надрами надрокористувачам, які протягом шести місяців не сплачували, або сплачували не в повному обсязі платежі за користування надрами перед ГУ Міндоходів у Харківській області

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.2.5

Впровадження організаційних заходів щодо підвищення ефективності контролю за повнотою сплати:

плати за землю з юридичних осіб та фізичних осіб

місцевих податків та зборів

Підготовка інформації про проведену роботу керівництву ОДПІ з відповідними пропозиціямиУправління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.2.6

Забезпечення взаємодії із Управлінням Держкомзему щодо отримання інформації про укладені нові договори оренди землі, додаткові угоди до діючих договорів оренди землі, про розірвання договорів оренди земельних ділянок з метою збільшення надходжень плати за землю з юридичних осіб та фізичних осіб

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року
2.3. відшкодування податку на додану вартість

2.3.1

Забезпечення:

- дотримання затвердженого Порядку та Регламенту формування реєстрів платників податку про відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ)

- організації та проведення документальних невиїзних (камеральних) та позапланових виїзних перевірок з питання достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ

- відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ- проведення перевірок достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ (від’ємного значення ПДВ)

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.3.2

Забезпечення проведення моніторингу щодо порушення законодавчо встановлених процедур в частині зменшення невідшкодованих сум ПДВ, що лічаться в стадії перевірок


Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року
2.4. податок на додану вартість

2.4.1

Забезпечення контролю за повнотою сплати ПДВ до спеціального фонду державного бюджету переробними підприємствами

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.4.2

Вжиття заходів щодо посилення контролю за суб’єктами господарювання, які формують податковий кредит за рахунок податкових накладних, з періодом виписки понад 365 днів

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.4.3

Аналіз результатів відпрацювання підприємств, за якими відповідно до інформації баз даних Міндоходів встановлено розбіжності при формуванні податкового кредиту (податкових зобов’язань) по взаємовідносинах з контрагентами для вжиття заходів у відповідності з вимогами чинного законодавства

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.4.4

Забезпечення контролю за формуванням податкового кредиту на підставі податкових накладних не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.4.5

Підготовка аналітичної інформації стосовно відпрацювання платників ПДВ, які віднесені до категорії ризикових підприємств

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.4.6

Дослідження доцільності проведення господарської діяльності та дотримання податкового законодавства підприємствами – сільгоспвиробниками

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.4.7

Проведення моніторингу результатів співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ у розрізі контрагентів

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.4.8

Аналіз залишків від’ємного значення сум ПДВ, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, з метою вжиття відповідних заходів. Підготовка аналітичної інформації керівництву ОДПІ стосовно відпрацювання ризикових платників ПДВ

Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року

2.4.9

Здійснення аналізу рівня адекватності нарахувань з ПДВ платників податків з метою виявлення суб‘єктів господарювання, які мінімізують податкові зобов‘язання.

За результатами роботи підготовка керівництву ОДПІ інформації з відповідними пропозиціямиУправління оподаткування та контролю об’єктів і операцій

Протягом року
Розділ 3. Організація роботи із забезпечення адміністрування податків та зборів, що сплачуються фізичними особами, у т.ч. самозайнятими особами, а також єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

3.1

Організація та контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.2

Вжиття заходів щодо відпрацювання суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які виплачують заробітну плату з порушенням вимог діючого законодавства.

За результатами проведеної роботи підготовка інформації керівництву ОДПІ з відповідними пропозиціямиУправління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.3

Здійснення контролю за сплатою юридичними та фізичними особами збору за першу реєстрацію транспортного засобу


Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.4

Здійснення контролю щодо повноти сплати юридичними та фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки


Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.5

Здійснення аналізу діяльності фізичних осіб – підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, мають значні обсяги результатів здійснення господарської діяльності, високий рівень витрат та сплачують незначні суми податку на доходи фізичних осіб

Управління доходів і зборів з фізичних

Протягом року

3.6

Здійснення контролю за організацією роботи щодо приймання та опрацювання річних податкових декларацій про майновий стан і доходи громадян та самозайнятих осіб за 2013 рік


Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

3.7

Організація роботи щодо проведення кампанії декларування у 2014 році


Управління доходів і зборів з фізичних осіб


Протягом року

3.8

Забезпечення проведення роз`яснювальної та організаційної роботи, спрямованої на збільшення кола платників єдиного податку, приділяючи особливу увагу новоствореним підприємцям щодо обрання ними спрощеної системи оподаткування

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року


3.9

Організація та контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати єдиного соціального внеску з проведенням аналізу даних поданих звітів

Управління доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року


3.10

Здійснення заходів щодо формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ ІТ та обліку платників

Протягом року

Розділ 4. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи, у тому числі з питань єдиного соціального внеску

4.1

Забезпечення виявлення сумнівних фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом


Відділ податкового аудиту

Щоквартально

4.2

Підготовка та направлення до ГУ Міндоходів у Харківській області на затвердження проектів планів – графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Щоквартально

4.3

Дотримання планів-графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання, у разі необхідності внесення змін та доповнень

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту


Протягом року

4.4

Організація контролю щодо результатів проведення контрольно-перевірочної роботи, аналіз і узагальнення матеріалів звіту “Аудит-1”

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.5

Наповнення бази даних «Депозитарій актів документальних перевірок»

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.6

Здійснення контролю за якістю проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання, у тому числі з питань єдиного соціального внеску

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.7

Здійснення аналізу та оцінка фактів скасування оскаржених у адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних планових перевірок суб’єктів господарювання

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.8

Організація роботи щодо відпрацювання ризикових суб’єктів господарювання – «податкових ям», «транзитерів», «вигодонадувачів», згідно доведених переліків Міндоходів та ГУ Міндоходів у Харківській області

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.9

Організація контролю за відпрацюванням ризикових суб’єктів господарювання за даними підсистеми 2.19 АС «Аудит»

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.10

Організація проведення перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства при виплаті доходів нерезидентам з джерелом походження їх з Міндоходів

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.11

Організація роботи щодо проведення перевірок за заявою платника про зняття з обліку та підготовці спецповідомлень про розпочаті та закінчені перевірки на ліквідацію

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.12

Організація роботи щодо посилення контролю за проведенням перевірок на підставі матеріалів слідчих податкової міліції, правоохоронних органів та суду

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.13

Організація роботи щодо проведення зустрічних звірок

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.14

Забезпечення відпрацювання податкового кредиту підприємств «транзитерів» та «вигодонабувачів», сформованого від суб’єктів господарювання, які входили до складу «конвертаційних» центрів

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.15

Організація та проведення фактичних перевірок щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності документів, що підтверджують державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до чинного законодавства, ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами)

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.16

Організація роботи по формуванню та своєчасному наданню до ГУ Міндоходів у Харківській області планів – графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання для подальшого затвердження

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Щоквартально протягом року

4.17

Забезпечення якісного та своєчасного наповненням підсистеми «Податковий аудит» інформаційної системи «Податковий блок» (далі – ІС «Податковий блок») на кожному етапі організації, проведення та реалізації матеріалів перевірок

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.18

Здійснення контролю за якістю проведення документальних перевірок


Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.19

Здійснення контролю за проведеними скасуваннями податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами перевірок, що проведені підрозділами податкового контролю, при проходженні процедури адміністративного та судового оскарження

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.20

Організація контролю щодо результатів контрольно – перевірочної роботи, узагальнення інформації щодо повноти нарахування та сплати підприємствами дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту


Протягом року

4.21

Організація контролю по відпрацюванню «ризикових» підприємств, доведених окремими переліками Міндоходів та ГУ Міндоходів у Харківській області

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.22

Організація надання запитів до компетентних органів зарубіжних країн щодо підтвердження взаємовідносин суб’єктів ЗЕД з нерезидентами

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.23

Організація проведення перевірок суб’єктів ЗЕД, по яких отримано повідомлення уповноважених банків щодо порушення вимог валютного законодавства


Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.24

Організація проведення перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства при виплаті доходів нерезидентам з джерелом походження їх з України

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.25

Організація співпраці з НБУ з питань декларування валютних цінностей, які знаходяться за межами України

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.26

Проведення перевірок банківських та небанківських фінансово-кредитних установ

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.27

Збирання, накопичення, обробка, систематизація та аналіз інформації щодо нарахування та сплати особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.28

Забезпечення проведення камеральних перевірок юридичних осіб

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.29

Відпрацювання платників, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ або може бути допущено таке згортання

Управління доходів і зборів з фізичних осіб, відділ податкового аудиту

Протягом року

4.30

Забезпечення відпрацювання сільськогосподарських підприємств – виробників та переробників сільськогосподарської продукції шляхом проведення перевірок (звірок, зустрічних звірок)

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.31

Організація проведення документальних виїзних (планових або позапланових) та документальних невиїзних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи щодо:

- правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів

- обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування;

- правильності класифікації згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо яких проведено митне оформлення

- відповідності фактичного використання переміщених через митний кордон України товарів заявленій меті такого переміщення та/або відповідності фінансових і бухгалтерських документів, звітів, договорів (контрактів), калькуляцій, інших документів підприємства, що перевіряється, інформації, зазначеній у митній декларації, декларації митної вартості, за якими проведено митне оформлення товарів у відповідному митному режимі

- законності переміщення товарів через митний кордон України, у тому числі ввезення товарів на територію вільної митної зони або їх вивезення з цієї території
Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.32

Прийняття рішень за результатами проведених документальних перевірок про факт наявності/відсутності порушення платником податків законодавства України з питань митної справи (у т.ч. прийняття рішення щодо правильності визначення заявлених у митних деклараціях кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, їх митної вартості та країни походження, підстав для звільнення від оподаткування)

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.33

Організація проведення та супроводження документальних невиїзних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи у разі:

- виявлення ознак, що свідчать про можливе порушення законодавства України з питань державної митної справи, за результатами аналізу електронних копій митних декларацій, інформації, що стосується товарів, митне оформлення яких завершено, отриманої від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та виробників таких товарів, з висновків акредитованих відповідно до законодавства експертів

- надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтвердженої інформації про не підтвердження автентичності поданих митниці Міндоходів документів щодо товарів, митне оформлення яких завершено, недостовірності відомостей, що в них містяться, а також запитів стосовно надання інформації про зовнішньоекономічні операції, які здійснювалися за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності резидентів України


Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.34

Збирання, накопичення, обробка, систематизація та аналіз наявної інформації щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, об’єктів та механізмів здійснення митного контролю й митного оформлення з метою ефективного та якісного проведення контрольно-перевірочних заходів

Відділ податкового аудиту

Протягом року

4.35

Систематична інформаційно-аналітична робота та узагальнення інформації, отриманої офіційним шляхом, для ініціювання та проведення виїзних (планових, позапланових) документальних перевірок платників податків

Відділ податкового аудиту

Протягом року

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка