План роботи Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління дфс уСторінка1/4
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника Головного

управління ДФС у м. Києві

______________ М.В. Ільяшенко

« » ____________ 2015 року
План роботи

Державної податкової інспекції у Дніпровському районі

Головного управління ДФС у м. Києві

на 2016 рік
з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання


Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків,

зборів та інших платежів, а також єдиного внеску до бюджетів та державних цільових фондів


1.1. Прогнозно-аналітична робота

1.1.1.

Організація роботи структурних підрозділів ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо прогнозування та аналізу надходження податків і зборів, інших платежів, визначених Податковим кодексом України, Законом України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”


Координаційно-моніторингове управління,

структурні підрозділиЩомісячно

1.1.2.

Розробка та доведення до виконавців індикативних показників надходжень до Державного бюджету України та місцевого бюджету, основних напрямів роботи щодо забезпечення виконання індикативних показників та інших завдань з надходження коштів до бюджетів, встановлених наказами ГУ ДФС у м. Києві та ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Координаційно-моніторингове управління

Протягом року

(після надходження відповідного наказу ГУ ДФС у

м. Києві)


1.1.3.

Розробка організаційних заходів щодо забезпечення виконання індикативних показників у розрізі структурних підрозділів за відповідними напрямами роботи

Координаційно-моніторингове управління

Протягом року


1.1.4.

Забезпечення виконання індикативного показника із рівномірного забезпечення збору платежів до бюджетів усіх рівнів, та стабільного збільшення надходжень


Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб, управління погашення боргів,

сектор адміністрування акцизного податкуЩомісячно

1.1.5.

Проведення прогнозно-аналітичної роботи у частині визначення очікуваних надходжень до бюджетів

Координаційно-моніторингове управління

Протягом року

1.1.6.

Проведення аналізу обсягів наданих платникам податкових пільг, їх цільового використання, втрат бюджету від надання податкових пільг, оцінка ефективності їх застосування

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.1.7.

Забезпечення координації структурних підрозділів ДПІ для здійснення моніторингу реєстрації податкових накладних та поданої звітності з ПДВ на етапі ранньої податкової діагностики

Координаційно-моніторингове управління

Протягом року

1.1.8.

Проведення аналізу діяльності бюджетоформуючих та великих платників податків

Координаційно-моніторингове управління

Протягом року


1.2. Організація роботи з адміністрування податку на прибуток

1.2.1.

Контроль за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками податку на прибуток шляхом:1.2.1.1.

контролю за своєчасним надходженням задекларованого податку на прибуток та авансових внесків;

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року


1.2.1.2.

підготовки рішень про застосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання податкової звітності та несвоєчасну сплату платниками узгодженої суми податкового зобов’язання по податку на прибуток протягом граничних термінів та (або) авансових внесків протягом граничних термінів;


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.2.1.3.

моніторинг податкової звітності з податку на прибуток, у якій задекларовано зменшення податкових зобов’язань

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.2.2.

Контроль за дотриманням платниками податку на прибуток вимог п.57.11 статті 57 та п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) в частині повного та своєчасного внесення до бюджету авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів, а також при перерахуванні доходів (прибутків) на користь нерезидентів

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.2.3.

Проведення аналізу фінансової та податкової звітності, встановлення причин розбіжностей між показниками

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.2.4.

Контроль за показниками фінансово-господарської діяльності державних підприємств щодо повноти та правильності визначення сум відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.2.5.

Формування, ведення та контроль за достовірністю даних Реєстру неприбуткових організацій, Реєстру постійних представництв – нерезидентів та інших реєстрів

Управління електронних сервісів,

управління оподаткування юридичних осібПротягом року

1.3. Організація роботи з адміністрування податку на додану вартість

1.3.1.

Формування, ведення та забезпечення достовірності даних Реєстру платників податку на додану вартість:1.3.1.1.

розгляд заяв платників щодо реєстрації, як платника податку на додану вартість та прийняття рішень про реєстрацію платника податку на додану вартість або рішень про відмову у реєстрації;

Управління електронних сервісів, управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року


1.3.1.2.

розгляд заяв платників щодо виключення з реєстру платника податку на додану вартість та прийняття рішень про виключення з реєстру платників податку на додану вартість;

Управління електронних сервісів,

управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осібПротягом року


1.3.1.3.

здійснення моніторингу реєстру платників податку на додану вартість та підготовка за результатами моніторингу, при наявності підстав, пропозицій та матеріалів щодо анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

Управління електронних сервісів,

управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осібПротягом року


1.3.2.

Забезпечення повноти нарахування та сплати сум податку на додану вартість:1.3.2.1.

поліпшення рівня декларування позитивних нарахувань із податку на додану вартість та добровільної сплати за рахунок оперативного та якісного контролю відповідності задекларованих податкових зобов’язань показникам економічного розвитку та розширення категорії сумлінних платників податку;

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.2.2.

застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасне подання податкової звітності та несвоєчасну сплату платниками узгодженої суми податкового зобов’язання протягом граничних термінів;

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.2.3.

проведення аналізу суб’єктів господарювання, які „згортають” позитивні нарахування з податку на додану вартість за рахунок від’ємного значення податку на додану вартість


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.3.

Здійснення аналізу результатів застосування спеціального режиму оподаткування діяльності суб’єктів господарювання у сфері сільського господарства

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.4.

Відпрацювання платників податку на додану вартість, що задекларували суми пільг з податку на додану вартість

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.5.

Проведення аналізу поданої звітності з податку на додану вартість щодо неадекватності нарахувань до обсягів оподатковуваних операцій

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.6.

Забезпечення контролю за уточнюючими розрахунками, поданими на зменшення податкових зобов’язань, збільшення податкового кредиту, зменшення нарахованих сум, які підлягали сплаті до бюджету

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.7.

Відпрацювання підприємств, в яких податкове навантаження по деклараціях з податку на додану вартість менше 2 відсотків

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.8.

Виявлення та відпрацювання платників податку на додану вартість, якими включено до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість згідно податкових накладних, які незареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або щодо яких подано заяву із скаргою на порушення порядку реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.9.

Відпрацювання підприємств, які декларують податкові зобов’язання на рівні податкового кредиту

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.10.

Дотримання Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.3.11.

Виявлення та відпрацювання платників податку на додану вартість, якими включено до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість згідно податкових накладних, з датою виписки понад 365 днів

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.4. Контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість

1.4.1.

Забезпечення автоматичного відшкодування податку на додану вартість платникам податків, які відповідають критеріям, визначеним у Податковому кодексі України

Відділ координації та моніторингу відшкодування ПДВ

Протягом року

1.4.2.

Надсилання/вручення платнику податку на додану вартість письмового повідомлення про невідповідність критеріям, які дають право на автоматичне бюджетне відшкодування, з наданням детальних пояснень і розрахунків за критеріями, значення яких не дотримано

Відділ координації та моніторингу відшкодування ПДВ

Протягом року

1.4.3.

Вжиття заходів щодо упередження безпідставно заявлених платниками податків до відшкодування сум податку на додану вартість

Відділ координації та моніторингу відшкодування ПДВ

Протягом року

1.4.4.

Надання до Головного управління державного казначейства України у м. Києві узагальнених даних щодо відшкодування податку на додану вартість з бюджету

Координаційно-моніторингове управління


Щомісячно

1.5. Організація роботи з адміністрування акцизного податку

1.5.1.

Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати акцизного податку

Сектор адміністрування акцизного податку

Протягом року

1.5.2.

Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які проводять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів

Сектор адміністрування акцизного податку

Протягом року

1.6. Організація роботи з адміністрування інших платежів

1.6.1.


Забезпечення надходжень до бюджету рентних платежівУправління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.2.

Проведення роботи щодо адміністрування неподаткових платежів та екологічного податку

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.3.Забезпечення надходжень до бюджету платежів від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на спрощеній системі оподаткування для юридичних осіб та проведення перевірок звітності платників податків

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.4.

Забезпечення своєчасного анулювання реєстрації платників єдиного податку у відповідності до вимог Податкового Кодексу України

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.5.

Здійснення контролю за повнотою та достовірністю реєстраційних даних реєстру платників єдиного податку

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.6.

Формування переліку суб’єктів господарювання, які протягом шести місяців не сплачували або сплачували не в повному обсязі платежі за користування надрами


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.7.

Проведення роботи щодо адміністрування плати за землю з юридичних осіб

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.8.

Внесення пропозицій про укладання (перегляд) договорів оренди на більш вигідних умовах виходячи із цільового використання земельних ділянок

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.9.

Контроль за додержанням виконання суб’єктами господарювання рішення Київської міської ради від 28.02.2013 №89/9146 „Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок” щодо визначення розміру річної орендної плати за землю на рівні не менше 3 відс. нормативної грошової оцінки

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

1.6.10.

Відпрацювання переліку суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом станом на 01.01.2016, з метою забезпечення повноти залучення до оподаткування платників збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом півріччя

1.7. Організація роботи з адміністрування податків та зборів, що сплачуються фізичними особами

(у т.ч. самозайнятими), єдиного внеску

1.7.1.

Здійснення заходів щодо формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків в тому числі: реєстрація фізичних осіб – платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; внесення до Державного реєстру територіального рівня інформації про осіб, які померли; організація роботи щодо обліку фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, у окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інше

Управління електронних сервісів

Протягом року


1.7.2.

Розгляд та опрацювання заяв громадян щодо надання відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела доходів, нараховані і виплачені доходи та утримані з них податки

Управління електронних сервісів

Протягом року

1.7.3.

Надання відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків на запити, що надходять від структурних підрозділів ДПІ

Управління електронних сервісів

Протягом року

1.7.4.

Контроль своєчасного подання платниками податків та єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо), своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплата податків і зборів, єдиного внеску

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

1.7.5.

Залучення до декларування фізичних осіб, які отримували заробітну плату від двох і більше податкових агентів

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

1.7.6.

Забезпечення повноти нарахування та контролю за сплатою юридичними та фізичними особами транспортного податку

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

1.7.7.

Відпрацювання платників єдиного податку – фізичних осіб та проведення роботи щодо розширення кола платників єдиного податку

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

1.7.8.

Залучення до декларування фізичних осіб, які отримали інвестиційний дохід (ознака доходу 112)

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

1.7.9.

Залучення до декларування громадян, які отримали дохід внаслідок прийняття спадщини, дарування не від членів сім’ї першого ступеня споріднення (ознака доходу 114)


Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

1.7.10.

Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати:

податку на доходи фізичних осіб;

податків, зборів, внесків самозайнятих осіб;

державного мита;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними та фізичними особами;

екологічного податку з фізичних осіб – підприємців;

військового збору


Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

1.7.11.

Контроль за сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

1.7.12.

Організація роботи щодо повноти нарахування та своєчасністю сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки фізичними особами

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

1.7.13.

Проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування


Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

1.7.14.

Проведення кампанії декларування доходів громадян та самозайнятих осіб, отриманих за
2015 рік

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом першого

півріччя


1.7.15.

Відпрацювання фізичних осіб - підприємців, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування, а саме:1.7.15.1

формують податковий кредит за рахунок податкових накладних, які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

1.7.15.2

мають розбіжності між задекларованою сумою одержаного доходу із звітами про використання реєстраторів розрахункових операцій, та обсягами імпортних-експортних операцій, іншої наявної податкової інформації;

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

1.7.15.3

мають взаємовідносини з суб’єктами господарської діяльності із ознаками „фіктивності”

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка