План роботи Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Запорізької області Державної податкової службиСторінка1/4
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії з проведення реорганізації ДПА в Запорізькій області, голова ДПС у Запорізькій області
________________ О.Ю. Тімарцев
_________________20____ рокуПлан роботи

Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Запорізької області Державної податкової служби

на перше півріччя 2012 року№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Розділ 1. Організація роботи щодо виконання завдань із збору платежів до бюджетів та інших завдань із надходження платежів до бюджетів

1.1.

Визначення та доведення до структурних підрозділів ОДПІ організаційних заходів щодо забезпечення виконання встановлених завдань з надходження платежів до бюджетів

Відділ прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиЩомісячно

1.2.

Організація роботи структурних підрозділів ОДПІ щодо виконання доведених завдань, встановлених, відповідними наказами ДПС вищого рівня

Управління оподаткування юридичних осіб,

управління оподаткування фізичних осіб,

управління податкового контролю,

відділ погашення податкового боргу,

відділ податкової міліції


Щомісячно

1.3.

Визначення прогнозних показників збору до бюджетів усіх рівнів у розрізі податків, зборів та інших платежів та надання відповідних пропозицій ДПС області та керівництву ОДПІ

Відділ прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

управління оподаткування юридичних осіб,

управління оподаткування фізичних осіб,

відділ податкової міліціїЩомісячно

1.4.

Здійснення аналізу:1.4.1.

причин зменшення надходжень до Державного бюджету у поточному місяці у розрізі платників податків;

Відділ прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиЩомісячно


1.4.2.

економічних та фінансових показників діяльності підприємств окремих секторів економіки (паспорта бюджетоутворюючих підприємств та підприємств групи «ризиків»);

Відділ прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиЩомісячно


1.4.3.

стану розрахунків з бюджетом у розрізі секторів економіки;

Відділ прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиСічень, квітень

1.4.4.

інтегрованого обліку платників податків;

Відділ прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиЛютий, травень

1.4.5.

фінансово-господарської діяльності підприємств згідно плану-графіка проведення документальних перевірок на 2012 року

Підготовка відповідних аналітичних матеріалів керівництву ОДПІ на засідання колегії ДПС області, апаратні наради тощоВідділ прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиПротягом І півріччя


1.5.

Проведення аналізу втрат бюджету внаслідок наданих податкових пільг та надання відповідних аналітичних матеріалів до ДПС області

Відділ прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиБерезень, червень

1.6.

Аналіз адекватності зростання економічних показників до відповідної сплати по податку на додану вартість та податку на прибуток до Державного бюджету підприємствами міста та району

Відділ прогнозування, аналізу, обліку та звітності


Щомісячно

1.7.

Організація роботи щодо реєстрації та обліку платників податків, забезпечення контролю за повнотою обліку платників податків

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом І півріччя

1.8.

Забезпечення контролю за взяттям на облік платників податків, які змінили місцезнаходження у 2011 році

Управління інформатизації та обліку платників податків

Січень-лютий

1.9.

Затвердження в установленому порядку переліку платежів, контроль за справлянням яких покладено на ОДПІ

Організаційно-розпорядчий сектор

Перше півріччя

1.10.

Підготовка та надання інформації до ДПС області щодо надходжень до бюджету по судових справах під час судового розгляду або за результатами виконання рішень

Юридичний відділ

Щомісячно

1.11.

Організація роботи щодо обліку фізичних осіб - платників земельного податку

Управління оподаткування фізичних осіб

До 1-го травня


1.12.

Забезпечення надходжень платежів до бюджету за результатами контрольно-перевірочної роботи по додатково донарахованих сумах до бюджету по плановим та позаплановим перевіркам

Управління податкового контролю,

управління оподаткування юридичних осіб,

управління оподаткування фізичних осіб


Протягом І півріччя

1.13.

Організації роботи щодо виконання доведених завдань з надходження коштів до бюджетів від реалізації безхазяйного майна

Відділ погашення податкового боргу

Протягом І півріччя

Розділ 2. Організація роботи щодо контролю за додержанням податкового законодавства, повнотою і своєчасністю сплати платежів до бюджетів юридичними особами
2.1. податок на прибуток

2.1.1.

Організація роботи щодо виконання доведених завдань із забезпечення збору податку на прибуток

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

2.1.2.

Розробка та доведення до структурних підрозділів ОДПІ організаційних заходів щодо забезпечення виконання встановлених завдань з надходжень по податку на прибуток до бюджетів усіх рівнів

Управління оподаткування юридичних осіб,

відділ прогнозування, аналізу, обліку та звітностіПротягом І півріччя

2.1.3.

Здійснення аналізу податкової звітності визначальних платників податків з метою виявлення резервів сплати ними податку на прибуток та забезпечення його надходжень на рівні, не нижчому рівня минулого року та в обсягах адекватних отриманим доходам


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя

2.1.4.

Забезпечення адекватності темпів росту нарахувань податкових зобов’язань з податку на прибуток темпам зростання економіки та надходження нарахованих сум податку на прибуток у повному обсязі в терміни, встановлені чинним законодавством

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя

2.1.5.

Впровадження організаційних заходів із забезпечення дієвого контролю за повнотою сплати платежів до бюджету підприємствами, які використовують схеми ухилення від оподаткування, мінімізують податкові зобов’язання з податку на прибуток

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя

2.1.6.

Організація роботи щодо забезпечення постійного контролю за дотриманням податкового законодавства суб'єктами господарювання – платниками податку на прибуток, які декларують доходи на рівні витрат, від’ємне значення об’єкту оподаткування, рівень податкової віддачі менше 1 відсотка, звітують про відсутність господарської діяльності, декларують звільнений від оподаткування прибуток

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя
2.2. податку на додану вартість

2.2.1.

Контроль за правильністю нарахувань та вчасністю сплати у повному обсязі самостійно задекларованих сум ПДВ згідно наданих декларацій

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя

2.2.2.

Проведення аналізу сплати платниками податків податку на додану вартість та вжиття заходів щодо підвищення надходження ПДВ від визначальних платників податків, які суттєво знижують його сплату порівняно з середньомісячними

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя

2.2.3.

Збільшення надходження за рахунок забезпечення відповідності задекларованих податкових зобов’язань показникам економічного розвитку

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя

2.2.4.

Контроль за правомірністю формування платниками податків податкового кредиту, руйнування схемного податкового кредиту по платниках групи ризику

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя

2.2.5.

Контроль за платниками, які віднесені до категорії ризикових:

при наявності значних обсягів оподатковуваних операцій декларують податковий кредит на рівні податкових зобов’язань;

при зростанні обсягів оподатковуваних операцій допускають зменшення податкових зобов’язань з ПДВ до нарахування;

не досягають середньогалузевого рівня податкового навантаження;

нараховані суми ПДВ погашають залишком від’ємного значення який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 26 декларації з ПДВ);

необґрунтовано формують податковий кредит у значних розмірахУправління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя

2.2.6.

Вжиття заходів щодо посилення контролю за суб’єктами господарювання, які формують податковий кредит за рахунок податкових накладних минулих періодів

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя

2.2.7.

Організація роботи з питань оперативного відпрацювання контрагентів суб’єктів господарювання, які умисно не сплачують податкові зобов‘язання у повному обсязі

Управління оподаткування юридичних осіб,

управління оподаткування фізичних осіб,

управління податкового контролю,

відділ податкової міліціїПротягом І півріччя

2.2.8.

Здійснення моніторингу своєчасності анулювання реєстрації платників ПДВ

Управління оподаткування юридичних осіб,

управління оподаткування фізичних осібПротягом І півріччя

2.2.9.

Здійснення моніторингу результатів застосування пільгового оподаткування платниками, в тому числі тих, що здійснюють діяльність:

у сфері сільського та лісового господарства, рибальства;

з виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя

2.2.10.

Забезпечення контролю за формуванням, веденням та достовірністю даних Реєстру платників ПДВ

Управління інформатизації та обліку платників податків

Щомісячно

2.2.11.

Аналіз залишків від’ємного значення сум ПДВ, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, з метою вжиття відповідних заходів

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно
2.3. відшкодування ПДВ

2.3.1.

Організація роботи щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ

Управління оподаткування юридичних осіб,

управління оподаткування фізичних осібПротягом І півріччя

2.3.2.

Відпрацювання проектів Реєстрів суб’єктів господарювання на відшкодування ПДВ з бюджету щодо правомірності включення до них суб’єктів господарювання, які заявили суми ПДВ до відшкодування з бюджету

Управління оподаткування юридичних осіб,

відділ податкової міліції,

юридичний відділ


Протягом І півріччя

2.3.3.

Здійснення аналізу сум ПДВ, заявлених до відшкодування з бюджету. За результатами аналізу вжиття заходів щодо недопущення росту невідшкодованих сум ПДВ

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя

2.3.4.

2.3.4.12.3.4.2Проведення моніторингу щодо:

відшкодованих сум ПДВ;

динаміки виконання завдань по відшкодуванню ПДВ


Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя

2.3.5.

Упередження безпідставно заявлених до відшкодування сум ПДВ шляхом відпрацювання ланцюгів постачання товарів, робіт (послуг) з метою виявлення контрагентів з ознаками фіктивності, схем мінімізації податкових зобов’язань та ухилення від оподаткування, у т. ч. із використанням „транзитних” підприємств

Управління оподаткування юридичних осіб,

управління податкового контролю,

відділ податкової міліції


Протягом І півріччя

2.3.6.

Проведення аналізу причин та оцінка фактів порушень платниками податків вимог податкового законодавства, виявлених у ході перевірок, з питань достовірності заявлених до бюджетного відшкодування сум ПДВ

Управління оподаткування юридичних осіб,

управління податкового контролю,відділ податкової міліції

Протягом І півріччя

2.3.7.

Організація роботи щодо запровадження автоматичного відшкодування ПДВ платникам податків, які мають право на бюджетне відшкодування

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя
2.4. акцизний податок

2.4.1.

Розробка прогнозних показників акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.4.2.

Організація роботи щодо адміністрування акцизного податку

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.4.3.

Аналіз обсягів виробництва, реалізації підакцизної продукції та нарахування сум акцизного податку (у розрізі підакцизної продукції)

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно
2.5. інші платежі з юридичних осіб

2.5.1.

Організація роботи щодо забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати ресурсних, рентних, місцевих платежів до бюджетів усіх рівнів

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом І півріччя

2.5.2.

Відпрацювання доведених до ОДПІ переліків суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом станом на 01.01.12 та забезпечення повноти залучення до оподаткування платників збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Управління оподаткування юридичних осіб

Після надходження з ДПС області

2.5.3.

Аналіз інформації, отриманої від установ банків, про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів господарювання

Управління податкового контролю

Щомісячно

2.5.4.

Організація контролю за дотриманням вимог Податкового кодексу України, наказів, постанов, інструкцій, методичних вказівок щодо адміністрування облікових та звітних показників особових рахунків платників податків

Відділ прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом І півріччя

2.5.5.

Організація контролю за дотриманням вимог щодо порядку нарахування та погашення штрафних (фінансових) санкцій

Відділ прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом І півріччя

2.5.6.

Забезпечення наповнення даними "Депозитарію актів документальних перевірок"

Управління податкового контролю,

управління оподаткування фізичних осібПротягом І півріччя

2.5.7.

Співставлення інформації щодо виявлених схем ухилення від оподаткування по закінчених перевірках з інформацією, введеною до автоматизованого реєстру схем, виявлення та застосування заходів щодо усунення розбіжностей

Управління податкового контролю

Протягом І півріччя
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка