Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 03Скачати 38.61 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір38.61 Kb.
Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності 08.00.03


 1. Інституційні перетворення в національній економіці.

 2. Верховна рада як законодавчий органи управління економікою. Закони Верховної ради як правова база функціонування економіки. Роль основних законодавчих актів у сфері економіки: закони про власність та підприємницьку діяльність; закони про функціонування фінансового сектору економіки; закони про зовнішньоекономічну діяльність; закони про добробут та соціальний захист населення.

 3. Основні теорії та методології економічного розвитку.

 4. Бази та сховища даних. Система управління базами даних, реалізованих в середовищі EXCESS.

 5. Державний сектор економіки.

 6. Класифікаційні ознаки прогнозів. Класифікація прогнозів за масштабами об’єкта; часом випередження; елементами та напрямками відтворення (первинних факторів виробництва та суспільних потреб); функціональним призначенням (пошукові та цільові прогнози). Характеристика прогнозів.

 7. Державне регулювання економіки як функція держави.

 8. Комп’ютерні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа ІNTERNET.

 9. Організація державного управління національної економіки.

 10. Принципи розроблення програм економічного і соціального розвитку6 цілісності, об’єктивності, науковості, гласності, самостійності, рівності дотримання загальнодержавних інтересів. Система показників макроекономічних планів.

 11. Державне регулювання підприємницької діяльності.

 12. Програмування обчислень лінійної, розгалуженої та циклічної структур. Робота з базами даних у середовищі систем табличної обробки: іменування бази, створення записів за допомогою фільтрів, тощо. Робота з об’єктами у середовищі систем табличної обробки інформації.

 13. Роль держави в національній економіці.

 14. Програмування соціально-економічного розвитку.

 15. Прості макроекономічні моделі. Зміст і структура статистичної мультіплікаторної моделі Кейса. Взаємозалежна лінійна економетрична модель Клейна.

 16. Характеристика системи баз даних в EXCEL, іменування бази, формування даних, використання списків тощо.

 17. Стратегія соціально-економічного розвитку країни.

 18. Складні макроекономічні моделі. Економічний зміст комплексних економетричних моделей. Голанські середньо- та довгострокові моделі прогнозування. Американська школа економетричного моделювання та прогнозування.

 19. Фінансовий механізм державного регулювання економіки.

 20. Системи обробки економічної інформації. Автоматизована обробка інформації з управління виробництвом.

 21. Прогнозування соціально-економічного розвитку.

 22. Прогнозування інфляційних очікувань. Статистичний, адаптивний та раціональний способи формування очікувань. Моделі прогнозування інфляції у відповідності до концепції раціональних очікувань.

 23. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 24. Бухгалтерські інформаційні системи. Експертні системи.

 25. Теорії та моделі економічного зростання. Посткейнсіанські моделі економічного зростання. Розвиток теорії економічного зростання в моделях неокласичної теорії.

 26. Грошово – кредитне регулювання економіки. Стратегічні цілі грошово – кредитної політики: забезпечення повної зайнятості та підтримання стабільності грошової одиниці. Тактичні цілі грошово–кредитної політики.

 27. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 28. Бази знань. Технологія формування та управління ними.

 29. Структура національної економіки.

 30. Прогнозування валового внутрішнього продукту та інфляції.

 31. Інноваційна діяльність та інноваційна політика. Мета та функції інновацій. Етапи інноваційного процесу. Класифікація інновацій. Принципи державної інноваційної політики.

 32. Інтелектуальні інформаційні системи. Інформаційне забезпечення системного аналізу.

 33. Етапи приватизації в Україні. Структура, порядок розробки та прийняття Державної програми приватизації.

 34. Прогнозування рівня інфляції – індексу споживчих цін. Групи товарів та послуг, які необхідні для розрахунку ІСЦ. Методика розрахунку ІСЦ. Статистична модель прогнозування індексу інфляції. Фактори моделі прогнозування інфляції.

 35. Регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Протекціонізм і вільна торгівля. Адміністративні інструменти державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності: ліцензування, квотування, державна монополія на зовнішню торгівлю окремими товарами. Економічні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

 36. Інформаційні системи організаційного управління: банківські, фінансові тощо.

 37. Роль програмування в системі державного управління національною економікою. Співвідношення понять «програма» і «план». Директивне та індикативне планування. Розвиток макроекономічного програмування в Україні Система програмних документів економічного і соціального розвитку в Україні.

 38. Державна інвестиційна політика. Пряме управління державними інвестиціями. Бюджет як джерело державних капіталовкладень. Податкове регулювання інвестиційної діяльності.

 39. Державне регулювання цін та інфляції..

 40. Інформаційно-пошукові системи. Корпоративні інформаційні системи. Новітні інформаційні технології та схема розвитку інформаційних систем.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка