Перелік практичних навичокСкачати 128.94 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір128.94 Kb.
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


 1. Користуватися “Державною фармакопеєю України”.

 2. Знайти у “Державній фармакопеї України” таблицю кількості крапель в 1 мл.

 3. Знати форми рецептурних бланків та правила їх оформлення.

 4. Знати правила зберігання і відпуску отруйних, наркотичних та сильнодіючих речовин.

 5. Виписувати рецепти на таблетки, порошки, капсули, драже, гранули.

 6. Вміти розрізняти за зовнішнім виглядом тверді лікарські форми.

 7. Виписувати рецепти на мазі, пасти, лініменти, супозиторії;

 8. Вміти розрізняти за зовнішнім виглядом м’які лікарські форми.

 9. Виписти рецепти на різні рідкі лікарські форми.

 10. Розраховувати концентрацію рідких лікарських форм.

 11. Обчислювати добові та курсові дози у лікарських формах для ін’єкцій.

 12. Оцінювати можливість безпечного застосування антисептичних засобів.

 13. Розраховувати потрібні концентрації розчину антисептика для практичного застосування.

 14. Виписувати рецепти на антисептики та дезінфекційні засоби.

 15. Дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з окремими препаратами.

 16. Оцінювати доцільність застосування протимікробних засобів з метою хіміотерапії на основі знань їхніх властивостей.

 17. Виписувати рецепти на хіміотерапевтичні засоби за вимогами лікувально-профілактичних закладів.

 18. Розв’язувати задачі із застосування анестетиків при певних патологічних станах.

 19. Виписувати рецепти на місцевоанестезувальні засоби.

 20. Розв’язувати проблемні задачі з питань фармакотерапії холінергічними засобами.

 21. Випиати рецепти на гангліоблокатори.

 22. Розв’язувати проблемні задачі з питань фармакотерапії адренергетиками.

 23. Виписувати рецепти на адренергічні засоби.

 24. Розв’язувати задачі з фармакотерапії щодо запобігання побічним діям та застосування препаратів при станах, що потребують невідкладної допомоги (шок, колапс).

 25. Оцінювати можливість використання засобів для наркозу, спирту етилового, снодійних засобів, протиепілептичних засобів для фармакотерапії та надання невідкладної допомоги.

 26. Проаналізувати терапевтичну та побічну дію спирту етилового.

 27. Виписувати рецепти на лікарські засоби, що впливають на центральну нервову систему, за вимогами лікувально-профілактичних закладів.

 28. Оцінювати можливість використання анальгетиків для фармакотерапії та надання невідкладної допомоги.

 29. Проаналізувати пряму та побічну дію анальгетичних засобів.

 30. Виписувати рецепти на наркотичні анальгетики.

 31. Виписувати рецепти на аналептики для надання невідкладної допомоги.

 32. Виписувати рецепти на психотропні засоби.

 33. Оцінювати можливість використання відхаркувальних засобів за їх властивостями, механізмом та локалізацією дії.

 34. Проаналізувати терапевтичну та побічну дію окремих речовин, доцільність шляхів уведення для досягнення максимального ефекту.

 35. Виписувати рецепти на препарати для надання невідкладної допомоги у разі нападу бронхіальної астми та набряку легень.

 36. Розв’язувати проблемні задачі з фармакотерапії кардіологічних захворювань.

 37. Вирішувати завдання невідкладної допомоги за певних патологічних станів — гострої серцевої недостатності, нападу стенокардії, інфаркту міокарда та гіпертензивного кризу.

 38. Виписувати рецепти на серцеві глікозиди.

 39. Призначати препарати або комбінації препаратів при тих чи інших симптомах захворювання органів травлення.

 40. Проаналізувати терапевтичну й побічну дію окремих засобів, що впливають на функцію органів травлення.

 41. Виписувати рецепти на засоби, що впливають на функції органів травлення.

 42. Проаналізувати терапевтичну й побічну дію засобів, що впливають на функції системи крові.

 43. Оцінювати можливість та доцільність застосування лікар­ських­ засобів при певних патологічних станах системи крові.

 44. Виписувати рецепти на засоби, що впливають на систему крові.

 45. Проаналізувати терапевтичну й побічну дію гормональних препаратів за механізмом і локалізацією дії.

 46. Оцінювати можливість та доцільність застосування гормональних препаратів при певних патологічних станах.

 47. Виписувати рецепти на гормональні препарати.

 48. Проаналізувати терапевтичну й побічну дію вивчених засобів, що впливають на міометрій, за механізмом дії.

 49. Виписувати рецепти на засоби, що впливають і тонус та скоротливу активність міометрія.

 50. Розв’язувати проблемні задачі з питань гомеостазу.

 51. Виписувати рецепти на препарати з групи солей лужних та лужноземельних металів.

 52. Виписувати рецепти на глюкозу.

 53. Розв’язувати задачі з фармакотерапії щодо запобігання побічним діям та застосування розчинів солей і глюкози при станах, що потребують невідкладної допомоги.

 54. Виділяти антигістамінні засоби з асортименту лікарських засобів цієї фармакологічної групи.

 55. Застосовувати засоби для надання невідкладної допомоги в разі анафілактичного шоку.

 56. Виписувати рецепти на протиалергійні засоби.

 57. Виділяти з асортименту лікарських засобів препарати водо- та жиророзчинних вітамінів.

 58. Оцінювати можливість та доцільність практичного застосування вітамінних препаратів на основі знань про їх фізіологічне значення, властивості та локалізацію дії.

 59. Виписувати рецепти на вітамінні препарати за вимогами лікувально-профілактичних закладів.

 60. Визначати заходи з надання невідкладної допомоги у разі отруєння лікарськими засобами.

 61. Користуватися таблицями отрут і антидотів.

ПЕРЕЛІК питань ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ


 1. Визначення фармакології як науки та зв’язок її з іншими дисциплінами.

 2. Коротка історія розвитку фармакології.

 3. Джерела отримання лікарських речовин.

 4. Шляхи пошуку нових ліків та їх клінічні випробування.

 5. Лікарські речовини, лікарські форми, їх класифікація. Лікарські препарати.

 6. Рецепт, його значення. Загальні правила виписування рецептів.

 7. Форми рецептурних бланків і правила оформлення за ними рецептів згідно з чинним наказом.

 8. Правила виписування ліків для стаціонарних хворих.

 9. “Державна фармакопея України”, її зміст і значення.

 10. Основні відомості про аптеку, її завдання. Правила зберігання та відпуску ліків.

 11. Тверді форми ліків і правила виписування рецептів на порошки, капсули, драже, таблетки (приклади).

 12. Рідкі форми ліків і правила виписування рецептів на розчини, настої, відвари, слизи, настойки, екстракти, новогаленові препарати, мікстури (приклади).

 13. М’які форми ліків: мазі, пасти, супозиторії, лініменти (приклади).

 14. Форми ліків для ін’єкцій. Способи стерилізації, правила виписування рецептів (приклади).

 15. Шляхи введення ліків в організм.

 16. Розподіл ліків в організмі.

 17. Біотрансформація ліків в організмі.

 18. Шляхи виведення ліків з організму.

 19. Види дії лікарських речовин: місцева, резорбтивна, рефлекторна, основна і побічна, пряма і непряма.

 20. Умови, що впливають на дію ліків в організмі: хімічна будова, фізико-хімічні властивості, доза ліків, вік, маса тіла, індивідуальна чутливість організму.

 21. Зміна дії медикаментозних речовин у разі повторних уведень, кумуляція, звикання, тахіфілаксія, лікарська залежність, сенсибілізація.

 22. Комбінована дія лікарських речовин. Синергізм та його види. Антагонізм. Синергоантагонізм.

 23. Побічна дія ліків алергійної та неалергійної природи. Негативна дія ліків: тератогенна, ембріотоксична й мутагенна, канцерогенна.

 24. Місцевоанестезувальні речовини, загальна характеристика, види місцевої анестезії. Препарати, застосування їх для різних видів анестезії.

 25. В’яжучі засоби, принципи їх дії, класифікація, застосування окремих препаратів.

 26. Адсорбувальні засоби. Принцип дії, застосування.

 27. Подразнювальні засоби. Їх місцева, рефлекторна та відволі­кальна дія. Препарати. Застосування.

 28. Будова еферентної іннервації. Механізм передавання збудження. Класифікація речовин, що впливають на холінергічні синапси.

 29. М-холіноміметичні речовини, їх основні фармакологічні ефекти. Препарати. Застосування. Отруєння та надання допомоги.­

 30. Н-холіноміметичні речовини, механізм збуджувальної дії на дихання. Препарати. Шляхи введення. Токсична дія нікотину. Засоби для боротьби з палінням.

 31. Антихолінестеразні речовини. Механізм дії. Основні фармакологічні ефекти. Препарати. Застосування. Допомога в разі отруєння фосфорорганічними сполуками.

 32. М-холіноблокатори. Механізм дії, основна фармакологічна дія. Особливості дії окремих препаратів. Застосування. Надання допомоги в разі отруєння.

 33. Гангліоблокатори. Механізм їх дії. Застосування окремих препаратів. Побічна дія. Заходи щодо запобігання побічній дії.

 34. Класифікація речовин, що впливають на адренергічні синапси.

 35. -Адреноміметичні речовини. Основні фармакологічні ефекти. Шляхи введення.

 36. β-Адреноміметичні речовини. Основні фармакологічні ефекти. Застосування. Побічна дія.

 37. -, β-Адреноміметичні речовини. Основні фармакологічні ефекти. Застосування. Побічна дія.

 38. Симпатоміметичні речовини. Основні фармакологічні ефекти. Застосування. Побічна дія.

 39. -Адреноблокатори. Показання та протипоказання.

 40. β-Адреноблокатори. Показання та протипоказання до застосування.

 41. Симпатолітичні речовини.

 42. Засоби для інгаляційного наркозу. Ускладнення під час і після наркозу. Особливості дії окремих препаратів.

 43. Засоби для неінгаляційного наркозу. Особливості дії окремих препаратів. Шляхи введення. Ускладнення.

 44. Спирт етиловий. Його резорбтивна, місцева та протимікробна дія. Допомога в разі гострого отруєння. Алкоголізм і методи його лікування.

 45. Снодійні засоби. Гостре отруєння, надання допомоги.

 46. Протиепілептичні засоби.

 47. Наркотичні анальгетики. Загальна характеристика. Особливості дії окремих препаратів. Застосування. Допомога в разі гострого отруєння. Морфінізм та методи лікування.

 48. Ненаркотичні анальгетики. Механізм анальгетичної, жаро­знижувальної та протизапальної дії. Застосування. Побічна дія.

 49. Нейролептики. Загальна характеристика, застосування, побічна дія.

 50. Транквілізатори. Загальна характеристика. Препарати. Застосування. Побічна дія.

 51. Седативні засоби. Вплив на ЦНС. Застосування, побічна дія.

 52. Психостимулятори. Загальна характеристика, застосування.­

 53. Аналептики. Загальна характеристика, вплив на ЦНС. Препарати, застосування.

 54. Стимулятори дихання. Класифікація. Застосування окремих препаратів.

 55. Протикашльові засоби, класифікація. Препарати, застосування, побічна дія.

 56. Відхаркувальні засоби.

 57. Бронхолітичні засоби.

 58. Засоби, які використовують у разі набряку легень.

 59. Серцеві глікозиди, механізм їхньої дії на серце. Препарати, застосування, шляхи введення, дозування.

 60. Протиаритмічні засоби. Механізм дії окремих препаратів, застосування.

 61. Засоби, які використовують для зняття нападів стенокардії та запобігання їм. Механізм дії окремих препаратів. Шляхи введення.

 62. Засоби, які застосовують у разі інфаркту міокарда.

 63. Антигіпертензивні засоби, загальна характеристика. Класифікація. Застосування окремих препаратів.

 64. Засоби, що впливають на апетит.

 65. Засоби, які використовують у разі недостатньої та надмірної секреції залоз шлунка.

 66. Засоби, які використовують при порушенні секреції підшлункової залози.

 67. Жовчогінні засоби.

 68. Проносні засоби, класифікація. Застосування окремих препаратів.

 69. Сечогінні засоби.

 70. Засоби, що впливають на міометрій.

 71. Засоби, що впливають на систему крові.

 72. Коагулянти. Антикоагулянти. Фібринолітичні, антифібринолітичні засоби.

 73. Препарати гормонів, їх синтетичні замінники та антагоністи.­

 74. Вітамінні препарати. Водорозчинні вітамінні препарати.

 75. Жиророзчинні вітамінні препарати.

 76. Солі лужних та лужноземельних металів.

 77. Глюкоза.

 78. Протизапальні засоби стероїдної та нестероїдної будови. Механізм їхньої дії. Застосування. Побічна дія.

 79. Протиалергійні засоби. Механізм протиалергійної дії окре­мих препаратів. Застосування.

 80. Антисептичні засоби. Застосування окремих препаратів.

 81. Антибіотики. Загальна характеристика, механізм дії, спектр дії, класифікація. Препарати, шляхи введення. Побічна дія.

 82. Сульфаніламідні препарати. Загальна характеристика, меха­нізм і спектр дії. Застосування окремих препаратів. Побічна дія.

 83. Синтетичні протимікробні засоби.

 84. Протитуберкульозні засоби.

 85. Протисифілітичні засоби.

 86. Протималярійні засоби.

 87. Протиамебні засоби.

 88. Засоби, які використовують у разі трихомонозу, лям­бліозу.

 89. Противірусні засоби.

 90. Протигрибкові засоби.

 91. Протигельмінтні засоби.

 92. Протибластомні засоби. Механізм цитостатичної дії. Засто­сування окремих препаратів.

 93. Основні принципи допомоги у разі гострих медикаментозних отруєнь.

Література

Основна

Казанюк Т.В., Нековаль І.В. Основи фармакології та загальної рецептури. — К.: Здоров’я, 2007.— 270 с.

Нековаль І.В., Казанюк Т.В. Фармакологія. — К.: Медицина, 2011. — 520 с.

Казанюк Т.В. Практикум з фармакології. — К.: Здоров’я, 2003. —260 с.

Педченко Є.П., Журавльова С.В. Практикум з фармакології з медичною рецептурою в модулях. — К.: Медицина, 2007. — 180 с.

Скакун М.П., Посохова К.А. Основи фармакології з рецептурою. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.
Додаткова

Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: Підручник-довідник. — Харків, 2006. — 120 с.

Чекман І.С. Фармакологія. — К.: Вища шк., 2003. — 832 с.

Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2 т. — М.: Новая волна, 2000. — 1200 с.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка