Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів УкраїниСторінка1/3
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3
Додаток 1

до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

в районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Долинської

районної державної адміністраціївід “23” грудня 2011року № 1205-р

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, законів України

"Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інших нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації

І. Питання на перевірку знання Конституції України

      1. Основні розділи Конституції України.

      2. Основні риси Української держави за Конституцією України

(статті 1, 2).

      1. Форма правління в Україні (стаття 5).

      2. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

      3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

      4. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

      5. Найважливіші функції держави (стаття 17).

      6. Державні символи України (стаття 20).

      7. Конституційне право на працю (стаття 43).

      8. Конституційне право на освіту (стаття 53).

      9. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

      10. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

      11. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

      12. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

      13. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

      14. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

      15. Державний бюджет України (стаття 96).

      16. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

      17. Повноваження Президента України (стаття 106).

      18. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

      19. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

      20. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

      21. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

      22. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

      23. Система судів в Україні (стаття 125).

      24. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

      25. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

      26. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

      27. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

      28. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

      29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

      30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

      31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"


       1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

       2. Право на державну службу (стаття 4).

       3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

       4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

       5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

       6. Основні права державних службовців (стаття 11).

       7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

       8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

       9. Присяга державних службовців (стаття 17).

       10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

       11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

       12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

       13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

       14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

       15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

       16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

       17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

       18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально- побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

       19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

       20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

       21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

        1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

        2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

        3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

        4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6,7).

        5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

        6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

        7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

        8. Фінансовий контроль (стаття 12).

        9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

        10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

        11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

        12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

        13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

        14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

        15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).IV. Питання на перевірку знання кадрової роботи та проходження державної служби

         1. Основні трудові права працівників.

         2. Переведення на іншу роботу.

         3. Неповний робочий час.

         4. Обмеження надурочних робіт.

         5. Тривалість щорічної відпустки.

         6. Відкликання з відпустки.

         7. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади.

         8. Гарантії при службових відрядженнях.

         9. Порядок вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва.

         10. Трудові книжки.

         11. Видача трудової книжки у разі звільнення.

         12. Дублікат трудової книжки.

         13. Вкладиш до трудової книжки.

         14. Норма тривалості робочого часу.

         15. Порядок призначення керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

         16. Порядок призначення начальників відділів апарату районної державної адміністрації.

         17. Комплект документів, що подається для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців.

         18. Порядок призначення заступників голови районної державної адміністрації.

         19. Атестація державних службовців.

         20. Щорічна оцінка державних службовців.

         21. Штатний розпис.

         22. Заходи дисциплінарного впливу.

         23. Зняття дисциплінарного стягнення.

         24. Випробувальний термін при прийнятті на роботу.

         25. Основні розділи форми П-2ДС.

         26. Кадровий резерв державної служби.

         27. Пенсійне забезпечення державних службовців.

         28. Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

         29. Класифікація посад та ранги державних службовців.

V. Питання на перевірку знання законодавства з питань фінансово-господарської діяльності

1.Яким документом визначаються загальні правила ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності?          1. 2. Хто здійснює керівництво веденням бухгалтерського обліку?

          2. 3. Згідно з яким документом плануються видатки на утримання установи?

          3. 4. Згідно з яким документом здійснюється надходження та використання коштів?

          4. 5. Яким документом встановляється чисельність працівників установи та посадові оклади?

          5. 6. Оформлення банківських документів.

          6. 7. Оформлення касових документів.

          7. 8. Терміни подання авансових звітів про відрядження.

          8. 9. Терміни подання статистичної звітності.

          9. 10. Терміни подання звітності до органів Державного казначейства України.

          10. 11. Терміни подання звітності до соціальних фондів та податкової інспекції.

          11. 12. Якими документами здійснюється видача та отримання товарно- матеріальних цінностей?

          12. 13. Терміни проведення інвентаризації в установі.

          13. 14. Дотримання ліміту каси.

          14. 15. Облік основних фондів та необоротних активів.

          15. 16. Яким документом визначається порядок обчислення середньої заробітної плати?

          16. 17. Порядок нарахування та розмір надбавки за вислугу років.

          17. 18. Порядок нарахування надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

          18. 19. Яким документом визначається порядок призначення та виплати премії?

          19. 20. Яким документом надається право на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності?

          20. 21. Яким документом здійснюється облік робочого часу працівників установи?

          21. 22. Якими документами надається право на відпустку?

          22. 23. Якими документами регулюються зміни до кошторису та плану асигнувань?

          23. 24. Терміни зберігання первинних документів.

          24. 25. Терміни зберігання особових рахунків.

          25. 26. Підстави для оплати за придбання матеріалів, товарів, робіт та послуг.

          26. 27. На підставі яких законодавчих актів здійснюється закупівля товарів та послуг за бюджетні кошти?

          27. 28. Згідно з якими документами здійснюються нові умови оплати праці працівників у відповідному органі?

          28. 29. Яким документом визначаються посадові обов'язки, права та відповідальність працівників?

          29. 30. Формування справ для здачі до архіву.VI. Питання на перевірку знань законодавства з питань діловодства

 1. Який документ визначає загальні правила ведення діловодства?

 2. Хто здійснює керівництво роботою діловодних служб?

 3. Якою мовою ведеться діловодство в місцевих органах виконавчої влади?

 4. Що таке документування управлінської діяльності?

 5. Які розпорядчі документи видають місцеві органи виконавчої влади?

 6. Які колегіальні органи утворюються в місцевих державних адміністраціях?

 7. Які документи готуються та подаються членам колегії районної державної адміністрації?

 8. Які терміни підготовки матеріалів до засідання колегії районної державної адміністрації?

 9. Який порядок підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації?

 10. Приймання, розгляд і реєстрація документів.

 11. Попередній розгляд документів.

 12. Реєстрація документів (вхідних, вихідних документів та тих, що створені в райдержадміністрації).

 13. Складання та оформлення документів.

 14. Порядок проходження запитів, які надійшли до райдержадміністрації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 15. Датування документів.

 16. Погодження документів.

 17. Засвідчення документів.

 18. Адресування документів.

 19. Резолюція.

 20. Робота з документами, які містять персональні дані.

 21. Відмітки про проходження документів, оформлення копій документів.

 22. Оформлення додатків до документів.

 23. Вимоги до оформлення документів машинописним способом (друкування на комп'ютері).

 24. Розмноження документів.

 25. Порядок роботи з документами, які містять службову інформацію.

 26. Порядок надсилання вихідних документів.

 27. Строки виконання документів.

 28. Складання номенклатур справ.

 29. Формування справ.

 30. Підготовка справ до зберігання та використання.VII. Питання на перевірку знань законодавства з питань звернень громадян

  1. Які є види звернень і якими законами регулюються порядок і умови їх подання?

  2. У якому випадку можна подати звернення?

  3. До кого мають право звертатися громадяни України?

  4. Хто отримує листи громадян, які надходять до місцевих органів виконавчої влади?

  5. Що може містити звернення громадянина?

  6. Які наслідки подання звернення протиправного характеру?

  7. Хто може подавати звернення?

  8. Чи мають право військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки подавати звернення?

  9. Що таке пропозиції (зауваження) громадян і як повинні на них реагувати органи влади?

  10. Що таке заяви та клопотання громадян і як вони розглядаються?

  11. Що таке скарга і які рішення, дії (бездіяльність) можуть бути оскаржені?

  12. Як оформлюються звернення?

  13. Які звернення не підлягають розгляду?

  14. Як повинна бути оформлена відповідь на звернення громадянина, якщо йому відмовлено в задоволенні вимог?

  15. Чи допускається переслідування громадянина за його звернення?

  16. Якими основними документами регламентується робота із зверненнями громадян?

  17. На кого покладається ведення діловодства за зверненнями громадян?

  18. Як проводиться реєстрація звернень громадян?

  19. У яких випадках допускається журнальна форма реєстрації звернень громадян?

  20. Які складові реєстраційного індексу звернення?

  21. Коли завершується контроль за зверненням громадянина і хто може прийняти рішення зняття з контролю?

  22. Які складові реєстраційного індексу письмової відповіді заявнику?

  23. Де повинні зберігатися звернення громадян після вирішення і який термін їх зберігання?

  24. Який термін розгляду звернень громадян?

  25. Які посадові особи зобов'язані проводити особистий прийом громадян і хто визначає порядок прийому?

  26. Яку суму коштів повинен сплатити громадянин за розгляд його звернення керівниками та іншими посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, підприємств?

  27. Які посадові особи повинні розглядати звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати- героїня"?

  28. Хто здійснює контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян?

  29. Хто здійснює нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян?

  30. Що таке дублетні звернення та як вони обліковуються?VIII. Питання на перевірку знань законодавства з питань організації контролю за виконанням документів

   1. Основні завдання сектору контролю апарату райдержадміністрації та їх реалізація.

   2. Основні права сектору контролю апарату райдержадміністрації.

   3. Особливості визначення строків виконання документів.

   4. Основні складові реєстраційної картки.

   5. Особливості датування документів.

   6. Основні етапи здійснення контролю за виконанням документів.

   7. Особливості формування реєстраційно-контрольної картки.

   8. Основні завдання і порядок контролю за виконанням документів.

   9. Основні складові резолюції до документа.

   10. Етапи здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень, доручень Президента України.

   11. Особливості підготовки та основні складові плану контролю за виконанням указів, розпоряджень, доручень Президента України.

   12. Інформування про стан виконання, процедура перенесення строку виконання завдань, визначених указами, розпорядженнями, дорученнями Президента України.

   13. Терміни інформування народного депутата України про результати розгляду його запиту.

   14. Терміни розгляду депутатського звернення відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України".

   15. Терміни розгляду депутатського звернення відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

   16. Терміни підготовки відповідей на звернення комітетів Верховної Ради України.

   17. Терміни розгляду органами виконавчої влади звернень громадян.

   18. Особливості формування реєстраційно-контрольної картки за допомогою персонального комп'ютера.

   19. Особливості термінів розгляду подання прокурора.

   20. Особливості термінів розгляду припису прокурора.

   21. Відповідальність голови районної державної адміністрації за дотримання термінів виконання документів.

   22. Особливості попереднього розгляду документа.

   23. Склад реквізитів організаційно-розпорядчих документів.

   24. Особливості зняття документа з контролю.

   25. Підстави для прийняття розпорядчих документів.

   26. Механізація і автоматизація діловодних процесів.

   27. Випадки, коли терміни інформування народного депутата України про результати розгляду його запиту можуть бути продовжені, та граничні терміни інформування про результати розгляду його запиту.

   28. Випадки, коли терміни інформування депутата місцевої ради про результати розгляду його звернення можуть бути продовжені, та граничні терміни інформування про результати розгляду його звернення.

   29. Відповідальність за невиконання законних вимог народного депутата України.IX. Питання на перевірку знань законодавства з питань ведення Державного реєстру виборців

    1. Що таке Державний реєстр виборців?

    2. Основні завдання Державного реєстру виборців.

    3. Основні засади ведення Державного реєстру виборців.

    4. Що забезпечує загальний характер Державного реєстру виборців?

    5. У чому полягає однократність включення виборця до Державного реєстру виборців?

    6. Постійність Державного реєстру виборців.

    7. Публічність Державного реєстру виборців.

    8. Поновлювальність Державного реєстру виборців.

    9. Захищеність Державного реєстру виборців.

    10. Мова ведення Державного реєстру виборців.

    11. Відомості Державного реєстру виборців.

    12. Ідентифікаційні персональні дані виборця.

    13. Органи Державного реєстру виборців.

    14. Дії щодо ведення Державного реєстру виборців.

     1. Що є підставою для видання розпорядження голови райдержадміністрації про внесення запису до бази даних Державного реєстру виборців?

     2. Запит виборця до органу ведення Державного реєстру виборців.

     3. Коли, у якому випадку і за якою інформацією виборець може звернутись до органу ведення Державного реєстру виборців?

     4. У якому випадку орган ведення Державного реєстру виборців відмовляє виборцю у задоволенні його запиту?

     5. Цілі використання персональних даних Державного реєстру виборців.

     6. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Державного реєстру виборців.

     7. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру.

     8. Відповідальність за порушення Закону України "Про Державний реєстр виборців".

     9. За які дії громадяни несуть відповідальність відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців"?

     10. За які дії несуть відповідальність посадові та службові особи органів Державного реєстру виборців відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців"?

     11. Загальне виборче право.

     12. Рівне виборче право.

     13. Пряме виборче право.

     14. Таємне голосування.

     15. Які документи підтверджують громадянство України?X. Питання на перевірку знань законодавства з юридичних питань

      1. Поняття трудового договору.

      2. Строк та порядок укладення трудового договору.

      3. Підстави для припинення трудового договору.

      4. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

      5. Розірвання трудового договору з інших підстав.

      6. Стягнення за порушення трудової дисципліни та строки застосування дисциплінарних стягнень.

      7. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.

      8. Особливості дисциплінарної відповідальності. Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.

      9. Предметна підсудність адміністративних справ.

      10. Територіальна підсудність адміністративних справ.

      11. Інстанційна підсудність адміністративних справ.

      12. Здійснення адміністративного судочинства в адміністративних судах України.

      13. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків.

      14. Поняття та види правочинів.

      15. Поняття та види договору.

      16. Поняття позовної давності.

      17. Документ прокурорського реагування: протест.

      18. Документ прокурорського реагування: припис.

      19. Документ прокурорського реагування: подання.

      20. Документ прокурорського реагування: постанова.

      21. Право на звернення до адміністративного суду.

      22. Форма і зміст адміністративного позову.

      23. Вимоги до позовної заяви (адміністративного позову).

      24. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно- правових актів.

      25. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців.

      26. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

      27. Поняття права власності та здійснення права власності.

      28. Право державної та комунальної власності.

      29. Державна реєстрація нормативно-правових актів.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка