Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю засвоєння частини 1 «Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб»Сторінка1/5
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.09 Mb.
  1   2   3   4   5
Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю засвоєння частини 1 «Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб».
1. Які з перелічених факторів мають найбільше значення у виникненні захворювань червоної крові:

1) порушення режиму харчування;

2) переохолодження;

3) дія хімічних агентів (бензол, анілін та ін.);

4) емоційне перенапруження;
2. Лімфовузли нагноюються і утворюють нориці при:

1) хронічному лімфолейкозі;

2) хронічному мієлолейкозі;

3) туберкульозі лімфовузлів;

4) лімфогрануломатозі;
3. ЕКГ ознаки правошлуночкової екстрасистоли:

1) високий R в II відведенні;

2) RIII > RII > RI;

3) високий R в III відведенні, глибокий S в I;

4) глибокий S в II відведенні;

5) високий R в I відведенні, глибокий S в III;


4. Як відрізнити пульсацію сонних артерій від пульсації яремних вен на шиї:

1) пульсація вен більш помітна, ніж пульсація артерій;

2) пульсація артерій не помітна в нормі;

3) пульсація сонних артерій видно досередини від грудино-ключичного м’язу, а вен - назовні;

4) пульсацію сонних артерій видно назовні від грудино-ключично-сосковидного м’язу, а вен - досередини;

5) пульсація вен помітна в югулярній ямці;


5. Показником гемолізу є:

1) лейкоцитоз;

2) еозинофілія;

3) збільшення ШОЕ;

4) лейкопенія;

5) ретикулоцитоз;


6. Ретикулоцитоз в периферичній крові зустрічається при:

1) хворобі Верльгофа;

2) гемолітичній анемії;

3) гемофілії;

4) лімфогрануломатозі;

5) мієломній хворобі;


7. Що таке пастозність:

1) сильно виражений набряк;

2) слабо виражений набряк;

3) набряк усього тіла;

4) кахектичний набряк;
8. Ослаблення обох тонів серця відбувається внаслідок:

1) аортальних вад;

2) тиреотоксикозу;

3) гіпертонічної хвороби;

4) мітральних вад;

5) міокардиту;


9. Ознаки блокади лівої ніжки пучка Гіса:

1) вкорочення інтервалу P-Q, поширення комплесу QRS;

2) комплекс QRS коротший 0,1с;

3) поширення QRS більше 0,1 с,деформація комплексу QRS по типу rSr, rsR, rSR, V1-2;

4) поширення QRS більше 0.10 с, деформація висхідного коліна і вершини зубця R, що нагадує шлуночкову екстрасистолу, у відведеннях I,II,аVI, V5-6;

5) комплес QRS коротший 0,1с, нагадує шлуночкові екстрасистолу;


10. В результаті чого виникає merbus coeruleus:

1) серцево-судинної недостатності;

2) мітрального стенозу;

3) бронхіальної астми;

4) стеноза гирла легеневої артерії;

5) коарктації аорти;


11. Як визначити, уражений один клапан чи два, якщо в двох різних точках одночасно вислуховується аналогічний шум в одній і тій самій фазі серцевої діяльності:

1) вислухати в положенні стоячи;

2) нахилити хворого вперед;

3) пересувати стетоскоп по лінії, що з'єднує дані точки вислуховуння, і стежити за зміною гучності шуму;

4) сильніше притиснути стето­скоп до грудної клітки;

5) вислухати в положенні лежачи;


12. Електрична вісь серця не відхилена, коли:

1) у І відведенні найвищий зубець R, у III - найглибший зубець S;

2) найвищий зубець R у І відведенні;

3) у III відведенні найвищий зубець R, у 1-му - найглиб­ший зубець S;

4) найвищий зубець і? у II відведенні;

5) найвищий зубець R у III відведенні;


13. Як називається запис пульсу:

1) балістокардіографія;

2) осцилографія;

3) капіляроскопія;

4) флебографія;

5) сфігмографія;


14. Систолічне “котяче муркотіння” на основі серця пальпується при:

1) недостатності правого атріо-вентрикулярного клапану;

2) недостатності лівого атріо-вентрикулярного клапану;

3) стенозі гирла аорти;

4) мітральному стенозі;

5) недостатності клапанів аорти;


15. Про що свідчить наявність кристалів холестерину в жовчі?

1) бронхолітіаз;

2) холелітіаз;

3) нефролітіаз;

4) гастролітіаз;
16. Найхарактерніший симптом портальної гіпертензії:

1) проноси;

2) асцит;

3) закрепи;

4) метеоризм;
17. Як визначити вольтаж ЕКГ:

1) виміряти амплітуду R у І стандартному відведенні;

2) визначити амплітуду R у грудних відведеннях;

3) визначити суму амплітуд R у І, II, III стандартних відве­деннях;

4) виміряти амплітуду S у II і стандартному відведенні;

5) виміряти амплітуду R у II стандартному відведенні;


18. Що таке флатуленція:

1) блювання;

2) відрижка;

3) печія в стравоході;

4) зниження апетиту;

5) здуття тонкої кишки і шлун­ка;


19. Лейкемічний провал в аналізі периферичної крові характерний для:

1) гострого лейкозу;

2) хронічного мієлолейкозу;

3) лімфогранулематозу;

4) тромбоцитопенії;

5) хронічного лімфолейкозу;


20. Що таке синдром Моргань і-Едемса-Стокса:

1) отруєння серцевими глікозидами;

2) підвищення тиску в артеріальній частині малого кола кровообігу;

3) вроджена патологія, для якої характерна наявність додаткового пучка проведення імпульсу між правим передсердям і правим шлуночком;

4) втрата свідомості в момент переходу неповної блокади в повну поперечну блокаду;

5) підвищення периферичного артеріального опору;


21. ЕКГ ознаки тріпотіння передсердь:

1) зубець Р відсутній, одинакові інтервали R-R;

2) великі хвилі «пилоподібної» форми замість зубця Р, число яких перед кожним шлуночковим комплексом залежить від провідності вузла Ашоффа-Тавара, інтервал R-R різної величини, низько амплітудні хвилі у великій кількості (замість зубця Р);

3) зубець Р відсутній, неоднакові інтервали R-R;

4) зубець Р незмінений, інтервал R-R вкорочений;
22. Про що свідчить зміна активності лужної фосфатази:

1) механічну жовтяницю;

2) порушення вуглеводної функції печінки;

3) порушення білковотворної функції печінки;

4) порушення антитоксичної функції печінки;

5) регуляцію білкового обміну внаслідок патології печінки;


23. Чому вологі дрібноміхурчаті дзвінкі хрипи можуть свідчити про наявність бронхопневмонії:

1) бо при бронхопневмонії бронх стискається ущільненою, інфільтрованою тканиною легені;

2) бо стінка бронха при запаленні ущільнюється;

3) бо в ураженому бронху збирається велика кількість рідкого ексудату;

4) бо при бронхопневмонії бронх оточений ділянкою ущільненої, інфільтрованої тканини;

5) бо при бронхіті порушується прохідність бронха;


24. Що таке симптом Воскресенського:

1) відсутність пульсації черевної частини аорти в надчеревній ділянці;

2) біль при пальпації у лівому реберно-хребтовому куті;

3) біль у ділянці живота, обмеженій серединною лінією та лінією, проведеною від пупка вгору до переднього краю правої пахвової ямки;


25. Коли виникає тупий звук над легенями:

1) при ателектазі легені, що починається;

2) над бронхоектазом, каверною, абсцесом легені, що випорожнились;

3) при пневмотораксі;

4) при крупозній пневмонії в стадії опечінкування;

5) при емфіземі легенів;


26. Що таке симптом Кера:

1) болючість у точці проекції жовчного міхура під час пальпації, особливо на вдихові;

2) болючість у зоні Шоффара;

3) болючість під час постукування ребром кисті по правій ребровій дузі;

4) болючість у точці Дежардена;
27. Як називається шум, який вислуховують між II і І тонами:

1) систолічний;

2) діастолічний;

3) функціональний;

4) перикардіальний;

5) плевро-перикардіальний;


28. Що таке гемоптое (haemoptoe):

1) похолодання кінцівок;

2) кашель;

3) кровохаркання;

4) легка ступінь набряку;

5) відчуття пульсації в тілі;


29. Про яке захворювання слід думати, отримавши геморагічний пунктат з плевральної порожнини:

1) туберкульоз легенів вогнищевий;

2) ракове ураження плеври;

3) пневмосклероз;

4) серцеву недостатність;

5) карніфікацію;


30. Що таке здоров'я:

1) відсутність ушкодження організму, достатнє пристосування до зовнішнього середовища, хороше самопочуття;

2) анатомічна і функціональна цілісність організму;

3) реакція організму на роздратування;

4) єдність організму і середовища;
31. Що таке синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта:

1) мигтіння передсердь і шлуночків;

2) підвищення тиску в артеріальній частині малого кола кровообігу;

3) приступи втрати свідомості з епілептоїдним станом внаслідок порушення ритму серця;

4) приступи пароксизмальної надшлуночкової тахікардії внаслідок вродженої патології провідної системи серця;

5) втрата свідомості внаслідок різкого падіння АТ;


32. В якому місці провідної систе­ми серця в нормі виникає імпульс збудження:

1) у серцевих провідникових міоцитах (волокнах Пуркіньє);

2) у лівій ніжці передсердно-шлуночкового пучка (пучка Пса);

3) у правій ніжці передсердно-шлуночкового пучка;

4) у пазухо-передсердному (синусовому) вузлі;

5) у передсердно-шлуночковому вузлі;


33. Яка форма грудної клітки характерна для емфіземи легенів :

1) бочкоподібна;

2) рахітична;

3) паралітична;

4) астенічна;
34. Коли ритм ЕКГ називають правильним:

1) інтервали R-R відрізня­ються не більше ніж на 0,1 с;

2) інтервали R-R відрізня­ються більше ніж на 0,3 с;

3) інтервали R-R відрізня­ються більше ніж на 0,2 с;

4) інтервали R-R відрізня­ються більше ніж на 10 %;

5) інтервали R-R відрізня­ються більше ніж на 0,1 с;


35. Поліурія - це:

1) добовий діурез менше ніж 2л;

2) добовий діурез більше ніж 2л;

3) добовий діурез менше ніж 1л;

4) денний діурез менше ніж 2л;
36. Що таке симптом:

1) прояв ефекту лікування;

2) скарги хворого;

3) сукупнісь проявів хвороби;

4) переклад з латинськ. мови “співпадіння”;

5) переклад з грецьк. мови “співпадіння”, ознака захворювання;


37. Від чого залежить тональність і калібр хрипів:

1) від калібрів бронхів;

2) від наявності запальної інфільтрації навколо бронхів;

3) від характеру секрету;

4) від частоти дихання;

5) від глибини дихання;


38. Найтиповіша іррадіація болю у разі синдрому печінкової коліки:

1) у ліве підребер'я;

2) у праве стегно;

3) у нижній відділ живота;

4) у ліву руку;

5) у праву лопатку;


39. Відрижка із запахом тухлих яєць характерна для:

1) виразкової хвороби дванад­цятипалої кишки;

2) панкреатиту;

3) раку шлунка;

4) цирозу печінки;

5) виразкової хвороби шлунка;';


40. Які особливості болю при патології підшлункової залози:

1) локалізується в надчеревний ділянці або лівому підребер’ї з іррадіацією в спину (оперізуючий біль);

2) знімається спазмолітичними, інколи лише наркотичними препаратами;

3) усе перелічене;

4) біль інтенсивний, часто нестерпний, може бути нападоподібним, часто провокується надмірним вживанням жирної їжі;
41. Який серцевий шум дає пальпаторні відчуття над зоною абсо­лютної тупості серця, що поси­люються, якщо хворий нахиляє тулуб уперед:

1) систолічний шум над клапа­ном аорти;

2) систолічний шум на верхів­ці серця;

3) діастолічний шум на верхів­ці серця;

4) діастолічний шум над кла­паном аорти;

5) систолодіастолічний шум тертя перикарда;


42. При наявності ексудативного плевриту над рівнем рідини в легенях вислуховується:

1) везикулярне жорстке дихання з подовженим видихом;

2) амфоричне дихання;

3) патологічне бронхіальне або везикулобронхіальне дихання;

4) жорстке везикулярне дихання;

5) ослаблене везикулярне дихання;


43. Відрижка їжею:

1) cibofobia;

2) eructation;

3) hyporexia;

4) regurgitation;

5) anorexia;


44. Свербіння шкіри зустрічасться при:

1) залізодефіцитній анеміі;

2) лімфогрануломатозі;

3) спленомегалії;

4) хворобі Верльгофа;

5) гемофілії;


45. Як хворий має дихати під час проведення аускультації серця:

1) часто;

2) спокійно;

3) затримати дихання на фазі вдиху;

4) глибоко;

5) затримати дихання на фазі видиху;


46. Як визначається активна рухомість нижнього краю легенів (екскурсія):

1) на фазі вдоху;

2) при затримці дихання на висоті вдоху і видоху;

3) на фазі видоху;

4) при нормальному диханні;

5) при затримці дихання;


47. Ідіосинкразія - це:

1) загальна назва реакцій організму, схожих деякими клінічними проявами на алергічні, виникають при генетично зумовленій підвищеній чутливості до окремих харчових продуктів, лікарських препаратів, тощо;

2) нескладність мислення;

3) ототожнювання;

4) сукупність спадкових факторів особин;

5) природжене недоумство;


48. Що таке брадіпное:

1) більше 20 дихальних рухів за хвилину;

2) зупинка дихання;

3) задишка в положенні сидячи зі спущеними ногами;

4) менше 16 дихальних рухів за хвилину;
49. Збільшення жовчного міхура характерне для:

1) гострого гастриту;

2) виразкової хвороби;

3) дуоденіту;

4) механічної жовтяниці;

5) хронічного панкреатиту;


50. За допомогою якого обсте­ження можна виявити НІ і IV фізіологічні тони:

1) балістокардіографії;

2) рентгенографії;

3) векторкардіографії;

4) електрокардіографії;

5) фонокардіографії;


51. Що виявляють під час копрологічного дослідження у хворих зі значним порушенням зовнішньосекреторної функції підшлункової залози:

1) випорожнення масні, консистенції мазі;

2) мікроскопічно: краплі жиру, зерна крохмалю, м’язові волокна з поперечною смугастістю;

3) випорожнення сіруватого забарвлення з гірким запахом;

4) усе перелічене;
52. Булімія - це:

1) відсутність апетиту; знижений апетит;

2) відраза до м’яса;

3) спотворення смаку;

4) "вовчий апетит";
53. Ознака хронічного запального процесу в жовчному міхурі:

1) зниження рівня холієвої кислоти;

2) наявність у жовчі стеркобіліну;

3) зниження кількості еритроцитів;

4) підвищення рівня уробіліну;

5) зниження рівня уробіліну;


54. Характер болю у разі збільшен­ня печінки:

1) нападоподібний, коротко­часний;

2) оперізувальний;

3) нападоподібний, трива­лий;

4) постійний тупий;
55. Ехогепатографія - це обстеження за допомогою:

1) ультразвукових імпульсів;

2) лапароскопії;

3) пневмоперитонеуму;

4) рентгенівського випромінювання;

5) радіоактивних ізотопів;


56. Що таке prognosis bona:

1) поганий;

2) сумнівний;

3) добрий прогноз;

4) дуже поганий;

5) смертельний;


57. Де розташований лівий передсердношлуночковий клапан:

1) у легеневих венах;

2) між лівим передсердям і лівим шлуночком;

3) в аорті;

4) у легеневому стовбурі;

5) між правим передсердям і правим шлуночком;


58. Які основні скарги при патології підшлункової залози:

1) зниження маси тіла;

2) усе перелічене;

3) біль, диспепсичні явища (зниження апетиту, метеоризм, бурчання, пронос, нудота;

4) жовтяниця;
59. З якою метою використовують лапароскопію:

1) огляду черевної порожнини;

2) вивчення розмірів печінки;

3) вивчення морфології печінки;

4) вивчення екскреторної функції печінки;
60. Чим проявляється внутрішньо секреторна недостатність підшлункової залози:

1) глюкозурією;

2) усім переліченим;

3) гіперглікемією;

4) двогорбими варіантами глікемічних кривих після подвійного навантаження глюкозою з максимальним підвищенням вмісту глюкози в крові після другого навантаження;
61. Яка величина кута а на ЕКГ у людей нормостенічного типу конституції:

1) 0-30°;

2) 0-(-180°);

3) 91-180°;

4) 71-90°;

5) 31-70°;


62. Шум тертя перикарда відріз­няється від систолічного і діасто­лічного органічних шумів тим, що він:

1) його чути ніби здалеку;

2) його чути близько біля вуха;

3) більш ніжний, ніж органіч­ний;

4) він завжди збігається із сис­толою;

5) добре проводиться на інші точки вислуховування;


63. Які властивості пульсу при екстрасистолії:

1) регулярний;

2) швидкий;

3) нерегулярний;

4) рідкий;

5) частий;


64. Кольоровий показник в нормі:

1) 0,7-0,8;

2) 0,9-1,0;

3) 1,2-1,5;

4) 0,5-0,6;
65. Сухі хрипи спостерігаються при:

1) емфіземі легенів;

2) абсцесі легенів;

3) крупозній пневмонії;

4) сухому плевриті;

5) приступі бронхіальної астми;


66. Що таке сімейний анамнез:

1) вияснення стану здоров’я родичів (батьків, братів, сестер);

2) непереносимість ліків, харчових продуктів у родичів;

3) спадковий анамнез;

4) одружений, заміжня, з якого часу; час настання клімаксу; для жінок - початок менструацій, кількість вагітностей, родів, абортів, кількість дітей;

5) вияснити кількість одружень протягом життя і стан здоров’я всіх подружніх “половин”;


67. Вкажіть одну з причин двобічного зміщення нижніх меж легенів догори:

1) пневмоторакс;

2) метеоризм;

3) лівобічний ексудативний плеврит;

4) емфізема;

5) ателектаз легені;


68. Анасарка - це:

1) водянка живота;

2) набряки на ногах;

3) набряки на шиї;

4) набряки на попереку;

5) набряк всього тіла;


69. Що таке „голова медузи”:

1) лице при хронічній недостатності кровообігу;

2) видимі набряклі вени на шиї;

3) аортальне лице;

4) видимі набряклі вени на животі (венозні колатералі);

5) лице при мітральному стенозі;


70. Для якого захворювання характерно зменшення розмірів печінки:

1) цирозу печінки;

2) персистуючого гепатиту;

3) підгострої жовтої дистрофії печінки;

4) хронічного гепатиту;

5) гострого гепатиту;


71. Де виникає крепітація:

1) в порожнині плеври;

2) в порожнині каверни;

3) в альвеолах;

4) в крупних бронхах;

5) в дрібних бронхах;


72. Яка послідовність обстеження пульсу:

1) напруження, наповнення, частота, ритм, синхронність;

2) наповнення, напруження, частота, ритм, синхронність;

3) синхронність, ритм, часто­та, напруження, наповнення;

4) частота, ритм, синхронність, наповнення, напруження;

5) ритм, частота, синхронність, наповнення, напруження;


73. Яким буває апетит у хворого із синдромом підвищеної кислот­ності шлункового соку:

1) знижений;

2) підвищений;

3) відраза до м'яса;

4) спотворений;

5) нормальний;


74. Який аускультативний феномен в стадії приливу при крупозній пневмонії вислуховується одночасно з крепітацією:

1) бронхіальне дихання;

2) сухі хрипи;

3) везикулобронхіальне дихання;

4) жорстке везикулярне дихання;

5) амфоричне дихання;


76. Синдром - це:

1) прояв ефекту лікування;

2) сукупність проявів хвороби;

3) дані про перебіг захворювання;

4) група симптомів, патогенетично пов’язаних між собою;

5) ознака захворювання;


77. Схильність до проносів харак­терна для:

1) ерозивного дуоденіту;

2) хронічного гастриту з під­вищеною кислотністю шлун­кового соку;

3) хронічного панкреатиту;

4) виразкової хвороби дванадацятипалої кишки;
78. Чим зумовлений колір сечі, що нагадує м'ясні помиї:

1) глюкозурією;

2) лейкоцитурією;

3) еритроцитурією;

4) альбумінурією;
79. При ожирінні ІІІ ступеня маса тіла перевищує норму:

1) від 10% до 30%;

2) від 30% до 50%;

3) від 50% до 100%;

4) більше 100%;
80. Визначення терміну “анамнез”:

1) переклад з грецьк. мови “відомості про попередній стан”;

2) переклад з грецьк. мови “розпитування”;

3) переклад з латинськ. мови “дані про перебіг захворювання під час лікування”;

4) переклад з латинськ. мови “розпитування”;

5) переклад з латинськ. мови “відомості про попередній стан” або “спогад про попередній стан”;


81. Блювання масами кольору кавової гущі буває у хворих:

1) на хворобу Боткіна;

2) із жовтяницею;

3) із пухлиною товстої кишки;

4) на туберкульоз легенів;

5) на цироз печінки, ускладне­ний кровотечею з вен страво­ходу;


82. Які умови потрібні для посилення голосового тремтіння :

1) ущільнення легенів;

2) пневмоторакс;

3) накопичення рідини в плевральній порожнині;

4) розширення легенів;
83. Яке дихання вислуховується при сухому плевриті:

1) бронхіальне;

2) амфоричне;

3) жорстке;

4) пуерильне;

5) везикулярне;


84. Яка форма грудної клітки характерна для людини, що перенесла рахіт:

1) астенічна;

2) паралітична;

3) човноподібна;

4) бочкоподібна;

5) «куряча»;


85. Яка послідовність пальпації нирок:

1) під час видиху праву руку занурюють у живіт, доходячи до задньої черевної стінки;

2) усе перелічене;

3) під час глибокого діафрагмального вдиху лівою рукою дещо піднімають поперек, а правою відчувають нирку, якщо вона пальпується;

4) праву руку кладуть плазом на праву підреберну ділянку;
86. У чому полягає метод транс дуоденальної ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії:

1) проведення пошарової рентгенографії з обробкою результатів на комп’ютері;

2) в огляді великого сосочка дванадцятипалої кишки з його канюлізацією під візуальним контролем і введенні в загальну жовчну протоку контрасту з наступною рентгенографією;

3) ультразвукове дослідження гепато-біліарної системи;

4) графічна реєстрація розподілу введених в організм мічених радіоактивних сполук;
87. Час згортання за Лі-Уайтом значно подовжується при:

1) лейкоцитозі;

2) тромбоцитопенії;

3) збільшенні ШОЕ;

4) зниження плазмових факторів згортання;

5) тромбоцитозі;


88. Які механізми утворення сечі здійснюються на рівні клубочків:

1) фільтрація та реабсорбція;

2) фільтрація та секреція;

3) секреція;

4) секреція та реабсорбція;

5) фільтрація;


89. Яке дихання вислуховується про пневмосклерозі:

1) бронхіальне;

2) відсутнє;

3) везикулярне;

4) жорстке;

5) посилене везикулярне;


90. Як називається виділення сечі низької питомої ваги:

1) олігурія;

2) ізостенурія;

3) гіпостенурія;

4) поліурія;
91. Наявність у харкотинні пробок Дитріха характерна для:

1) катарального бронхіту;

2) бронхіальної астми;

3) вад серця;

4) емфіземи;

5) гангрени;


92. Причини миготливої аритмії:

1) порушення автоматизму і провідності;

2) порушення збудливості міокарду;

3) порушення функції автоматизму і збудливості;

4) порушення провідності;

5) одночасне порушення збудливості міокарду і провідності;


93. Скільки у звичайних умовах виділяється соку підшлункової залози за добу:

1) 0,5-1,0 л;

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка