Перелік найактуальніших питань щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно з 1 січня 2013 рокуСкачати 83.56 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір83.56 Kb.
Реєстраційна служба Борзнянського районного управління юстиції інформує.

Перелік найактуальніших питань щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно з 1 січня 2013 року.

1. Що таке державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і для чого вона потрібна та чи є обов’язковою?

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державна реєстрація покликана забезпечити охорону та захист прав та законних інтересів власників, користувачів нерухомого майна шляхом створення додаткових гарантій для них та зводить до мінімуму можливість недобросовісних осіб реєструвати на себе права, які їм не належать, а тому створює перешкоди для проведення незаконних операцій з нерухомістю

Державна реєстрація прав є обов’язковою, оскільки відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до закону, виникають з моменту такої реєстрації.

2. Які речові права на нерухоме майно, їх обтяження підлягають державній реєстрації?

Обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права на нерухоме майно*:

1) право власності;

2) право володіння;

3) право користування (сервітут);

4) право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);

5) право забудови земельної ділянки (суперфіцій);

6) право господарського відання;

7) право оперативного управління;

8) право постійного користування та право оренди земельної ділянки;

9) право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами;

10) іпотека;

11) довірче управління майном;

12) інші речові права відповідно до закону;

Обтяження речових прав на нерухоме майно:

1) податкова застава, предметом якої є нерухоме майно;

2) інші обтяження.

3. Що розуміється під поняттям «нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації»?

1) земельні ділянки;

2) підприємство як єдиний майновий комплекс;

3) житловий будинок;

4) будівля, споруда або їх окремі частини;

5) квартира;

6) житлове та нежитлове приміщення.

4. Нова процедура державної реєстрації прав? Суб’єкти, уповноважені на її проведення?

З 1 січня 2013 року процедура державної реєстрації прав стає простішою та зручнішою для власників, користувачів нерухомого майна.

Державна реєстрація прав проводитиметься державними реєстраторами прав на нерухоме майно відповідних реєстраційних служб, а також нотаріусами, як спеціальними суб’єктами, на яких покладаються функції державного реєстратора прав.

Звертатися до реєстраційних служб за проведенням державної реєстрації прав необхідно у наступних випадках:

1) законом передбачено проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно

2) проведення державної реєстрації прав на підставі рішень органів влади, зокрема на підставі рішення суду, органів прокуратури, податкових органів, органів місцевого самоврядування;

3) проведення державної реєстрації прав, які виникли до 1 січня 2013 року та не були зареєстровані відповідно до законодавства, яке діяло на час їх виникнення.

Право власності та інші речові права на нерухоме майно реєструються в реєстраційній службі за місцезнаходженням такого майна!

Обтяження речових прав на нерухоме майно реєструються в будь-якій реєстраційній службі!Звертатися до нотаріусів за проведенням державної реєстрації прав необхідно у наступних випадках:

1) проведення державної реєстрації права власності перед вчиненням певної нотаріальної дії, у разі якщо реєстрацію такого права власності було проведено відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, тобто до 1 січня 2013 року;

2) проведення державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва.

5. Які документи, необхідні для проведення державної реєстрації прав?

Для проведення державної реєстрації прав особа обов’язково подає:

• заяву встановленої форми;

• копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);

• копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);

• документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

• документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо);6.Типові ситуації з державної реєстрації прав. До кого звертатися за проведенням реєстрації прав?

6.1 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, отримане у спадок?

Перш за все, слід відмітити, що оскільки при отриманні нерухомого майна у спадщину, спадкоємець звертається до нотаріуса для оформлення свідоцтва про право на спадщину, державну реєстрацію права власності на таке майно здійснюватиме нотаріус.6.2. Державна реєстрація права власності на придбану квартиру, зокрема на підставі договору купівлі-продажу?

Державна реєстрація права власності на квартиру, що виникло на підставі договору купівлі-продажу, проводиться нотаріусом, який посвідчив такий договір.6.3. Державна реєстрація права власності на новосформовану земельну ділянку, отриману у результаті «приватизації»?

Перш за все, слід звернути увагу, що державна реєстрація права власності на новосформовану земельну ділянку проводиться після реєстрації такої земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку проводиться реєстраційною службою за місцезнаходженням такої ділянки.

Водночас заявник може як самостійно подати необхідні документи до реєстраційної служби, так і «передати» такі документи через органи земельних ресурсів, які вносили відомості про земельну ділянку до Державного земельного кадастру.6.4. Державна реєстрація права власності на новостворений житловий будинок?

Державна реєстрація права власності на новостворений житловий будинок проводиться реєстраційною службою за місцезнаходженням такого будинку.7. Які встановлено строки для проведення державної реєстрації прав?

Діюче законодавство передбачає 14 робочих днів для проведення державної реєстрації прав. Якщо йдеться про обтяження речових прав чи іпотеку, то цей строк складає 1 робочий день. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно» передбачає скорочення строку для проведення державної реєстрації прав з 14 до 5 робочих днів.

Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії проводиться нотаріусом одночасно з вчиненням такої дії.

8. У яких випадках сплачується мито фізичними та юридичними особами за державну реєстрацію?

- У проекті Закону України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (щодо ставок за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно), зареєстрованому у Верховній Раді (реєстраційний № 8296 від 24.03.2011), передбачено, що за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно справлятиметься державне мито в розмірі 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на сьогодні становить 119 гривень. За державну реєстрацію речового права на нерухоме майно або його обтяження передбачається стягнення державного мита в розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 51 гривня.

Крім того, в результаті проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно органом державної реєстрації прав надається витяг з Державного реєстру прав. Розмір плати за надання витягів з Державного реєстру прав відповідно до Закону встановлюється Урядом. Наразі розмір плати визначається з урахуванням витрат, пов’язаних зі створенням, впровадженням та матеріально-технічним забезпеченням роботи даного реєстру та мережі доступу до нього.

Водночас слід відмітити, що за проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані до 01.01.2013, фізичні та юридичні особи звільняються від сплати державного мита.


9. Чи не відобразиться на громадянах перехід від старої системи до нової? І куди подавати громадянину свої документи, наприклад з 16.12.2012?

До 01.01.2013 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно проводиться реєстраторами бюро технічної інвентаризації в Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Розгляд заяв про проведення державної реєстрації прав, надання інформації з Реєстру прав здійснюватиметься БТІ до 30.12.2012.

Однак, законодавством України для проведення державної реєстрації прав, надання витягу або відмову в реєстрації або надання інформації відведений певний час, що становить не більше 14 робочих днів з дня прийняття відповідної заяви.

За таких законодавчих змін у сфері державної реєстрації прав із заявами до БТІ про проведення державної реєстрації прав або надання витягу з Реєстру прав бажано звертатись до 16.12.2012. Поряд з цим БТІ законодавчо наділене можливістю проведення державної реєстрації прав або надання витягу з Реєстру прав в скорочені строки, проте оплата послуг за такі дії буде вдвічі більшою.Водночас, акцентуємо увагу, що зареєструвати своє право на нерухоме майно в такий «перехідний» період фізичні та юридичні особи зможуть в органах державної реєстрації прав з 01.01.2013.

10. Як буде організовано роботу реєстраційної служби Борзнянського районного управління юстиції?
- Режим роботи буде, як і в усіх органів влади. Години роботи, з 08:30 до 17:30. При цьому прийом та видача документів відбуватиметься постійно, тобто не буде певних годин для прийому чи видачі документів.. Процес прийняття та видачі документів буде схожий на той, що є в банках при роботі з клієнтами. Тобто відвідувач може звернутися до будь-якого державного реєстратора і у нього приймуть документи, те ж саме із їх видачею.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка