Паливо рідинне та газ; оливи мастильні”Скачати 476.06 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір476.06 Kb.
ТипПротокол засідання
ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Комітету з конкурсних торгів Луганської митниці Міндоходів

від 14 квітня 2014 року № 4

Голова комітету з конкурсних торгів

Луганської митниці Міндоходів
_______________ Т.Ю.Малоросіянова
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ ЗА ПРЕДМЕТОМ:

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні”м. Луганськ-2014

Зміст документації конкурсних торгів

Стор.

I. Загальні положення

3

1. Терміни , які вживаються в документації конкурсних торгів

3

2. Інформація про замовника торгів

3

3. Інформація про предмет закупівлі

3

4. Процедура закупівлі

3

5. Недискримінація учасників

3

6. Інформація про валюту (валюти) , у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

3

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції

3

II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

4

1. Процедура надання розяснень щодо документації конкурсних торгів

4

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

4

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

4

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів.

4

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

5

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

5

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

5

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

6

8. Опис окремої частини предмета закупівлі

6

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

7

IV. Подання та розкриття пропозиції конкурсних торгів.

7

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозиції конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

7

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

7

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

8

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.

8

2. Виправлення арифметичних помилок

9

3. Інша інформація

10

4. Відхилення пропозиції конкурсних торгів

10

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

10

VI. Укладання договору про закупівлю

10

1. Термін укладання договору

11

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

11

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

11

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

11

Додаток 1: Форма пропозиції конкурсних торгів

12

Додаток 2: Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю

14

Додаток 3: Технічна специфікація.

18I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010р. №2289-VI (далі-Закону). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Луганська митниця Міндоходів

місцезнаходження 

м. Луганськ, вул. Оборонна, 34а, 91047 

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

- Семенова І.Г.,

начальник відділу експлуатації та господарського забезпечення АГУ,

каб. 417, телефон (0642) 500-322;

Електронна адреса: lgcust@gmail.com3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

“Паливо рідинне та газ; оливи мастильні”

Код 19.20.2 згідно ДК 016:2010вид предмета закупівлі 

Бензин А-92, дизпаливо – у вимогах.

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

АЗС Переможця м. Луганськ та Луганська область

Кількість (л) відповідно до “Технічної специфікації”строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

червень - грудень 2014 року

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 


Пропозиції конкурсних торгів викладаються українською мовою

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання Замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місце знаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім’я по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до 14.05.2014 р. 12 год.00 хв."2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про ціну товару та інші комерційні умови, передбачені документацією конкурсних торгів, які повинні бути оформлені згідно з Додатком 1;

- документів про підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, встановленим ст. 17 Закону (пункт 6 розділу III документації конкурсних торгів);

- копії дозволу або ліцензії на провадження господарської діяльності;

Копії документів повинні бути завірені власною печаткою Учасника.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

-

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 (дев’яносто) днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Кваліфікаційні критерії до Учасників та документи про їх підтвердження:

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

1.1. Довідка довільної форми про обладнання та матеріально-технічну базу.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

2.1. Довідка довільної форми про кількість та кваліфікацію працівників (із зазначенням освіти та стажу роботи за професією).

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

3.1. Довідка довільної форми про виконання аналогічних договорів.

4. Наявність фінансової спроможності

4.1.Копія балансу підприємства станом на останню звітну дату.

4.2. Копія звіту про фінансові результати станом на останню звітну дату.

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів станом на останню звітну дату.

4.4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (датована не раніше, ніж за 20 календарних днів до дня розкриття пропозиції конкурсних торгів).

5. Відмова в участі у процедурі закупівлі.

З метою підтвердження відсутності підстав у замовника для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно з п.п. 7,8 п.1 та п.2 ст.17 Закону Учасник торгів у складі пропозиції конкурсних торгів надає:

5.1. Копію наказу на право підпису договорів керівником /уповноваженою особою (копію установчих документів, згідно з якими керівнику/уповноваженій особі надається право підпису договорів);

5.2. Довідку відповідного підрозділу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про відсутність рішення про визнання Учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство (датовану не раніше ніж за 20 календарних днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів).


5.3. Довідку Державної податкової інспекції про сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) (датовану не раніше ніж за 20 календарних днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів);

5.4. Копію статуту Учасника;

5.5. Копію свідоцтва про державну реєстрацію;

5.6. Копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).


Примітки: У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа - підприємець, ним замість документів, зазначених в п. 4.1 - 4.3, надається фінансова звітність, згідно з чинним законодавством на останню звітну дату, а замість документів, зазначених в п. 5.4, 5.6 надаються копія паспорту, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та копія довідки про взяття на облік платника податку (копія свідоцтва про сплату єдиного податку за наявності).

Копії документів мають бути завірені власною печаткою Учасника.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені в Додатку 3 “Технічна специфікація” документації конкурсних торгів.

У складі пропозиції конкурсних торгів Учасником надається інформація відповідно до “Технічної специфікації”8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

-
 

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

м. Луганськ, вул. Оборонна, 34а, 91047

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

„14” травня 2014 р. об 10 год. 00 хв. за київським часом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.


На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

м. Луганськ, вул. Оборонна, 34а, каб. 201, 91047

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

„14 ” травня 2013 р. об 12 год. 00 хв. за київським часом 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозицій конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошується найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник визначає переможця торгів з числа Учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв та методики оцінки.
Критерії оцінки: а) ціна тендерної пропозиції;

б) умови оплати;

в) строк поставки;

Г) можливість отримання товару.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

1. Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” - 70.

2. Максимальна кількість балів за критерієм „Умови оплати” -10.

3. Максимальна кількість балів за критерієм „Строк поставки” - 10.

4. Максимальна кількість балів за критерієм „Можливість отримання товару” – 10.


1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*70, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

70 – максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна”.
2. Кількість балів за критерієм “Умови оплати” визначається наступним чином. Пропозиції, термін відстрочки платежу якої найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Робчислmax *10, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Рmax – найдовший термін відстрочки платежу;

Робчисл – термін відстрочки платежу пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм Умови оплати”.
3. Кількість балів за критерієм “Строк поставки” визначається наступним чином. Пропозиції, строк поставки якої найвигідніший (найкоротший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Т minобчисл *10, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Т min – найкоротший строк поставки;

Тобчисл – строк поставки, зазначений в пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм Строк поставки”.
4. Кількість балів за критерієм Можливість отримання товару визначається наступним чином. Пропозиції, можливість отримання товару якої найвигідніша (найбільш розгалужена система АЗС по Луганській області, а саме у м.Луганську, Свердловському районі, Старобільському районі, Станично-Луганському районі, Краснодонському районі), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = М обчислmax *10, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

М max – найбільша кількість АЗС по Луганській області;

М обчисл – кількість АЗС, зазначена в пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм Можливість отримання товару.
Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

кількість балів за критерієм “Ціна” + кількість балів за критерієм “Умови оплати” + кількість балів за критерієм “Строк поставки” + кількість балів за критерієм Можливість отримання товару.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. Перемагає пропозиція конкурсних торгів та яка отримала найбільшу кількість балів. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозиції конкурсних торгів. Виявлені арифметичні помилки виправляються таким чином:

а) у разі розбіжності між сумами, зазначеними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

в) якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.


3. Інша інформація 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилаються замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідального рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.  

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, Типового договору про закупівлю за державні кошти, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010 № 925.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);


кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
- порядок здійснення оплати;
- ціна договору;
- термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;
- строк дії договору;
- права та обов'язки сторін;
- зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
- відповідальність сторін.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю зазначені в Додатку 2 цієї документації конкурсних торгів.


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4.Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору не вимагаєтьсяДодаток 1

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Вивчивши документацію конкурсних торгів, цим подаємо Луганській митниці Міндоходів на участь у конкурсних торгах щодо закупівлі товару за предметом “Паливо рідинне та газ; оливи мастильні”, свою пропозицію конкурсних торгів.

Ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів за наступними цінами та критеріями:


Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю з ПДВ,

грн.

Загальна сума з ПДВ,

грн.

грн.

1.

Бензин А92

л

127402.

Дизпаливо

л

15020Всього
В т.ч. ПДВ
Загальна вартість пропозиції складає ___________ грн..

Умови оплати ___________________________ календарних днів.

Строк поставки товару ___________________ календарних днів.

1. Повне найменування Учасника: ___________________________________________________
2. Поштовий індекс та адреса Учасника: ______________________________________________
3. Юридична адреса Учасника: ______________________________________________________
4. Банківські реквізити Учасника:____________________________________________________5. Засоби зв’язку (телефон, факс): ___________________________________________________6. Повна назва посади, прізвище, ім’я,

по-батькові та номер телефону керівника: ______________________________________________


уповноваженої особи Учасника _______________________________________________________

До акцепту нашої пропозиції, конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів, основних умов договору протягом 90 (дев’яносто) календарних днів із дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені в прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником згідно чинного законодавства.Ми погоджуємося з істотними та основними умовами договору, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю.


Уповноважена особа ___________ ____________________


(підпис) (ініціали та прізвище)

М П


Додаток 2
ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ ОБОВ’ЯЗКОВО БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ

ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

м. Луганськ ______2014 року

Луганська митниця Міндоходів, в особі начальника митниці ______________________________________,

(посада, прізвище, ім’я по батькові)

що діє на підставі Положення про Луганську митницю Міндоходів, далі – “Покупець”, з однієї сторони,

і ___________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________

(найменування Виконавця)

в особі _________________________________________________________________________ ,(посада, прізвище, імя по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________ , далі - “Продавець”,(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке.

I. Предмет договору

1.1.В силу цього Договору “Продавець” продає, а «Покупець» купує бензин А-92, дизельне пальне ( далі товар у вигляді бланків талонів або смарт-картки) у кількості та по ціні, що вказана у специфікації (додаток 1)

1.2. «Продавець» зобов’язується передавати у власність «Покупцеві», а «Покупець» прийняти та оплатити наступний товар:


  • Бензин А-92 по КЕКВ 2210 для утримання автотранспорту та для забезпечення роботи бензогенераторів.

  • Дизпаливо по по КЕКВ 2275 для опалення митного поста «Ізварине».

1.3. Предмет закупівлі згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 код 19.20.2- “Паливо рідинне та газ; оливи мастильні”.
1.4. Обсяги поставки товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

II. Якість товару

    1. Продавець” відповідає за якість товару, що поставляє, його відповідність сертифікату заводу-виготовлювача, відповідно до діючого законодавства України.

    2. У випадку порушення «Продавцем» п.2.1., останній несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

III. Ціна договору

3.1. Загальна сума договору становить _____ грн.____ коп. (___________ грн. __ коп.), податок на додану вартість ___ грн. ___ коп. У тому числі КЕКВ 2210 – ___ грн. ___ коп., КЕКВ 2275 – _____ грн. ___ коп.

3.2. Протягом терміну дії даного договору ціна за одиницю товару може змінюватися не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, залежно від обсягу бюджетних асигнувань, а також реального фінансування видатків “Покупця” з Державного бюджету України .IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата здійснюється на підставі рахунка на оплату або видаткової накладної в національній валюті України за рахунок бюджетних коштів.

4.2. «Продавець» зобов’язується при затримках у державному фінансуванні “Покупця”, надавати відстрочення, за його зверненням , в проведенні оплати за товар, протягом ____ банківських днів із моменту надходження коштів “Покупцю” на зазначені цілі з Державного бюджету України.

V. Порядок та умови поставки товару

5.1. “Продавець” проводить отпуск товару “Покупцю” партіями протягом _____ календарних днів з моменту отримання замовлення.

5.2. «Продавець» видає «Покупцю» бланки талонів на одержання товару, згідно видаткової накладної.

5.3. З моменту підписання сторонами видаткової накладної право власності на товар переходить до «Покупця».

5.4. До повного обміну «Покупцем» бланків талонів на партію товару «Продавець» забезпечує його зберігання.

5.5. “Продавець” відпускає товар “Покупцю” по бланкам талонам або по старт-карткам через автозаправні станції протягом дії договору, але не пізніше останнього числа місяця, що випливає за місяцем їхнього придбання.

5.6. Факт отримання товару «Покупцем» засвідчується штампом автозаправної станції «Продавця».
VI. Права та обовязки сторін

6.1. “Покупець” зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно сплачувати за наданий товар згідно з умовами цього Договору.

6.1.2. Приймати (отримувати) товар згідно з наданої накладною.

6.2. “Покупець” має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання договірних зобов'язань . “Продавцем”, повідомивши про це його у строк ___ календарних днів до моменту розірвання Договору.

6.2.2. Контролювати своєчасність поставки та обсяг товару.

6.3. “Продавець” зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам установленим розділом ІІ цього Договору.

6.4. “Продавець” має право:

6.4.1. Своєчасно отримувати оплату за товар згідно з умовами цього Договору.

6.4.2. У разі невиконання договірних зобов’язань “Покупцем” достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це його у строк __ календарних днів до моменту розірвання.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У випадку порушення строків поставки товару “Продавець” сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості недопоставленого товару за кожний день прострочення, а за порушення строків поставки понад тридцять днів додатково оплачує штраф у розмірі 7% від вартості неоплаченого товару.

7.2. У випадку порушення строку оплати, згідно п.2.1. даного договору, “Покупець” сплачує пеню в розмірі 0,1% від суми неоплаченого товару, за кожний день просрочення, а за порушення строку оплати понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від суми неоплаченого товару.

7.3. “Покупець” зобов’язаний одержати товар у межах строку, обговореного в п.2.2. Після закінчення цього строку “Покупець” втрачає право вимагати від “Продавця” виконання зобов’язань за цим договором. Вимоги (талони) не пред’явлені для одержання товару у встановлений термін підлягають обміну.VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, за цим Договором, якщо воно з’явилося наслідком обставин непереборної сили, а саме: воєнні дії, страйку підприємств, що забезпечують поставку й зберігання нафтопродуктів, стихійні лиха й акти уряду, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору.

8.2. Про настання форс-мажорних обставин, сторона, що довідалась про їх, негайно сповіщає іншу сторону договору.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим на те органом.IХ. Вирішення спорів

9.1. Розбіжності, які можуть виникнути при виконанні даного договору, підлягають розгляду у двосторонньому порядку шляхом переговорів.

9.2. Розбіжності, які не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, підлягають розгляду згідно законодавства України.

9.3. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

9.4. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

9.5. У разі коли Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, протягом одного місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.X. Строк дії Договору

10.1. Договір набуває чинності з моменту підписання й діє до 31.12.2014, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Даний Договір може бути розірваний:

10.2.1. Достроково, по обопільній згоді Сторін.

10.2.2. У випадку порушення однієї із Сторін умов даного Договору протягом 10 днів, інша Сторона вправі розірвати Договір в однобічному порядку.

10.3. Даний Договір складений в 2-х екземплярах, що мають рівну юридичну чинність, по одному для кожної із сторін.

10.4. Дія Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у п.3.1. Договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими особами та скріплюється печатками обох Сторін.

XI. Інші умови

11.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладання додаткової угоди.

11.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

11.3. У разі зміни реквізитів Сторони зобов’язуються протягом трьох робочих днів повідомляти у письмовій формі іншу Сторону про зазначені зміни.XІI. Додатки до Договору

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін


Покупець”

Продавець”

Луганська митниця Міндоходів

Міністерство доходів і зборів України_________________________

Код ЄДРПОУ: 38681747

Код ЄДРПОУ: ____________

Адреса: 91047, вул. Оборонна, 34а,

м. ЛуганськАдреса: __________________

Тел./факс:501087

Тел./факс: _________________________

Рахунок 35217001085593 у ГУДКСУ

В Луганській областіРахунок ________________________________________ (Ініціали, прізвище)

_______________ (Ініціали, прізвище)

М.П.

М.П.

Додаток 3ТЕХНІЧНА СПЕЦІФІКАЦІЯ

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю з ПДВ,

грн.

Загальна сума з ПДВ,

грн.

грн.

1.

Бензин А92

л


2.

Дизпаливо

л


Всього:
В т.ч. ПДВ:
Код згідно з класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 код 19.20.2- “Паливо рідинне та газ; оливи мастильні”.

Неодмінно придбання палива по бланкам талонам або смарт-картам та наявність автозаправних станцій по м. Луганську та Луганської області.

Якість нафтопродуктів повинна відповідати сучасним державним та європейським стандартам.

Запропоновані учасником продукти нафтоперероблення рідкі повинні мати “Сертифікат відповідності” виданий органом з сертифікації та “Паспортів якості” на товар.Поставка товару здійснюється за заявкою Замовника помісячно на протязі 2014 року.
Каталог: data -> material -> 000
000 -> Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів у апараті Міністерства доходів І зборів України
000 -> План роботи Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління дфс у
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
000 -> Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844
000 -> Рекомендована форма заяви
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка