Освіта. Виховання. Навчання будна, Наталя ОлександрівнаСкачати 397.99 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації06.05.2016
Розмір397.99 Kb.
  1   2
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Будна, Наталя Олександрівна. Розвиток зв'язного мовлення. 4 клас : конспекти уроків / Будна Н. О. ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Наталія Гаврішко ; обкл. Аліна Воронкова]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2015]. – 80 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : серію засновано 2007 р.) (За новою програмою. Українська мова. 4). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-4300-7

 2. Булда, Анатолій Андрійович. Диференційоване навчання історії у старшій школі: теорія, методика, практика : навч. посіб. для студентів ф-тів суспільно-гуманіт. напряму / А. А. Булда, Ю. П. Олексін ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 233, [116] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-931-014-9

 3. Булда, Анатолій Андрійович. Методика реалізації ціннісно-діяльнісного підходу у процесі викладання суспільствознавчих дисциплін : навч.-метод. посіб. для вчителів та студентів / А. А. Булда, О. А. Гончарова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 238 с. – Бібліогр.: с. 153-167. – ISBN 978-966-660-890-4

 4. Булда, Анатолій Андрійович. Методика формування екологічної культури учнів загальноосвітніх закладів Німеччини : навч.-метод. посіб. для вчителів та студентів / А. А. Булда, І. М. Лобачук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 230 с. – Бібліогр.: с. 174-203. – ISBN 978-966-660-992-5

 5. Васильєва, Світлана Олександрівна . Розвиток професійного статусу вчителя: теорія та історія : монографія / С. О. Васильєва ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Планета-Принт, 2015. – 356 с. – Бібліогр.: с. 306-356. – ISBN 978-617-7229-26-0

 6. Дослідження якості конкурсного відбору студентів вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання: аналітичні матеріали / за ред.: В. В. Ковтунеця, С. А. Ракова ; [кол. авт.: І. Е. Бекешкіна, Я. Я. Болюбаш [та ін.]] ; Спілка ректорів вищ. навч. закл. України, Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 157 с. – ISBN 978-966-8659-72-0

 7. Дунець, Ірина Романівна. Я у світі. 4 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя : до підруч. Беденка М. В., Дунець І. Р., Заброцької С. Г. / І. Р. Дунець, С. Г. Заброцька ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Вікторія Дячун ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2016]. – 64 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Я у світі. 4 ). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-4165-2

 8. Ензельт, Ольга Павлівна. Математика. 6 клас : розробки уроків : до підруч. А. Мерзляка та ін. "Математика. 6 клас" / Ольга Ензельт, Олександр Ензельт ; [ред.: Сергій Мартинюк ; дизайнер обкл. Віталій Нехай]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 271 с. – (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2919-3

 9. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (Київ). Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 82 / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України ; [голов. ред. О. А. Удод ; відп. секр. Ю. В. Ївженко ; редкол.: С. В. Кириленко (заст. голов. ред.) [та ін.]]. – Київ : Агроосвіта, 2014. – 200 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 10. Інформаційні та інноваційні технології в забезпеченні й організації освітнього процесу : тези доп. і наук. повідомлень учасників ІХ конф. шк. пед. майстерності Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [відп. за вип. В. М. Єрмолаєв ; ред. Л. В. Русанова]. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – 101 с.

 11. Календарне планування. 4 клас / [І. І. Жаркова ; відп. за вип. Л. Грибчук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 111 с. : вкл. арк. (16). – Бібліогр.: с. 111. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – За новою програмою. – ISBN 978-966-07-1581-3

 12. Календарно-тематичне планування з хімії. 7-11 класи / [О. В. Березан ; відп. за вип. С. Дунаєвський ; обкл. Світлани Бєдної]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 111 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-07-2186-9

 13. Кафедра педагогічної творчості 1989-2014 : [інформ.-бібліогр. покажчик] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад.: Н. В. Гузій, І. О. Маріуц, Л. В. Савенкова ; за заг. ред. Н. В. Гузій]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 110 с. : кольор. фотогр. – До 180-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-922-2

 14. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Вип. 1 (3)/2015 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [відп. ред. Л. Ф. Бурлачук ; редкол.: В. Бльомерс, Л. В. Губерський, В. О. Васютинський [та ін.]]. – Київ : Київський університет, 2015. – 117 с.

 15. Класичний приватний університет (Запоріжжя). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. 40 (93) / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради: Монаєнко А. О. ; голов. ред.: Сущенко Т. І. ; чл. редкол.: О. І. Іваницький [та ін.]]. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 519 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 16. Класичний приватний університет (Запоріжжя). Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. 42 (95) / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради: Монаєнко А. О. ; голов. ред.: Сущенко Т. І. ; чл. редкол.: О. І. Іваницький [та ін.]]. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 603 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 17. Колесніченко, Максим Валентинович. Курс юного патріота : навч. посіб. для мол. та серед. шкіл. віку : у 9 кн. Кн. 1. Ч. 1 / Колесніченко М. В. ; Ін-т "Самріті" (САМореалізація: Розвиток Інтелекту, Творчості, Інтуіції). – Київ : Креативна група 64, 2015. – 172, [3] с. : кольор. іл. – (Зернина до зернини - Єдина Україна). – ISBN 978-617-7258-03-1. – ISBN 978-617-7258-00-0 (ч. 1)

 18. Колесніченко, Максим Валентинович. Курс юного патріота : навч. посіб. для мол. та серед. шкіл. віку : у 9 кн. Кн. 1. Ч. 2 / Колесніченко М. В. ; Ін-т "Самріті" (САМореалізація: Розвиток Інтелекту, Творчості, Інтуіції). – Київ : Креативна група 64, 2015. – 160, [4] с. : кольор. іл. – (Зернина до зернини - Єдина Україна). – ISBN 978-617-7258-03-1. – ISBN 978-617-7258-01-7 (ч. 2)

 19. Колесніченко, Максим Валентинович. Курс юного патріота : навч. посіб. для мол. та серед. шкіл. віку : у 9 кн. Кн. 1. Ч. 3 / Колесніченко М. В. ; Ін-т "Самріті" (САМореалізація: Розвиток Інтелекту, Творчості, Інтуіції). – Київ : Креативна група 64, 2015. – 158, [5] с. : кольор. іл. – (Зернина до зернини - Єдина Україна). – ISBN 978-617-7258-03-1. – ISBN 978-617-7258-02-4 (ч. 3)

 20. Корчевська, Ольга Петрівна. Математика. 3 клас : розробки уроків : до підруч. М. Богдановича, Г. Лишенка / Ольга Корчевська, Оксана Гнатківська, Наталія Хребтова ; [ред.: Сергій Дунаєвський ; літ. ред. Інна Атаманюк ; дизайнер обкл. Віталій Нехай]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 351 с. – (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2900-1

 21. Локарєва, Галина Василівна. Суспільно-нормативна поведінка учнівської молоді в творчих неформальних об'єднаннях як соціально-педагогічна проблема : монографія / Г. В. Локарєва, К. В. Петровська ; [ред.: Н. Ф. Шевченко ; техн. ред. О. М. Міхеєва] ; Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2014. – 386 с. – Бібліогр.: с. 229-361. – ISBN 978-966-599-474-9

 22. Мазін, Василь Миколайович. Організація виховного процесу у дитячо-юнацьких спортивних школах (теоретико-методичний аспект) : монографія / В. М. Мазін ; М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 467 с. – Бібліогр.: с. 409-467. – ISBN 978-617-529-134-4

 23. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад.; [уклад. І. Я. Вдовичин ; літ. ред. Ю. О. Мужик]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 247 с. – Бібліогр.: с. 245-247. – На обкл. зазначено автора: Ігор Вдовичин. – ISBN 978-617-602-120-9

 24. Натрошвілі, Світлана Генадіївна. Стратегічне управління вищим навчальним закладом: теорія, методологія, практика : монографія / Натрошвілі С. Г. ; [ред. Л. Л. Овечкіна ; відп. за вип. Т. А. Назаревич] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2015. – 318 с. – Бібліогр.: с. 296-316. – ISBN 978-966-7972-53-0

 25. Національний університет "Острозька академія". Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : зб. наук. пр. Серія "Психологія". Вип. 1 / Нац. ун-т "Острозька акад." ; [редкол.: І. Д. Пасічник (відп. ред.), Шугай М. А. (заст. відп. ред.), Матласевич О. В. (відп. секр.) [та ін.] ; голов. ред. І. Д. Пасічник ; відп. за вип. та упоряд. О. В. Матласевич]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2015. – 279 с. – ISBN 966-7631-15-Х

 26. Ніколаєнко, П. М. Теорія і методика початкового навчання диригування майбутніх учителів музики : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / П. М. Ніколаєнко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т мистецтв. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 143-147

 27. Основи психолого-педагогічного супроводу студентів з порушеннями зору : наук.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл., які навч. за спец. 8.01010501 "Корекційна освіта. Тифлопедагогіка" / [Є. П. Синьова, Т. М. Гребенюк, Г. П. Серпутько ; за ред. Є. П. Синьової] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т корекц. педагогіки і психології. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 152 с. – Бібліогр.: с. 123-135. – ISBN 978-966-931-006-4

 28. Особливості друкованих навчальних матеріалів для дітей з порушеннями зору (дидактико-гігієнічні рекомендації) : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / [Є. П. Синьова, С. В. Федоренко та ін. ; за ред. Є. П. Синьової] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т корекц. педагогіки і психології. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 67 с. – Бібліогр.: с. 64-67. – ISBN 978-966-660-984-0

 29. Педагогіка : базовий підруч. для студентів вищ. навч. закл. ІІІ -ІV рівнів акредитації / ред. І. Ф. Прокопенко ; [голов. ред. О. В. Красовицький ; відп. за вип. Л. І. Вакуленко ; худож. ред. Л. П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2015. – 571, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-03-7313-6

 30. Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи : [монографія] / [керівник авт. кол. Н. В. Гузій] ; Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т перепідготовки та підвищення кваліфікації. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 431 с. – Бібліогр. у кінці ст. – До 180-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова та 25-річчя кафедри пед. творчості. – ISBN 978-966-931-023-1

 31. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ-початок ХХ століття) : монографія / Албул І. В., О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк. – Умань : Жовтий О. О., 2015. – 417 с. : іл. – ISBN 978-617-525-152-2

 32. Репіленко, Людмила Львівна. Розробки уроків з трудового навчання (обслуговуючі види праці). 7 клас / Людмила Репіленко, Наталя Левенець ; [ред.: Володимир Тарнопольський ; літ. ред. Інна Атаманюк ; дизайн обкл. Віталій Нехай]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 111, [1] с. – (Конспект від А до Я). – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-07-2917-9

 33. Роганін, Олександр Миколайович. Геометрія. 7 клас : книга для вчителя : метод. поради / Олександр Роганін, Анатолій Капіносов ; [ред.: Сергій Мартинюк ; літ. редагування Людмили Олійник ; обкл. Світлани Демчак ; відп. за вип. Сергій Мартинюк]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 175 с. – ISBN 978-966-07-2812-7

 34. Савченко, Регіна Анатоліївна. Музично-педагогічна компетентність майбутнього вихователя та музичного керівника дошкільного навчального закладу: теорія та методика : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. пед. закл. ІІІ та ІV ступенів акредитації / Р. А. Савченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 299 с. – Бібліогр.: с. 268-271. – ISBN 978-966-931-011-8

 35. Сбруєва, Аліна Анатоліївна. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. посіб. / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна, Н. Г. Осьмук ; [за заг. ред. А. А. Сбруєвої] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Мрія, 2015. – 248 с. – Бібліогр.: с. 228-240. – ISBN 978-966-473-171-0

 36. Сліпець, Ольга Богданівна. Я у світі. 4 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя : [до підруч. Н. М. Бібік] / О. Б. Сліпець ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Наталія Гаврішко ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2016]. – 111 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : серію засновано 2007 р.) (За новою програмою. Я у світі. 4). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-4318-2

 37. Українська література. 7 клас : розробки уроків / [укладання Раїси Орищин, Олександри Грабовської ; ред. Людмила Олійник ; літ. редагування та відп. за вип. Інна Атаманюк ; дизайн обкл. Віталій Нехай]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 271 с. – (Конспект від А до Я) (За новою програмою). – ISBN 978-966-07-2889-9

 38. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Вип. 2. Ч. 2 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [голов. ред. Мартинюк М. Т. ; чл. ред. ради: Безлюдний О. І. ; заст. голов. ред. Браславська О. В. ; відп. секр. Кравцова І. В. ; чл. редкол. Авраменко О. Б. [та ін.]]. – Умань : Жовтий О. О., 2015. – 510 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 39. Фізика та астрономія у школі: українознавчий аспект : Позакласні заходи. Ч. 1 / [авт.-уклад.: Шаромова Віра Радіонівна ; редагування Володимира Тарнопольського ; літ. ред. Людмила Олійник ; обкл. Олени Соколюк]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 224 с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-222. – Авт.-уклад. зазначено на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-07-1235-5

 40. Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. Вип. 51 / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної ; [редкол.: Золотухіна С. Т. [та ін.]]. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – 282 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-7306-30-5

 41. Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. Вип. 50 / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної ; [редкол.: Золотухіна С. Т. [та ін.]]. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – 305 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-7306-28-2

 42. Хорунжий, Володимир Іванович. Трудове навчання. 4 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя : до підруч. Н. В. Котелянець, О. В. Агєєвої / В. І. Хорунжий ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Донара Пендзей ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2015]. – 143 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Трудове навчання. 7). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-4213-0

 43. Школьний, Олександр Володимирович. Основи теорії та методики оцінювання навчальних досягнень з математики учнів старшої школи в Україні : монографія / Школьний Олександр Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 423 с. – Бібліогр.: с. 373-394. – ISBN 978-966-660-951-2

 44. Ящук, Сергій Миколайович. Професійна підготовка магістрів технологічної освіти: теорія та методика : монографія / Ящук С. М. ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2015. – 367 с. – Бібліогр.: с. 337-365. – ISBN 978-617-525-153-9

Дисертації

  1. Горщенко, Юлія Анатоліївна. Розвиток естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення мистецьких дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Горщенко Юлія Анатоліївна ; наук. кер. І. О. Пальшкова ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса, 2015. – 264 с. – Бібліогр.: с. 189-216

  2. Дегирменджи, Мюджахит. Подготовка специалистов дошкольного образования в высших учебных заведениях Турции : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Дегирменджи Мюджахит ; науч. рук. Т. Г. Жаровцева ; гос. учреждение "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского". – Одесса, 2015. – 235 с. – Библиогр.: с. 171-187

  3. Дубініна, Наталя Василівна. Педагогічні умови застосування мультимедійних технологій у підготовці майбутніх інженерів-будівельників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дубініна Наталя Василівна ; наук. кер. І. А. Левіна ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса, 2015. – 269 с. – Бібліогр.: с. 157-195

  4. Ерсьозоглу, Ісмаїл. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до інформаційно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ерсьозоглу Ісмаїл ; наук. кер. Н. М. Черненко ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса, 2015. – 231 с. – Бібліогр.: с. 172-193

  5. Кавиліна, Ганна Костянтинівна. Підготовка майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з дітьми різновікових груп дошкільних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кавиліна Ганна Костянтинівна ; наук. кер. В. О. Інжестойкова ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса, 2015. – 225 с. – Бібліогр.: с. 159-185

  6. Карасу, Локман. Педагогічні умови формування мовленнєвого етикету в іноземних слухачів підготовчого відділення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Карасу Локман ; наук. кер. О. О. Сакалюк ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса, 2015. – 294 с. – Бібліогр.: с. 194-226

  7. Колотило, Оксана Миколаївна. Розвиток художньо-образного мислення молодших школярів у навчально-виховній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Колотило Оксана Миколаївна ; наук. кер. Л. М. Масол ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 253, [9] с. – Бібліогр.: с. 171-191

  8. Ломакіна, Галина Іванівна. Виховання старшокласників як суб'єктів громадянського суспільства у позакласній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ломакіна Галина Іванівна ; наук. кер. Г. А. Назаренко ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 289, [14] с. – Бібліогр.: с. 189-218

  9. Малік, Марина Валентинівна. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах інклюзії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Малік Марина Валентинівна ; наук. кер. С. К. Хаджирадєва ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса, 2015. – 300 с. – Бібліогр.: с. 186-221

  10. Маслова, Аліна Вікторівна. Навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів у процесі аналізу фахових досліджень з педагогіки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Маслова Аліна Вікторівна ; наук. кер. Р. Ю. Мартинова ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса, 2015. – 330, [6] с. – Бібліогр.: с. 198-221

  11. Москалюк, Олена Вікторівна. Навчання англійського публічного мовлення майбутніх політологів на основі виступів британських і американських політичних діячів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Москалюк Олена Вікторівна ; наук. кер. І. О. Татарина ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса, 2015. – 251, [6] с. – Бібліогр.: с. 187-215

  12. Павицька, Катерина Миколаївна. Виховання у майбутніх учителів поваги до дитини у навчально-виховному процесі педагогічних університетів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Павицька Катерина Миколаївна ; наук. кер. Л. В. Гончар ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 268, [4] с. – Бібліогр.: с. 190-213

  13. Пернарівська, Тетяна Петрівна. Формування у студентів готовності до гармонізації міжособистісних відносин у позааудиторній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Пернарівська Тетяна Петрівна ; наук. кер. Т. В. Кравченко ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 262, [6] с. – Бібліогр.: с. 194-218

  14. Подгорна, Вікторія Віталіївна. Взаємозв'язок корекції рухового і вербального розвитку дітей молодшого віку з важкими порушеннями мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Подгорна Вікторія Віталіївна ; наук. кер. О. П. Романчук ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса, 2015. – 232 с. – Бібліогр.: с. 169-195

  15. Самолюк, Анна Анатоліївна. Формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Самолюк Анна Анатоліївна ; наук. кер. В. В. Троценко ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 245, [7] с. – Бібліогр.: с. 188-210

  16. Татьянчикова, Ірина Володимирівна. Психолого-педагогічні основи соціалізації дітей з вадами інтелектуального розвитку : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.03 / Татьянчикова Ірина Володимирівна ; наук. консультант О. П. Хохліна ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 485, [9] с. – Бібліогр.: с. 392-435

  17. Федоренко, Оксана Филимонівна. Педагогічний супровід молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Федоренко Оксана Филимонівна ; наук. кер. О. М. Таранченко ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 222, [17] с. – Бібліогр.: с. 171-197

  18. Флярковська, Ольга Василівна. Формування у підлітків готовності до творчої самореалізації в процесі позакласної виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Флярковська Ольга Василівна ; наук. кер. Г. П. Пустовіт ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 313, [10] с. – Бібліогр.: с. 187-204

  19. Ципко, Вікторія Віталіївна. Методична система навчання суспільствознавчих дисциплін студентів технічних університетів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Ципко Вікторія Віталіївна ; наук. консультант Н. М. Гупан ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 534 с. – Бібліогр.: с. 378-427

  20. Шинкаренко, Лариса Василівна. Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх соціологів у вищому навчальному закладі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шинкаренко Лариса Василівна ; наук. кер. В. В. Корнещук ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса, 2015. – 238 с. – Бібліогр.: с. 168-195

  21. Шостак, Ірина Іванівна. Формування у майбутніх фінансистів англомовної лексичної компетенції у процесі читання професійно-орієнтованих текстів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шостак Ірина Іванівна ; наук. кер. Г. О. Харлов ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса, 2015. – 261 с. – Бібліогр.: с. 190-217

ПСИХОЛОГІЯ

  1. Данилевич, Лариса Арсеніївна. Перфекціонізм та академічна обдарованість студентів : монографія / Л. А. Данилевич ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2015. – 203 с. – Бібліогр.: с. 174-192. – ISBN 978-617-525-155-3

  2. Кириленко, Таїса Сергіївна. Психологія травмуючих ситуацій : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. С. Кириленко ; [ред. О. Грицаюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 135 с. – Бібліогр.: с. 123-126

  3. Костинская, Наталья. Если бы Кай и Герда не встретились : о душевных чувствах ребенка / Наталья Костинская ; [гл. ред. Елена Колюхова ; обл. Анны Демьяновой]. – Киев : Наири, 2016. – 107 с. – ISBN 978-966-8838-99-6

  4. Предко, Олена Іванівна. Психологія релігії : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. І. Предко ; [ред.: Н. В. Казанцева ; техн. ред. Л. П. Шевченко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2014. – 479 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-439-790-9

  5. Приймаков, Александр Александрович. Методы тестирования и воспитания координационных способностей у детей : метод. пособие для преподавателей, тренеров и студентов / Приймаков А. А., Козетов И. И., Коленков А. В. ; Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова, Ин-т физ. культуры при Щецинском ун-те (Польша). – Киев : Изд-во НПУ им. М. П. Драгоманова, 2015. – 167 с. – Библиогр.: с. 157-167. – ISBN 978-966-660-961-1

  6. Терлецька, Лариса Гаріївна. Психологія здоров'я: арт-терапевтичні технології : навч. посіб. / Л. Г. Терлецька ; [ред. Н. Земляна] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2015. – 119 с. – Бібліогр.: с. 111

  7. Шевченко, Наталія Федорівна. Індивідуальне психологічне консультування : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. Ф. Шевченко ; [ред.: Н. Ф. Шевченко ; техн. ред. О. М. Міхєєва] ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2014. – 197 с. – Бібліогр.: с. 164-166. – ISBN 978-966-599-486-2

Дисертації

  1. Капідінова, Сусанна Бекірівна. Толерантність як чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Капідінова Сусанна Бекірівна ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 232 с. – Бібліогр.: с. 161-181

  2. Низовець, Олена Миколаївна. Соціально-психологічна підготовка неповнолітніх засуджених до звільнення : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Низовець Олена Миколаївна ; наук. кер. О. А. Ліщинська ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 260 с. – Бібліогр.: с. 172-204

НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Дащенко, Наталія Левківна. Науковий текст: оформлення й редагування : навч. посіб. / Наталія Дащенко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 431 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-617-595-044-9

  2. Киричок, Тетяна Юріївна. Немережеві електронні видання : довідник / Т. Ю. Киричок ; [ред.: Н. В. Мурашова, Л. О. Коротіна]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – 141 с. – Бібліогр.: с. 138-141. – ISBN 978-966-622-733-4

  3. Мінгазутдінов, Алік Фасхутдінович. Михайло Іванович Сікорський / А. Ф. Мінгазутдінов, Ю. В. Латиш ; [редкол.: Л. В. Губерський (голова редкол.), О. К. Закусило (заст. голови редкол.), Б. О. Цудзевич (заст. голови редкол.) [та ін.]] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2013. – 83 с. : портр., кольор. фотогр. – Бібліогр.: с. 83

  4. Петрова, Тетяна Леонідівна. Библиография работ по истории немцев, изданных в Украине за годы независимости (1991-2012) / Т. Л. Петрова ; [сост. Т. Л. Петрова ; науч. ред. Доктор Альфред Айсфельд]. – Днепропетровск : Акцент, 2015. – 268 с. – Библиогр.: с. 256-266. – ISBN 978-966-921-026-5

  5. Скляренко, Валентина Марківна. Українські традиції і звичаї : для дітей серед. шкіл. віку / В. М. Скляренко ; [відп. за вип. Л. Є. Красовицька ; худож.-оформлювач Л. Д. Киркач-Осипова]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 317, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-7013-31-9
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка