Освіта. Виховання. Навчання березівська, Лариса ДмитрівнаСкачати 337.79 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір337.79 Kb.
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ 1. Березівська, Лариса Дмитрівна. Авторська школа Олександра Антоновича Захаренка / Л. Д. Березівська, Н. С. Побірченко ; [наук. ред. О. В. Сухомлинська] ; НАПН України, Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Чернівец. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Уман. держ. пед. ун–т ім. Павла Тичини. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 64 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 59–61

 2. Бех, Володимир Павлович. Технократизм у дискурсі проблем вищої школи : [монографія] / В. П. Бех, І. В. Малик. – Київ : Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 262 с. – Бібліогр.: с. 250–262. – До 175–річчя Нац. пед. ун–ту ім. М. П. Драгоманова. – ISBN 978–966–660–520–0

 3. Біла книга національної освіти України / [Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл та ін. ; голов. ред. В. Г. Кремень ; заст. голов. ред.: В. І. Луговий, В. М. Мадзігон, О. Я. Савченко ; редкол.: М. І. Бурда та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Кременя ; НАПН України. – Київ : Інформаційні Системи, 2010. – 340 с. – Бібліогр.: с. 315–333. – ISBN 978–966–2249–21–7

 4. Богуш, Алла Михайлівна. Готуємо руку дитини до письма / Алла Богуш ; АПН України, Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – [3–тє вид., зі змін. і допов.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 105 с. – (Пізнавальний розвиток). – Бібліогр.: с. 104–105. – ISBN 978–966–634–431–4

 5. Алла Бойко: наукові, навчальні й моральні уроки : наук. пед.школа / Полтав. держ. пед. ун–т ім. В. Г. Короленка ; [упоряд.: Семеновська Лариса Аполлінаріївна та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2009. – 415, [2] с. – Бібліогр.: с. 402. – ISBN 978–966–182–047–9

 6. Вальдорфська педагогіка в Україні : З повагою до дитини : зб. ст. : матеріали міжнар. пед. читань "Пошук життєвого шляху" / [авт.: М. –М. Цех та ін.] ; Ін–т інновац. дослідж. і змісту освіти, Одес. обл. ін–т удоскон. учителів, Міжнар. асоц. вальдорф. педагогіки в країнах Центр. та Схід. Європи (ІАО). – Київ : НАІРІ, 2009. – 166 с. – Бібліогр. у кінці ст. – На честь 90–річчя із дня заснування Першої вальдорфської школи. – ISBN 978–966–8838–36–1

 7. Ващенко, Ольга Леонідівна. Чомучка : логіч. вправи для малят / О. Л. Ващенко ; Півден. Наук. центр АПН України. – Одеса : [б. в.], 2010. – 73 с. : іл. – ISBN 978–966–8835–85–8

 8. Великий Добротворець : статті, спогади, присвячені О. А. Захаренку / Від. освіти Корсунь–Шевченків. район. держадмін, Район. метод. каб. Район. орг. Профспілки працівників освіти і науки, Район. об–ня Всеукр. т–ва "Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка ; [ред.–уклад. – Володимир Олександрович Метелиця]. – Корсунь–Шевченківський : [б. в.], 2010. – 128 с. : кольор. іл.

 9. Вербицька, Поліна Василівна. Громадянське виховання учнівської молоді : сучас. аспекти розвитку : [монографія] / Поліна Вербицька. – Київ : Генеза, 2009. – 382, [1] с. – Бібліогр.: с. 347–381. – ISBN 978–966–504–966–1

 10. Виховна робота в умовах безперервної освіти : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., 3 груд. 2009 р. / Мін–во освіти і науки України, Харк. облдержадмін., Харк. облрада, Харк. міськрада, Рада ректорів Харк. регіону, Всеукр. асоц. соціологів, Народ. укр. акад. ; [редкол.: Астахова В. І. (відп. ред.), Астахова К. В., Воробйов Є. М. та ін.]. – Харків : Народ. укр. академія, 2009. – 315 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 11. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Автономна Республіка Крим / [авт. кол.: Андрущенко В. П. та ін. ; наук. консультант П. Тронько ; ред. рада: Кремень В. Г. та ін. ; чл. ред. ради: Губерський Л. В. та ін. ; редкол.: Глузман О. В. та ін. ; чл. редкол.: Багров М. В. та ін.] ; Ін–т вищ. освіти АПН України. – Київ : Знання України, 2009. – 295 с. – Бібліогр.: с. 245–272. – ISBN 978–966–316–262–1

 12. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Житомирська область / [авт. кол.: Андрущенко В. П. та ін. ; наук. консультант Петро Тронько ; ред. рада: Кремень В. Г. та ін. ; чл. ред. ради: Губерський Л. В. та ін. ; редкол.: Саух П. Ю. та ін. ; чл. редкол.: Антонова О. Є. та ін.] ; Ін–т вищ. освіти АПН України. – Київ : Знання України, 2009. – 491 с. – Бібліогр.: с. 489–491. – ISBN 978–966–316–254–6

 13. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / [авт. кол.: В. П. Андрущенко та ін. ; наук. консультант Петро Тронько ; ред. рада: В. Г. Кремень та ін. ; чл. ред. ради: Л. В. Губерський та ін. ; редкол.: О. В. Глузман та ін. ; чл. редкол.: М. В. Багров та ін.] ; Ін–т вищ. освіти АПН України. – Київ : Знання України, 2010. – 383 с. – Бібліогр.: с. 378–383. – ISBN 978–966–316–265–2

 14. Відданість – ознака таланту : [наук.–попул. вид. до ювілею акад. Н. Г. Ничкало] / АПН України, Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [уклад.: І. А. Зязюн, О. М. Боровік ; за ред. І. А. Зязюна]. – Київ : [б. в.], 2009. – 228 с. : кольор. фотогр. – ISBN 978–966–2148–02–0

 15. Віртуальні класи. Використання в навчальному процесі позашкільних навчальних закладів : метод. рек. / [авт.: Стрижак О. Є. та ін.]. ; Ін–т обдарован. дитини АПН України, Ін–т телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Ін–т проблем виховання АПН України, Мала акад. наук України. – Київ : [б. в.], 2009. – 247 с. – ISBN 978–966–2249–09–5

 16. Вітаю тебе : зроби подарунок своїми руками / уклад. Ю. Рібцун, О. Рібцун. – [Київ] : [Літера ЛТД], [2010]. – 31 с. : кольор. іл. – ISBN 978–966–178–017–9

 17. Гончаренко, Алла Миколаївна. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників : навч.–метод. посіб. до Базової програми розвитку дитини дошкіл. віку "Я у Світі" / А. М. Гончаренко ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : Світич, 2009. – 151 с. – Бібліогр.: с. 150–151. – ISBN 978–966–8506–12–3

 18. Горяна, Лариса Григорівна. Пригоди Зубчика у Царстві "Ротова порожнина" / Лариса Горяна, Аліса Зволинська. – Київ : [б. в.], 2009. – 50 с. : іл. – (Здоров'я дітей XXI століття). – ISBN 966–8700–15–8

 19. Дем'яненко, Наталія Миколаївна. Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина XIX – початок XX ст.) : монографія / Н. М. Дем'яненко, І. М. Кравченко ; Мін–во освіти і науки України, Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова, Ін–т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Фенікс, 2010. – 510 с. – Бібліогр.: с. 481–506. – ISBN 978–966–651–786–2

 20. Дослідження особливостей самореалізації особистості : [монографія] / [Радул Валерій Вікторович та ін.]. – [Кіровоград] : [Імекс ЛТД], [2009]. – 350 с. – Бібліогр.: с. 315–350. – ISBN 978–966–189–035–9

 21. Єдинак, Геннадій Анатолійович. Фізичне виховання дітей з церебральним паралічем : [монографія] / Г. А. Єдинак ; Мін–во освіти і науки України, Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець–Подільський : [б. в.], 2009. – 393 с. – Бібліогр.: с. 352–393. – ISBN 978–966–2937–83–1

 22. Зубалій, М. Д. Форми військово–патріотичного виховання допризовної молоді. Т. 1 / М. Д. Зубалій ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 271 с. – Бібліогр.: с. 208–222

 23. Кирко, Олександр. Школа дитячих мрій / Олександр Кирко. – Черкаси : [Чабаненко Ю. А.], 2009. – 323 с. : кольор. фотогр. (32 с.). – ISBN 978–966–493–238–4

 24. Колупаєва, Алла Анатоліївна. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – Київ : Саммит–Книга, 2009. – 209 с. – (Серія "Інклюзивна освіта" : [сер. засновано у 2008 р.]). – Бібліогр.: с. 240–269. – ISBN 978–966–7889–29–6. – ISBN 978–966–7889–30–2

 25. Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі : практико зорієнт. посіб. / Упр. освіти Печер. райдержадмін. в м. Києві, Гімназія № 32 м. Києва ; [за заг. ред. Єрмакова І. Г. ; ред. рада: Чумак С. В. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 370 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966–522–290–2

 26. Кононко, Олена Леонтіївна. Виховуємо соціально компетентного дошкільника : навч.–метод. посіб. до Базової програми розвитку дитини дошкіл. віку "Я у Світі" / О. Л. Кононко ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : Світич, 2009. – 201 с. – Бібліогр.: с. 194–201. – ISBN 978–966–8506–11–6

 27. Куненко, Людмила Олександрівна. Інтеграційна спрямованість початкової музичної освіти дітей з порушеннями зору: теорія та методика : монографія / Л. О. Куненко ; [наук. ред. О. П. Щолокова] ; Мін–во освіти і науки України, Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид–во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 592 с. – Бібліогр.: с. 542–588. – ISBN 978–966–660–559–0

 28. Лауреати премії імені О. А. Захаренка : [Інформ. зб.] / Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. працівників. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 111 с. : портр.

 29. Національна академія педагогічних наук України (Київ). Звіт про роботу Національної Академії педагогічних наук України за 2009 рік / НАПН України ; [відп. за вип.: В. І. Луговий, М. І. Бурда]. – Київ : [б. в.], 2010. – 342 с.

 30. Нові технології навчання : наук.–метод. зб. Вип. 56 / Мін–во освіти і науки України, Ін–т інновац. дослідж. і змісту освіти ; О. П. Гребельник (голов. ред.), Я. Я. Болюбаш (заст. голов. ред.), І. А. Шелест (відп. секр.) та ін.]. – [Київ] : [б. в.], 2009. – 121 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 31. Нові технології навчання : наук.–метод. зб. Вип. 57 / Мін–во освіти і науки України, Ін–т інновац. дослідж. і змісту освіти ; [О. П. Гребельник (голов. ред.), Я. Я. Болюбаш (заст. голов. ред.), І. А. Шелест (відп. секр.) та ін.]. – [Київ] : [б. в.], 2009. – 100 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 32. Педагогічне спілкування у діяльності вчителя : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Мін–во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун–т ім. Миколи Гоголя ; уклад.: Киричок І. І., Кучерявець В. Г. ; [за заг. ред. В. Г. Кучерявець]. – Ніжин : [б. в.], 2009. – 391 с. – Бібліогр.: с. 388–391. – ISBN 978–966–7391–75–1

 33. Полякова, Лариса Петрівна. Державне управління інформаційно–освітнім середовищем інноваційних університетських комплексів : монографія / Л. П. Полякова ; під ред. Поважного О. С. ; Мін–во освіти і науки України, Донец. держ. ун–т упр. – Донецьк : НОУЛІДЖ, Донец. від–ня, 2010. – 350 с. – Бібліогр.: с. 313–337. – ISBN 978–966–1571–49–4

 34. Приходько, Володимир Васильович. Інноваційна реформа вищої освіти в сучасній Україні : монографія / В. В. Приходько. – Дніпропетровськ : Пороги, 2010. – 454 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–611–518–046–2

 35. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики : монографія / [кол. авт.: Дубасенюк О. А., Лісова С. В., Осадчий М. М. та ін. ; за ред. О. А. Дубасенюк ; Житомир. держ. ун–т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 564 с. – Бібліогр.: с. 558. – ISBN 978–966–485–053–4

 36. Справочник для поступающих. Колледжи, техникумы, училища. – Харьков : [ФЛП Либуркина Л. М.], 2010. – 47 с. – (Абитуриент 2010–2011). – ISBN 978–966–8177–64–4

 37. Справочник для поступающих.Университеты, академии, институты. – Харьков : [ФЛП Либуркина Л. М.], 2010. – 47, [1] с. – (Абитуриент 2010–2011). – ISBN 978–966–8177–63–7

 38. В. Сухомлинський і О. Захаренко: діалог через роки і відстані / Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. працівників ; [упоряд.: Крутенко Ольга Володимирівна]. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 126 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 39. Формування високих моральних рис підростаючого покоління на уроках української мови (за творчою спадщиною О. А. Захаренка і В. О. Сухомлинського) / Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. працівників ; [упоряд.: О. І. Месевря , С. І. Січкар]. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 80 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 40. Християнське виховання : хрестоматія : на допомогу вихователям серед. груп дошкіл. навч. закл. / [упоряд.: О. Франкевич, О. Шиян, Я. Ясниська]. – Львів : Світ, 2009. – 110, [1] с. – ISBN 978–966–603–631–8

 41. Християнське виховання : хрестоматія : на допомогу вихователям старш. дошкіл. навч. закл. / [упоряд.: О. Франкевич, О. Шиян, Я. Ясниська]. – Львів : Світ, 2009. – 119 с. – ISBN 978–966–603–630–1

Автореферати дисертацій

 1. Каменецька, Лілія Миколаївна. Формування культури виконання популярної вокальної музики у старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Каменецька Лілія Миколаївна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 2. Клімкіна, Наталія Григорівна. Формування соціальної активності підлітків із неповних сімей у навчально–виховному процесі основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Клімкіна Наталія Григорівна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Київ : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18–19

 3. Козир, Алла Володимирівна. Теорія та практика формування професійної майстерності вчителів музики в системі багаторівневої освіти : автореф. дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.02; 13.00.04 / Козир Алла Володимирівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 43 с. – Бібліогр.: с. 35–39

 4. Конопляста, Світлана Юріївна. Психолого–педагогічні основи комплексної корекції мовленнєвого розвитку дітей з ринолалією : автореф. дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.03 / Конопляста Світлана Юріївна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2010. – 46 с. – Бібліогр.: с. 38–43

 5. Корнєв, Сергій Іванович. Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині І. О. Сікорського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Корнєв Сергій Іванович ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13

 6. Корсун, Ігор Васильович. Активізація навчально–пізнавальної діяльності старшокласників у процесі вивчення властивостей твердих тіл у курсі фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Корсун Ігор Васильович ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 7. Коханко, Оксана Григорівна. Формування у студентів знань і вмінь проектування уроку на засадах матрично–модульного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Коханко Оксана Григорівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18–19

 8. Коштур, Яна Євгенівна. Корекція психофізичного розвитку розумово відсталих підлітків засобами плавання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Коштур Яна Євгенівна ; Сум. держ. пед. ун–т ім. А. С. Макаренка. – Київ : [б. в.], 2009. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19–20

 9. Крамаренко, Ірина Сергіївна. Методичні засади моніторингу навчальних досягнень як засобу корекції хімічних знань учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Крамаренко Ірина Сергіївна ; Мелітоп. держ. пед. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Київ : [б. в.], 2009. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14–16

 10. Крушніцький, Микола Степанович. Формування екологічних знань та вмінь сільських школярів у процесі вивчення фізичної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Крушніцький Микола Степанович ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 11. Кулик, Іванна Василівна. Формування основ культури родинних взаємин учнів 1–4 класів шкіл–інтернатів у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кулик Іванна Василівна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 12. Лиходєєва, Ганна Володимирівна. Формування навчально–дослідницьких умінь учнів у процесі навчання елементів стохастики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лиходєєва Ганна Володимирівна ; Бердян. держ. пед. ун–т. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 13. Малінка, Олена Олександрівна. Педагогічні умови розвитку мотивації до вивчення іноземних мов у студентів освітніх закладів культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Малінка Олена Олександрівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 14. Маргітич, Катерина Євгенівна. Підготовка вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Маргітич Катерина Євгенівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18–19

 15. Мегем, Олеся Миколаївна. Становлення і розвиток шкільної біологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах України (1940 – 2000 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мегем Олеся Миколаївна ; [наук. кер. Мороз Іван Васильович] ; Глухів. нац. пед. ун–т ім. Олександра Довженка. – Київ : [б. в.], 2009. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16

 16. Медведєва, Ірина Михайлівна. Теоретико–методичні засади технології навчання майбутніх фахівців зі складнокоординаційних видів спорту : автореф. дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.02 / Медведєва Ірина Михайлівна ; [наук. консультант Носко Олексій Миколайович. ] ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 39 с. – Бібліогр.: с. 35–36

 17. Моклюк, Микола Олексійович. Методика використання елементів дистанційних технологій у процесі навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Моклюк Микола Олексійович ; [наук. кер. Заболотний Володимир Федорович] ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с.

 18. Мордоус, Ірина Олександрівна. Модульно–рейтингова система підготовки фахівців до навчання іноземної мови дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / І. О. Мордоус ; [наук. кер. Богініч Ольга Любомирівна] ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–19

 19. Непомняща, Галина Іванівна. Дидактичні засоби формування природничо–математичних понять в учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Непомняща Галина Іванівна ; [наук. кер.: Протасова Наталія Георгіївна] ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 23 с. – Бібліогр.: с. 19–20

 20. Новгородський, Руслан Григорович. Проблема соціалізації особистості в педагогічній теорії і практиці України в 20–ті роки ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Новгородський Руслан Григорович ; [наук. кер.: Коваленко Євгенія Іванівна] ; Ніжин. держ. ун–т ім. Миколи Гоголя. – Київ : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 21. Новохатська, Наталія Василівна. Динаміка розмовних конструкцій в англійських та українських художніх текстах XVIII – поч. XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Новохатська Наталія Василівна ; [наук. кер.: Корольова Алла Валер'янівна] ; Нац. пед. у–т ім. М. П. Драгоманова. Ін–т інозем. філології. – Київ : [б. в.], 2009. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16

 22. Онофрійчук, Людмила Миколаївна. Формування творчих умінь підлітків засобами музичного театру ляльок : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Онофрійчук Людмила Миколаївна ; [наук. кер.: Бриліна Валентина Людвигівна] ; Вінниц. держ. пед. ун–т ім. Михайла Коцюбинського. – Київ : [б. в.], 2009. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–17

 23. Оршанський, Леонід Володимирович. Теоретико–методичні засади художньо–трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.04 / Оршанський Леонід Володимирович ; Дрогобиц. держ. пед. ун–т ім. Івана Франка. – Київ : [б. в.], 2009. – 41 с. – Бібліогр.: с. 32–38

 24. Павлова, Наталія Степанівна. Формування прийомів розумової діяльності в учнів 7–9 класів у процесі навчання інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Павлова Наталія Степанівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14–16

 25. Пенскі, Вєслав Мар'янович. Психологічні особливості становлення моральної свідомості у підлітковому та юнацькому віці (на матеріалах крос–культурного дослідження) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Пенскі Вєслав Мар'янович ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 26. Первун, Ольга Євгенівна. Пошуково–дослідницькі задачі як засіб розвитку математичних здібностей учнів класів з поглибленим вивченням математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Первун Ольга Євгенівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 27. Прядко, Олена Михайлівна. Методика розвитку співацького голосу у майбутніх педагогів–музикантів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Прядко Олена Михайлівна ; Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ім. Івана Огієнка. – Київ : [б. в.], 2009. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17–19

 28. Пушкар, Лариса Вікторівна. Методичні засади формування музичних компетенцій студентів педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пушкар Лариса Вікторівна ; Сум. держ. пед. ун–т ім. А. С. Макаренка. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 29. Ремезюк, Таміла Валеріївна. Технологія застосування системи задач з хімії як засобу формування творчих здібностей ліцеїстів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ремезюк Таміла Валеріївна ; Терноп. нац. пед. ун–т ім. Володимира Гнатюка. – Київ : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 30. Ростовська, Ірина Олександрівна. Формування мотивації учіння гри на фортепіано у школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ростовська Ірина Олександрівна ; Ніжин. держ. ун–т ім. Миколи Гоголя. – Київ : [б. в.], 2009. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–17

 31. Свідерська, Галина Мирославівна. Психолого–педагогічні чинники розвитку чуйності у ранньому юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Свідерська Галина Мирославівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 32. Сейдаметова, Саніє. Методика навчання інформатики учнів шкіл з кримськотатарською мовою навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сейдаметова Саніє ; РВНЗ "Крим. інж.–пед. ун–т". – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 33. Семеріков, Сергій Олексійович. Теоретико–методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.02 / Семеріков Сергій Олексійович ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 41 с. – Бібліогр.: с. 25–38

 34. Сердюк, Тетяна Іванівна. Формування художньо–естетичного досвіду майбутніх учителів хореографії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сердюк Тетяна Іванівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18

 35. Тютюнник, Ольга Вікторівна. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики наркотичної залежності серед старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Тютюнник Ольга Вікторівна ; Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Київ : [б. в.], 2010. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18–20

 36. Франчук, Василь Михайлович. Навчання адміністрування систем управління освітніми web–порталами майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Франчук Василь Михайлович ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2010. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18–19

 37. Фурдуй, Світлана Борисівна. Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Фурдуй Світлана Борисівна ; Запоріз. нац. ун–т, ДВНЗ. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 38. Фурман, Олена Андріївна. Активізація навчально–пізнавальної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчання інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Фурман Олена Андріївна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 39. Хижко, Олександр Вікторович. Формування навичок естрадно–джазового музикування у студентів музичних училищ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Хижко Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун–т культури і мистецтв. – Київ : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18

 40. Цзінь, Нань. Методичні засади вокального навчання студентів з КНР у системі музично–педагогічної освіти України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Цзінь Нань ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18

 41. Цюлюпа, Наталія Леонідівна. Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Цюлюпа Наталія Леонідівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 42. Чопик, Роман Володимирович. Методика навчання фізичних вправ молодших школярів у процесі занять баскетболом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чопик Роман Володимирович ; Дрогобиц. держ. пед. ун–т ім. Івана Франка. – Київ : [б. в.], 2010. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18–19

 43. Шаран, Олександра Василівна. Методика вивчення комплексних чисел у профільних класах загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шаран Олександра Василівна ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 44. Шевченко, Андрій Федорович. Формування готовності майбутнього вчителя до діяльності в умовах тимчасового виховного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шевченко Андрій Федорович ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17–19

 45. Шевчук, Ірина Володимирівна. Студентська академічна група як об'єкт виховання на початковому етапі навчання у вищих економічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Шевчук Ірина Володимирівна ; Ін–т вищ. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18–19

 46. Шкодин, Альона Василівна. Методичні засади продуктивного навчання хімії майбутніх агрономів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шкодин Альона Василівна ; Нац. ун–т біоресурсів і природокористування України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Бех, Володимир Павлович. Функціональна модель особистості: пошуки політикокультурних детермінант поведінки : [монографія] / В. П. Бех, Є. О. Шалімова. – Київ : Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 254 с. – Бібліогр.: с. 237–254. – До 175–річчя Нац. пед. ун–ту ім. М. П. Драгоманова. – ISBN 978–966–660–510–1

 2. Бойправ, Марія Дмитрівна. Психологія (вікова та педагогічна) : Керівництво до контрольних робіт : навч. посіб. для студ. заоч. від–ня пед. спец. вищ. навч. закл. / Бойправ М. Д., Нещерет О. І. ; Ніжин. держ. ун–т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2009. – 144 с. – Бібліогр.: с. 144

 3. Шинкарюк, Анатолій Іванович. Основи тілесно–орієнтованих психотерапевтичних технік : навч.–метод. посіб. / А. І. Шинкарюк, Р. Т. Сімко, В. А. Шинкарюк ; Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець–Подільський : Оіюм, 2010. – 191 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–2187–22–9


Автореферати дисертацій


 1. Малина, Олена Григорівна. Психологічні особливості становлення стилю життя особистості в підлітковому і юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Малина Олена Григорівна ; Запоріз. нац. ун–т. – Київ : [б. в.], 2009. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 18

 2. Никончук, Наталія Олександрівна. Рефлексивно–ціннісна регуляція розвитку учбових здібностей у молодшому шкільному віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Никончук Наталія Олександрівна ; [наук. кер.: Музика Олександр Леонідович] ; Житомир. держ. ун–т ім. Івана Франка. – Київ : [б. в.], 2009. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 18–19

 3. Руденко, Ілона Миколаївна. Вплив розлучення батьків на життєдіяльність дитини молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Руденко Ілона Миколаївна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 4. Тімакова, Юлія Вікторівна. Вплив втрати зору в дорослому віці на самосвідомість особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Тімакова Юлія Вікторівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18

 5. Шевчишена, Оксана Володимирівна. Психологічні чинники виникнення та профілактика конфліктів у молодій сім'ї : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Шевчишена Оксана Володимирівна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. Ін–т філософ. освіти і науки. – Київ : [б. в.], 2009. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–18

 6. Яцюк, Марія Валеріївна. Соціально–психологічні умови розвитку автономності особистості в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Яцюк Марія Валеріївна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–18

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Адреси, телефони, факси провідних бібліотек та видавництв України : [довідник] / Держ. закл. "Нац. б–ка України для дітей" ; [уклад. Т. М. Кузілова]. – Київ : [б. в.], 2009. – 36 с. – Назва на обкл. : Провідні бібліотеки та видавництва України: Адреси. Телефони. Факси

 2. Аналітичний огляд діяльності бібліотек України для дітей у 2005–2007 роках / [Н. М. Загоруйко, Н. Й. Дзюба та ін. ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко] ; Держ. закл. "Нац. б–ка України для дітей". – Київ : [б. в.], 2009. – 44 с.

 3. Библиотека и закон : юрид. журн.–справ.: док., коммент., консультации, юридич. советы на каждый день. Вып. 27 (2 '2009) / гл. ред. изд–ва Станислав Самсонов; отв. ред. Олег Бородин. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2009. – 384 с.

 4. Библиотечное дело – XXI век : научно–практ. сборник. № 2 (18), 2009 / [рук. проекта – Е. В. Никанорова, А. А. Гаджиева, О. П. Солдаткина ; сост. и науч. ред. И. П. Осипова] ; Рос. гос. б–ка (РГБ), федерал. гос. учреждение. – Москва : [б. и.], 2009. – 271 с. – (Прил. к журн. "Библиотековедение")

 5. Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., приуроч. до 70–річчя заснування Держ. іст. б–ки України, 24–25 верес. 2009 р. / ДЗ "Нац. іст. б–ка України", Київ. нац. ун–т культури і мистецтв, Укр. центр культур. досліджень ; [редкол.: Скорохватова А. В. (голова) та ін.]. – Київ : Арістей, 2009. – 275 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–381–019–5

 6. Духовна скарбниця людства – книжка : метод. поради до проведення Всеукр. тижня дит. читання / Держ. закл. "Нац. б–ка України для дітей" ; [уклад. Ю. В. Осадча ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко]. – Київ : [б. в.], 2009. – 28 с. – Бібліогр.: с. 25–27

 7. Жаркова, Любовь Сергеевна. Методика организации работы библиотеки в сфере социально–культурной деятельности : [науч.–практ. пособие] / Л. С. Жаркова ; [ред. совет: Борисова О. О., Вохрышева М. Г., Зиновьева Н. Б. и др.]. – Москва : [Литера], 2009. – 110 с. – (Серия "Современная библиотека" ; вып. 44). – Библиогр.: с. 109–110. – ISBN 978–5–91670–012–1

 8. Загашев, Игорь Олегович. Чтение в библиотеке : Стратегия "Чтение с остановками" / И. О. Загашев, В. П. Гусева. – Москва : Чистые пруды, 2010. – 30, [2] с. – (Библиотечка "Первого сентября") (Серия "Библиотека в школе" / общ. ред. сер. О. Громова ; вып. 32). – Библиогр.: с. 31. – ISBN 978–5–9667–0670–8

 9. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково–дослідних установ НАН України (надходження 2007–2008 рр.) : систематич. покажч. / НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. Р. Л. Красій, Н. І. Малолетова, О. В. Полякова ; відп. ред. Н. В. Стрішенець]. – Київ : [б. в.], 2009. – 292 с. – ISBN 978–966–02–5470–1

 10. Івченко, Лариса Василівна. Українські нотні видання 1923–1934 у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (інструментальна музика) : наук. каталог / Лариса Івченко, Ольга Вакульчук ; [редкол.: О. С. Оніщенко та ін. ; наук. кер. В. Ю. Омельчук] ; НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2009. – 394, [1] с. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978–966–02–5340–7

 11. Ключенко, Тамара Ивановна. Математика в библиотечной профессии : учебно–практ. пособие / Т. И. Ключенко. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2009. – 159 с. – (Серия "Библиотекарь и время. ХХІ век" / отв. ред. сер. О. Р. Бородин ; вып. 117). – Библиогр.: с. 129–146. – ISBN 978–5–8167–0023–8

 12. Компетентність – ключ до оновлення змісту бібліотечної роботи: консультація / Держ. закл. "Нац. б–ка України для дітей" ; [уклад. Т. М. Кузілова]. – Київ : [б. в.], 2009. – 12 с. – Бібліогр.: с. 12

 13. Кулеша, Надія. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр.: формування та функціонування : [монографія] / Надія Кулеша ; [наук. ред. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук] ; НАН України, Львів. нац. наук. б–ка ім. В. Стефаника НАН України. – Львів : [б. в.], 2009. – 342, [1] с. – (Серія Українська періодика за кордоном). – Бібліогр.: с. 213–237. – ISBN 978–966–02–4674–4

 14. Лобузіна, Катерина Вілентіївна. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : [монографія] / Катерина Лобузіна ; [наук. ред. Л. Й. Костенко] ; НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – 129, [2] с. – Бібліогр.: с. 113–122. – ISBN 978–966–02–5433–6

 15. Науково–дослідна робота дитячих бібліотек України (1976–1991 рр.) / [авт. дослідж.: Н. Г. Душенчук, О. Б. Петренко ; наук. ред. Л. П. Каліберда ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко] ; Держ. закл. "Нац. б–ка України для дітей". – Київ : [б. в.], 2009. – 32 с. – Бібліогр.: с. 25–27

 16. Організація роботи шкільної бібліотеки / [упоряд.: А. Метейко, Л. Шелестова, Н. Чиренко ; ред. рада: Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 126, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : заснована у 2003 р.). – ISBN 978–966–451–000–1 (б–ка "Шк. світу"). – ISBN 978–966–451–261–6

 17. Основні показники роботи бібліотек України для дітей за 2008 рік / Держ. закл. "Нац. б–ка України для дітей" ; [уклад. Н. Г. Душенчук, О. Б. Петренко ; ред. О. А. Решетняк]. – Київ : [б. в.], 2009. – 67 с.

 18. Портфолио школьного библиотекаря. – Москва : Чистые пруды, 2009. – 30 с. – (Библиотечка "Первого сентября") (Серия "Библиотека в школе" / общ. ред. сер. О. Громова ; вып. 30). – Библиогр.: с. 29. – ISBN 978–5–9667–0629–6

 19. Робота бібліотек науково–дослідних установ Національної академії наук України в 2008 році : інформ.–аналіт. огляд. Вип. 14 / [авт. розд.: В. П. Здановська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. Г. І. Солоіденко, А. А. Свобода] ; НАН України, Інформац.–бібл. рада НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2009. – 174, [1] с. – ISBN 978–966–02–5370–4

 20. Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу : cправочник : документы, практика применения / [сост. Анастасия Данилкина]. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2009. – 591 с. – (Серия "Библиотекарь и время. ХХІ век" / отв. ред. сер. О. Р. Бородин ; вып. 114). – ISBN 978–5–8167–0025–2

 21. Факультет початкової освіти та практичної психології Бердянського педагогічного університету : біобібліографія / Мін–во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун–т ; [редкол.: О. В. Голуб, А. М. Крамаренко (відп. ред.), Л. В. Коваль та ін. ; біобібліогр. ред. – А. С. Толкачова]. – Бердянськ : Ткачук О.В., 2010. – 99 с. – ISBN 978–966–2261–15–8

 22. Черниш, Наталія Іванівна. Нариси з історії світової енциклопедичної справи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2009. – 211 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–7821–48–7

 23. Школьные библиотеки мира: современное состояние и тенденции развития : сборник / Всерос. гос. б–ка иностр. л–ры (ВГБИЛ) им. М.И. Рудомино, Центр международ. библ. сотрудничества ; [редкол.: Н. Ю. Золотова, С. В. Пушкова, Л. М. Степачев ; сост. С. В. Пушкова]. – Москва : Русская школ. библиотеч. ассоциация, 2009. – 233, [5] с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : сер. 1 ; вып. 7–8) (Прилож. к журн. "Школьная библиотека"). – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978–5–91540–041–1

 24. Ястребова, Елена Михайловна. Корпоративная культура библиотеки : теория, история, соврем. тенденции : [учебно–метод. пособие] / Е. М. Ястребова ; [ред. совет: Борисова О. О., Вохрышева М. Г., Зиновьева Н. Б. и др.]. – Москва : [Литера], 2009. – 254 с. – (Серия "Современная библиотека" / Разраб. и создание концепции книжной серии Г. А. Шашин ; вып. 64). – Библиогр.: с. 230–231. – ISBN 978–5–91670–032–9

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


 1. Петрушенко, Віктор Леонтійович. Тлумачний словник основних філософських термінів / В. Л. Петрушенко ; [ред. Ольга Грабовська] ; Мін–во освіти і науки України, Нац. ун–т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 261 с. – ISBN 978–966–553–828–8


Автореферати дисертацій

 1. Лаута, Олена Дмитрівна. Поняття "досвід" в контексті класичного ідеалу раціональності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Лаута Олена Дмитрівна ; Нац. ун–т біоресурсів і природокористування України. – Київ : [б. в.], 2009. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15–16

 2. Опейда, Людмила Миколаївна. Проблема цілісності людського буття: філософсько–антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Опейда Людмила Миколаївна ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 3. Судак, Світлана Дем'янівна. Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних сил людини : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Судак Світлана Дем'янівна ; Нац. ун–т біоресурсів і природокористування України. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 4. Шамша, Ігор Володимирович. Відношення "буття та його інше" як системоутворювальне підґрунтя філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Шамша Ігор Володимирович ; Одес. нац. юрид. акад. України. – Київ : [б. в.], 2009. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 5. Шелупахіна, Катерина Миколаївна. Феномен культурної ідентичності в контексті сучасної філософської антропології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Шелупахіна Катерина Миколаївна ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18


СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Зовнішньоекономічний словник–довідник / [кол. авт.: В. В. Батрименко, С. В. Борисов, М. М. Відякіна та ін. ; за ред. А. С. Філіпенка]. – Київ : Академія, 2009. – 247 с. – (Серія "Nota bene!" : засн. в 1995 р.). – ISBN 978–966–580–285–3

 2. "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" : Міжнар. наук.–практ. конф., 12–13 черв. 2009 : матеріали [доповідей та виступів] / Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова, Гомел. держ. ун–т ім. Ф. Скорини, Чернігів. держ. ін–т економіки і управління, ін–т менеджменту інформац. систем , Ін–т вищ. освіти АПН України ; [редкол. голова: Каленюк І. С. ; чл. редкол.: Андрущенко В. П. та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 309 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–2188–14–1

 3. Практичні питання працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю : посібник / [авт.–уклад.: Шевцов Андрій Гаррійович, Волошинський Олександр Олександрович, Хмиль Михайло Михайлович, Рісний Олег Петрович]. – [Львів] : [б. в.], [2009]. – 139 с. – Бібліогр.: с. 117–118. – ISBN 978–966–8800–21–4

Автореферати дисертацій

 1. Жулканич, Неля Михайлівна. Аграрні перетворення в областях Українських Карпат (друга половина 60–х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д–ра іст. наук : 07.00.01 / Жулканич Неля Михайлівна ; Ін–т філософ. освіти і науки Нац. пед. ун–ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 39 с. – Бібліогр.: с. 31–36

 2. Карпенко, Олександр Валентинович. Функціонально–технологічні механізми інформаційно–аналітичного забезпечення органів державного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Карпенко Олександр Валентинович ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с.16–18

 3. Опольська, Марина Вікторівна. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх менеджерів–економістів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Опольська Марина Вікторівна ; Запоріз. нац. ун–т. – Київ : [б. в.], 2009. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Барна, Марія Михайлівна. Державна підсумкова атестація. 4 клас : підсумк. контр. роботи з математики : навч. посіб. / М. М. Барна, О. В. Онопрієнко, Н. Є. Пархоменко. – [Київ] : Генеза, 2010. – 104 с. – ISBN 978–966–504–894–7

 2. Бойченко, Тетяна Євгенівна. Зошит до підручника "Основи здоров'я". 2 клас : [навч. посіб. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль. – [4–е вид.]. – Київ : Генеза, 2010. – 48 с. : іл. – ISBN 978–966–504–723–0

 3. Бойченко, Тетяна Євгенівна. Зошит з основ здоров'я. 8 клас / Т. Є. Бойченко, І. П. Василашко, Н. С. Коваль. – Київ : Генеза, 2009. – 63 с. : іл. – За новою програмою 12–річної школи. – До підручника з основ здоров'я–призера Всеукраїнського конкурсу підручників. – ISBN 978–966–504–866–4

 4. Буймістер, Леонід Васильович. Хімія : довідник + тести : пов. повторюв. курс, підготов. до зовніш. незалеж. оцінювання / Л. Буймістер. – Кам'янець–Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2010. – 255, [1] с. – ISBN 978–966–1549–93–6

 5. Буринська, Ніна Миколаївна. Загальна хімія : тлумач. слов.–довід. : для учнів, студентів та викладачів / Буринська Н. М. – Київ ; Ірпінь : Перун, [2010]. – 176 с. – ISBN 978–966–569–251–5

 6. Червона книга України : Тваринний світ / Мін–во охорони навкол. природ. середовища, НАН України ; ред. І. А. Акімов. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – 623 с. : кольор. іл. – ISBN 978–966–97059–0–7

 7. Червона книга України : Рослинний світ / Мін–во охорони навкол. природ. середовища, НАН України ; [під заг. ред. Я. П. Дідуха]. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с. : кольор. іл. – ISBN 978–966–97059–0–7


МОВА. ЛІТЕРАТУРА

 1. Басай, Надія Пилипівна. Добрий день! 2 клас / Н. П. Басай, Л. В. Горбач = Guten Tag! 2 lehrbuch / N. P. Bassai, L. W. Horbatsch : підруч. з нім. мови для 2 кл. для загальноосвіт. навч. закл. (1–й рік навчання). – [3–тє вид.]. – Київ : Освіта , 2009. – 141, [2] с. : кольор. іл. – Обкл. німецькою мовою. – ISBN 978–966–04–0633–9

 2. Басай, Надія Пилипівна. Добрий день! 5 клас / Надія Басай ; [худож.: Р. Є. Беспятов та ін. ; худож. обкл. О. Я. Остапов] = Guten Tag! 5 Arbeitsneft / Nadija Bassai : роб. зошит до підруч. з нім. мови для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. (4–й рік навчання). – [2–ге вид.]. – Київ : Освіта , 2009. – 142, [1] с. : кольор. іл. – Обкл. німецькою мовою. – ISBN 978–966–04–0722–0

 3. Басай, Надія Пилипівна. Добрий день! 7 клас / Надія Басай ; [худож.: Р. Є. Беспятов, Г. П. Філатов] = Guten Tag! 7 lehrbuch / Nadija Bassai : підруч. з нім. мови для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. (6–й рік навчання). – [2–ге вид.]. – Київ : Освіта , 2009. – 190, [1] с. – Обкл. німецькою мовою. – ISBN 978–966–04–0675–9

 4. Басай, Надія Пилипівна. Добрий день! 7 клас / Надія Басай ; [худож.: Р. Є. Беспятов та ін. ; худож. обкл. О. Я. Остапов] = Guten Tag! 7 Arbeitsneft / Nadija Bassai : роб. зошит до підруч. з нім. мови для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. (6–й рік навчання). – Київ : Освіта , 2009. – 173, [2] с. : кольор. іл. – Обкл. німецькою мовою. – ISBN 978–966–04–0375–8

 5. Басай, Надія Пилипівна. Добрий день! 8 клас / Надія Басай = Guten Tag! 8 lehrbuch / Nadija Bassai : підруч. з нім. мови для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. (7–й рік навчання). – [2–ге вид.]. – Київ : Освіта , 2009. – 190, [1] с. : кольор. іл. – Обкл. німецькою мовою. – ISBN 978–966–04–0700–8

 6. Білецька , Марія Арсенівна. Рідна мова : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою. Ч. 1 / М. А. Білецька , М. С. Вашуленко ; [худож. Н. М. Андрейченко, Т. П. ЧупрІніна]. – [3–тє вид.]. – Київ : Освіта , 2009. – 127 с. : кольор. іл. – ISBN 978–966–04–0636–0

 7. Білецька , Марія Арсенівна. Рідна мова : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з начанням укр. мовою. Ч. 2 / М. А. Білецька , М. С. Вашуленко. – [3–тє вид.]. – Київ : Освіта , 2009. – 125, [2] с. : кольор. іл. – ISBN 978–966–04–0637–7

 8. Васянович, Григорій Петрович. Байки. Мініатюри / Григорій Васянович ; [худож. оформл. Л. Оскерко]. – Львів : [б. в.], 2009. – 103 с. : іл. – ISBN 978–966–7775–16–2

 9. Вашуленко, Микола Самійлович. Буквар : підруч. для 1 кл. / М. С. Вашуленко, Н. Ф. Скрипченко ; [мал. худож. О. Б. Богомаз, А. О. Кущик, Ю. В. Мітченко]. – [8–ме вид.]. – Київ : Освіта , 2009. – 143 с. : кольор. іл. – ISBN 978–966–04–0694–0

 10. Вашуленко, Микола Самійлович. Веселе свято Букваря : кн. для самост. читання першокласника / Микола Вашуленко, Оксана Вашуленко ; [худож.: Н. Ширяєва, М. Соловйов, Н. Куричева та ін.]. – Київ : АСТ–ПРЕС–УКРАЇНА, 2009. – 215 с. : кольор. іл. – ISBN 978–966–487–031–0

 11. Вашуленко, Микола Самійлович. Державна підсумкова атестація. 4 клас : підсумк. контрол. роботи з укр. мови для шкіл з укр. мовою навчання : навч. посіб. / М. С. Вашуленко, К. І. Пономарьова ; [відп. за підготовку вид. Л. Ф. Щербакова]. – [Київ] : Генеза, 2009. – 46 с. – (Серія "Державна підсумкова атестація" : 4 кл.). – ISBN 978–966–504–853–4

 12. Вашуленко, Микола Самійлович. Державна підсумкова атестація. 4 клас : підсумк. контр. роботи з укр. мови для шк. з укр. мовою навчання : навч. посіб. / М. С. Вашуленко, К. І. Пономарьова. – [Київ] : Генеза, 2010. – 46 с. – ISBN 978–966–504–853–4

 13. Великий комплексний словник української мови / Дорошенко Тетяна Сергіївна. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, [2009]. – 766, [1] с. – Авт. зазнач. на 3–й с. обкл. – ISBN 978–966–404–994–5

 14. Великий сучасний німецько–український українсько–німецький словник / [авт.–уклад.: О. В. Чоботар, В. Д. Каліущенко, В. В. Оліфіренко]. – Донецьк : БАО, 2009. – 943 с. – ISBN 978–966–481–287–7

 15. Великий сучасний російсько–український українсько–російський словник фразеологізмів та сталих виразів / Данилюк І. Г. – Донецьк : БАО, 2009. – 639 с. – ISBN 978–966–481–286–0

 16. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 / [авт. проекту та голов. ред. Бусел Вячеслав Тимофійович ; ред.–лексикографи : Бусел В. Т. та ін.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, [2009]. – 1719, [8] с. – ISBN 966–569–013–2

 17. Державна підсумкова атестація. 4 клас : підсумк. контр. роботи з читання для шк. з укр. мовою навчання : навч. посіб. / [О. В. Вашуленко, Т. К. Копликова та ін.]. – [Київ] : Генеза, 2010. – 86, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл., на звороті тит. арк. та на 3–й с. обкл. – ISBN 978–966–504–854–1

 18. Мейнарович, Євген. Англійсько–український словник : математики та кібернетика : 50 000 термінів / Євген Мейнарович, Мирослав Кратко ; [фах. ред.–лінгвіст Василь Старко]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 558 с. – ISBN 978–966–569–275–1

 19. Мюллер, Володимир Карлович. Великий українсько–англійський словник : 210 000 сл., словосполучень, ідіоматич. виразів, прислів'їв та приказок / В. К. Мюллер = Complete Ukrainian–english dictionary new edition : 210 000 words, words combinations, idioms, proverbs and sayings / V. Muller. – У новій ред. – Київ : Арій, 2009. – 799 с. – ISBN 978–966–498–50–7

 20. Універсальний словник української лексики : синоніми, антоніми, омоніми : поясн. до слів, наочні приклади / [уклад.: Нечволод Л. І., Бездітко В. І., Паращич В. В.]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 767, [1] с. – ISBN 978–966–404–743–9

 21. Універсальний словник української мови : орфоепічний, словотворчий, етимологічний / [уклад.: Т. С. Дорошенко, І. А. Череп, В. І. Омеляненко]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 719, [1] с. – ISBN 978–966–404–733–0

 22. Чуракова, Людмила Петрівна. Латинський словник : латин.–укр. укр.–латин. : понад 25 тисяч сл. та словосполучень / Л. П. Чуракова. – Київ : Чумацький Шлях, 2009. – 615 с. – ISBN 966–8272–15–3

Автореферати дисертацій

 1. Заваринська, Ірина Федорівна. Лінгвокультурна мотивація фразеологізмів з онімним компонентом в англійській, польській та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Заваринська Ірина Федорівна ; Рівнен. ін–т слов'янознав. Київ. славістич. ун–ту. – Київ : [б. в.], 2010. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 2. Камінський, Юрій Іванович. Типи декомпресемної асиметрії англійських і українських мовних одиниць : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Камінський Юрій Іванович ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 3. Краєвська, Ганна Павлівна. Народна виробнича термінологія центральних говірок Поділля : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Краєвська Ганна Павлівна ; Ін–т укр. мови НАН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 21 с.

 4. Ніколаєнко, Любов Сергіївна. Мотиваційна основа аксіологічно маркованих композитних номінацій в англійській і українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Ніколаєнко Любов Сергіївна ; [наук. кер. – Стишов Олександр Анатолійович] ; Київ. нац. лінгв. ун–т. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 5. Орендарчук, Оксана Леонідівна. Валентнісні відношення дієслів тематичної групи "чуттєвої сфери" в контрастивному аспекті (на матеріалі англійської та української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Орендарчук Оксана Леонідівна ; Київ. нац. лінгв. ун–т. – Київ : [б. в.], 2010. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15–16

 6. Павловська, Людмила Олександрівна. Вербальні формули побажань у різноструктурних мовах: прагмасемантичний і лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. Наук : 10.02.17 / Павловська Людмила Олександрівна ; Рівнен. ін–т слов'янознавства Київ. славістич. ун–ту. – Київ : [б. в.], 2009. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15–16

 7. Талько, Світлана Володимирівна. Лінгвоаксіологічна семантика антропоцентричних метафор та порівнянь в українській і англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Талько Світлана Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун–т. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

ІСТОРІЯ

 1. Зварич, Ірина Миколаївна. Моє рідне село : з історії села Івановичі Червоноармійського району на Житомирщині / Ірина Зварич. – Київ : Фенікс, 2009. – 132, [3] с. – Бібліогр.: с. 134. – ISBN 978–966–651–738–1


ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

 1. Бибик, Надежда Михайловна. Я и Украина. Окошечко : учебник для 1 кл. общеобразоват. учеб. заведений : [Пер. с укр.] / Н. М. Бибик, Н. С. Коваль ; [худож. В. И. Аникин]. – Изд. 2–е, дораб. – Киев : Генеза, 2009. – 111 с. : цв. ил. – ISBN 978–966–504–598–4 (рус.). – ISBN 978–966–504–591–5

 2. Сухар, Вікторія Леонідівна. Планування роботи за сферами життєдіяльності : 3–4 роки. Осінь / В. Л. Сухар. – [Харків] : Ранок, [2010]. – 205, [3] с. – (Серія "Дошкільна освіта"). – За програмою "Я у світі". – ISBN 978–611–540–037–9

 3. Сухар, Вікторія Леонідівна. Планування роботи за сферами життєдіяльності : 3–4 роки. Весна / В. Л. Сухар. – [Харків] : Ранок, [2010]. – 206, [2] с. – (Серія "Дошкільна освіта"). – За програмою "Я у світі". – ISBN 978–611–540–039–3

 4. Сухар, Вікторія Леонідівна. Планування роботи за сферами життєдіяльності : 3–4 роки. Зима / В. Л. Сухар. – [Харків] : Ранок, [2010]. – 206, [2] с. – (Серія "Дошкільна освіта"). – За програмою "Я у світі". – ISBN 978–611–540–038–6База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка